Cartlann Nuachta: 26 Deireadh Fómhair 2016

26 Deireadh Fómhair 2016


Comortas Cuimhneacháin Phat Pháraic Tom Ó Conghaile

comortaspheaitphadraictom

Gearáid Ó Chonghaile (Garmhac le Peait Phádraic Tom Ó Conghaile) ag bronnadh an Choirn ar an mbuaiteoir Evan Ó Gríofa.

comortas-cuimhneachain-phat-phadraic-tom-aoisghrupa8

Na hamhránaithe san aoisghrúpa 8 & faoi 8: 1ú áit – Donnacha Ó Tuairisc; 2ú áit – Lorcán Ó Curraoin; 3ú áit – Dearbhaill Nic Dhonncha.

comortas-cuimhneachain-phat-phadraic-tom-aoisghrupa-12

Aoisghrúpa 12 & faoi 12: 1ú áit – Colm Ó Curraoin; 2ú áit – Éadaoin Nic Dhonncha; 3ú áit – Rósa Ní Cheallaigh.

comortas-cuimhneachain-phat-phadraic-tom-aoisghrupa-15

Aoisghrúpa 15 & faoi 15: 1ú áit – Bróna Ní Cheallacháin; 2ú áit – Domhnall Ó Braonáin.

comortas-cuimhneachain-phat-phadraic-tomaoisghrupa-18

Aoisghrúpa 18 & faoi 18: 1ú áit – Róisín Seoighe; 2ú áit – Evan Ó Gríofa.

comortas-cuimhneachain-phat-phadraic-tom

Rónán Ó Conghaile, moltóir, Deirdre Nic Chonaonaigh (Riarthóir an Ghaelacadaimh), Gearóid Ó Conghaile, garmhac Phat Phádraic Tom, Mary Ann Ní Cheannabháin, moltóir agus Evan Ó Gríofa, buaiteoir Chorn Cuimhneacháin Phat Phádraic Tom 2016.


Coláiste Chroí Mhuire/Coláiste Cholmcille

foireann-sinsireach-colaiste-chroi-mhuire-colaiste-cholmcille

Ócáid stairúil a bhí ann Dé hAoine seo caite nuair a d’imir foireann dara leibhéal scoile i gcomorthas iomanaiocht sinsear don chead uair. Colaiste Chroi Mhuire agus Colaiste Cholmcille a chuaigh chun páirce in aghaidh Garbally College. Bhí bua iontach acu ar and lá agus iad ag imirt i ngrad B atá sách ard.
Ta foirne soisear agus juvenile ag na scoileanna freisin agus tá se iontach na lads seo a fheiceal ag iomanaiocht an t-am seo bliana.


TG4 20 Bliain ar an bhFód!

tg_20bliain

Cuid de na hoibrithe a bhí ag obair i mBaile na hAbhann i 1996. Micheál Mac Donncha, Mairtín Ó Conghaile, Mairtín Mac Donncha, Pádraig Ó Fatharta agus Padraig Ó Coirbín.

Pic: Bob Quinn.


BISEACH 2016 sna Siopaí

Biseach 2016Tá eagrán na bliana seo den iris BISEACH ar fáil anois le ceannacht sna siopaí i gConamara Theas. Cumann Forbartha Chois Fharraige a fhoilsíonn BISEACH go bliantúil. Eagrán speisialta atá curtha le chéile i mbliana, mar chomóradh 50 bliain ar bhunú Chumann Forbartha Chois Fharraige sa mbliain 1966.

Tá neart ábhar léitheoireachta fíorspéisiúl san iris i mbliana, idir stair agus seanchas chomh maith le cur síos ar litríocht agus ceol Chois Fharraige. Mar is gnáth, tá neart pictiúirí san iris, idir sean is nua. Tá pictiúir ann de gach rang a chríochnaigh sna scoileanna i gCois Fharraige, bunscoileanna is iarbhunscoileanna, mí Meithimh seo caite.

I measc an ábhar léitheoireachta san iris i mbliana tá:

 • Alt cuimsitheach staire le Lochlainn Ó Tuairisg faoi Bhlácaigh na Tulaí.

 • Alt bunaithe ar chomhrá a bhí ag Donncha Ó hÉallaithe i mí Lúnasa le Aire Stáit Gaeltachta, Seán Kyne T.D., ina léiríonn sé a thuairimí faoin bpost atá aige.

 • Alt spéisiúil faoin mbaint a bhí ag Micheál Ó Droighneáin ón Spidéal agus Na Forbacha le Éirí Amach na Cásca, scríofa ag Cormac Ó Comhraí.

 • Cur síos spéisiúil ar bhunú Chumann Forbartha Chois Fharraige i 1966 agus ar na céad blianta, scríofa ag Peadar Mac an Iomaire, a bhí ina chéad Rúnaí ar an gCumann.

 • Alt faoi fhoireann Chumann Micheál Breathnach a chroch leo Craobh Mionúr Peile na Gaillimhe, dhá scór bliain ó shin i 1976, scríofa ag Mártan Ó Ciardha.

 • Alt faoi scríbhneoirí Chois Fharraige leis an Ollamh Gearóid Ó Murchú.

 • Ceangail déanta ag Seán Ó Cuirreáin idir Paróiste an Chnoic agus Dúnmharaithe Mhám Treasna.

Níl ansin ach cuid den ábhar léitheoireachta san iris, a mbeidh fonn ar dhaoine a cheannacht is a choinneáil agus cóipeanna dhó a chur thar lear chomh maith.

In eagarfhocal na hirise ardaítear an cheist faoi sholáthar oideachais iarbhunscoile i gCois Fharraige. Deirtear san eagarfhocal go gcreideann Cumann Forbartha Chois Fharraige ‘go bhfuil daltaí agus tuismitheoirí i gCois Fharraige i dteideal scoil iarbhunoideachais den chéad ghrád, ar aon dul le Coláiste na Coiribe, agus gurb é an bealach leis sin a bhaint amach ná an dá scoil atá ann faoi láthair, Coláiste Chroí Mhuire sa Spidéal agus Coláiste Cholmcille in Indreabhán, a chónascadh. Bheadh scoil amháin ann ansin ag freastal ar 500 dalta, scoil ina mbeadh áiseanna den chéad scoth agus rogha leathan ábhar agus leibhéal ar fáil’.

Tá BISEACH 2016 foilsithe ag Cumann Forbartha Chois Fharraige le cabhair deontais ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha Tuatha agus Gaeltachta.

Tá an iris ar fáil an deireadh seachtaine seo le ceannacht sna siopaí áitiúla i gCois Fharraige, sa gCeathrú Rua agus áiteacha eile i nGaeltacht Chonamara. Tá sé ar fáil chomh maith i Siopa Charlie Byrnes i nGaillimh. 72 leathanach ar fad atá ann agus is maith an luach airgid é ar €5.


Torthaí Spóirt na Seachtaine Seo

 • Iomáint (f12): Micheál Breathnach 2 – 04, Sceathánach 2 – 03.

 • Peil (Roinn 1): Micheál Breathnach 0 – 09, St James 1 – 12.

 • Iomáint (f15): Cois Fharraige 1 – 08, Pádraig Pearses 0– 08.

 • Iomáint (Coláistí Sinsir): Coláistí Cois Fharraige 3 – 20, Coláiste Gearrbhaile 2– 11.

 • Camógaí (Coláistí Sinsir): Cois Fharraige 3 – 07, Ath Cinn 1 – 14.

mb-iom-f12-v-sceathanach-2016

Cuid den imirt sa gcluiche f12 nuair a bhuail Micheál Breathnach Sceathánach.


Club Óige Lurgan ar Ais

Club Óige LurganBeidh Club Óige Lurgan ag tosaí ar ais an Aoine seo, 28 Deireadh Fomhar. I mbliana beidh an Club Óige ag úsáid spás atá curtha ar fáil ag Micheál Ó Foighil, ar chúl oifigí an Chomhar Chreidmeasa, seomra a bhíonn á úsáid ag Coláiste Lurgan i gcaitheamh an tsamhraidh.

Beidh clárú ar bun ar an Aoine seo ag 7.45pm. Iarrtar ar thuismitheoiri tíocht leis na déagóiri le go mbeidh deis acu aithne a chur ar an gcoiste nua tuismitheoirí a bheas i mbun an Chlub Óige i mbliana.

Ar ndóigh tá an coiste deonach tuismitheoirí ag lorg tuilleadh cabhair ó thuismitheoirí eile leis an gclub a reáchtáil, chomh maith le moltaí maidir le imeachtaí a d’fhéadfaí a chur ar bun nó ceardlanna a d’fhéadfaí a reáchtáil i rith na bliana.

Is fada Club Óige Lurgan ag freastal ar dhéagóirí óige Chois Fharraige. Tagann an Club Óige faoi scáth Óige na Gaeltachta agus sí an Ghaeilge teanga an chlub.

Anuraidh bhi an-bhlian ag an gClub Oige le 56 ball cláraithe. Tá Club Óige Lurgan oscailte do dhéagóiri san aoisghrúpa 12-18 a bhfuil cónaí orthu sa gceantar idir Abhainn Bholuisce sa Spidéal agus Abhainn Casla. San aireamh ansin tá Paróiste an Chnoic, Na Minna, An Tulach agus Ros a Mhíl.

Bíonn an club ar siúl gach Aoine ón 8.00 go dti 10.00pm. Freastalaíonn sé chomh maith ar dhéagóiri a bhí ar Bhunscoil Sailearna agus S.N. Cholmcille, an Tulach. Bíonn sóláistí curtha ar fáil gach oíche do na déagóiri agus tae no caifé do na tuismitheoirí atá ar dualgas. Seo thíos cuid de na himeachtaí a bhíonn ar bun ag an gClub Óige: Tráth na gCeist, Ceardlann Staire, X-Fachtóir na Gaeltachta, Comórtais Sacair 7 a’ taobh, turais go dtí an phictúrlann agus turais thar oíche go dti ceantair eile ar nós Árainn agus Gaoth Dobhair.


Scannán sa tSeanscoil Anocht

FIRE AT SEA an scannán atá le taispeáint i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, an Déardaoin seo (27 Deire Fómhair). Scannán faisnéise atá ann a scrúdaíonn scéal na dteifeach sa Meánmhuir, tré cur síos a dhéanamh ar cás Lampedusa, oileán Iodáileach ag a dtagann na mílte teifigh ón Afraic gach mí agus iad ag cuartú síocháin, saoirse agus seans níos fearr dá gclann sa saol.

Bhain FIRE AT SEA an gradam Golden Bear ag Féile Scannán Berlin i mbliana. Mar is gnáth tosnaíonn an scannán ag 8.15pm.


Comórtas Grianghrafadóireachta

postaer-2017-feilire

Tá comórtas grianghrafadóireacht á reáchtáil ag Comhar Creidmheasa Cholm Cille faoi láthair. Is é téama an chomórtais ná ‘An Nádúr, ár dTimpeallacht’.

Sé aidhm an comórtas 12 grianghraif a roghnú le cur i bhféilire Comhar Creidmheasa Cholm Cille 2017.

Le cur isteach ar an gcomórtas ní gá ach grianghraf a sheoladh chuig feilireccccteo@nullgmail.com faoin Aoine, 4 Samhain 2016.

Roghnófar 12 grianghraf le cur sa bhféilire as na hiontálaithe a seolfar isteach. Bronnfar duais €50 ar an duine a thógann an grianghraf a théann ar chlúdach an fhéilire.

Tá níos mó eolais faoin gcomórtas le fáil ar leathanach facebook an Chomhar Creidmheasa.


Pleanáil Teanga – an Chéad Chéim Eile

comharchumann-sailearna-teo

An Luan seo caite reachtáladh an darna ceardlann faoin bplean teanga atá á chur le chéile do cheantar Chois Fharraige ag Seirbhísí Pleanála Teanga (SPT) don cheantar cois chósta a shíneann ó na Forbacha siar go Ros a’ Mhíl. Is ag díriú ar réimse an oideachais a bhí an darna ceardlann.

Nuair a bheas an t-aiseolas ón dá cheardlann curtha san áireamh beidh an plean á chur os comhair an phobail deireadh Samhna ag cruinniú poiblí. Tá súil ag Coiste Stiúrtha an Fhóraim an plean a chríochnú le cur ag Údarás na Gaeltachta roimh an Nollaig, ar a dheireannaí.


Taispeántas Cuilteanna

cuilteanna-chonamara-2016

I gcaitheamh an deireadh seachtaine seo, an deireadh seachtaine saoire bainc, beidh taispeántas cuilteanna, ar bun i Seanscoil Sailearna, Indreabhán.

Tá na cuilteanna déanta ag grúpaí ban as Inis Oirr, Leitir Mealláin, Cois Fharraige agus Carna/Glinsce. Seo an chéad uair dóibh tíocht le chéile chun a gcuid oibre a thaispeáint.

Beidh an taispeántas ar siúl i Seanscoil Sailearna thar an Deireadh Seachtain Saoire Bainc. Is féidir tuilleadh eolais ach glaoch ar Áine Máire Ní Odhráin ar 086 2027752.


Seó Mór ar an gCeathrú Rua

seo-mor-an-oireachtais

Ar an Domhnach seo chugainn, 30 Deireadh Fómhair, beidh Seó Mór ar bun sa gCeathrú Rua, ag a mbeidh na hiomaitheoirí óige atá le dhul ag Oireachtas na Gaeilge i gCill Áire chun agallaimh beirte, lúibíní, scéalaíocht, aithriseoireacht agus damhsa a chur ar stáitse. Beidh an Seó ar bun i Halla Éinne ar an gCeathrú Rua ag tosaí ag 3pm. Beidh fáilte roimh an bpobal tíocht ag an seó, atá eagraithe ag Tuismitheoirí na Gaeltachta. €2 ar an doras nó €5 le haghaidh teaghlach iomlán.


Ranganna Damhsa ar an Sean-Nós

Tá na ranganna damhsa ar an Sean Nós ag tosaí an Déardaoin seo i dTigh Chualáin ar an gCoill Rua, Indreabhán. Róisín Ní Mhainín atá i mbun na ranganna.


AGM an Chomharchumainn

Anocht, Déardaoin 27 Deireadh Fómhair, a bheas an AGM ag Comharchumann Sailearna Teo i Seanscoil Sailearna ag tosaí ag 8.00pm. Beidh tuairisc faoin gcruinniú i Nótaí Chois Fharraige an tseachtain seo chugainn.