Cartlann Nuachta: 25 Eanáir 2023

Plean Gnímh don Spidéal

Logo CFCFTá Comhlacht Forbartha An Spidéil ag lorg moltaí agus smaointí ón bpobal faoi na bearta ar cheart a bheith curtha san áireamh sa bPlean Gnímh, atá á réiteach faoi láthair don Spidéal.

Sé Macdara Hosty ó Bhearna atá fostaithe acu leis an bplean a chur i dtoll a chéile.

Tá sé i gceist ag an gComhlacht Forbartha cruinniú poiblí a thionól i gceann míosa nó mar sin. Idir an dá linn, bheadh fáilte roimh thuairimí agus roimh mholtaí ón bpobal.

Is féidir ríomhphost a chur ag an seoladh: anspideal2022@nullgmail.com roimh dheireadh na míosa.


Plean an Chomharchumainn

Comharchumann ShailearnaChuir Comharchumann Sailearna tús le próiséas comhairliúcháin ar an Máirt, 24 Eanáir, le smaointí agus moltaí a fháil faoin méid ar cheart a chur i bPlean Cúig Bliana atá á ullmhú ag an gComharchumann don cheantar idir An Spidéal agus Ros a’ Mhíl. Sé Macdara Hosty a rinne áisitheoireacht ar an gcruinniú.

Cé nach raibh ach 14 ag an gcruinniú tugadh deis do na daoine a gcuid smaointí a bhreacadh síos i seacht réimse éagsúla:

 • Teanga, Cultúr agus Ealaín
 • Turasóireacht
 • Fiontraíocht Shóisialta
 • Gaeltacht Ghlas
 • Infrastuctúr
 • Seirbhísí Oideachais agus Oiliúna
 • Margaíocht

Dúirt Peigí Uí Chéidigh, Bainisteoir Chomharchumann Sailearna, ar an gclar Iris Aniar (RnaG) go bhfáilteodh an Comharchumann roimh aon mholtaí nó smaointí a bheadh ag eagraíochtaí nó ag baill den phobail. Is féidir moltaí a chur ar ríomhphost ag SAILEARNA@nullGMAIL.COM nó iad a fhágaint isteach in oifig an Chomharchumainn. Sé an spriocdháta le smaointí agus moltaí a chur ar aghaidh ná an Aoine, 10 Feabhra.

Tá sé i gceist ag Cumann Forbartha Chois Fharraige, ag an gcruinniú a bheas ag an gCoiste Stiúrtha ar an Luan seo chugainn, moltaí a chur le chéile faoi na bearta a cheapann an Cumann Forbartha ar cheart a bheith sa bPlean Cúig Bliana.


Scoil Gheimhridh Merriman i mBóthar na Trá

Scoil-Gheimhridh-Merriman-2023

Beidh Scoil Gheimhridh Merriman 2023 ar siúl an deireadh seachtaine beag seo sa nGalway Bay Hotel, Bóthar na Trá, ar leic an dorais dúinn i gCois Fharraige.

‘Bláthú agus Buanú na Gaeilge: Oidhreacht, Éiceolaíocht agus Fiontraíocht’ téama na scoile i mbliana agus déanfar scagadh  lena linn ar an ngaol idir cúrsaí éiceolaíochta agus ionad na Gaeilge.

I measc na scoláirí, ealaíontóirí, lucht cleachtais agus lucht critice a bheas páirteach beidh Michael Cronin, Anna Ní Ghallachair, Emer Ní Bhrádaigh, Ríonach Ní Néill, Toner Quinn, Diarmuid Ó Mathúna, Emma Verling, Macdara Ó Cuaig agus Críostóir Mac Cárthaigh.

Ar ndóigh san oíche, mar is iondual, beidh Club Merriman ar bun ar an Aoine agus ar an Satharn le ceol, comhluadar agus caint agus corr amhrán chomh maith. Chuile eolas ar fáil ag www.merriman.ie.


An Club Leabhar – Tonn Teaspaigh

Ailbhe Ní GhearbhuighAr an gCéadaoin seo caite thosaigh Club Leabhar Chois Fharraige ar ais, tar éis briseadh na Nollag.

Bhí sé i gceist trí leabhar a phlé ach socraíodh ceann acu, ‘Tonn Teaspaigh’ le hAilbhe Ní Ghearbhuigh, a fhágáil go dtí an teacht le chéile a bheas ag an gClub Leabhar, i dTigh Mholly ar an gCéadaoin, 8 Feabhra.

Cnuasach filíochta é ‘Tonn Teaspaigh’ le hAilbhe Ní Ghearbhuigh. Thug an díolaim seo duais filíochta an Oireachtais leis i mbliana agus bhronn Poetry Ireland duais ar an dán ‘Litir ó Barcelona’ as an gcnuasach céanna. Pléann Ailbhe dúshláin agus lúcháir na banúlachta agus an mháithreachais i saol an lae inniu sa mbailiúchán álainn seo agus tá aiste an-bhreá, an-ghéarchúiseach i dtús an leabhair ag Daniela Theinová, léachtóir in Ollscoil Shéarlais i bPrág.


Comórtas Amhránaíochta

Sonny Casey

Ar an Satharn seo chugainn roghnófar Amhrán na hÉireann le dul san iomaíocht sa gComórtas Pan-Cheilteach a bheas ar bun i gCeatharlach amach mí Aibreáin.

Déanfar amhrán amháin a phiocadh as 16 de amhrán nua-chumtha atá ar an ngearrliosta, ina measc trí chinn scríofa ag cumadóirí as Conamara:

Sean-Phianta’ le Ruairí Mac Con Iomaire, a bheas á chanadh ag Ruairí é féin.

Ag Imeacht’ cumtha a Áine Durkin agus á chanadh ag Domhnall Ó Braonáin ón Teach Mór, Bróna Ní Cheallacháin ón gCré Dhubh agus Éadaoin Nic Dhonncha ó Ros a’ Mhíl.

Leon’ le Sonny Casey ón gCeathrú Rua, á chanadh ag Sonny.

Ruairí Mac Con Iomaire

Ruairí Mac Con Iomaire


Seisiún Amhránaíochta

Tigh Chualáin

Tigh Chualáin ar an gCoill Rua

Ar an Déardaoin seo chugainn, 2 Feabhra, beidh Seisiún Amhránaíochta ar an Sean-Nós á reáchtáil i dTigh Chualáin ar an gCoill Rua, Indreabhán, idir 7.30 agus 9.00pm.

Tá sé i gceist seisiún a bheith ann go rialta ar an gcéad Déardaoin de chuile mhí. Beidh fáilte roimh amhránaithe agus éisteoirí de gach aois.


Post Fógraithe ag Comharchumann Sailearna

Comharchumann ShailearnaTá post mar chomhordaitheoir tionscadal fógraithe ag Comharchumann Shailearna Teo. Duine ‘cruthaitheach tionscantach’ atá á lorg. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Oifig an Chomharchumainn ag Seanscoil Sailearna, sna hAille, Indreabhán.

Tá níos mó eolais le fáil faoin bpost ar shuíomh idirlín an Chomharchumainn: WWW.CST.IE nó trí ríomhphost a chur ag an seoladh sailearna@nullgmail.com.

Le cur isteach ar an bpost is gá litir iarratais a sheoladh chomh maith le CV chuig An Bainisteoir, Comharchumann Sailearna Teo., Indreabhan. Beidh sonraí teagmhála de bheirt mholtóirí riachtanach chomh maith.


Club Scannán

Club Scannán - Return to Dust

Club Scannán – Return to Dust

Cuireadh tús ar an Déardaoin seo caite le séasúr nua scannán i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, eagraithe ag Club Scannán Sailearna. Idir seo agus an Cháisc beidh scannán nua á thaispeáint gach Déardaoin ar an scáileán mór sa tSeanscoil.

Ar an Déardaoin seo, 26 Eanáir, beidh an scannán RETURN TO DUST á thaispeáint. Léiríonn an scannán cruatan an tsaoil simplí a chaitheann daoine faoin tuaithe sa tSín.

Is féidir ballraíocht a thógáil sa gClub Scannán a thugann cead isteach do na scannáin ar fad idir seo agus an Cháisc, ach dul ag an suíomh WWW.CLUBSCANNAN.IE, nó is féidir íoc isteach ag an doras chomh maith.


Lá Gairme Chonamara

Thug breis is 400 duine cuairt ar an Lá Gairme a bhí eagraithe ag Oifigigh Pleanála Teanga Chonamara in Óstán Chois Fharraige, an tseachtain seo caite. Is do na scoláirí iarscoile a bhí an ócáid eagraithe le eolas a roinnt leo faoi na deiseanna fostaíochta atá ar fáil agus iad ar tí saol na scoile a fhágáil.

Bhí ionadaithe ann ó ollscoileanna, institiúidí oideachais agus traenála chomh maith le comhlachtaí tógála agus comhlachtaí leighis, earnáil na Gaeilge agus ranna stáit.

Thug Gormfhlaith Ní Thuairisg ó Údarás na Gaeltachta léargas do na daoine óga ar dheiseanna fostaíochta sa nGaeltacht agus labhair siad faoi scoláireachtaí printíseachta an Údaráis ach go háirithe.


Tráth na gCeist

Foireann Sacair Chois Fharraige Bua 2018

Foireann Sacair Chois Fharraige i 2018

Beidh Trá na gCeist á reáchtáil ar an Aoine, 17 Feabhra i dTigh Chualáin, ar an gCoill Rua, ar mhaithe le airgead a bhailiú do Chumann Sacair Chois Fharraige.

Táille €40 a bheas ar gach bord de cheathrar. Beidh crannchur ann chomh maith ar an oíche.

Bheadh an club sacair an-bhuíoch do thacaíocht ón bpobal don ócáid.


Grúpa Aclaíochta do Mhná

Cumann Mícheál BreathnachTá grúpa aclaíochta do mhná tosaithe ag Cumann Micheál Breathnach, ag tíocht le chéile gach Máirt ag 7.00pm ar an bPáirc Astro, i nGleann an Chnoic.

Tá an grúpa feiliúnach do mhná ó 17 mbliain d’aois suas. Beidh na seisiúin seo neamhfhoirmiúil agus cead ag gach duine rith/siúl ag a luas féin.

Níl aon ghá clárú roimh ré, ach beidh táille €3 an duine á bhailiú le íoc as na soilsí.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le Frances (086 8892180) nó le Fionnuala (086 8899566).


Lotó na mBreathnaigh

I Lotó Chumann Micheál Breathnach na seachtaine seo caite bhí €4,100 sa bPota Óir ach ní raibh aon bhuaiteoir ann. Na huimhreacha a tarraingíodh: 4, 7, 15, 20.

Tarraingíodh ceithre ainm as an hata le €25 ag dul do chaon duine acu:

 • Emer Ryan, Cor na Rón Láir, Indreabhán;
 • Máirín Phaidí Beag, Cor na Rón Thoir, Indreabhán;
 • Máire Treasa Folan, Baile an tSagairt, An Spidéal;
 • Kelly Folan, Ros a’ Mhíl.
 • Tigh Durkin, Baile na hAbhann, a fuair duais an díoltóra.

4,200 atá sa bPota Óir do tharraingt na seachtaine seo.


Torthaí Spóirt na Seachtaine

• Iomáint (Sóisear): Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal 2 – 10, Coláiste Mhuire, Ballygar 8 – 15.

Peil (Sinsear): Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua 2 – 12, Clarin College, Athenry 1 – 01.

Sacar (Roinn I): Cois Fharraige 5, East United 0.

Sacar (Roinn I): Mac Dara 1, Oughterard 3.

Sacar (Corn Chonnacht): Bearna/Na Forbacha 1, Renmore 2.

Sacar (faoi 18): Bearna/Na Forbacha 1, Calry Bohs 3.

Sacar (faoi 16): Bearna/Na Forbacha 1, Knocknacarra 2.

Sacar (faoi 16): Mac Dara 0, Tuam Celtic 5.

Sacar (Cailíní faoi 14): Bearna/Na Forbacha 0, Cregmore/Claregalway 5.

Sacar (faoi 14): Mac Dara 5, Knocknacarra B 0.

Sacar (faoi 14): Mac Dara B 2, West Utd 1.

Sacar (Cailíní faoi 12): Bearna/Na Forbacha 3, Cregmore/Claregalway 0.


25 Eanáir 2023