Cartlann Nuachta: 25 Iúil 2018

Éisteachtaí ag Fíbín Dé Aoine 27 Iúil

Fíbín - An Triail

Tá Fíbín, an comhlacht drámaíochta Gaeilge in Indreabhán, ar thóir aisteoirí proifisiúnta chun roinnt páirteanna a líonadh sa dráma ‘An Triail’, a rachaidh ar camchuairt náisiúnta amach san fhómhar. Tá Fíbín ag ullmhú don dara camchuairt dhéag den dráma atá ar churaclam na Gaeilge do lucht na hArdteiste agus beidh sé le feiceáil i 6 ionad mórthimpeall na tíre i mí Dheireadh Fómhair le linn na camchuairte náisiúnta.

Seo leagan ar leith de dhráma Mháiréad Ní Ghráda, ‘An Triail’ i stíl Fíbín! Téann Fíbín i ngleic le ceisteanna a ardaíonn múinteoirí agus scoláirí araon, trí phlota a bhreathnaíonn as dáta a thabhairt isteach i gcomhthéacs sochaí nua-aimseartha ag baint úsáid as puipéid, maisc, radhairc tharraingteacha agus léirithe daonna chun lucht féachana óg, ach go háirithe a mhealladh ar bhealach a thagann le saol na linne seo. Cé gur scríobhadh an dráma thiar sna 1960’aidí, tá go leor den ábhar agus na téamaí a phléitear ann go mór i mbéal an phobail sa lá atá inniu ann, na Neachtlanna Mhaigdiléana, ginmhilleadh éigeantach agus féinmharú chun roinnt a lua.

Fíbín - An TriailTá oiread sin carachtar sa dráma agus níl ach ceathrar aisteoirí sa chliar mar sin beidh ceithre nó cúig pháirt ag gach aisteoir seachas an té a mbeidh an phríomhpháirt aici i ról Mháire Ní Chathasaigh, an mháthair óg shingil. Cuirtear cruachás Mháire i gcomhthéacs shochaí an lae inniu agus in áit ceacht a mhúineadh don lucht féachana déantar iad a spreagadh le léiriú úr tuisceanach.

Beidh na héisteachtaí ar siúl in Amharclann Áras na nGael, 45 Sráid Dhoiminic i nGaillimh ar an Aoine 27 Iúil ón 10r.n-2i.n. Tá roinnt róil le líonadh, idir fir agus mná agus ní mór Gaeilge líofa agus taithí aisteoireachta a bheith ag gach duine a chuireann isteach ar na héisteachtaí. Cé gur éisteachtaí oscailte iad, ní mór duit do shuim a léiriú chun freastal orthu trí ríomhphost le do CV agus grianghraf ceangailte leis a sheoladh chuig fibinteo@nullgmail.com roimh an Aoine 20 Iúil. Tiocfaidh muid ar ais chugat ansin le am do d’éisteacht. Cuirfear cliar le chéile tar éis na héisteachtaí agus ní mór dóibh siúd a roghnaítear a bheith ar fáil ar feadh tréimhse leanúnach 6 seachtainí le haghaidh na cleachtaí agus an chamchuairt náisiúnta ón 17 Meán Fómhair – 26 Deireadh Fómhair 2018.

Tá tacaíocht faighte ag Fíbín ón gComhairle Ealaíon, Ealaín na Gaeltachta agus Foras na Gaeilge chun dul i mbun camchuairte.

Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh i dteagmháil le

Caitlín Nic Dhonnacha

Bainisteoir Margaíochta

Fíbín

Na hAille

Indreabhán

Co. na Gaillimhe.

Teil: +353 91 505855

Suíomh: www.fibin.com
Facebook: https://www.facebook.com/fibin.fibin/
Twitter: @FibinTeo
Instagram: fibinteo
Snapchat: fibinteo


Ó Chois Life go Cois Fharraige

Is cúis áthais do Chló Iar-Chonnacht a fhógairt go mbeidh sé ag tógáil an chomhlacht foilsitheoireachta Cois Life ar láimh ón 1 Eanáir 2020.

Sa mbliain 1995 a bunaíodh Cois Life i mBaile Átha Cliath. Ba iad an Dr Caoilfhionn Nic Pháidín agus an Dr Seán Ó Cearnaigh bunaitheoirí an chomhlachta agus siad atá ag stiúrú an chomhlachta ó shin.
ÉagóirBa iad Cois Life a d’fhoilsigh leabhar Sheáin Uí Chuirreáin, Éagoir, a bhfuil scannán déanta anois de, Súil Eile, (stair TG4) le Seán Tadhg Ó Gairbhí agus an t-eagrán nua de Sheanfhocla Chonnacht a chuir Donla Uí Bhraonáin in eagar.
Bhain go leor de leabhair Chois Life duaiseanna agus gradaim thar na blianta, ina measc Gradam Uí Shúilleabháin trí huaire do na leabhair Banana le Seán Mac Mathúna (1999), Filíocht Ghrá na Gaeilge, in eagar ag Ciarán Mac Murchadh (2009) agus Dúlra Oileáin Árann le Con Ó Ruairc (2012), agus Gradam Réics Carló faoi dhó ar leabhair le hÁine Ní Ghlinn, Daideo sa mbliain 2014 agus Hata Zú Mhamó sa mbliain 2016.
Glacfaidh Cló Iar-Chonnacht stoc agus cearta leabhar Chois Life ar láimh ag tús 2020 agus déanfar cúram de riar an stoic, plé le ceadanna athfhoilsithe agus eisiúint athchlónna de réir mar is gá.

Sa mbliain 1985 a bunaíodh Cló Iar-Chonnacht. Cúigear atá fostaithe go lánaimseartha sa gcomhlacht a bhí lonnaithe in Indreabhán ar feadh blianta fada ach a d’aistrigh soir go dtí in oifigí nua sa Spidéal ag deireadh na bliana seo caite. Tá siopa leabhar ar an láthair ansin ag Cló Iar-Chonnacht freisin.


Ionad Séarachais an Spidéil

Uisce ÉireannTá cuid mhaith aighneachtaí curtha isteach ag Comhairle Chontae na Gaillimhe maidir leis an iarratas pleanála (18/766) atá déanta ag Uisce Éireann, leis an gcóras séarachais sa Spidéal a uasghrádú. Le fada is cúis gearáin é go bhfuil séarachais an tsráidbhaile, nach bhfuil cóirithe in aon bhealach, ag dul amach sa bhfarraige trasna ó Scoil Éinne. Dá bharr, chaill an dá thrá ar an Spidéal an bratach gorm.

Faoin iarratas pleanála atá déanta ag Uisce Éireann bheadh an ionad nua séarachais á thógáil ar shuíomh ó thuaidh den Cheardlann, ar le Údarás na Gaeltachta é, agus taobh leis an bpáirc spraoi atá ag Scoil Éinne. Beidh stáistiún pumpála le cur faoin talamh sa bpaiste glas os comhair na Ceardlainne. Beidh píobán nua ag tíocht anuas ón ionad cóiriúla, taobh le Cló Iar-Chonnacht, agus síos ó dheas ar an mbóthar isteach ag an gCeardlann chomh fada leis an ionad pumpála. Beidh píblíne eile ag dul ón stáisiún pumpála trasna an bhóthair le ceangail leis an bpíobán atá ag dul amach sa bhfarraige taobh le Trá na mBan.

Bhí go dtí Dé Máirt seo caite ag daoine aighneachtaí a sheoladh isteach ag an gComhairle Chontae. Tá 14 aighneacht ar fad liostáilte ag an gComhairle Chontae, a mhór fhormhór ag cur in aghaidh an láthair atá roghnaithe ag Uisce Éireann.

I measc na n-aighneachtaí tá ceann ó Dheoise na Gaillimhe, ar leo an talamh taobh leis an suíomh atá beartaithe agus tá ceann chomh maith ó Bhord Bainistíochta Scoil Éinne, a léiríonn an imní atá ann go mbeadh baol sláinte do na daltaí sa scoil dá dtógfaí an ionad san áit atá beartaithe.

Tá aighneacht chomh maith seolta isteach ag Údarás na Gaeltachta, atá ag iarraidh go dtabharfaí aitheantas don Ghaeilge ‘i ngach gné de fhorbairt an ghnó’ agus go mbeadh ‘coiníoll teanga le cur i bhfeidhm’.

Sé an lá deireannach den mhí seo, 31 Iúil, atá tugtha ag an gComhairle Chontae le haghaidh cinneadh.


An Crann Taca Ag Lorg Iarratais

Tá an t-Ionad Tacaíochta Teaghlaigh., ag lorg iarratais do phostanna páirt–aimseartha.

Post uimhir 1: Post mar Phríomh Stiúrthóir Naíonra
Tá cáilíochtaí QQI FETAC leibhéal 6 i gcúram leanaí riachtanach chomh maith le taithí ag obair le páistí faoi chúig bhliana d’aois. Tá líofacht Gaeilge riachtanach don phost.

Post uimhir 2: Post mar Stiúrthóir cúnta Naíonra
Tá cáilíochtaí QQI FETAC leibhéal 5 i gcúram leanaí riachtanach chomh maith le taithí ag obair le páistí faoi chúig bhliana d’aois. Tá líofacht Gaeilge riachtanach don phost.

Tuilleadh eolas le fáil ach glaoch ar 091-593132 nó ríomhphost a sheoladh ag ittt@nulleircom.net.

Seoltar litir iarratais mar aon le CV isteach roimh an Aoine 27ú Iúil 2018

An Bainisteoir
An Ionad Tacaíochta Teaghlaigh
An Cnoc, Indreabhan, Co. na Gaillimhe


Dumhach na Leanbh

Breandan ag breathnú ar Chros - Dumhach na Leanbh 2018

Breandán Ó Tuairisg ag breathnú ar Chros Dumhach na Leanbh 2018

Tá ceolchoirm mhór á eagrú ar mhaithe le Ciste Athchóirithe Dumhach na Leanbh, ar an Satharn 4 Lúnasa, sa bPoitín Stil, Indreabhán. Beidh éagsúlacht mhór ceoltóirí agus amhránaithe ag dul ar stáitse agus beidh neart spotduaiseanna le buachaint ar an oíche chomh maith.

Tá cuntas oscailte leis an gComhar Creidmheasa faoin ainm ‘Fochoiste Dumhach na Leanbh’ agus is féidir le duine ar bith, ar mian leo síntiús a thabhairt, é sin a dhéanamh in oifig an Chomhar Creidmheasa, nó is féidir airgead a chur isteach sa gcuntas go leictreonach ach úsáid a bhaint as an IBAN seo a leanas: IE03CCHC99218194742425. Cuirfear admháil amach ar aon síntiús a fhaightear.


Torthaí Spóirt an Deireadh Seachtaine

Iománaíocht Faoi 13 B Sciath: Cois Fharraige 1-3, Sylane 2-6.
Iománaíocht Sóisir A Roinn 2: Droichead an Chláirín 1-17, Clg Mícheál Breathnach 0-11.
Peil Faoi 15 Roinn 2: Naomh Anna, Leitir Móir 1-5, An Spidéal 3-22.
Peil Faoi 15 Roinn 2: Clg Mícheál Breathnach 3-13, Carna-Caiseal/Na Piarsaigh 5-10.
Peil Car Parts Warehouse Roinn 6: CLG Bhearna 2-18, Clg Mícheál Breathnach 3-11.
Peil Faoi 14 Roinn 2 (Iarthar): An Cheathrú Rua 2-5, An Spidéal 6-10.


Briseadh do Nótaí Chois Fharraige

Tá briseadh á thógáil ag an ngrúpa a chuireann Nótaí Chois Fharraige ar fáil don Churadh Chonnachta gach Déardaoin. Beidh an colún le nuacht agus eolas ó Chois Fharraire ar ais aríst tús Meán Fómhair. Idir an dá linn is féidir i gcónaí míreanna nuachta, pictiúirí nó eolas faoi imeachtaí, a sheoladh i bhfoirm leictreonach chuig notaicoisfharraige@nullgmail.com le cur ar an suíomh idirlíon seo, áit a mbeidh míreanna nua á n-uaslódáil gach seachtain.


25 Iúil 2018