Cartlann Nuachta: 24 Meitheamh 2015

24 Meitheamh 2015


Leabhar Nua Gearrscéalta le Micheál Ó Conghaile

diabhlaiocht-de-cover_300_475_c1Tá cnuasach nua gearrscéalta le Micheál Ó Conghaile, “Diabhlaíocht Dé,” á sheoladh amárach (Aoine, 26 Meitheamh) ag an bhfile, Louis de Paor, i Siopa Leabhar Charlie Byrne’s i nGaillimh ag 6.00 i.n.

Is é seo an chéad chnuasach nua do dhaoine fásta ó pheann Mhichíl le breis agus dhá bhliain déag, nuair a foilsíodh an cnuasach “An Fear Nach nDéanann Gáire” sa mbliain 2003. Ar ndóigh, sé Cló Iar-Chonnacht, an chomhlacht foilsitheoireachta rathúil a bhunaigh Micheál Ó Conghaile, atá ag foilsiú “Diabhlaíocht Dé.”

Sa gcnuasach nua tá dhá scéal déag agus ag dul le gach scéal tá iomhá nua-dheartha ón ealaíontóir Seán Ó Flaithearta. Oileánaigh an bheirt acu: údar an leabhair, Micheál Ó Conghaile, is as Inis Treabhair dhó, ach cónaí air le fada an lá ar an Teach Mór i gCois Fharraige; is Árannach é an t-ealaíontóir Seán Ó Flaithearta, a bhfuil cónaí air sna Minna i gCois Fharraige.


Padraic Ó Conghaile – Laoch na hImeartha

Pádraic Ó Conghaile agus Colm CallaghanBhí Pádraic Ó Conghaile ag imirt craobh iomanaíochta don scoil (scoil Éinde sa Spidéal ) an tseachtain seo caite. Cé gur chaill siad an cluiche, d’éirigh le Pádraic laoch an chluiche a fháil. An duais a fuair sé ná cluiche a imirt ag leath ama Dé Satharn seo caite sa Tulach Mhór sa gcluiche mór iománaíocht idir Gaillimh agus Laois, cluiche a ghnóthaigh Gaillimh, ar ndóigh. D’imir deichniúr lads as Gaillimh in aghaidh deichniúr as Laois. Bhí na cailíní ag imirt ar an taobh eile den pháirc. Sa bpictiúr tá Pádraic in éindí le cúl báire na Gaillimhe, Colm Callanan.


Campaí Samhraidh i gCois Fharraige

Is gearr go mbeidh na páistí bunscoile réidh leis an scoil go ceann ocht seachtaine eile. Céard a dhéanfas siad i gcaitheamh an lae? Bhuel, níl aon easpa campaí samhraidh i gceantar Chois Fharraige i mbliana. Campaí spóirt is mó atá ann. Seo chuid acu a bhfuil muid ar an eolas fúthu:

An Spidéal: Cúlchamp CLG, 6 – 10 Iúil. Peil is Iomáint. Eolas ó Patsy Ó Conghaile: 087 2843417.

Na Forbacha: Cúlchamp CLG, 29 Meitheamh – 3 Iúil. Peil is Iomáint. Eolas ó Kathy Forde: 087 1315115.

An Cnoc, Indreabhán: Campaí Chumann Mícheál Breathnach, Peil 1 Iúil go 5 Iúil agus Iománaíocht ón 7 go 11 Iúil. Eolas ó Frances Uí Churraoin: 0871553207.


Club Óige Lurgan @ Coláiste Lurgan 2015

Ní fhéadfadh aon duine a rá go raibh an aimsir iontach go dtí seo an samhradh seo.  Ach ní raibh sé ag cur isteach ná amach ar dhéagóirí áitiúla i gceantar Chois Fharraige!  Don dara bliain as a chéile, bhí deis iontach ag baill de Chlub Óige Lurgan freastal ar Choláiste Samhraidh Lurgan in Indreabhán.

Tá cáil bainte amach ag Coláiste Lurgan de bharr na bhfiseáin spleodracha a dhéanann siad de phop-amhráin as Gaeilge. Bhí scoláirí ón gColáiste le feiceáil ar an Late Late Show cúpla bliain ó shin. Bhain a bhfiseán ‘Amhrán na gCupán’ breis is trí mhilliún radharc amach ar Youtube.

Le dhá bhliain anuas, de bharr comhoibriú iontach idir an Coláiste féin agus coiste an Chlub Óige áitiúil, tá fáilte curtha roimh dhéagóirí na háite páirt iomlán a ghlacadh sna himeachtaí agus sna gníomhaíochtaí éagsúla agus – ár ndóigh – i dtaifead na bhfiseán!

21 ball ar fad a chláraigh don chúrsa i mbliana agus tá trí seachtaine caite acu ar chúrsa A in éineacht le breis is sé chéad eile dalta ó cheantair éagsúla ar fud na tíre. Tá siad tar éis sult a bhaint as rothaíocht agus rince, canadh agus kayacáil, aclaíocht, spórt agus spraoi. Agus gach uile rud ar siúl as Gaeilge.

Mar is eol do gach tuismitheoir, bíonn laethanta saoire an tsamhraidh an-fhada ar dhéagóirí óga. Ní bhíonn siad sách sean le jab samhraidh a bheith acu agus ní thosnaíonn formhór na gcampaí spórt srl. go dtí mí Iúil. Nach iontach an réiteach atá anseo ar an leadrán a bhaineann le mí Mheitheamh.

Ba dheis iontach é chomh maith do na Gaeilgeoiri a thagann chun na Gaeltachta le Gaeilge a fhoghlaim. Fuair siad seans bualadh le daoine dá n-aois féin agus a gcuid Gaeilge a chleachtadh le déagoirí a bhfuil an teanga ar a dtoil acu. Níl bealach níos fearr ná sin chun teanga nua a fhoghlaim. Agus maidir le déagoiri na háite, ina gcuid focal féin, bhí seans acu aithne níos fearr a chur ar a chéile agus cairde nua a dhéanamh trí Ghaeilge – agus an bród atá orthu go bhfuil Gaeilge liofa acu a neartú.

Gura fada buan Club Óige Lurgan!

Club-Óige-Lurgan-ar-Champa-Col-Lurgan-2015

Cuid den ghrúpa ó Chlub Óige Lurgan atá ag glacadh páirt in imeachtaí Choláiste Lurgan ar an gCnoc, in éindí eis na scoláirí Gaeilge.

Ar chúl ó chlé: Aisling Cox, Katie Ní Fhinneadha, Róisín Ní Dhiomsaigh, Ryan Ó Direáin, Roseanna Ní Chualáin, Cian Ó Fearchair, Domhnall Ó Braonáin, Siobhán Ní Neachtain, Aifric Ní Scolaí, Róise Nic Dhonnagáin, Fionnuala Ní Mhárta, Caoimhe Bolustrom, Saorla Forkin, Joe Ó Tuairisg. Chun tosaigh: Eoin Ó Fearchair, Oisín Turley, Kate Scott, Béibhinn Breathnach De Faoite.


Cúrsa sa Saibhreas Teanga

Beidh cúrsa sa saibhreas teanga á reáchtáil ag Acadamh na hOllscolaíocht Gaeilge ar an gCeathrú Rua, idir 29 Meitheamh agus 3 Iúil i mbliana. Tá an cúrsa seo dírithe ar dhaoine a bhfuil Gaeilge mhaith acu. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin gcúrsa ach ríomhphost a sheoladh ag cursaigaeilge@nulloegaillimh.ie.


Ealaín Bheo i Scoil Sailearna

cogadh 018Bhí seachtain “Ealaín Bheo” ar bun i Scoil Sailearna in Indreabhán an tseachtain seo caite. Seachtain ealaíne is oidhreachta í seo a bhíonns ar bun go bliantúil sa scoil.

Bhí an-bhéim ar chultúr Gaelach na hÉireann ar feadh na seachtaine. Sé Darach Ó Tuairisg (Fíbín) a sheol an tseachtain go hoifigiúil ar maidin Dé Luain nuair a chroch sé “An Brat Glas,” a bronnadh ar an scoil le gairid (a bhuíochas sin do Rang a 4.) Bhí clár lom lán arís i mbliana. Ó cheann ceann na seachtaine bhí na múinteoirí ag babhtáil ranganna, ag roinnt a gcuid scileanna agus ag tabhairt ceardlanna ealaíne, amhránaíochta, damhsa agus ceoil.

San oíche Déardaoin ag a 7.00 bhí “Cogadh na gCeoltóirí” ar bun i Seanscoil Sailearna, áit ar thug ceoltóirí óga na scoile aghaidh ar na seancheoltóirí. Sí Neansaí Ní Choisdealbha (Raidió na Gaeltachta) a bhí ag moltóireacht! Roinneadh an chéad áit idir Bhuíon Bhrian Bóraimhe (Rang a 3&4) agus Ceoltóirí Uí Chearbhalláin (Rang a 5&6). Dé hAoine ag a 1.00 i.n. cuireadh clabhsúr leis an tseachtain le ceolchoirm mhór i halla na scoile. Bhí tuismitheoirí na scoile thar a bheith tógtha leis an méid a bhí foghlamta ag na gasúir i gcaitheamh na seachtaine.

Sa bpictiúr tá Liadan Canny & Aifric Ni Ghibne.


Cailíní Chois Fharraige Abú!

IMG_3022

Ag an deireadh seachtaine bhí an bua ag foireann chamógaíochta Chois Fharraige faoi 14 sa gComórtas Náisiúnta Camógaíochta a bhí ar bun i Muineachán.

Ar chúl, ó clé: Máirtín Ó Dubhghaill, Seán Breathnach, Mike Ó Coisdealbha, Caomhán Mac Donnacha, Katie Ní Fheinneadha, Siobhán Ní Neachtain, Áine Ní Laoi, Aoife Nic Dhonnacha, Peadar Óg Ó Cualáin (a thug urraíocht don seit geansaithe), Fodhla Ní Bhraonáin, Bláithín Ní Chonghaile, Aobh Ní Dhubhghaill, Liadan Canny, Aifric Nic Gibne, Adhna Nic Dhonnacha, Róisín Ní Dhiomsaigh, Gráinne Ní Ghaoithín, Máirtín Ó Ceallacháin, Seán Mac Donnacha (traenálaí), Traolach Ó Conghaile.

Chun tosaigh, ó chlé: Síofra Ní Mhárta, Ailbhe Bhreathnach, Áine Ní Chonchubhair, Róisín Ní Chaoimh, Emma Ní Churraoin, Aisling Ní Chongaile, Eabha Nic Oireachtaigh, Rosanna Ní Chualáin, Eilís Ní Shé, Bróna Ní Cheallacháin, Neasa Ní Chonghaile, Chloe Bhreathnach-Nic Eoin, Síle Bhreathnach (traenálaí).


Is Gearr Uainn Traidphicnic 2015

Beidh Traidphicnic 2015 ar bun ag an deireadh seachtaine, 3 Iúil go dtí 5 Iúil, an ceathrú bliain as a chéile a bhfuil an fhéile ar bun. Ábhar bróid dúinn go bhfuil lá sa mbreis againn i mbliana.

I measc na gceoltóirí a bheas páirteach sa bhféile tá Tóla Custy, Laoise Kelly, Áine Ní Dhroighneáin, The Bonnymen, Skippers Alley agus go leor eile. Ar an Satharn beidh an banna ceoil Ré ann, le Liam Ó Maonlaí, Peter O’ Toole, Eithne Ní Chatháin, Cormac Begley & Maitiú Ó Casaide.

Chomh maith leis sin beidh ceardlanna ceoil ar siúl le damhsa ar an Sean-nós do ghasúir le Marian Ní Chonghaile, Amhránaíocht ar an Sean-nós le Mairéad Ní Fhlatharta, Drumadóireacht le Colm De Bhaildraithe agus go leor eile.

Ach mura bhfuil spéis agat sa gceol tradisiúnta tá go leor imeachtaí eile ar siúl i rith na féile agus tú anseo ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin, idir siúlóidí, dearadh T-leinte agus an iliomad ceardlanna eile.

Tá na hócáidí ar fad saor in aisce ach iarann muid ar dhaoine an méid is féidir leo a íoc. Is coiste deonach muid a bhíonn ag obair ó cheann ceann na bliana ar an Traidphicnic. Ní bheadh muid in ann é a dhéanamh gan tacaíocht ó na cistí maoinithe, ár gcuid urraitheoirí áitiúla, ár n-oibrithe deonacha agus, ar ndóigh, an pobal a thugann tacaíocht do na hócaidí bailithe airgid.

Traidphicnic2015


Deireadh Ré – Rang a Sé i Scoil na bhForbacha

Rang 6 - Scoil na bhForbacha 2015Rang a 6 i Scoil na bhForbacha, a bheas ag críochnú tréimhse ocht mbliana ag an mbunleibhéal ag deireadh na seachtaine seo:

Ar gcúl ó chlé: Múinteoir Niamh Nic Cárthaigh, Ciara Ní Thádh, Lauren Ní Cheallaigh, Lucy Ní Chéidigh, Dylan ó Coimín, Éabha Ní Chonghaile, Jack Ó Cadhain, Megan Ní Fhlatharta, Cian Ó hIarnáin, Tom Ó Donghaile, Darragh Ó Mathúna, Hughie Ó Dufaigh, Mikie Mac Éil, Eoghan Ó Raifeartaigh, Príomhoide Seán Breathnach, Cian Ó Murchú, Eoin Breathnach, Mánus Mac Ruidín, Dylan Mac Gofraidh.

Chun tosaigh ó chlé: Ailbhe Ní Fhéinne, Róise Ní Niadh, Clár Imbusch, Colma Ní Chéidigh, Jack Mac Cárthaigh, Daithí Ó Dúrthaile, Sam Ó Muineacháin, Dónal Ó Tuathail, Seán Ó Tuathail agus Micheál Mac Róibín.