Cartlann Nuachta: 24 Bealtaine 2023

‘An Cailín Ciúin’

Radharc ón scannán ‘An Cailín Ciúin’ a bheas á thaispeáint i Seanscoil Sailearna ag 7.00pm ar an Aoine seo, 26 Bealtaine, ag Club Scannán Sailearna mar chuid de Fhéile Bhealtaine, atá maoinithe ag Comhairle Chontae na Gaillimhe.

Ar an Aoine seo, 26 Bealtaine, beidh an scannán ‘An Cailín Ciúin’ á thaispeáint san amharclann i Seanscoil Sailearna. Tá cáil bainte amach ar fud an domhain ag ‘An Cailín Ciúin’, an chéad scannán Gaeilge a roghnaíodh ar an ngearrliosta le haghaidh Oscar. Is iomaí gradam atá bronnta ar ‘An Cailín Ciúin’ ag féilte scannán ar fud an domhain. Fuair an scannán tacaíocht ó Cine4, an scéim atá ag TG4 le scannáin d’ardchaighdeán i nGaeilge a léiriú.

Mar go bhfuil an scannán á thaispeáint ag Club Scannán Sailearna mar chuid de Fhéile Bealtaine, féile do na haosaigh atá maoinithe ag Comhairle Chontae na Gaillimhe, ní bheidh aon táille á ngearradh ag an doras! Ach moltar do dhaoine atá ag iarraidh an scannán a fheiceáil sa tSeanscoil, bheith ann roimh an am tosaithe. Osclóidh na doirse ag 6.45pm.

Cuirfear tae/caifé agus sólaistí eile ar fáil sa tSeanscoil théis an scannáin.


Foireann Iománaíochta faoi 13

Foireann Iomáint CMB faoi 13 (2023)

Foireann iománaíochta faoi 13 de chuid Chumann Micheál Breathnach a d’imir cluiche iontach in aghaidh foireann Tommy Larkins ar an Luan seo caite, cluiche a chríochnaigh ar chomhscór.

Ar chúl, ó chlé: Diarmaid Mac Réamoinn, Ruán Ó Néill, Cormac Ó Braonáin, Mártan Ó Cualáin, Peadar Óg Ó Conghaile, Cillian Ó Ceallaigh, Aonghus Ó Direáin, Cian Ó Maoileoin, Seán Ó Fátharta agus Cathal Mac Eochagáin.

Chun tosaigh, ó chlé: Tadhg Ó Neachtain, Cuán Canny, Cillian Ó Neachtain, Pádraig Ó Coisdealbha, Ultán Mac Conaill, Carraig Murrin, Seoirse de Buitléir,  Peadar Ó Máille, Aaron Norman, Cormac Ó Niaidh.


Foireann Sacair Chois Fharraige

Foireann Sacair Chois Fharraige 2023 (1)

Foireann Sacair Chois Fharraige a bheas ag imirt sa gCluiche Ceannais le haghaidh Corn Joe Ryan, in aghaidh Corofin United, ar an gCéadaoin seo chugainn, 31 Bealtaine, ar Pháirc Éamonn Deacy i nGaillimh, ag tosú ag 7.30pm.

Ar chúl, ó chlé: Joe Tobin, Bart Ó Conghaile, Riain Ó Flatharta, Chris Ó Biadha, Micheál de Búrca, Liam Ó Conaire, Damien Blade, Leon Mac Lochlainn (Capt.), Marcus Ó Neachtain, Niall Mac Diarmada, Aodhán Ó Maoileoin, Conall Ó Cuirrín.

Chun tosaigh, ó chlé: Mikey Ó Conaire, Oisín Ó Céidigh, Séamus de Búrca, Ciarán Seoighe, Evan Ó Feinneadha, Donal Ó Ceallaigh, Seán Comerford, Gearóid Ó Curraoin.


Buaiteoirí ag an bhFleadh

Ruadhán Ó Fátharta le Dhá Chorn

Ruadhán Ó Fátharta, as Baile na hAbhann, leis an dá chorn a bhuaidh sé ag Fleadh Ceoil na Gaillimhe ar an Dún Mór, ag an deireadh seachtaine, ag casadh an bainseó agus ag casadh an maindilín.

Thaistil roinnt ceoltóirí agus amhránaithe óga ó Chois Fharraige go dtí Fleadh Cheoil na Gaillimhe a bhí ar bun sa Dún Mór i dtuaisceart an chontae ag an deireadh seachtaine. Bíonn an caighdeán ceoil uafásach ard i gcónaí i gcomórtais na Gaillimhe agus is cinnte go raibh muintir Chois Fharraige gob ar ghob leis an gcuid is fearr acu, cé nár éirigh le chuile dhuine duais a bhuachan.

Faoi scáth Chomhaltas Mhaigh Cuilinn a ghlacann gasúir Chois Fharraige páirt sna comórtais agus mar is iondúil, d’éirigh thar cionn le fonnadóirí óga an cheantair. Is ar Liam Riggott a bronnadh an chéad duais sa gcomórtas sean-nóis do bhuachaillí faoi 12 agus bhí an lá le Neasa Nic Dhonncha agus Éabha Ní Chonghaile i gcomórtais na mban faoi 18. Bhí an bua chomh maith san amhránaíocht ag Dearbhail Nic Dhonncha san amhránaíocht faoi 15.

Tá sé an-deacair dul tríd sna comórtais cheoil, ach d’éirigh le beirt an beart a dhéanamh: Ruadhán Ó Fátharta as Baile na hAbhann agus Déithín Ní Fhátharta as na hAille. Bhí an-lá ag Ruadhán: casann sé an bainseó agus an maindilín agus is é a bhuaigh an chéad áit sa dá chomórtas sin sa rannóg faoi 15. Tháinig Déithín sa gcéad áit sa gcomórtas pianó faoi 18. Beidh siad ar fad ag dul ar aghaidh go dtí Fleadh Cheoil Chonnacht i mBéal an Átha, Co. Mhaigh Eo agus má éiríonn leo ansin, ag dul ar aghaidh go Fleadh Ceoil na hÉireann i Muileann gCearr mí Lúnasa seo chugainn.


Scathlán Bus ar an gCnoc

Scathlán Bus 2021

Ag cruinniú a bhí ag Ceantar Bardasach Chonamara de Chomhairle Chontae na Gaillimhe, i Seanscoil Sailearna, an Déardaoin seo caite, 18 Bealtaine dúradh go mbeadh scáthlán bus á fheistiú ag Comhairle Chontae na Gaillimhe ar an R336, ag Séipéal an Chnoic.

Tá fáilte curtha ag an gCumann Forbartha roimh an bhfógra ach dúradh, i ráiteas a eisíodh, go dteastaíonn níos mó ná scáthlán bus amháin i gCois Fharraige le freastal ar dhaoine a mbíonn ar fanacht ar an 424 le dul go Gaillimh.

Le fada an lá tá Cumann Forbartha Chois Fharraige ag iarraidh go socrófaí roinnt scáthláin bhus ar an R336 in áiteacha eile chomh maith le Séipéal an Chnoic, i mBaile na hAbhann taobh amuigh de Thearmann Éanna agus ar an dTeach Mór.

Tugadh le fios ag an gcruinniú go mbeadh an TFI ag glacadh leis an gcúram scáthlán bus a fheistiú sa Spidéal agus i mBearna.

Ba é an cruinniú deireanach den Cheantar Bardasach leis an gComhairleoir Daithí Ó Cualáin, ó Chorr na Rón, sa gcathaoir.


Campaí Samhraidh

Tá an samhradh buailte linn agus is gearr eile go mbeidh laethanta saoire ag páistí scoile. Tá sé fógraithe ag Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga go mbeidh an trí champa seo thíos á eagrú i mbliana ag an bhFóram do pháistí bunscoile:

Campa Drámaíochta Ruaille Buaille I: 26 Meitheamh go 7 Iúil, do pháistí 8 – 12 bl. i Scoil Sailearna;

Campa Drámaíochta Ruaille Buaille II: 10 go 14 Iúil, do pháistí 5 – 7 bl. i Scoil na bhForbacha;

Campa Spraoi Chois Fharraige: 31 Iúil go 4 Lúnasa, do pháistí 7 – 10 bl. in Inis Fáil, An Spidéal.

Ar ndóigh, is trí Ghaeilge a bheas na campaí seo ar fad.

Tá líon ná spásanna ar na campaí teoranta. Tabharfar na spásanna do na chéad daoine a bheas an fhoirm chlárúcháin líonta amach acu. Is féidir foirm chlárúcháin a fháil ach ríomhphost a chur chuig ocptchoisfharraige@nullgmail.com.


Scoláireacht

Tá scoláireacht á tairiscint ag Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga don chúrsa: Múineadh na Gaeilge do Dhaoine Fásta, le hOllscoil Mhá Nuad. Is cúrsa páirtaimseartha, ar líne, atá ann.

Tá breis eolais ar fáil faoin gcúrsa agus cén chaoi le cur isteach ar an scoláireacht le fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig optchoisfharraige@nullgmail.com.


Féasta Ceoil an Spidéil

Edel Fox agus Neill Byrne

Deireadh seachtaine na Cincíse, 2 agus 3 Meitheamh, tiocfaidh deireadh le Féasta Ceoil An Spidéil, nuair a bheas triúr ceoltóirí cumasacha ag casadh: Edel Fox (Concertina), Neill Byrne (Fidil) agus Macdara Ó Faoláin (giotár agus banjo).

Is lárionad ceoil agus ealaíne den scoth é Stiúideo Cuan, atá ag breathnú amach ar Chuan na Gaillimhe agus ar Cheann Boirne. Le ceithre mhí anuas tá scoth na gceoltóirí meallta ag Stiúideo Cuan go Cois Fharraige le casadh san ionad álainn atá réitithe amach go speisialta le haghaidh ceoil.

Níl ach beagán le cois trí scór suíochán sa seomra ceoil agus le bheith cinnte de shuíochán moltar do dhaoine ticéad a chur in áirithe roimh ré tré glaoch ar Stiúideo Cuan ag an uimhir 091 553838.


Tráth na gCeist Tigh Chualáin

Beidh foireann ban ó Chumann Micheál Breathnach ag taisteal go Dún na nGall an deireadh seachtaine seo chugainn le páirt a thógáil i gComórtas Peile na Gaeltacht ar Na Méilte.

Ar an Satharn, 4 Meitheamh, beidh siad ag imirt réamhbhabhta sa gcomórtas sóisear ag 11.00 in aghaidh Wolf Tones ó Ghaeltacht na Mí.

Bhí an bua ag mná na mBreathnaigh sa gcomórtas sóisear anuraidh, ar Pháirc an Mháimín, nuair a bhuail siad An Cheathrú Rua.

Sé foireann ban na mBreathnaigh an t-aon fhoireann ó Chois Fharraige a bheas ag glacadh páirt i mbliana i gComórtas Peile na Gaeltachta. Bíonn costas mór ag baint le foireann a chur go Comórtas Peile na Gaeltachta, go mór mhór nuair atá sé i bhfad ó bhaile agus tá Cumann Micheál Breathnach ag eagrú Tráth na gCeist Bord ar an Aoine seo, 26 Bealtaine, ag tosú ag 9.30pm.

€40 atá ar gach bord de cheathrar agus beidh raifil ann ar an oíche chomh maith.


Bainisteoir á Lorg ag Tearmann Éanna

Tearmann Éanna Teo. LogoTá Bainisteoir Ginearálta á lorg ag Tearmann Éanna, ar an Tulach, i mBaile na hAbhann. Bheadh an Bainisteoir Ginearálta freagrach do Choiste Stiúrtha Thearmann Éanna. Éilíonn an post seo duine díograiseach le taithí cruthaithe acu ag leibhéal sinsearach agus scileanna eagrúcháin a thuillfidh iontaoibh ón bhfoireann, ó úsáideoirí seirbhíse agus ó eagraíochtaí Stáit.

‘Sí an Ghaeilge teanga oibre Tearmann Éanna agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Tá go dtí Aoine na seachtaine seo, 26 Bealtaine, le iarratas a sheoladh chuig runai@nulltearmanneanna.ie.


POTA: An Café is Fearr i gConnacht

Pota Cafe ag glacadh le Gradam

Cuid de fhoireann POTA CAFÉ, An Tulach, ag ócáid le gairid i mBleá Cliath. 

Bronnadh gradam orthu don bhialann is fearr i gConnacht.

Ó chlé: Diarmuid Ó Mathúna, Tristan Martyn Ó Flaithearta, Stacey Murphy, Keely Nic Dhonncha, Leah Ní Mhainín agus Amy Brock.

Ainmníodh ‘POTA Café’ mar an bhialann is fearr i gCúige Chonnacht le gairid ag Gradaim Bhialainne na hÉireann.

Thaistil foireann na bialainne go Baile Átha Cliath le freastal ar an ócáid le linn na seachtaine. Ghabh Diarmuid Ó Mathúna, úinéir POTA, buíochas leis an bhfoireann dhíograiseach atá faoina threoir, chomh maith leis na soláthraithe iontacha agus an pobal a thacaíonn leo ar gach aon bhealach.


Lotó na mBreathnaigh

I Lotó Chumann Micheál Breathnach na seachtaine seo bhí €5,800 sa bPota Óir, ach ní raibh aon bhuaiteoir ann. Na huimhreacha a tarraingíodh: 5, 19, 20, 25.

Tarraingíodh ceithre ainm as an hata, le €25 ag dul do chaon duine acu:

Margaret Hernon, Banrach;

Beirnie Uí Chualáin, Baile na Cille, Leitir Mealláin;

Daithí Ó Conghaile, Baile an Domhnalláin;

Marian Walsh, Na hAille.

Gearóidín Nic an Iomaire, a fuair duais an díoltóra.

€5,900 atá sa bPota Óir do tharraingt na seachtaine seo chugainn.


Torthaí Spóirt na Seachtaine

• Iomáint (faoi 15B): Ml. Breathnach 4 – 16, Pádraig Pearses 2 – 12.

• Iomáint (faoi 13, 3C): Ml. Breathnach 1 – 09, Tommy Larkins 2 – 06.

• Iomáint (faoi 13, 3C): Cois Fharraige 0 – 04, Liam Mellows 2 – 13.

• Iomáint (faoi 12, 3A): Ml. Breathnach 3 – 05, Salthill/Knocknacarra 7 – 08.

• Iomáint (faoi 12, Roinn 5): Ml. Breathnach B 0 – 01, Salthill/Knocknacarra B 4 – 03.

• Peil (Roinn II): An Spidéal 1 – 03, Bearna 2 – 08.

• Peil (Roinn III): Ml. Breathnach 1 – 11, St James 1 – 11.

• Peil (Sóisear A): An Spidéal 3 – 07, Salthill/Knocknacarra 0 – 09.

• Peil (Sóisear A): Ml. Breathnach 1 – 07, Killannin 2 – 08.

• Peil (Sóisear D): An Spidéal 2 – 10, Maigh Cuilinn 5 – 16.

• Peil (faoi 16): An Spidéal 4 – 12, Menlough 3 – 04.

• Peil (faoi 15): Ml. Breathnach 2 – 13, Bearna 1 – 02.

• Peil (faoi 13): Ml. Breathnach 5 – 18, An Cheathrú Rua 0 – 02.

• Sacar (Corn Joe Ryan): Cois Fharraige 1, MacDara 0.

• Sacar (faoi 16): Bearna/Na Forbacha 1, Mervue Utd. 1.

• Sacar (faoi 16): Bearna/Na Forbacha B 1, Kinvara Utd. 5.

• Sacar (Cailíní f16): Bearna/Na Forbacha 1, Corrib Celtic 2.

• Sacar (faoi 15): Bearna/Na Forbacha 3, Knocknacarra B 1.

• Sacar (faoi 15): Mac Dara 7, Kinvara Utd. 1.

• Sacar (Cailíní f14): Bearna/Na Forbacha 3, East Galway Utd. 0.

• Sacar (Cailíní faoi 13): Bearna/Na Forbacha 4, Loughrea 1.

Sacar (Cailíní faoi 13): Bearna/Na Forbacha B 3, Merlin Woods 1.

• Sacar (faoi 13): Mac Dara 0, Cregmore/Claregalway B 1.

• Sacar (faoi 13): Mac Dara 0, St Bernards 5.

• Sacar (faoi 13): Bearna/Na Forbacha B 6, St Bernards B 2.


24 Bealtaine 2023