Cartlann Nuachta: 25 Márta 2015

25 Márta 2015


An Comórtas Scoráiochta Idir Bailte

Scoraíocht na nAille - Amhrán ag an Deireadh

Scoraíocht na nAille – Amhrán ag an Deireadh

Bhí Seanscoil Sailearna lán go béil don Chomórtas Scoraíochta Idir Bailte, a bhí eagraithe ag Cumann Forbartha Chois Fharraige. Ceithre bhaile a bhí páirteach sa gcomórtas: Cor na Rón, Na hAille, Baile na mBroghach agus bhí An Teach Mór is An Lochán Beag le chéile.

Sí Neansaí Ní Choistealbha ó RnaG a bhí ina bhean a’ tí ar an oíche agus b’iad Máirtín Jaimsie Ó Flaithearta, Caoimhín Ó Sé agus Jó Ní Chéidigh a rinne an mholtóireacht.

Bronnadh gradam ar Bhaile na mBroghach don scoraíocht is fearr a raibh filíocht agus aithriseoireacht ann. Seo a leanas mar a bronnadh na gradam ar an oíche:

  • An Béal Beo: Baile na mBroghach

  • Ceol agus Damhsa: Cor na Rón

  • Aisteoireacht: An Lochán Beag/Baile an Tí Mhóir

  • Rannpháirtíocht an Phobail idir Óg is Aosta: Na hAille

  • Feisteas is Cóiriú Stáitse: Na hAille

  • Príomhghradam don Léiriú ab fhearr: An Lochán Beag/Baile an Tí Mhóir

Dúirt Donncha Ó hÉallaithe, Cathaoirleach an Chumann Forbartha, go raibh siad thar a bheith sásta leis an mbealach ar éirigh leis an gcomórtas agus go raibh súil acu é a leathnú an chéad bhliain eile go paróistí eile i gCois Fharraige.

Tuilleadh Pictiúirí


Oíche Chártaí ar an Domhnach

cártaíTá oíche mhór ‘Progressive 25’ le bheith i Scoil Sailearna, an scoil náisiúnta, ar an Domhnach seo, 29 Márta ag tosaí ag 7 tráthnóna. Seisear a bheas ag chuile bhord agus beidh €120 ag dul don chéad áit.

Tá an oíche chártaí seo á eagrú ag Cumann Liathróid Láimhe Mícheál Breathnach. Cuirfear tae agus soláistí ar fáil in aisce agus beidh spotduaiseanna le bhuachaint ann chomh maith.


Scannán sa tSeanscoil Déardaoin – ‘Concerning Violence’

CV_still_7_frelimo_thumb‘Concerning Violence’ an scannán a bheas á thaispeáint ar an Déardaoin seo, 26 Márta, i Seanscoil Sailearna, ag tosaí ag 8.15. Scannán faisnéise atá ann a bhreathnaíonn siar sna 1960idí agus 70idí nuair a bhí na daoine dúchasacha san Afraic ag éirí amach in aghaidh na dtíortha a bhí á gcoinneál faoi smacht Tá béim faoi leith ar an dtrodaíocht a rinne an MPLA agus FRELIMO in aghaidh na Portaingéile, in Angola agus Mozambique.

Tá níos mó eolais faoin scannán, chomh maith le blaiseadh beag dhó, le fáil ar an suíomh idirlíon www.clubscannan.ie.


Bainisteoir Spórtlainne á Lorg

Tá Bainisteoir Spórtlainne á lorg ag Spórtlann Naomh Anna le imeachtaí éagsúla spóirt agus caitheamh aimsire a eagrú is a riaradh i Spórtlann Mhichael Mhóir i Leitir Móir. Is post lánaimseartha ar chonradh go dtí 31 Nollaig 2015 atá i gceist mar thús. Ar ndóigh, ní mór Gaeilge líofa a bheith ag iarrthóirí mar reachtáltar an Spórtlann tré Ghaeilge.

Tá go dtí an 3 Aibreán le cur isteach ar an bpost. Is féidir breis eolais faoin bpost seo a fháil ón suíomh www.sportlann.ie


Dráma sa tSeanscoil ag an Deireadh Seachtaine

Cliar - Ar Shlí na Fírinne

Beidh Cumann Drámaíochta Chois Fharraige ag cur an dráma ‘Ar Shlí na Fírinne’ ar an stáitse i Seanscoil Sailearna an deireadh seachtaine beag seo, ón 27 go dtí 29 Márta. Tá an dráma grinn seo suite ins na 90idí, an tráth go raibh fibín Lotto ar mhuintir na tíre.

Tá fadhbanna airgeadais ag Bessy Sheáinín Pháraic agus Tomáisín Tom Tom (Mícheál Ó Gríofa agus Bridie Ní Churraoin), agus tá muintir an bhaile agus daoine i bhfad níos faide ó bhaile tarraingthe isteach sa scéal. Níl aon rogha ag Tomáisin, ach glacadh leis an moladh atá ag Bessy: ligean air fhéin go bhfuil sé básaithe, agus sin é an áit a dtosaíonn an chraic.

Sé Dickie (Colm Mac Donnacha)s an chéad duine a chloiseann an scéal agus ní fada go mbíonn sé scaipthe ar fud na háite aige, agus is gearr go dtagann na comharsana isteach lena gcomhbhrón a chur in iúil, agus bíonn sé ina chraic i dteach an torraimh.

Bíonn sé ina chraic sa teach ósta freisin, an áit a bhfuil Jeaic (Colman Seoige) ag coinneál chocaireacht le fear an bheár Gerry (Séamus Óg Ó Scanláin) agus iad ag caint faoi chúrsaí Lotto chomh maith le bás Thomáisín nuair a shiúlann Mary Kate (Máirín Nic Con Iomaire) agus a mac Michilín (Séamus Ó Scanláin) isteach, agus an chuma ar an mbeirt go bhfuil rud éigin á cheilt acu.

Is ceantálaí, taibhneoir, agus Comhairleoir Chontae é an Taibhneoir Pádraig Ó Connor (Máirtín Ó Dubhghaill) agus bíonn neart plámáis aige siúd mar a bhí agus mar atá ag a leithid i gcónaí. Ag an torramh a chastar na Yanks Laurie Ann (Margaret Ní Cheannabháin) agus a fear Buddy (Peadar Ó Culáin) orainn, agus sin é an áit a gcuireann muid aithne freisin ar Ailfie (Joe Ó Scanláin) agus ar Rita Bhaba Pháraic Tom (Donnfhlaith Ní Thuairisg), íníon Bhill.

Más maith leat píosa spraoi agus deá-chainte, cuir do thicéad in áireamh ag (087) 4656888 agus bain sult as an dráma grinn seo, mar níl rud ar bith níos fearr ná do dhóthain gáirí a dhéanamh.


An Flóta is Fearr ag Traidphicnic

Flót an Traidphicnic

Is ar ‘Traidphicnic’ a bronnadh an phríomhdhuais don Flóta ab Fhearr ag Paráid an Spidéil, Lá ‘le Pádraig. Bhí an-lá ar an Spidéal agus tá an-chreidiúnt ag dul do Bhríd Hughes as an bparáid a eagrú. Bhí flótánna den scoth curtha le chéile ag na bailte agus ag roinnt eagraíochtaí eile: Cumann Lúithchleas Gael, An Spidéal; Cumann Camógaí Chois Fharraige; Comhar Chreidmheasa Cholmcille.


Comórtas CU Factor an Chomhar Chreidmeas

CUFactor 1ú duais

Daltaí ó Choláiste Cholmcille, Indreabhán, a chroch leo an chéad duais de €250 sa gcomórtas CU Factór a reachtáil Comhar Creidmheas Cholmcille an Satharn seo caite sa Spidéal. Ó chlé, Becky Ní Éallaithe, Na hAille; Majella Nic Dhonnacha, An Teach Mór; agus Sadhbh Howlin, Cor na Rón. Noel Hill a bhíonn ag múineadh consairtín leis na cailíní agus sé Micheál Ó Maonaigh, Coláiste Cholmcille, a rinne an grúpa a réiteach don chomórtas.

Tháinig Aoife Ní Chadhain agus Saoirse Ní Chualáin as Cladhnach sa darna áit leis an agallamh beirte ‘Amanda as TV3’ agus fuair siad €100 eatarthu.

Beidh na buaiteoirí ag dul ar aghaidh go Craobh an Chontae sa CU Factor a bheas ar bun in Amharclann na Cathrach, Gaillimh, amach mí Bhealtaine.


Comórtas Fiontraíochta na Meánscoileanna

Ar an Aoine seo caite fógraíodh na buaiteoirí sa gcomórtas fiontraíochta idir iar-bhunscoileanna a reáchtáil Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo. Thóg trí scoil páirt sa chomórtas: Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal; Coláiste Cholmcille, Indreabhán agus Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua.

Is do Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, a tugadh an chéad duais lena gcomhlacht ‘Bíodh Gloine a’t!’ agus bhain Scoil Chuimsitheach Chiaráin an dara duais amach lena gcomhlacht ‘Aprún Pearsanta Cistin’.

Beidh foireann Choláiste Chroí Mhuire san iomaíocht sa gcomórtas Idir-Ghaeltachta a bheidh ar bun mí Aibreán.

 

ComórtasFiontraíocht

Scoláirí Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal a bhuaigh an chéad duais sa chomórtas Fiontraíochta Comhar Creidmheasa Cholm Cille a reachtáladh san Ionad Tacaíochta Teallaigh, an Aoine seo thart. Is iad na scoláirí buacacha ó chlé ná Camille Casbuin Trahan, Iain Ó Nuanáin, Emer Nic Dhonnacha, Áine Ní Dhonnacha agus Marie Ní Fhlannacha. Ar chlé tá Bainisteoir Comhar Credimheasa Cholm Cille, Ruairí Ó Néill agus ar fhíordheis na moltóirí Mairéad Uí Oistín, Pádraig Ó Cuinn, Údarás na Gaeltachta agus Cliodhna Ní Standún. [Pic: Seán Ó Mainnín]


Oibrithe Sábhála ar an Tulach

Tá sé curtha in iúl ag an gComhairle Contae don chomhairleoir Seán Ó Tuairisg go bhfuil maoiniú de €60,000 ceadaithe ag an Roinn Iompair Turasóireachta agus Spoirt do oibrithe shábhála ag séipéal agus scoil naisiúnta na Tulaí. Ar na hoibrithe atá i gceist tá: feabhas ar an gcóras soilsí poiblí; comharthaí teora luais feiceálach; cosán coisithe ag an séipéal agus áit páirceála don bhus scoile siar on scoil.

Tá Cumann Forbartha na Tulaí agus Tearmann Éinne á éileamh seo le fada agus deir an comhairleoir Ó Tuairisg go bhfuil go leor iarratais déanta aige ar na hoibrithe seo le blianta.


Camógaí Chonamara

Foireann Camógaí Scoileanna Chonamara

Foireann Scoileanna Chonamara (Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal agus Coláiste Cholmcille, Indreabhán) a ghlac páirt i gcomórtas camógaí 7 an taobh de chuid Coláistí Chonnacht ar an gCarn Mór le déanaí. Bualadh iad le pointe amháin sa chluiche leathcheannais.


Liathróid Láimhe

 Conor O Gamhnáin - Liathróid Láimhe Aoife Nic Dhonnacha, Molly Maycock - Liathróid Láimhe Rhys Plower agus Conor Breathnach - Liathróid Láimhe Eoin Mac Oistir -Liathróid Láimhe

Ghlac seisear scoláire as Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, páirt i gComórtas Liathróid Láimhe 40 x 20 ‘B’ na gColaistí i mBóthar na Trá an tseachtain seo caite. Ba é seo an chéad uair a reachtáladh comórtas ‘B’ do choláistí sa gCondae.

Ó chlé: Conor O Gamhnáin, Aoife Nic Dhonnacha agus Molly Maycock, Rhys Plower agus Conor Breathnach, Eoin Mac Oistir.