Cartlann Nuachta: 26 Eanáir 2022

Club Scannán Sailearna

Club Scannán - Another Round

Radharc as an scannán ANOTHER ROUND a bheas á thaispeáint an Déardaoin seo chugainn i Seanscoil Sailearna ag 8.15pm, le tús a chur le séasúr nua scannán.

Tá breis eolais le fáil ar an suíomh WWW.CLUBSCANNAN.IE.

Ar an Déardaoin seo chugainn, 3 Feabhra, beidh Club Scannán Sailearna ag tosú ar ais i Seanscoil Sailearna. As sin go aimsir na Cásca beidh scannán nua den scoth á thaispeáint (le fotheidil) ag an gClub Scannán gach Déardaoin ar an scáileán mór sa tSeanscoil, ag tosú ag 8.15pm. Le blianta beaga anuas tá méadú tagtha ar an méid daoine a bhíonn ag freastal ar na scannáin sa tSeanscoil, le daoine ag tíocht amach as Cathair na Gaillimhe chomh maith le daoine as Cois Fharraige.

Beidh an scannán FOSCADH i measc na scannán a thaispeánfar le linn an tséasúir. Deich scannán ar fad atá ar an gclár, ag tosú le scannán ón Danmhairg, ANOTHER ROUND.

Tá córas simplí ar líne socraithe suas ag an gClub Scannán le clárú don séasúr nó le ticéad a cheannach d’aon cheann de na scannáin a bheas á thaispeáint. Níl le déanamh ach dul ag an suíomh WWW.CLUBSCANNAN.IE agus na treoracha a leanacht. Faigheann Club Scannán Sailearna maoiniú ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe faoi na Scéimeanna Tacaíochta Pobail.


Ócáid Chuimhneacháin ar Ashling sna Forbacha

Cuimhneachán Ashling sna Forbacha 2022

Ag seinm ceoil i gcuimhne ar Ashling Murphy ag an ócáid cuimhneacháin a d’eagraigh Club Iománaíochta Bearna/Na Forbartha ar an Satharn seo caite ag Páirc na bhForbacha, i gcuimhne ar an gceoltóir óg a dúnmharaíodh in aice leis An Tulach Mór.

Sa bpictiúr tá Fionn Murphy ar an mbanjo agus Kate Ní Chonghaile ar an bhfidil.

Ar an Satharn seo caite bhí ócáid an-deas ag Páirc na bhForbacha i gcuimhne ar Ashling Murphy, an bhean óg 23 bliain d’aois a dúnmharaíodh le gairid agus í amuigh ag rith théis obair na scoile. Bhí an ócáid eagraithe ag Club Iománaíochta Bearna/Na Forbacha. Tháinig slua deas le chéile ag 4.30pm agus théis 23 nóiméad ag siúl timpeall imlíne na páirce, nóiméad do gach bliain dá saol gearr, tháinig an slua le chéile ag príomhgheata na páirce ag 5.00pm chun coinnle a lasadh i gcuimhne ar Ashling. Casadh roinnt ceoil chomh maith le críoch a chur leis an ócáid.


Coláiste Cholmcille

colaiste-cholmcille

Tá an togra tógála do scoil nua do Choláiste Cholmcille ag treabhadh leis i gcónaí agus súil ag pobal na scoile go mbeidh iarratas pleanála á dhéanamh roimh an gCáisc, nuair a bheas deis ag an bpobal radharc a fháil ar an bplean don scoil nua.

Idir an dá linn tá Coláiste Cholmcille ag glacadh le hiarratais ó dhaltaí ar mian leo clárú don scoilbhliain seo chugainn 2022/23. Beidh ócáid eolais á reáchtáil ag an scoil ar líne agus cuirfear eolas faoi chuig na scoileanna náisiúnta sa gceantar go luath.

Tá Foirm Chlárúcháin agus tuilleadh eolais le fáil ón scoil ach glaoch ar an uimhir 091 593119 nó is féidir an fhoirm a fháil ón suíomh scoile, www.colaistecholmcille.ie.

An tseachtain seo caite labhair beirt ón CoffeyGroup, ceann de na comhlachtaí innealtóireachta is mó sa tír, le scoláirí na hArdteistiméireachta. Taispeánadh pictiúir agus físeáin de na tograí a bhí agus atá idir lámha ag an gcomhlacht. Tá roinnt iarscoláirí na scoile fostaithe le Coffeys in earnálacha éagsúla.

I measc na dtograí atá idir lámha ag Coffeys faoi láthair tá an tIonad nua Séarachais atá á thógáil sa Spidéal.


Bealach Rothaíochta Bhóthar na Trá

Ní mó ná sásta atá an Comhairleoir Pádraig Joe Joe Mac an Iomaire leis an bplean atá ag Comhairle Chathrach na Gaillimhe bealach rothaíochta a réiteach ó Chnoc na Cathrach síos trí Bhóthar na Trá, le go mbeidh sé níos sábháilte do pháistí rothaíocht ar scoil.

Ar Raidió na Gaeltachta Dé Luain seo caite dúirt sé go gcuirfeadh an phlean seo isteach go mór ar dhaoine as Conamara ag dul ag obair.

Tá go dtí an Aoine beag seo le tuairim faoin bealach rothaíochta a chur ag an gComhairle Cathrach.


Mindfulness’ sa Spidéal

Tá cúrsa aireachais (mindfulness) do dhaoine fásta á reáchtáil ag an bhFóram Pleanála Teanga i comhpháirt le Katie Mc Greal, in Inis Fáil, trasna ón gClochar i Sráidbhaile an Spidéil. Cúrsa trí seachtaine atá i gceist de sheisiúin treoraithe ag díriú ar dhea-chleachtais i gcúrsaí aireachais agus folláine.

Le níos mó eolais a fháil is féidir teagbháil a dhéanamh le optchoisfharraige@nullgmail.com nó glaoch a chur ar 083 0106294.


Yoga Tosaithe sa tSeanscoil

Seanscoil Sailearna

Seanscoil Sailearna – Ranganna Yoga

Tá ranganna Yoga dhátheangach tosaithe i Seanscoil Sailearna atá feiliúnach do thosaitheoirí chomh maith le feabhsathóirí.

Tá an rang á reáchtáil ag Antoine. Bíonn na ranganna ar bun ar an Luan agus ar an Máirt ag 7.00pm agus maireann siad uair a chloig. €10 an costas ar rang.

Is féidir áit a chur in áirithe ach glaoch ar Antoine ag an uimhir 087 1039226 nó ríomhphost a chur chuig yogawithantoine@nullgmail.com.


Lá Gan Éide Scoile

Ar an Máirt seo chugainn beidh an tEarrach linn. Le tíocht an earraigh a cheiliúradh beidh lá gan éide scoile i Scoil Sailearna Lá Fhéile Bríde ar mhaithe le “Teach Ronald McDonald”, carthanacht a chuireann tacaíocht den scoth ar fáil do theaghlaigh in am an ghátair.

Tá an teach suite taobh le Ospidéal na Leanaí i gCromghlinn. Bíonn lóistín agus cothabháil ar fáil do theaghlaigh le gur féidir a bheith gar dá gcuid gasúr agus iad tinn agus scaití i bhfad ó bhaile.


Cailíní Bhearna Abú

Foireann sacair Bearna/Na Forbachta Aontaithe ar éirigh leo fáil tríd go dtí an cluiche leathcheannais i gCorn Connacht, ag an deireadh seachtaine, nuair a bhuail siad Béal an Átha leis an scór 7 – 0.

Ar chúl, ó chlé: Laoise McDonald, Caitlín Joyce, Abby Kavanagh, Grace Hanley, Éabha Baird, Niamh Faherty, Molly Smith, Becky Rooney. 

Chun tosaigh, ó chlé: Ornaith Hernon, Isabel Keane, Holly Treacy, Éabha Ní Choisdealbha, Siún McGovern, Molly McHugh, Sienna Sullivan.

Tá dhá fhoireann cailíní ón gclub sacair Bearna/Na Forbartha Aontaithe tríd go dtí na babhtaí leathcheannais i gCorn Chonnacht. An deireadh seachtaine seo caite chloigh an fhoireann faoi 17 foireann ó Bhéal an Átha leis an scór 7 – 0. Siún Mc Govern, Abby Kavanagh, Ornaith Hernon agus Niamh Faherty ag fáil cúl an duine agus d’éirigh le Becky Rooney dhá chúl a scóráil.

An deireadh seachtaine roimhe sin bhí an bua go héasca ag na cailíní faoi 15 sa mbabhta ceathrúcheannais ag imirt in aghaidh Yeats Utd. ó Shligeach leis an scór 6 – 0. Maebh Mahon, Becky Rooney agus Niamh Faherty a scóráil dhá chúl an duine.


26 Eanáir 2022