Cartlann Nuachta: 25 Bealtaine 2022

Cois Fharraige Abú

Cois Fharraige faoi 17_ Leon ag caint leo.

Leon Mac Lochlainn, an traenálaí, ag tabhairt treoracha do fhoireann sacair Chois Fharraige (faoi 17) ag seisiún traenála an tseachtain seo agus iad ag ullmhú do chluiche cinniúnach ar an Domhnach seo, i Ros a’ Mhíl ag 11.00am.

Má éirionn leo an cluiche a bhuachan is ar Chois Fharraige a bhronnfar an corn do Shraith Chomórtas na Gaillimhe (Roinn I).

D’fhéadfadh ábhar ceiliúrtha a bheith Cumann Sacair Chois Fharraige an deireadh seachtaine seo. Faoi láthair i Roinn I den sraithchomórtas faoi 17 tá Cois Fharraige ar bharr an tábla le 25 poinnte, dhá phoinnte chun cinn ar Craughwell Utd. Is ag imirt in aghaidh Athenry B a bheas buachaillí Chois Fharraige maidin Domhnaigh i Ros a’ Mhíl ag 11.

Má éiríonn leis an bhfoireann Ghaeltachta an bua a fháil ar an Domhnach beidh an comórtas buaite acu agus is orthu a bhronnfar an corn. Tá Cumann Sacair Chois Fharraige ag súil le tacaíocht mhaith i Ros a’ Mhíl maidin Dómhnaigh ag 11am, leis an bhfoireann baile a spreagadh chun buachaint.


Plean Oibre an Chumann Forbartha

Pádraig Willy ag socrú comhartha

Pádraig Willy ag Socrú Comhartha

Ag cruinniú speisialta a bhí ag Coiste Stiúrtha Chumann Forbartha Chois Fharraige níos túisce an tseachtain seo, pléadh Plean Oibre don bhliain 2022/23. Socraíodh leanacht ar aghaidh le cuid de na tograí atá ar bun ag an gCumann Forbartha le roinnt blianta anuas, ina measc an iris  BISEACH a fhoilsiú agus níos mó comharthaí a chrocadh le ainnmeacha na mbóithríní bailte i gceantar an Chumann Forbartha. Tá sé i gceist chomh maith leanacht ar aghaidh leis an togra chun go ndéanfar Coill Phobail a fhorbairt i gceantar Chois Fharraige.

Tá an Cumann Forbartha le iarraidh ar Jack Chambers, Aire Stáit na Gaeltachta, an reachtaíocht riachtanach a réiteach go luath le go mbeifear in ann toghcháin a reachtáil roimh dheireadh na bliana seo chun ionadaithe Gaeltachta a thoghadh go daonlathach ar Bhord Údarás na Gaeltachta, mar atá geallta.

Chomh maith leis sin, tá an Cumann Forbartha le stocaireacht a dhéanamh ar Údarás na Gaeltachta le go dtabharfar aitheantas agus tacaíocht do na heagraíochtaí deonacha pobail, cosúil leis an gCumann Forbartha, atá ag feidhmiú sna ceantair Ghaeltachta, ar mhaithe le forbairt pobail a spreagadh is a neartú.

Dúirt cathaoirleach nua an Chumann Forbartha, Ananda Geluk,  go mbeidh an eagraíocht  ag iarraidh comhoibriú a chothú le eagraíochtaí pobail eile agus leis na scoileanna i gceantar Chois Fharraige  sa mbliain atá romhainn le gur féidir an ceantar a fhorbairt mar Ghaeltacht láidir rathúil agus le go mbeifear in ann tionscadail a dhéanfas leas don cheantar a chur chun cinn amach anseo ag obair as lámh a chéile.


Ceoltóirí Óga Chois Fharraige sa bhFleadh Cheoil

Den chéad uair le trí bliana anuas reachtáladh Fleadh Cheoil na Gaillimhe an deireadh seachtaine seo caite i mBéal Átha na Sluaighe. Bhí toscaireacht dheas ann ó Chois Fharraige idir Banna Céilí Loch Lurgan i gcomórtas na mbannaí chomh maith le Róisín agus Caitríona Ní Raifeartaigh, Éamonn Ó Ceallacháin, Damhnait agus Déithín Ní Fhátharta agus Ruadhán Ó Fátharta sna comórtais aonair.

Ghnóthaigh Damhnait Ní Fhátharta duais sna hamhráin agus sa gcláirseach agus ghnóthaigh a deirfiúr Déithín sna comórtais tionlacain agus pianó. D’éirigh thar cionn le Ruadhán Ó Fátharta i gcomórtas an bhainseó agus tá an triúr acu cáilithe anois do Fhleadh Cheoil Chonnacht a bheidh ar siúl i Sligeach ag deireadh na míosa seo chugainn.


Máirtín O’Connor ar an Spidéal

Stiúidió Chois Chuain

Stiúideo Cuan

Beidh ceolchoirm speisialta ar bun i Stiúideo Cuan, an Aoine agus an Satharn seo, nuair a bheas an sár-bhoscadóir ó Ghaillimh, Mairtín O’Connor, ag casadh ann in éindí le Cathal Hayden ar an bhfidil agus Seamie O’Dowd ar an ngiotár.

Mar nach bhfuil ach 65 suíochán sa seomra ina mbíonn na ceolchoirmeacha ar bun i Stiúideo Cuan, moltar ticéid a cheannach roimh ré trí dul chuig an suíomh idirlín STIUIDEOCUAN.IE.


Cruinniú Eolais faoi Ionad Cóirithe Séarachais

udaras-logoAr an Déardaoin seo beidh eolas á thabhairt don phobal maidir leis na pleananna nua atá ag an Údarás na Gaeltachta don ionad cóirithe séarachais ar an eastáit tionscailíoch ar an dTulach. Is cosúil go mbeidh an tÚdarás ag cur iarratas nua pleanála os comhair Chomhairle Chontae na Gaillimhe go gairid.

De réir cead pleanála a bhí faighte roimhe seo don ionad cóirithe séarachais ar an eastáit, bhí sé beartaithe píopa fuíoll uisce a thabhairt chomh fada le Céibh Bhaile na hAbhann ach is cosúil go bhfuil leasú le déanamh ar an bplean sin anois.

Beidh an cruinniú eolais ar bun, an Déardaoin seo, 26 Bealtaine, ag tosú ag 7.00pm, i Halla na Tulaí.


Folúntas do Chúntóir Siopa

Tá Comharchumann Shailearna Teo. ag lorg duine cruthaitheach do phost páirtaimseartha samhraidh mar Chúntóir Siopa lonnaithe sa siopa ar an gCnoc, trasna ón séipéal: 19.5 uair sa tseachtain idir an Déardaoin, Aoine agus Satharn atá i gceist. Is trí mheán na Gaeilge a bheas ar an té a cheapfar na dualgais a bhaineann leis an bpost a chomhlíonadh.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi shonraí an phoist lena n-áirítear na scileanna agus an taithí a theastaíonn ach ríomhphost a sheoladh chuig sailearna@nullgmail.com.

Ba cheart litir iarratais chomh maith le CV a sheoladh roimh an 5.00in ar an gCéadaoin 8 Meitheamh 2022 chuig An Bainisteoir, Comharchumann Shailearna, Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.


Nasc Scoile le Corca Dhuibhne

Grúpa ó Chol Chroí Mhuire i gCorca Dhuibhne

Daltaí na hidirbhliana, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, taobh amuigh de theach tábhairne Phaidí Ó Sé, agus iad ar cuairt an tseachtain seo caite ar Ghaeltacht Chorca Dhuibhne.

Sa bpictiúr, ó chléPeadar Ó Féinne, Evan Ó Feinneadha, Oscar Mac Réamoinn, Ciarán Mac Fhlannchadha, Eoin Ó Conghaile, Oisín Ó Céidigh agus Éabha Ní Neachtain.

An tseachtain seo caite chuaigh rang na hIdirbhliana ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, ar thuras dhá lá go Corca Dhuibhne, in Iarthar Chiarraí. Agus iad thíos ann rinne siad nasc le déagóirí ón gceantar, thug siad cuairt ar Phobalscoil Chorca Dhuibhne, áit a ndearna siad cur i láthair ar Chois Fharraige. Bhronn siad cóip den leabhar gleoite EADRAINN FÉIN, a chuir daltaí ón scoille chéile faoin údar Máirtín Ó Cadhain, ar an bPobalscoil, chomh maith le cóip den leabhar FAD SAOIL le Joe Steve Ó Neachtain.

Thug siad cuairt ar an uisceadán MARA BEO sa Daingean ar an Luan chomh maith. D’fhan siad le mná tí i mBaile an Fheirtéirigh, i gcearlár na Gaeltachta. An chéad lá eile thug na daltaí ó Chois Fharraige cuairt ar Colaiste Íde agus ghlac siad páirt sa lá spóirt. Ina dhiaidh sin tugadh iad ar turas oidhreachta thart ar Fionn Trá roimh filleadh abhaile.

An Coiste Gaelbhrataigh a bhí i bhfeidhil an eagrúcháin don turas. Thug Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga cúnamh don ghrúpa leis an turas a eagrú.


Torthaí Gailf

Seo thíos na torthaí ón imeacht a bhí ag Cumann Galf Chois Fharraige  i Clár Chlainne Mhuiris ar Satharn seo caite, 21 Bealtaine.

 • Buaiteoir: Donal Standun (16) 41pt; 2ú áit: Michael Ó Neachtáin (26) 40pt.
 • Cat 1: Buaiteoir: Pádraic Ó Ciardha (26) 36pt; 2ú áit: Seamus Ó Máirtín (26) 35pt.
 • Cat 2: Buaiteoir: Padraic Kelly (28) 40pt; 2ú áit: Pádraic Ó Cadhain (33) 38pt.
 • Cat 3: Buaiteoir: Eoin Durkin (40) 37pt; 2ú áit: Pádraig Ó Cualáin (39) 32pt.
 • Cat 4 (65+): Buaiteoir: Peadar Ó Treasaigh (30) 34pt.

Beidh an chéad imeacht eile ag Cumann Galf Chois Fharraige ar Ghalfchúrsa Bearna ar an Satharn, 25 Meitheamh. Tuilleadh eolais le fáil ach teagmháil a dhéananmh le Pádraig ag 087 2525465.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

 • Iomáint (faoi 15C): Micheál Breathnach 4 – 08, Ballinderreen 0 – 03.
 • Iomáint (faoi 15B1): Cois Fharraige 2 – 05, Abbeyknockmoy 0 – 11
 • Iomáint (faoi 13B): Micheál Breathnach 4 – 08, Mullagh/Kiltormer 4 – 05.
 • Peil (Roinn II): An Spidéal 0 – 05, Bearna 0 – 16.
 • Peil (Roinn III): Micheál Breathnach 3 – 10, Monivea/Abbey 1 – 07.
 • Peil (Sóisear B): An Spidéal 2 – 17, St. Michael’s 1 – 02.
 • Peil (Sóisear A): Micheál Breathnach 2 – 12, Na Piarsaigh 0 – 15.
 • Peil (faoi 13): Micheál Breathnach 2– 13, Tuam Stars 1 – 07.
 • Sacar ( Mná faoi 17): Bearna/Na Forbacha 5, East Galway Utd. 0.
 • Sacar ( faoi 16): Bearna/Na Forbacha 2, Colemanstown Utd. 5.
 • Sacar ( faoi 16): Mac Dara 2, Corofin Utd. 2.
 • Sacar ( faoi 15): Mac Dara 1, Corofin Utd. 1.
 • Sacar ( faoi 14): Bearna/Na Forbacha B 5, Maree/Oranmore C 0.
 • Sacar ( faoi 14): Bearna/Na Forbacha 0, Corrib Celtic 1.
 • Sacar ( Cailíní faoi 14): Bearna/Na Forbacha 2, Knocknacarra 1.
 • Sacar ( Cailíní faoi 12): Bearna/Na Forbacha 1, Knocknacarra 6.

25 Bealtaine 2022