Cartlann Nuachta: 25 Bealtaine 2016

25 Bealtaine 2016


Féile Scannán ag an Deireadh Seachtaine

APRIL 17th: On this day in 1969, a 21-year-old woman, Bernadette Devlin, became Britain's youngest ever female MP and the third youngest MP ever. Bernadette Devlin, a 22 year old psychology student and Poeple's Democracy candidate for south Derry in the upcoming Northern Ireland Elections, in Belfast.

Íomhá as an scannán faoi ‘Bernadette: Súil Siar ar Aistear Polaitíochta’ a rinne Lelia Doolan faoi Bernadett Devlin Mc Aliskey, agus a bheas a thaispeáint i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, ar an Domhnach seo chugainn ag 11.00, mar chuid de Fhéile Scannán na Réabhlóide, féile a bheas ar bun an deireadh seachtaine seo chugainn ar feadh trí lá, mar chomóradh ar 1916.

Cathal-GoanCathal Goan (ar chlé), iarcheannasaí RTÉ agus an chéad cheannaire ar TG4, a osclóidh Féile Scannán na Réabhlóide, sa bPoitín Stil tráthnóna amárach, Aoine, 27 Bealtaine, ag 7.00 pm. Beidh fáilte roimh an bpobal ag an oscailt oifigiúil. Is mar chomóradh ar 1916 atá an fhéile scannán á eagrú ag Club Scannán Sailearna. I gcaitheamh an deireadh seachtaine beidh scannáin agus cláracha faisnéise a bhaineann le cogadh na saoirse, ní amháin sa mbaile ach i dtíortha eile, á dtaispeáint ag trí ionad éagsúla i gCois Fharraige: Amharclann na Seanscoile, an cúlseomra sa bPoitín Stil agus sa Cinemobile, a bheas taobh leis an bPoitín Stil.

Ar an Aoine, seo a leanas na scannáin a bheas á dtaispeáint ag 8.00:

  • Amarclann na Seanscoile: ÁILLE AN UAFÁIS, mar geall ar 1916.

  • Cinemobile: PERSEPOLIS, faoi staid na mban tar éis réabhlóid na hIaráine.

  • An Poitín Stil: THE SQUARE, faoi éirí amach na ndaoine san Éigipt.

Leanfaidh an fhéile ar aghaidh go dtí an Domhnach agus i measc na scannán eile a thaispeánfar tá MAN OF IRON, faoin mbealach ar bhfuarthas réidh leis an rialtas cumannach sa bPólainn; THE BATTLE OF ALGIERS, scannán cáiliúil faoi chogadh na saoirse san Ailgéir in aghaidh na Fraince agus SOYA CUBA, faoin réabhlóid i gCúba a chuir deireadh le réimeas Batista.

Is féidir breis eolais a fháil faoi chlár na féile ach dul ag an suíomh idirlíon WWW.CLUBSCANNAN.IE.


Iománaithe Micheál Breathnach Tríd

Antaine Mhaidhc ag caint leis an bhfoireann ag leath am

An bainisteoir Antaine Mhaidhc Ó Conghaile ag caint le imreoirí Chumann Micheál Breathnach ag leath ama sa gcluiche leath cheannais Sóisear ar Pháirc na bhForbacha, ar an Domhnach seo caite in aghaidh Bóthar na Trá/Cnoc na Carrach. Bhí bua maith ag foireann Chois Fharraige leis an scór 5 – 04 in aghaidh 1 – 08. Beidh báireoirí Micheál Breathnach ag casadh le Saighleán sa gcluiche ceannais.

Don tríú bliain as a chéile tá foireann iomána Chumann Micheál Breathnach tríd go dtí Cluiche Ceannais an Chontae sa gcomórtas Junior. Sa gcluiche leathcheannais ar an Domhnach seo caite bhí bua éasca go maith ag Micheál Breathnach ar Bhóthar na Trá/Cnoc na Cathrach, ar Pháirc na bhForbacha.

Sa gcéad leath bhí máistreacht iomlán ag báireoirí Chois Fharraige ar an gcluiche. Sa darna leath tháinig feabhas mór ar fhoireann na cathrach, ach bhí an bhearna rómhór idir an dá fhoireann. Chríochnaigh an cluiche leis an scór Micheál Breathnach 6 – 04. Bóthar na Trá/Cnoc na Cathrach 1 – 08.

Casfaidh Micheál Breathnach ar Shaighleán sa gcluiche ceannais. Níl aon dáta socraithe lena aghaidh fós.


Torthaí Spóirt

  • Iomáint (Idirmheánach): An Spidéal 0 – 11, Cinn Mhara 0 – 23.

  • Peil (Sóisear 6): An Spidéal 5 – 10, Leitir Móir 2 –08.

  • Iomáint f16 (C): Ml. Breathnach 2 – 05, Na Sáirséalaigh 6 – 16.

  • Iomáint f12 (Grúpa 3): An Spidéal 2 – 14, Cinn Mhara 1 – 01.

  • Iomáint (Sóisear 1): Ml. Breathnach 6 – 04, Bóthair na Trá/Cnoc na Cathrach 1 – 08.

  • Peil na mBan: Ml. Breathnach 1 – 12, Áth Chinn 5 – 08.


Féile Rásaí na gCurach sa Spidéal

BáidMhóra

Seachtain ón Domhnach seo chugainn, 5 Meitheamh, beidh Féile Rásaí na gCurach ar bun sa Spidéal. Chomh maith le rásaí curachaí beidh geallta bád móra agus leathbhád ann chomh maith. Beidh níos mó eolais faoin bhféile sa gcolún seo an tseachtain seo chugainn.


Cruinniú sa Spidéal faoi Gaillimh 2020

An Spideal Poster

Ar an Déardaoin seo, 26 Bealtaine, beidh cruinniú ar bun sa Spidéal faoin mbealach ar féidir leis an bpobal i gCois Fharraige a bheith páirteach i nGAILLIMH 2020.

Ag an gcruinniú tabharfar an t-eolas is déanaí faoi thairiscint na Gaillimhe agus faoin gcaoi a mbeidh an clár Gaillimh 2020 á sheachadadh mórthimpeall an chontae.

Tá Gaillimh ag iarraidh aitheantas a fháil mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa sa mbliain 2020. D’éirigh le iarratas na Gaillimhe dul tríd an gcéad bhabhta den chomórtas.

Tosnóidh an cruinniú ag 7.30 tráthnóna inniu agus beidh sé críochnaithe ag 9.00.


Iarratas ar Léasa Urthrá

Marine_logoBhí fógra sa nuachtán seo an tseachtain seo caite ó Fhoras na Mara, ag tabhairt le fios go bhfuil iarratas déanta ar an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtas Áitiúil, le léas urthrá (foreshore lease) a fháil ón Roinn i gCuan na Gaillimhe, amach ón Spidéal.

Deirtear sa bhfógra gur ‘chun críocha fearais fréamhshampla (prototype) fuinneamh gaoithe, toinne agus taoide a thástáil’ amuigh sa gcuan, atá an léas á iarraidh.

Bhí cruinniú poiblí sa Spidéal cheana faoi seo, ag ar thug oifigeach ó Fhoras na Mara eolas faoina bhfuil beartaithe acu. Tá cóip den iarratas le feiscint i Leabharlann an Spidéil agus ag oifig Chomhlacht Forbartha an Spidéil. Tá go dtí an Aoine, 17 Meitheamh, le aighneacht a dhéanamh faoin iarratas.


Oireachtas Chois Fharraige

LeachtOir2014Tá na dátaí le haghaidh Oireachtas Chois Fharraigte socraithe anois agus oifigigh nua ar an ngrúpa oibre atá i mbun a eagraithe. Beidh an fhéile ar bun deireadh Mheán Fhómhair, ag tosaí ar an Déardaoin, 22 Meán Fómhair, agus ag leanacht ar aghaidh go dtí an Domhnach dar gcionn.

Ag cruinniú den ghrúpa oibre an tseachtain seo caite, socraíodh go mbeidh Orla de Búrca, as an gCoill Rua, ina cathaoirleach ar ghrúpa oibre Oireachtas Chois Fharraige, le Máire Ní Fhlaitheartaigh ó Na hAille ina Rúnaí agus Brian Ó Cuív ón Teach Mór ina chisteoir.

Tá clár á chur le chéile ag an ngrúpa oibre faoi láthair. Beidh Cór na Rinne ag tíocht aneas ó na Déise le páirt a thógáil san Oireachtas. Chomh maith leis sin beidh ceolchoirm mhór ar bun in Óstán na Páirce, ar an Satharn, 24 Meán Fómhair.

Is mar chomóradh ar Oireachtas na Gaeilge 1976, a reáchtáladh i gCois Fharraige dhá scór bliain ó shin, a bheas Oireachtas Chois Fharraige 2016 á eagrú faoi choimirce Chumann Forbartha Chois Fharraige.


Gáirdín Cuimhneacháin 1916 Oscailte sna Forbacha

Pat Folan ag nochtadh an dealbh

Pat Folan, arb é an laoch sóisialach James Connolly, a sin-sheanathair, ag nochtadh dealbh de Lile na Cásca, Dé Sathairn seo caite sa nGáirdín Cuimhneacháin atá réitithe ar an gCoismeig Mór sna Forbacha. Sé Mike Wilkins a rinne an dealbh. Tá an Gáirdín Cuimhneacháin réite mar chomóradh ar 1916, ag Coiste na mBailte Slachtmhara sna Forbacha.

Dé Sathairn seo caite, an 21 Bealtaine osclaíodh Gáirdín Cuimhneacháin 1916 sna Forbacha. Coiste na mBailte Slachtmhara a d’eagraigh an togra mar chuid den bhliain comóradh 1916-2016. Na fostaithe ar na scéimeanna fostaíochta de chuid FÁS agus TÚS a rinne an sár obair ar an nGáirdín. I lár an gháirdín tá dealbh álainn de Lile na Cásca, cruthaithe ag Mick Wilkins as Corcaigh a bhíodh ina chónaí sna Forbacha tráth dá shaol.

Pat Folan atá ina mátrún ar Áras Chois Fharraige ar an bPáirc, a nochtaigh an dealbh. Ba é James Connoly sin-sheanathair Pat Folan.

Bhí baint ag Scoil Náisiúnta na bhForbacha le Éirí Amach na Cásca sa mhéid is gur gabhadh príomhoide na scoile, Micheál Ó Droighneán a bhí ina cheannaire áitiúl ar na hÓglaigh i 1916 agus cuireadh i bpríosún é.