Cartlann Nuachta: 25 Aibreán 2018

Foireann Camógaí Chois Fharraige

Foireann Camógaí Chois Fharraige (Sóisear) a d’imir Droichead an Chláirín ar Pháirc an Chnoic, Dé Domhnaigh seo caite agus a chaill an cluiche le dhá chúilín.

Ar chúl, ó chlé: Treasa Ní Chadhain, Léan Breathnach, Caitríona Ní Churraoin, Tiffany Ní Choistealbha, Sorcha Ní Fhrighil, Áine Ní Chonghaile, Anna Ní Odhráin-Ní Mhurchú, Áine Ní Laoi, Fionnuala Ní Ghronell, Becky Ní Éallaithe, Laura Ní Ifearnáin, Blanca Ní Dhonnabháin.

Chun tosaigh, ó chlé: Mary Ní Fhéinneadha, Áine Ní Dhúill, Sadhbh Ní Cheallaigh, Dearbhail Ní Chaoimh, Aoife Nic Dhonncha, Meala Ní Choistealbha, Máire Ní Fhrighil, Adhna Nic Dhonnacha, Bébhinn Breathnach-De Faoite.


Féile Náisiúnta Drámaíochta

Beidh an Fhéile Náisiúnta Drámaíochta ar siúl in Amharclann Chois Fharraige (Seanscoil Sailearna), Indreabhán, an deireadh seachtaine seo chugainn, ag tosaí ar an Aoine, 27 Aibreán, leis an dráma ‘An Lasair Choille’ a scríobh Caitlín Maude agus Micheál Ó hAirtnéide, agus á chur ar stáitse ag Aisteoirí an tSean-Phobail, Na Déise.

Féasta drámaíochta a bheas ar bun ar feadh an deireadh seachtaine le compántais drámaíochta den scoth ó Na Déise, Na Dúnaibh, Ceatharlach agus Corca Dhuibhne ag tíocht go Cois Fharraige. Aisteach go leor, níl aon chompántas drámaíochta ó Chonamara ná ó Chonnacht páirteach sa bhFéile Náisiúnta i mbliana, ar chúis eicínt.

Ceann de na gnéithe is deise faoin deireadh seachtaine is ea Éigse na Féile, a bheas ar bun ar an Domhnach, 29 Aibreán, ag 7.00pm sa tSeanscoil. Déanfar an mholtóireacht a fhógairt agus na gradaim a bhronnadh ina dhiaidh. Sé Alan Esslemont, Ardstiúrthóir TG4, a dhéanfaidh na gradaim a bhronnadh.

Tá an clár iomlán don deireadh seachtaine ar fáil mar PDF anseo: FÉILE-NÁISIÚNTA-DRÁMAÍOCHTA-2018


Córas Séarachais an Spidéil

Uisce ÉireannBhí cruinniú comhairliúcháin ar bun sa Spidéal ar an gCéadaoin seo caite ag Uisce Éireann, le eolas a thabhairt don phobal faoin uasghrádú atá le déanamh ar an gcóras séarachais sa Spidéal. Le fada an lá is cúis gearáin ag Comhlacht Forbartha an Spidéil go bhfuil séarachais an tsráidbhaile, nach bhfuil cóirithe in aon bhealach, ag dul amach sa bhfarraige in aice le Trá na mBan. Dá bharr, chaill an dá thrá ar an Spidéal an bratach gorm.

Tá an chuma ar an scéal go bhfuil plean anois ag Uisce Éireann déileál leis an bhfadhb agus faoi cheann trí bliana eile go mbeidh córas fuíolluisce, ag déanamh cóireáil ar an gcuid is mó de shéarachas an Spidéil sula a scaoiltear amach sa gcuan é tríd an seanphíopa atá ann faoi láthair.

Beidh an t-ionad cóireála fuíolluisce nua atá beartaithe lonnaithe ar shuíomh ó thuaidh den Cheardlann, ar le Údarás na Gaeltachta é. Beidh stáistiún pumpála le cur faoin talamh sa bpaiste glas os comhair na Ceardlainne. Beidh píobán nua ag tíocht anuas ón ionad cóiriúla, taobh le Cló Iar-Chonnacht agus síos ó dheas ar an mbóthair isteach ag an gCeardlann chomh fada leis an ionad pumpála. Beidh píblíne eile ag dul ón stáisiún pumpála trasna an bhóthair le ceangail leis an bpíobán atá ag dul amach sa bhfarraige taobh le Trá na mBan.

Cé go bhfuil míshástacht ann nach raibh deis an dearadh a phlé le Uisce Éireann go dtí anois, tá Comhlacht Forbartha an Spidéil ag fáiltiú roimh an bhfeabhsúchán atá beartaithe a chur ar an gcóras séarachais sa Spidéil agus tá súil ag an gComhlacht go mbeifear in ann na Bratacha Gorma a fháil ar ais don dá thrá ar an sráidbhaile dá bharr.

Má tá aon cheisteanna ag duine ar bith faoina bhfuil beartaithe ag Uisce Éireann, is féidir glaoch ar an uimhir 1890 278278.


Léacht sa Spidéal

Michael Gibbons

Michael Gibbons, an seandálaí a thug caint spéisiúl faoin seandálaíocht atá ar chósta na Gaillimhe, mar chuid de shraith léachtanna atá eagraithe ag Cúl a’ Tí. Beidh an chéad léacht eile ar bun ar an Satharn seo chugainn sa bhfoirgneamh ina mbíodh Marsh, ar chúl na Ceardlainne sa Spidéal, ag tosú ag 11.30am.

11.30am, Dé Sathairn, 28 Aibreán, Ionad Marsh, An Spidéal.

Tá sraith léachtanna spéisiúla eagraithe sa Spidéal ag an ngrúpa Cúl An Tí. Ar an Domhnach seo caite thug an seandálaí, Michael Gibbons, léiriú ar an saibhreas seandálaíochta atá thart ar chósta Chuan na Gaillimhe. Bhí na picitúirí de na hiarsmaí seandálaíochta thar barr.

Ar an Satharn seo chugainn, 28 Aibreán, beidh píosa cainte á thabhairt ag an ealaíontóir Monica de Bath sa Spidéal ag 11.30am, sa bhfoirgneamh le Údarás na Gaeltachta in mbíodh Marsh, ar chúl na Ceardlainne sa Spidéal.

Beidh Monica ag tabhairt cuntas ar thogra leanúnach dár teideal PLOT/CEAPACH, sraith tionscadail atá déanta aici ar phortach i lár na tíre. Ceann de na gnéithe is tábhachtaí di is ea an nasc atá cothaithe aici le cuid de na hoibrithe ar an bportach le fraoch a chur ag fás ar chuid den phortach ina bhfuil an mhóin bainte cheana.

Tá an imeacht seo saor in aisce. Tá fáilte roimh chuile dhuine!

Tuileadh eolas le fáil ó Nuala: 087 2270006, nó ar r-phost nuala123@nullgmail.com


Dumhach na Leanbh

Dumhach na Leanbh 2018

‘Dumhach na Leanbh’ ar an Teach Mór, Indreabhán. Tá cruinniú poiblí le bheith sa gCrann Taca (ITT) an Déardaoin seo, 26 Aibreán, ag 8.00pm, le plé a dhéanamh faoin athchóiriú atá beartaithe a dhéanamh ar an láthair ar a bhfuil an tseanreilig.

Tá sé ag i gceist ag Cumann Forbartha Chois Fharraige athchóiriú agus obair chothabhála a dhéanamh ar Dhumhach na Leanbh ar an Teach Mór, Indreabhán. Rinneadh athchóiriú cheana ar an láthair dhá scór bliain ó shin. Tá plean den obair a bheadh le déanamh curtha le chéile ag grúpa oibre a tháinig le chéile faoi scáth an Chumann Forbartha. Tá €400 curtha ar fáil ag Comhairle Chontae na Gaillimhe, faoin Scéim Tacaíochta Pobail, le ábhar a cheannach agus tá an Scéim Fostaíochta Pobail de chuid an Chomharchumainn, sásta cuid den obair a dhéanamh.

Beidh cruinniú eolais poiblí ar bun ar an Déardaoin seo chugainn, 26 Aibreán, ag 8.00pm san ITT (ar chúl Séipéal an Chnoic), féachaint le dlús a chur faoin obair athchóirithe. Beidh fochoiste á chur le chéile agus beidh airgead le bailiú. Fáilte roimh dhuine ar bith le spéis acu sa tionscadal ag an gcruinniú ar an Déardaoin.


Club Leabhar Chois Fharraige

Pádraig StandúnBeidh an chéad tíocht le chéile eile ag Club Leabhar Chois Fharraige ar an gCéadaoin, 9 Bealtaine, ag 9.00pm i dTigh Mholly, Indreabhán, leis an leabhar ‘Mac Dé, Cé hÉ?’ le Pádraig Standún a phlé.

Léiritheoir agus stiúrthóir scannán é Nioclás ‘an Diabhailín’ Dowling, ach nuair a thugann sé faoi scannán a dhéanamh i mbaile beag tuaithe in iarthar na hÉireann, scéal faoi bheatha agus bás Íosa Críost, ní chuile dhuine atá sásta leis. An ndéanfaidh sé féin agus an slua aisteoirí, ceamaradóirí agus na hoibrithe eile atá tugtha leis aige, ceap magaidh de Mhac Dé? Is gearr go dtagann teannas, aighneas, easaontas agus eascairdeas chun solais – chomh maith le rúin a bhí i bhfolach le fada an lá.

Tuilleadh Eolais faoin leabhar anseo: Mac Dé, Cé hÉ?

Tá an leabhar ar fáil go háitiúil i siopa Chló Iar-Chonnacht sa Spidéal.


Céilí Teaghlaigh i gColáiste Chonnacht

Beidh Céilí ar bun seachtain ón Domhnach seo chugainn, 29 Aibreán, i gColáiste Chonnacht atá dírithe ar teaghlaigh. Tá an Céilí á eagrú ag Traidphicnic, an fhéile mhór ceoil a bhíonn ar bun sa Spidéal tús mí Iúil gach bliain. An banna ceoil COGAR a chuirfidh an ceol ar fáil agus sé Gearóid Mulrooney a bheas ina fhear a’ tí. Tosóidh an Céilí ag 3.00pm. Tá breis eolais ar fáil ach glaoch ar an uimhir 087 9717080.


Cúirt Filíochta ar an mBánrach

Áine Ní Dhurcáin agus Paddy Mhéime Ó Súilleabháin, a bheas ag léamh a gcuid filíochta ag ócáid a bheas ar bun, Aoine na seachtaine seo chugainn, i dTigh Pheadar Mhóir ar an mBánrach, mar chuid den fhéile litríochta, Cúirt.

Tosóidh an oíche, atá saor in aisce, ag 8.30pm.

Beidh na filí Áine Durkin agus Paddy Mhéime Ó Súilleabháin, beirt fhilí ar as Conamara ó dhúchas iad, ag léamh óna saothair i dTigh Pheadair Mhóir, ar an Aoine, 27 Aibreáin, ag 8.30 tráthnóna, mar chuid den fhéile idirnáisiúnta litríochta Cúirt. Tá cead isteach saor in aisce.

As Conamara ó dhúchas, tá Áine Durkin ina cónaí in Inis Eoghain ó 1980. Scríobhann sí filíocht agus amhráin, agus is blagálaí í. Bhain sí duais liteartha ag Oireachtas na Samhna 2010 dá blag, Mise Áine.

D’fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht a céad chnuasach filíochta, ‘Mise Áine: An Bhean Istigh’, i mí na Nollag seo caite. Bhuaigh sí an chéad duais leis an saothar seo i gComórtas na Scríbhneoirí Úra i gComórtais Liteartha Oireachtas na Gaeilge 2017.

I Loch Con Aortha, Conamara, a rugadh Paddy Mhéime Ó Súilleabháin i 1944. D’fhoilsigh Coiscéim a chéad chnuasach filíochta, ‘Fuaim na Gaoithe Aniar’, mar aon le dírbheathaisnéis faoina shaol oibre i dtrí mhór-roinn, ‘Seachrán Deoraí’.


Lá Oscailte Scoil Sailearna

Scoil Sailearna

Páistí ó Scoil Sailearna, Indreabhán, ag comóradh 1916, dhá bhliain ó shin.

Beidh cruinniú eolais ar bun an Déardaoin seo, 26 Aibreán, i Scoil Sailearna, do thuismitheoirí na ngasúr a bheas ag tosaí sna Naíonáin Bheaga i Meán Fómhair 2018.

I láthair le eolas a roinnt leis na tuismitheoirí, agus le ceisteanna a fhreagairt, beidh Caitríona Uí Bhéarra, múinteoir na naíonán, chomh maith leis an bpríomhoide, Fearghas Mac Lochlainn. Beidh an saineolaí ar an tumoideachas, Cian Ó Brolcháin, i láthair chomh maith le míniú a thabhairt ar an tumoideachas.

An lá dar gcionn, ar an Aoine, 27 Aibreán, idir 1.00 go 2.00pm, beidh deis ag na naíonáin nua an seomra ranga agus áiseanna eile na scoile ar fad a fheiceáil agus castáil leis an múinteoir agus a gcomhscoláirí.


I dTreo an tSolais ar son Pieta House

Beidh an tsiúlóid bhliantúil ar mhaithe le Pieta House, ar bun seachtain ón Satharn, 12 Bealtaine sa gCeathrú Rua. Tosóidh an tsiúlóid ag 4.15pm ar maidin.

Seo é an phríomhócáid tiomsaithe airgid a bhíonn ag an eagraíocht Pieta House, a oibríonn le daoine a mbíonn i gcontúirt báis ó fhéinmharú.

An maidin sin beidh daoine ag tíocht le chéile sa Scoil Chuimsitheach, An Cheathrú Rua, le tús a chur leis an siúlóid.

Is féidir clárú ar líne ach dul ag an suíomh dil.pieta.ie.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Peil f 14: Ml Breathnach 2 – 04, St. Michaels 5 – 06.

Peil f 14: An Spidéal 3 – 04, Uachtar Ard 3- 04.

Peil f 14: An Spidéal 7 – 06, Naomh Anna, Leitir Móir 3- 02.

Peil f 16: Ml Breathnach 0 – 15, Baile an Chláir 3 – 05.

Peil f 16: An Spidéal 9 – 11, Cill Ainnín 1- 07.

Iomáint (Idirmheán): An Spidéal 3 – 15, Rahoon-Newcastle 3 – 14.

Peil (Roinn 8): Ml Breathnach 1 – 15, Kilannin 4 – 06.

Peil na mBan (Sóisear): Ml Breathnach 0 – 06, Glinsce 8 – 16.

Camógaí (Sóisear): Cois Fharraige 3 – 12, Clarinbridge 3 – 14.

Sacar (Sóisear): Cois Fharraige 3, Claregalway 2


25 Aibreán 2018