Cartlann Nuachta: 24 Aibreán 2019

Aifreann Cuimhneacháin ag Dumhach na Leanbh

Coiste Dhumhach na Leanbh 2019

An fochoiste de chuid Chumann Forbartha Chois Fharraige a d’eagraigh an athchóiriú atá déanta ar Dhumhach na Leanbh ar an Teach Mór.

Ó chlé: Ruaidhrí Ó Tuairisg, Donncha Ó hÉallaithe, Mamie Ní Chualáin, Pádraig Willie Ó Fátharta, Pádraig Ó Chualáin, Breandán Ó Tuairisg, Gerry Willie Ó Fátharta agus Pádraig Noone.

Tá beirt den fhochoiste in easnamh ón bpictiúr: Máire Áine Mhic Dhonncha agus Tommaí Pheit Ó Cualáin.

An Déardaoin seo (25 Aibreán) beidh Aifreann á cheiliúradh ag 7.30pm thíos ag Dumhach na Leanbh, an tseanreilig athchóirithe ar an Teach Mór.

Tá obair mhór déanta ar an tseanreilig ag an bhfochoiste den Chumann Forbartha atá ag obair le bliain anuas ar an athchóiriú. Tá an chrois glanta agus pláistéaracht bhán curtha air. Sa mbliain 1984 a cuireadh an chrois in airde den chéad uair agus tá leacht á socrú a mhíneoidh do chuairteoirí faoin reilig agus, chomh maith leis sin, tá bileog eolais réitithe ag an gcoiste.

Le nach mbeidh fadhbanna tráchta ann, ní bheidh aon charrannaí á scaoileadh síos Bóthar Clansa an tráthnóna sin, ach amháin do dhaoine a bhfuil cónaí orthu ar an mbóithrín. Iarrtar ar dhaoine a gcuid carrannaí a pháirceáil ag an bPoitín Stil roimh 7.00pm agus siúl síos ag Dumhach na Leanbh. Beidh mionbhus curtha ar fáil ón bPoitín Stil do dhaoine a mbeadh deacracht acu siúl chomh fada sin, ag tosú ag 6.45pm.

Beidh Cór Shéipéal an Chnoic, faoi stiúr Caitríona Uí Bhéarra, ag cur ceoil ar fáil le linn an Aifrinn. Sé an tAthair Stiofán Mac Donnacha a bheas ag ceiliúradh an Aifrinn.

Sa gcás go mbeidh an aimsir go dona, tá socrú déanta an tAifreann a bheith i Séipéal an Chnoic. Sa gcás go mbeidh an tAifreann á aistriú ag an séipéal de bharr drochaimsire, fógrófar é sin ar an lá ar Nuacht an Iarthair (RnaG) ag 5.00pm is 6.00pm.

Tá alt cuimsitheach faoi na seanreiligí seo scríofa ag Micheal Gibbons MIAI ar fáil mar PDF anseo: Micheal Gibbons – Dumhach na Leanbh

Dumhach na Leanbh 1984

Aifreann ag Dumhach na Leanbh 1984


AGM an Chumann Forbartha

Seachtain ón Máirt seo chugainn, 30 Aibreán, a bheas an cruinniú cinn bhliana ag Cumann Forbartha Chois Fharraige ag tosaí ag 8.00pm sa gCrann Taca (ITT).

Faoi láthair tá naonúr ar an gCoiste Stiúrtha: Gearóid Willy Ó Fáthartha (Cathaoirleach), Kate Fennell (Rúnaí), Mamie Ní Chualáin (Cisteoir), Pádraig Mac Diarmada (Leaschathaoirleach), Donncha Ó hÉallaithe, Máirín Mhic Lochlainn, Ríonach Ní Néill, Seán Ó Tuairisg agus Máire Áine Ní Dhonnacha.

Glacfar le baill nua roimh an gcruinniú ó 7.30 ar aghaidh, ach foirm ballraíochta a bheith líonta acu. Tá na foirmeacha ar fáil ag doras Shéipeál an Chnoic, san ITT, in Oifig an Chomharchumainn agus sa gComhar Creidmheasa, Indreabhán. Is féidir foirm a fháil chomh maith ach ríomhphost a chur ag cumannforbartha@nullgmail.com. Is gá a bheith cláraithe mar bhall den Chumann Forbartha le bheith i dteideal freastal ar an AGM. Daoine a bhfuil foirmeacha líonta acu cheana ní ghá dóibh foirmeacha nua a líonadh.


Comharchumann Shailearna – Plotanna Móna 2019

Comharchumann ShailearnaTá Comharchumann Shailearna ag tosnú ag baint na móna faoi láthair.

I mbliana ní bhainfear ach an méid plotanna atá íoctha ina iomláine roimhré.

Caithfidh na foirmeacha iarratais ar phlot a bheith istigh ag oifig an Chomharchumainn agus íoctha go hiomlán roimh an Mháirt, 30 Aibreán, 2019.

Is €240 costas an phlot (55 slat). Beidh táille scar €13 le n-íoc ag daoine nach scarshealbhóirí iad. Is €120 an costas ar leathphlot.

Mar is iondúil gach bliain, is tré chrannchur poiblí a dháilfear na plotanna. Reachtáilfar an crannchur ar an Aoine, 10ú Bealtaine, ag 12.00 in oifigí an Chomharchumainn i Seanscoil Sailearna.

Is féidir dul i dteagmháil le Comharchumann Shailearna ag an seoladh seo. Comharchumann Shailearna, Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe. Tel: 091 593017. Fax: 091 593715. R-phost: cst@nulleircom.net.


Tráth na gCeist Boird

Ar an Aoine seo, 26 Aibreán, beidh Tráth na gCeist Boird ar bun Tigh Terry nó An Chéibh, Ros a’ Mhíl, ar mhaithe le Páirc An Canal, Ros a’ Mhíl. Baineann go leor fóirne i gCois Fharraige úsáid as An Canal le cluichí a imirt, idir camógaí, peil agus sacar. €40 an táille ar chuile bhord de cheathrar. Beidh neart duaiseanna ann agus raifil chomh maith.


Darkness into Light

Beidh an tsiúlóid Darkness into Light, a eagraíonn Pieta House ag ionaid éagsúla gach bliain, ar siúl arís i mbliana ar an gCeathrú Rua maidin Shathairn, 11 Bealtaine, ag tosú ag Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, ag 4.15am.

Cuireann Pieta House seirbhís tacaíochta ar fáil do dhaoine atá i mbaol ón Féin Marú nó Féin Gortú.

Más mian leat páirt a ghlacadh san ócáid shiombalach seo, is féidir clárú ar líne ach dul ag www.darknessintolight.ie.

Is ar líne amháin ar féidir clárú.


Club Leabhar Chois Fharraige

Pauline Nic Chonaonaigh lena leabhar nua filíochta, Tadhall, foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht

Pauline Nic Chonaonaigh lena leabhar nua filíochta, Tadhall, foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht le gairid

Beidh Club Leabhar Chois Fharraige ag castáil le chéile seachtain ón gCéadaoin seo chugainn, 8 Bealtaine, i dTigh Mholly leis an leabhar nuafhoilsithe Tadhall a phlé. Pauline Nic Chonaonaigh ón Spidéal an t-údar. Tá an leabhar le fáil ó Chló Iar-Chonnacht sa Spidéal ar lascaine speisialta €8.

Is feidir tuilleadh eolais faoin leabhar a léamh anseo: Tadhall le Pauline Nic Chonaonaigh

Fáilte i gcónaí roimh dhaoine nua.


Iománaithe Chois Fharraige

Foireann Iomána na mBreathnaigh Aib 2019

Foireann iomána sóisear Chumann Micheál Breathnach a chríochnaigh ar chomhscór le Bearna/Na Forbacha ar an Aoine seo caite i bPáirc an Chnoic, rud a chiallaíonn go dtéann an dá chlub iomána as Cois Fharraige tríd go cluichí leathcheannais Sóisear 1 an Chontae.

Ar chúl ó chlé: Macdara Ó Béarra, Aodhán Breathnach, Domhnall Ó Braonáin, Oisín Ó Direáin, Breandán Ó Conghaile, Rónán Ó Beoláin, Fiach Ó Béarra, Cian Mac Giolla Bhríde, Ruadhán Ó Béarra, Cian Ó Conghaile, Adrian Ó Tuathail, Seán Ó Conghaile, Ruairí Óg Ó Béarra.

Chun tosaigh ó chlé: Antaine Ó Gallchóir, Cathal Ó Tuathail, Rónán Mac Donncha, Maidhc Ó Conghaile, Seán Denvir, Liam Ó Donnacha, Dinny Ó hÉallaithe, Gearóid Ó Conghaile agus Kevin Ó Conghaile.

Bhí críoch dhrámatúil leis an gcluiche iománaíochta ar Pháirc an Chnoic ar an Aoine seo caite idir an dá fhoireann sóisear i gCois Fharraige: Cumann Micheál Breathnach agus Bearna/Na Forbacha sa gComóras Sóisear 1. Ag leath ama bhí an fhoireann baile cúilín amháin chun tosaigh, de bharr cúl iontach a scóráil Seán Denvir ag deireadh an chéad leath.

Sa darna leath d’éirigh le Rónán Mac Donnacha cúl eile a aimsiú, rud a chuir na Breathnaigh chun tosaigh agus an chuma ar an scéal go mbeadh an bua acu. Ach d’éirigh le Bearna/Na Forbacha cúl a fháil, gan fágtha ach nóiméad nó dhó, leis an gcluiche a chothromú. Isteach in am gortaithe fuair Bearna/Na Forbacha cúilín eile agus bhí an chosúlacht ar an scéal go raibh rás na mBreathnaigh rite. Ach ghafáil Dinny Ó hÉallaithe an sliotar ón bpoc amach agus chuir sé thar an trasnán é, agus leis sin chríochnaigh an cluiche ar chomhscór.

Ciallaíonn sé sin go bhfuil an dá fhoireann iomána ó Chois Fharraige, Cumann Micheál Breathnach agus Bearna/Na Forbacha, tríd go dtí na babhtaí leathcheannais den Chomórtas Sóisear 1: Bearna/Na Forbacha ar bharr an ghrúpa agus Cumann Micheál Breathnach sa darna áit.

Bhí bua maith ag iománaithe An Spidéil ag an deireadh seachtaine, nuair a chas siad ar an gCaisleán Gearr ar an Aoine seo caite sa gCraobhchomórtas Idirmheánach. Bhí trí chúilín idir an dá fhoireann ag deireadh na himeartha.


Dhá Chluiche Mór ar an Satharn Seo

Ag 7.00pm ar Pháirc an Chnoic ar an Satharn seo, 27 Aibreán, casfaidh foireann peile Micheál Breathnach ar Naomh Anna, Leitir Móir i Roinn 3 de Shraith Peile an Chontae.
Ag 6.30pm ar an Satharn chomh maith casfaidh foireann camógaí Chois Fharraige ar foireann as Ros Comáin, St Doiminicks ar Pháirc an Spidéil, Coláiste Chonnacht.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtain

Iomáint (Sóisear 1): Micheál Breathnach 2 15, Bearna-Na Forbacha 1 18.

Iomáint (Idirmheánach): An Spidéal 0 17, Castlegar 1 11.

Camógaí (f12): Cois Fharraige 3 00, Abbeyknockmoy 1 02.

Peil (f16): Micheál Breathnach 5 – 17, An Spidéal 4 – 09.


24 Aibreán 2019