Cartlann Nuachta: 25 Eanáir 2017

Coláistí Chois Fharraige ina Seaimpíní Chonnacht

Foireann Camógaí na Coláistí

Foireann camógaí ó Choláiste Chois Fharraige ar éirigh leo an cluiche ceannais a bhuachaint sa roinn sinsir, i gcraobh comórtas Chonnacht ar an Aoine seo caite, ag imirt in aghaidh cailíní ó Choláiste na Trócaire, An Ghráig.

Chun tosaigh ó chlé: Aoife Nic Dhonnacha, Aisling Ní Chonghaile, Áine Ní Laoi, Róisín Ní Dhiomsigh, Tiffany Ní Choistealbha (Capt.), Luka Anna Nic Lochlainn, Máire Ní Fhrighil, Becky Ní Eallaithe.

Ar chúl ó chlé: Aoife Nic Chormaic, Rebecca Ni Alluráin, Siobhán Ní Neachtain, Sinéád Ní Chonghaile, Rosie Ní Dhubhghaill, Laoise Breathnach, Maela Ní Choistealbha, Gráinne Ní Fhatharta, Emma Cox, Kaylee Breathnach.

Dé hAoine seo caite bhí bua éasca go maith ag an bhfoireann camógaí sinsearach ó mheánscoileanna Chois Fharraige i gCluiche Ceannais Chonnacht. Ag imirt in aghaidh foireann ó Choláiste na Trócaire, An Ghráig, a bhí cailíní Chois Fharraige. An scór Coláistí Chois Fharraige 5–10, Coláiste na Trócaire, An Ghráig 4–3.

Tá an fhoireann ó mheánscoileanna Chois Fharraige déanta suas de chailíní ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, agus ó Choláiste Cholmcille, Indreabhán. Ní raibh a dhóthain imreoirí i gceachtar den dá mheánscoil le foireann camógaí a chur le chéile agus, mar gheall air sin, socraíodh foireann a chur le chéile le cailíní ón dá scoil.


Scéim Traeneála Áitiúil

Tá folúntais faoi láthair ar an Scéim Traeneála Áitiúil atá á rith i Seanscoil Sailearna, Indreabhán. Cúrsa oiliúna aon mhí dhéag atá ann, oscailte do dhaoine idir 16 agus 65 bliain d’aois.

Tá liúntas traeneála, costais taistil, béile agus cúram leanaí ar fáil do dhaoine ar an gcúrsa. Beidh teastas le fáil ag daoine a chríochnaíonn an cúrsa. I measc na n-ábhar a bheas á gclúdach ar an gcúrsa beidh Scileanna Oifige, Gnó, Ríomhaireacht, Cumarsáid, Feasacht Sláinte, Pleanáil Gairme agus Sábhailteacht.

Is féidir breis eolais a fháil ach glaoch a chur ar Bhairbre ag an uimhir 091 505766, nó ríomhphost a chur ag ltibealoideas@nulleircom.net nó bualadh isteach ag an Scéim sa bhfoirgneamh ar chúl na Seanscoile.


Léacht ar Logainmneacha sa Spidéal

Anocht (Déardaoin, 26 Eanáir) i gColáiste Chonnacht, An Spidéal, tabharfaidh Dr. Liam Ó hAisibéil léacht ar Logainmneacha Chonamara. Tosóidh an léacht, atá eagraithe ag Cumann Seanchais agus Staire Chois Fharraige, ag 8.00 i.n.


An Mine

AnMine

Os cionn scór duine a bhí i láthair aréir ag an gcruinniú a thug Cumann Forbartha Chois Fharraige le chéile sa gCrann Taca chun plé a dhéanamh faoin ócáid chuimhneacháin atá beartaithe a dhéanamh ar an mianach a phléasc ar an Lochán Beag, Meitheamh na bliana 1917, inar maraíodh naonúr fear. Daoine muinteartha leis na fir a maraíodh sa phléasc formhór na ndaoine a bhí ag an gcruinniú.

Tá sé socraithe deireadh seachtaine imeachtaí a eagrú mí Meithimh seo chugainn i gcuimhne ar an tubaiste. Mar chuid den deireadh seachtaine beidh an comhlacht drámaíochta FÍBÍN ag léiriú seó den teideal PLÉASC ar an Trá Mhór. Pléadh roinnt mhaith moltaí eile faoin mbealach ab fhearr an tubaiste a thabhairt chun chuimhne, ina measc leabhrán a fhoilsiú, seiminéar a eagrú agus aifreann cuimhneacháin a bheith sa séipéal.

Roghnaíodh coiste eagraithe aréir agus seo leanas na hoifigigh a toghadh ar an gcoiste:

Cathaoirleach: Pádraig Tom Phaidí Mac Diarmada
Leas Chathaoirleach: Máirín Mhic Risteáird
Rúnaí: Maria de Bhailís
Leas Rúnaí: Josie Chóilí Óg Ó Cualáin
Cisteoirí: Máire Chóil Tom Uí Chonghaile agus Jimí Jó Shéamais Ó Fátharta.

Beidh cruinniú ag an bhfochoiste ar an Máirt seo chugainn le dul tríd na moltaí éagsúla agus le tús a chur leis an eagrúcháin agus bailiú airgid.


Club Tropicana sa Spidéal

Traidphicnic2016

Mar chuid den fheachtas bhailithe airgid don Fhéile Traidphicnic 2017 beidh Club Tropicana II ar bun ar an Satharn seo chugainn, 28 Eanáir, thuas staighre i dTigh Giblin, an Spidéal.

DJ Will Softly a bheas i mbun an cheoil ó 9.30in ar aghaidh agus beidh raifil agus spotduaiseanna ann chomh maith. €10 atá ar an doras agus aon airgead a dhéanfar ar an ócáid beidh sé ag tacú le eagrú Traidphicnic 2017 ar an Spidéal, mí Iuil seo chugainn.


Cruinniú Chinn Bhliana an Chomhar Chreidmheasa

Comhar CreidmheasaLe seachtain anuas tá leabhrán faighte sa bpost ag gach ball den Chomhar Creidmheasa. Sa leabhrán tugtar tuairisc chuimsitheach airgeadais don bhliain 2016.

Beidh an tuairisc airgeadais á cur os comhar an Chruinniú Cinn Bhliana ar an Máirt seo chugainn, 31 Eanáir. I mbliana beidh an cruinniú ar bun san Ionad Tacaíochta Teaghlaigh, ar an gCnoc. Tosóidh an cruinniú ag 8.00 i.n.


Gradam Ceoil do Shíle Denvir

Síle Denvir: Bronnadh an gradam d’Albam Traidisiúnta na Bliana uirthi ar son ‘Caithréim

Síle Denvir leis an nGradam Ceoil a bronnadh uirthi an deireadh seachtaine seo caite, don albam CAITHRÉIM, a aithníodh mar sháralbam traidisiúnta na bliana. Is as na hAille, Indreabhán, do Shíle agus casann sí leis an ngrúpa Liadán. [Pic: Seán Ó Mainnín]

Ghnóthaigh Síle Denvir, as na hAille, Indreabhán, an duais d’Albam na Bliana (Amhráin Thraidisiúnta) ag Gradaim Cheoil NÓS 2017 lena halbam CAITHRÉIM. Tá an t-albam bunaithe ar thaighde a rinne sí ar an gceol agus ar na hamhráin atá luaite sna drámaí a scríobh Pádraic Mac Piarais idir na blianta 1909 agus 1916.

Bhí an ceol fíorthábhachtach i gcur chuige cruthaitheach an Phiarsaigh agus é ag scríobh agus ag léiriú na ndrámaí seo. Cóiriú ar an gceol agus ar na hamhráin a luaitear sna drámaí atá san albam agus tá leabhrán cuimsitheach eolais curtha ar fáil leis freisin. Is cláirseoir agus amhránaí sean-nóis aitheanta í Síle agus is ball í den ghrúpa Líadan.


Club Scannán Sailearna – The Clan

The_Clan_1_thumb

Cuireadh tús le séasúr nua de Chlub Scannán Sailearna ar an Déardaoin seo caite i Seanscoil Sailearna, Indreabhán. Idir seo agus an Cháisc beidh scannán á thaispeáint sa tSeanscoil gach Déardaoin ag tosú ag 8.15pm.

An Déardaoin seo taispeánfar THE CLAN, scannán i Spáinnis faoi choiriúlacht san Airgintín, bunaithe ar scéal fíor faoi chlann a rinne a gcomharsain a fhuadach le airgead a fháil.

Tá ballraíocht sa gClub Scannán le fáil ar €30 a thugann cead isteach do gach ceann de na scannáin idir seo agus an Cháisc. Ach ní gá ballraíocht a thógáil le dul ag na scannáin, mar is féidir íoc ar an doras chomh maith le scannán amháin a fheiceáil, mura mian leat ballraíocht a thógáil amach.


Sárscoil Fíbín don Idirbhliain

cropped-sarscoil_header1

Beidh an chéad Sárscoil Drámaíochta don Idirbhliain á reáchtáil i gConamara ag FÍBÍN ón 27 Feabhra go dtí an 1 Márta 2017, agus an dara cúrsa ón 1 go 3 Márta. Tá FÍBÍN sa tóir ar scoileanna a bhfuil spéis acu tabhairt faoin scéim píolótach seo. Tá na cúrsaí seo an-fheiliúnach do scoláirí san Idirbhliain.

Gearrchúrsa dhá lá go leith atá i gceist: Luan-Céadaoin nó Céadaoin-Aoine. Is i nGaeltacht Chonamara a bheas sé ar bun. Costas €100 in aghaidh an scoláire atá i gceist, a chlúdaíonn lóistín, bia, na ceardlanna srl.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ón suíomh www.sarscoilfibin.ie nó tré ríomhphost a chur chuig sarscoilfibin@nullgmail.com.


Deontas na mBan Tí

Chas toscaireacht ó CONCOS leis an Aire Stáit, Seán Kyne, in oifigí Roinn na Gaeltachta sna Forbacha inné. Chuir CONCOS in iúl don Aire go raibh luach eacnamaíoch sa mbreis ar €50m i dtionscal na gColáistí Gaeilge don Ghaeltacht. Fostaítear an-chuid daoine sna Coláistí chomh maith leis an 700 líon tí sna Gaeltachtaí a choinníonn na scoláirí chuile bhliain. Ghlac an tAire leis go bhfuil an-tábhacht leis na Coláistí Gaeilge ó thaobh inmharthanacht na teanga sa nGaeltacht agus ó thaobh na heacnamaíochta de.

Tá CONCOS ag súil go gcuirfear ar ais deontas na mban tí mar a bhí sé roimh na ciorruithe a cuireadh i bhfeidhm le linn na lagtrá eacnamaíochta. Tá súil ag CONCOS freisin go dtiocfaidh ardú ar an deontas tithíochta de €1,000 do thithe nua atá ag iarraidh a bheith páirteach i Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge.


25 Eanáir 2017