Cartlann Nuachta: 25 Feabhra 2015

25 Feabhra 2015

Comórtas Scoráiochta Idirbhailte

ScoraíochtIs ar an Satharn, 21 Márta, a bheas an Comórtas Scoraíochta Idirbhailte ar bun i Seanscoil Sailearna, Indreabhán. Tá an comórtas á eagrú ag Cumann Forbartha Chois Fharraige le go dtabharfar le chéile an éagsúlacht talainn sna bailte fearainn éagsúla i bparóiste an Chnoic.

Tá curtha in iúl ag cúig bhaile go mbeidh siad ag cur isteach ar an gcomórtas: Cor na Rón, An Teach Mór agus An Lochán Beag le chéile, Na hAille, Baile na mBroghach agus Leithrinn le chéile, agus An Choill Rua.

Séard a bheas sa gcomórtas ná seó nó scoraíocht, thart ar 25 noiméad ar fhad, a bheadh curtha in oiriúint don stáitse ag bailte fearainn sa bparóiste. Sa scoraíocht bheadh meascán de cheol, amhránaíocht, damhsa, scéalaíocht, greann, drámaíocht etc. faoi théama eicínt. Bheadh sé fágtha faoin mbaile an téama a roghnú.
Bheadh PríomhGhradam á thabhairt amach don léiriú is fearr, ag tógáil san áireamh na réimsí seo:

  • (i) ceol;
  • (ii) amhránaíocht;
  • (iii) damhsa;
  • (iv) daoine óga;
  • (v) éagsúlacht;
  • (vi) cumadóireacht;
  • (vii) scéalaíocht/filíocht/lúibíní
  • (viii) aisteoireacht;
  • (ix) greann;
  • (x) feisteas.

Bheadh sé i gceist gradaim éagsúla a bhronnadh chomh maith sna réimsí thuas.

Uasmhéid de scór duine a bheas ceadaithe le bheith páirteach sa seó ar an ardán. Beidh cead propanna agus soilsiú a úsáid. Beidh cead ag bailte beaga atá buailte ar a chéile tíocht le chéile nó dul i bpáirt le baile eile taobh leo.
Caithfidh gach duine atá le bheith páirteach sa scoraíocht a bheith ina chónaí sa mbaile fearainn óna dtagann an seó, nó de bhunú an bhaile sin sa gcás nach bhfuil cónaí orthu sa mbaile sin anois.

Tá níos mó eolais faoin gcomórtas le fáil ach glaoch ar Mháirín Mhic Lochlainn (086 0888578).


Duais ag Club Óige Lurgan

Sa tríú áit a tháinig Club Óige Lurgan sa gComórtas X-Factóir Náisiúnta a bhí ar bun i nGaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall ar an Satharn seo caite. Is ar chailín as Rann na Feirste a bronnadh an chéad duais agus ar ghrúpa ceoil as Gaoth Dobhair a bronnadh an darna duais.

Bhí meascán breá de cheol, amhránaíocht nua-chumtha, damhsa agus scéalaíocht sa seó a bhí réitithe ag Club Óige Lurgan. Beidh deis ag an bpobal an seó a fheiceáil ar an ardán le linn an Chomórtas Scoraíochta Idirbailte, a bheas ar bun i Seanscoil Sailearna ar an Satharn, 21 Márta.

Bronnadh Club Lurgan

Pictiúr de Mhacdara Ó Duibhir, Na hAille, a ghlac leis an tríú duais ar son Club Óige Lurgan, ag an gcomórtas náisiúnta X -Factóir a bhí i nGaoth Dobhair, Co Dhún na nGall, le gairid. Ó chlé Andy Ó Caobhánach (Moltóir), Macdara Ó Duibhir (Club Óige Lurgan), Celia Nic Pháidín (Moltóir), Seán De Búrca (Moltóir) agus Barry Ó Coisdealbha (Óige na Gaeltachta).


Scannán sa tSeanscoil Anocht

The_Way_He_Looks‘The Way He Looks,’ scannán ón mBreasaíl a bheas á thaispeáint ar an Déardaoin seo, 26 Feabhra, i Seanscoil Sailearna.

Rugadh Leo gan radharc na súl agus ní fhaca sé riamh aghaidh a chara, Giovana, a choinníonn comhluadar leis agus iad ar an mbealach abhaile ón scoil i Sao Paulo ‘chuile lá. Baintear as a gcleachtadh iad nuair a thosaíonn buachaill nua, Gabriel, sa rang. Baineann sé féin agus Leo an-cheart dá chéile, rud nach dtaitníonn le Giovana mar go bhfuil sí in éad leo. Bhuaigh an scannán seo an duais don chéad scannán is fearr ag Féile Scannán Berlin.

Tá níos mó eolais faoin scannán, chomh maith le blaiseadh beag de, le fáil ar an suíomh idirlíon www.clubscannan.ie.


Éigse an Spidéil Buailte Linn

Ar an gCéadaoin seo chugainn, 4 Márta, a bheas tús á chur le Éigse an Spidéil i mbliana. Ag 8.30 tráthnóna i Leabharlann an Spidéil seolfar togra atá curtha le chéile, faoi stiúr Dara Mc Gee, ag rang na hIdirbhliana sa dá scoil iarbhunoideachais i gceantar Chois Fharraige, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, agus Coláiste Cholmcille, Indreabhán.

Ar an Déardaoin ag 8.00 tráthnóna seolfar an Éigse i Stiúideo Cuan, ar chúl na Ceardlainne sa Spidéal, agus beidh ceolchoirm ansin ag Ceoltóirí Óga an Ghaelacadaimh.

Is i Stiúideo Cuan atá an Gaelacadamh lonnaithe ó thús na míosa seo, san áit ina mbíodh an stiúideo ag an gceoltóir Charlie Lennon.

Beidh Ceolchoirm Mhór na hÉigse ar bun ar an Satharn, 7 Márta, in Óstán na Páirce. Cuirfear níos mó eolais faoi imeachtaí an deireadh seachtaine ar fáil sa gcolún seo an tseachtain seo chugainn.

Buail Cos Faoi

Buail Cos Faoi! Ceol nua-chumtha ag Johnny Óg Connolly a bheas mar chroí-lár Éigse na bliana seo. Is ceoltóir aitheanta go maith é Johnny Óg agus é ag cumadh ceoil go seasta le cúig bliain anuas. Sa bpictiúr tá Johnny Óg Connolly,Seosamh Ó Neachtain, Máire Áine Ní Iarnáin agus Garry Ó Briain.


Meabhrú faoi Scoláireachtaí Printíseachta an Údaráis

An Aoine seo, 27 Feabhra, an dáta deireannach a ghlacfaidh Údarás na Gaeltachta le iarratais ó dhaoine óga Gaeltachta, buachaillí agus cailíní, a bhfuil spéis acu sna scoláireachtaí printíseachta. Scéim é seo ina chuireann an tÚdarás scoláireachtaí ar fáil do chainteoirí líofa ón nGaeltacht, i réimse leathan ceirdeanna,

Níl na scoláireachtaí seo ag brath ar phointí san Ardteist ach caithfidh an Teastas Sóisearach a bheith déanta. Tá breis eolais faoi na scoláireachtaí printíseachta, chomh maith le foirmeacha, le fáil ar shuíomh idirlín an Údaráis nó glaoch ar 091 503139.


Cártaí sna Minna

cártaíTá ag éirí thar cionn leis an Oíche Chártaí a bhíonn ar bun i Seanscoil na Minna chuile Chéadaoin. Tosaíonn na cártaí ag 8.30 tráthnóna agus ní bhíonn ach €10 an duine le íoc ar an oíche. Chomh maith leis na duaiseanna breátha agus an raifil, cuirtear tae/caifé ar fáil dóibh siúd a bhíonn i láthair.


Bingo an Aoine seo i Scoil Náisiúnta Sailearna

Bingo!Tá Cumann Liathróid Láimhe Mícheál Breathnach ag reachtáil Oíche Mhór Bingo ar an Aoine seo, 27 Feabhra, i Scoil Sailearna (An Bhunscoil) ag 8.00 tráthnóna. Beidh pota óir de €500 le buachaint ag duine eicínt ar an oíche. Chomh maith leis sin beidh raifil mór ann agus neart duaiseanna le buachaint.

Tá an oíche á eagrú chun cuidiú le grúpa ón gCumann Liathróid Láimhe dul go dtí an Craobh Domhanda sa Liathróid Láimhe a bheas ar bun i gCalgary, Ceanada, mí Lúnasa seo chugainn.


Dioscó sa Spidéal

Beidh dioscó do pháistí bunscoile ar bun an tráthnóna Aoine seo, 27 Feabhra, ón 6.30 go dtí 8.00 tráthnóna, i Scoil an Spidéil. Tá an dioscó á eagrú ag Traidphicnic, an fhéile ceoil a bhíonns ar bun gach samhradh sa Spidéal.


Níl Aon Mhaith Déanta

Dé Luan seo caite, ar an gclár raidió ‘Iris Aniar,’ fógraíodh buaiteoirí don bhliain 2014 sa gcomórtais Ghlór na nGael. Níor tháinig aon duais go Cois Fharraige an uair seo, cé go raibh dhá iarratas láidir ón gceantar, ceann ag Coiste Pobail na Tulaí agus ceann eile ag Cumann Forbartha Chois Fharraige.

Dúirt Donncha Ó hÉallaithe, Cathaoirleach an Chumann Forbartha, go mba mhaith leis comhghairdeas a dhéanamh le Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua, agus le Comharchumann Chonamara Láir as a bhfuil buaite acu i mbliana.

“Tá an t-uafás oibre déanta ag Cumann Forbartha Chois Fharraige le bliain anuas, ach ní raibh aon mhaith déanta, faraor. Bheadh sé go deas aitheantas a fháil ar an obair dheonach sin. Tá tuairisc na moltóirí iarrta againn agus feicfidh muid cén chaoi ar féidir linn feabhas a chur ar an obair forbartha pobail atá idir lámha againn don bhliain seo chugainn.”

Tá cruinniú le bheith ag Coiste Stiúrtha an Chumann Forbatha ar an Luan seo chugainn, 2 Márta, nuair a phléifear comórtas Ghlór na nGael.