Cartlann Nuachta: 26 Meán Fómhair 2018

Peil Chois Fharraige

Foireann bhuacach ó Chumann Micheál Breathnach, ar éirigh leo An Spidéal a chloí leis an scór 6 – 05 in aghaidh 2 – 10 san athimirt de Chluiche Ceannais an Iarthair faoi 13 (Roinn 2B), ar an Aoine seo caite ar Pháirc an Chnoic.

Ar chúl ó chlé: Cormac Ó Turaisc, Oisín Mac An Ultaigh, Shane Ó Scanláin, Riain Ó Flátharta, Feidhlim Ó Diollúin, Seaghan Ó Braonáin (Capt.), Iarla Ó Suilleabháin, Daniel Mac Dhabhac, Eoin Ó Neachtain, Ciarán Mac Fhlanchadha, Ciarán Ó Diomsaigh, Gearóid De Búrca, Evan Ó Féinneadha.

Chun tosaigh ó chlé: Ailill De Cléir, Fionnán Ó Coisdealbha, Ferdia Ó Braonáin, Patrick Ó Scanláin, Lúc Mac Aodha, Lughán Mac Aodha, Paudie Ó Gríofa. Ar iarraidh ón bpictiúir: Aodhán Ó Coisdealbha.

D’éirigh go maith leis an dá fhoireann peile idirmheánach ó Chois Fharraige an Satharn seo caite sna babhtaí ceathrúcheannais i Staid an Phiarsaigh. Bhí an bua ag Cumann Micheál Breathnach ar Oranmore/Maree agus bhí an bua ag An Spidéal ar Menlough chomh maith.

Fágann sin go mbeidh An Spidéal in aghaidh Áth Chinn sna babhtaí leathcheannais agus go mbeidh Cumann Micheál Breathnach in aghaidh Oileáin Árann. Níl na dátaí ná na hionaid socraithe fós don dá chluiche. D’fhéadfadh sé tarlú go mbeidh an dá fhoireann as Cois Fharraige in aghaidh a chéile sa gcluiche ceannais, mar éiríonn leo tíocht tríd na cluichí leathcheannais.

D’éirigh le foireann peile ó Chumann Micheál Breathnach buachaillí an Spidéil a bhualadh san athimirt de Chluiche Ceannais an Iarthair faoi 13 ar Pháirc an Chnoic ar an Aoine seo caite, leis an scór Cumann Micheál Breathnach 6 – 05, An Spidéal 2 – 10.


Féile Chois Fharraige Curtha Siar

Tá Féile Chois Fharraige, a bhí ceapaite a bheith ar siúl ag deireadh mí Dheireadh Fómhair, curtha siar anois go dtí an chéad bhliain eile. Bhí an fhéile le eagrú faoi scáth Chumann Forbartha Chois Fharraige. Shocraigh coiste na féile go mb’fhearr é a chur siar go dtí an t-earrach nó tús an tsamhraidh 2019, mar nach raibh a dhóthain urraíochta ar fáil, leis na himeachtaí go léir a bhí beartaithe a chur ar siúl taobh istigh den bhuiséad. Chomh maith leis sin, bheadh an fhéile ag tíocht róghar don Fhéile Leabhar, atá le bheith ar siúl i gCois Fharraige lár mí Dheireadh Fómhair, féile a bheas ag dul ar aghaidh i gcónaí ar ndóigh, agus a bhfuil an Cumann Forbartha ag tabhairt tacaíochta dhó.

Deirtear i ráiteas ón gCumann Forbartha go bhfuil buíochas mór ag dul don choiste beag bhí ag obair go dícheallach le cúpla mí anuas leis an gclár a chur le chéile agus go bhfuil buíochas chomh maith ag dul do Ealaín na Gaeltachta, Raidió na Gaeltachta agus do Chomhar Creidmheas Cholmcille faoin urraíocht a gealladh don fhéile. Deireann an Cumann Forbartha go mbeifear in ann féile níos fearr a eagrú in earrach na bliana seo chugainn, a thabharfaidh deis don phobal i gCois Fharraige an cultúr beo sa gceantar a cheiliúradh.

Beidh an Cumann Forbartha ag tabhairt cruinniú le chéile go gairid de na eagraíochtaí go léir a mbeadh spéis acu i bhféile chultúrtha a reáchtáil i gceantar Chois Fharraige an chéad bhliain eile, agus le tabhairt faoin obair eagrúcháin in am le go mbeidh dóthain urraíochta ar fáil chun féile den chéad scoth a reáchtáil an chéad bhliain eile.

Oireachtas Chois Fharraige 1974

Seo píosa scannánaíocht ó chartlann RTÉ a taifeadadh ag Oireachtas na Gaeilge i gCois Fharraige 1974: Oir74


Cruinniú Poiblí faoin Ionad Oidhreachta

Seanscoil Sailearna

Seanscoil Sailearna, áit a mbheidh cruinniú poiblí ar bun ar an Luan, ag 8.00 tráthnóna

Beidh cruinniú poiblí ar bun ar an Luan seo chugainn, 1 Deireadh Fómhair, le plé a dhéanamh faoin iarratas atá déanta ag Comharchumann Sailearna ar an sagart paróiste, an tAthair Liam Ó Raghailligh, an talamh atá trasna ó Shéipéal an Chnoic a fháil ar mhaithe le Ionad Oidhreachta a thógáil.

Tá an cruinniú poiblí á eagrú ag an gCumann Forbartha le deis a thabhairt don phobal an cheist a phlé. Ag an gcruinniú beidh Bainisteoir an Chomharchumainn, Morgan Ó Conchubhair, ag déanamh cur i láthair faoin bhforbairt atá i gceist ag an gComharchumann. Beidh deis ag daoine ceisteanna a chur agus tuairimí a thabhairt.

Is i Seanscoil Sailearna a bheas an cruinniú ar bun ar an Luan, ag 8.00 tráthnóna.


Scáthlán Bus ar an Spidéal

Is cosúil go bhfuil an TFI, Bonneagar Iompar Éireann, ag caint leis an gComhairle Chontae faoi stad bus a lonnú sa Spidéal do dhaoine ag dul soir taobh amuigh de Scoil Éinne agus seoltán bus a chur ann le go mbeadh fascadh ag daoine a bhíonn ag fanacht leis an mbus. Tá Comhlacht Forbartha an Spidéil ag éileamh scáthlán bus agus stad bus nua a réiteach taobh amuigh de Scoil Éinne, in áit an stad bus ar an droichead, atá in áit nach bhfuil feiliúnach.


Comharthaí faoi Theorannacha Luais sa Spidéal

Teorainn LuaisTá Comhlacht Forbartha an Spidéil ag iarraidh ar an gComhairle Chontae, san aithbhreithniú atá á dhéanamh ar theorannacha luais thart ar an Spidéal, go gcuirfí in airde dhá ‘Speed Activation Safety Signs’ a d’inseodh do thiománaithe cén luas atá faoin gcarr, mar atá i mBearna agus ag bun Bhóthar na gCeapach faoi láthair.

Creideann an Comhlacht Forbartha gur beag aird a thugann tiománaithe ar an teorainn luais 50km/uair agus iad ag tíocht isteach sa Spidéal agus go gcabhródh ‘Speed Activation Safety Signs’, ceann ag Trá na mBan agus ceann siar ón droichead, leis an bóthar a dhéanamh níos sábhailte.


Tigh Neil ar Oscailt Arís

An siopa, sna hAille, atá ar oscailt arís

Tá an siopa agus an stáisiún breosla sna hAille, ar a dtugtaí Tigh Neil, ar oscailt aríst, tar éis a bheith dúnta ar feadh an tsamhraidh. Tá peitreal agus díosal le fáil ann agus tá an deli ar oscailt chomh maith.


Iománaíocht Chois Fharraige

Cumann Mícheál BreathnachBeidh dhá fhoireann iomána ó Chois Fharraige san iomaíocht an deireadh seachtaine seo chugainn sa gcomórtas Sóisear 1. Ar an Satharn casfaidh Micheál Breathnach ar Bhóthar na Trá ar Pháirc an Chnoic ag 4.30pm agus ar an Domhnach casfaidh Bearna-Na Forbacha ar Menlo Emmets ar Pháirc na Forbacha ag meánlae.

Má éiríonn leis na Breathnaigh Bóthar na Trá a chloí agus má éiríonn le Bearna-Na Forbacha in aghaidh Menlo Emmets, beidh an dá fhoireann ag dul tríd go dtí na babhtaí leathcheannais Sóisear a hAon.

Cé gur chaill foireann camógaí Chois Fharraige sa gcluiche in aghaidh Droichead an Chláirín ar an Satharn seo caite, tá siad tríd go dtí an cluiche leath heannais (Sóisear A) in aghaidh Baile an Doirín.


Ceolchoirm Mhór sa tSeanscoil

Ceolchoirm na gCumadóirí 2018

Mar chuid de Fhéile Leabhar Chois Fharraige beidh ‘Ceolchoirm na gCumadóirí’ le Pádraig Jack, Róisín Seoighe agus IMLÉ (cumadóirí nua-amhráin Ghaeilge) ar siúl oíche Shathairn, 13 Deireadh Fómhair.

Is Árannach é an cumadóir amhrán Padraig Jack. Bíonn sé ag gigeáil ina aonair timpeall na tíre agus sheinn sé roimh gigeanna na Saw Doctors, Donal Lunny, Mick Flannery, The 4 of Us agus John Spillane. Bhuaigh sé an dara duais sa gComórtas Amhrán PanCheilteach leis an amhrán ‘i bhFostú sa bhFiántas’. Chas sé a amhrán ‘Brú Do Bhealach Féin’ sa gclár faisenéise ‘Lig Liom’ le Blánaid Ní Cofaigh, a craoladh ar RTE 1 níos luaithe i mbliana.

Is as Ros a mhíl do Róisín Seoighe. Ag aois 16 bhuaigh sí an chéad duais sa mbabhta náisiúnta sa gComórtas Amhrán PREDA 2015 lena hamhrán dátheangach ‘Freedom Song’. Tá ardmholadh tugtha ag an amhránaí clúiteach Damien Dempsey di. Bronnadh gradam na hirise Nós uirthi don amhrán nua-chumtha ab fhearr, ag babhta ceannais Scléip Ghael Linn 2018. Ghlac sí páirt freisin sa seó ‘Aisling?’ a bhí ar camchuairt timpeall na nGaeltachtaí, i mBleá Cliath agus i nGallimh.

Banna ceoil neamhghnách é Imlé atá lonnaithe i mBleá Cliath. Is as Casla do Phádraig Ó Conghaile, ball den ghrúpa. Bíónn meascán de raip, filíocht agus ceol nua-aimseartha acu i stíl nár chualathas móran de i nGaeilge go dtí seo. Sheinn iad ag an Electric Picnic, Féile na Bealtaine, Liú Lúnasa, IMRAM agus i mbliana ag Celtic Connections i nGlaschú, áit a raibh an teach lán go doras dóíbh. Tá said ag obair ar an dara albam le Gael Linn faoi láthair.

Is €12/10 an praghas atá ar na ticéid don cheolchoirm agus iad ar díol sa Spailpín Fánach i gCeardlann an Spidéil agus in oifig Chomharchumainn Shailearna. Osclóidh na doirse ag 8.30 ar an Satharn 13 Deireadh Fómhair. Tá imeachtaí eile na Féíle Leabhar saor in aisce.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.clubleabharcf.dx.am agus ó clubleabharcf@nullgmail.com


An Club Scannán

Club Scannán - The Divine Order

Radharc as an scannán THE DIVINE ORDER, a bheas á thaispeáint anocht i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, ag tosú ag 8.15pm. Baineann an scéal leis an bhfeachtas le cearta vótála a fháil do mhná san Eilbhéis i 1971

Bhí slua maith i láthair i Seanscoil Sailearna ar an Déardaoin seo caite nuair a cuireadh tús le séasúr nua scannán. Idir seo agus an Nollaig taispeánfar scannán gach Déardaoin, ar an scáileán mór in Amharclann Chois Fharraige. Ar an Déardaoin seo chugainn, 27 Meán Fómhair, taispeánfar THE DIVINE ORDER, scannán i nGearmáinis a bhaineann leis an feachtas a bhí ar mhná a throid san Eilbhéis 1971 leis an vóta a fháil.

Is féidir ballraíocht sa gClub Scannán a fháil i gcónaí ar €35 cead isteach do na scannáin go léir, nó tá cead isteach le fáil ar €8 ag an doras ar gach scannán. Is féidir liosta iomlán na scannán, chomh maith le eolas fúthu, a fháil ar an suíomh idirlíon www.clubscannan.ie.


Léacht sa gCeathrú Rua

Ar an Déardaoin seo, 27 Deireadh Fómhair, beidh léacht fíorspéisiúil á thabhairt ag Máirtín Mac an Iomaire in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar an gCeathrú Rua faoin teideal ‘Ceiliúradh Oidhreacht Bhia na nGael’.

Is as Baile Átha Cliath do Mháirtín, a bhíodh ag láithriú ‘Aingeal sa Chistin’ ar TG4. Is léachtóir é sa DIT le spéis faoi leith aige i stair an bhia.

Tá an léacht eagraithe ag Cumann Béaloidis Chonamara agus tosóidh sé ag 8.00pm ar an Déardaoin seo. Tá liosta iomlán na léachtanna de chuid an Chumann Béaloidis don bhliain 2018/19 le fáil mar PDF anseo: Clár Chumann Béaloidis Chonamara 2018_19.


Ranganna Clóscríobh ar Ríomhaire

Comharchumann ShailearnaTá Comharchumann Shailearna Teo. i gcomhar le Coláiste Cholmcille ag reachtáil ranganna clóscríbhneoireacht ar ríomhaire do ghasúir bunscoile Rang 5 agus 6. Beidh na ranganna ar siúl i gColáiste Cholmcille, Indreabhán, gach Máirt ag tosaí ar 25 Méan Fómhair, 2018, ó 2.50 i.n. go 4.00i.n. Beidh sólaistí éadroma ar fáil do na páistí roimh thús an rang.

Tá spás ar an gcúrsa do 15 dalta agus glacfar le iarratais suas go dtí go mbíonn an cúrsa lán. Beidh costas €40 ar an gcúrsa 8 seachtainí, a bhéas le n-íoc roimhré. Beidh sóláistí éadroma san áireamh anseo.

Tá foirm iarratais ar fáil ó na scoileanna áitiúla nó tré ghlaoch ar Chomharchumann Shailearna Teo. ag 593017.

Má bhíonn éileamh mór d’fhéadfadh go reachtáilfí an dara sraith ranganna. Beidh an teagascóir Máire Ní Mhurchú i mbun na ranganna agus cúntóir ranga léi. Tá an togra seo maoinithe ag Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Roscomáin, le tacaíocht ó Choláiste Cholmcille, Indreabhán.


Tuismitheoirí na Gaeltachta

Beidh ranganna ar bun uair sa tseachtain ó thús Dheireadh Fómhair le gasúir a ullmhú d’Oireachtas na Gaeilge i gCill Áirne. Ach ní mór don ghasúr a bheith cláraithe le páirt a thógáil i gcomórtas ag Oireachtas na Gaeilge. Le clárú do ranganna, nó breis eolais a fháil, ní gá ach ríomhphost a sheoladh ag tuismitheoirinagaeltachta@nullgmail.com nó glaoch a chur ar 091 869571.


Damhsaí Seite i dTigh Chualáin

Tigh Chualáin

Beidh an Rang Damhsa Seite i dTigh Chualáin, Coill Rua, ag tosaí ar ais ar an 3 Deireadh Fómhair agus beidh sé ar bun gach Céadaoin ina dhiaidh ag 8:00 i.n. Breis eolais le fáil ó Mháirtín Ó Brosnacháin ag an uimhir 087 9149729.

Má bhíonn éileamh ann beidh rang do thosaitheóirí ag tosaí ar an gCéadaoin chomh maith ag a 7:00 i.n.


Bainisteoir á Lorg sa gCrann Taca

Tá an Crann Taca (Ionad Tacaíochta Teaghlaigh) ar an gCnoc in Indreabhán ag cuartú bainisteora. Oibreoidh an bainisteoir faoi stiúir an Bhoird Stiúrtha i gcur i bhfeidhm chlár oibre na heagraíochta. Is ról ceannasaíochta atá i gceist, ag tacú le clár oibre uaillmhianach a chur i gcrích. Níor mhór don iarratasóir sárscileanna bainistíochta agus cumarsáide a bheith acu, chomh maith le togha na Gaeilge, labhartha agus scríofa.

Iarrtar ar iarratasóirí CV agus litir iarratais a sheoladh chuig: an Rúnaí, an Crann Taca, an Cnoc, Indreabhán, Co. na Gaillimhe. Is é Dé hAoine, 12 Deireadh Fómhar, 2018, an spriocdháta.

Tá chuile eolas ar fáil ón gCrann Taca ag ittt@nulleircom.net nó ag an uimhir 091-593132. Is fostóir comhionannais deiseanna é an Crann Taca.


Albam Nua ó Tommy Mellett agus Neansaí Ní Choisdealbha

Neansai agus Tommy Mellett

Beidh albam nua Tommy Mellett agus Neansaí Ní Choisdealbha á sheoladh i dTigh Pheacocke ar an Aoine seo, 28 Meán Fómhair, ag a 8:00 i.n. Is é Colm Gannon a sheolfaidh ‘An Tower: Traditional Irish Music on Accordion and Flute’, atá eisithe ar lipéad Chló Iar-Chonnacht, agus is í Sara Ghriallais a bheidh ina bean an tí. Tá fáilte roimh an bpobal go dtí an ócáid.

Tuilleadh eolais: www.cic.ie


Torthaí Spóirt

Peil (faoi 13, 2B): Ml. Breathnach 6 – 05, An Spidéal 2 – 10.

Peil (faoi 15): Ml. Breathnach 2 – 07, An Spidéal 2 – 11.

Peil (faoi 12): Spidéal 4 – 07, Killannin 2 – 02.

Peil (Sóisear B): Spidéal 1 – 02, An Cheathrú Rua 4 – 14.

Peil (Idirmheánach): Spidéal 2 – 13, Menlough 0 – 08.

Peil (Idirmheánach): Ml Breathnach 2 – 09, Oranmore/Maree 0 – 11.

Peil (Sóisear): Ml Breathnach 4 – 02, St. Michaels 9 – 12.

Sacar (Corn Brennan): Cois Fharraige 1, Fahy Rovers 0.

Sacar (faoi 14, Roinn 1): Cois Fharraige 1, Corofin Utd 5.

Camógaí (Sóisear A): Cois Fharraige 4 – 05, Dr. an Chláirín 2 – 19.


26 Meán Fómhair 2018