Cartlann Nuachta: 27 Feabhra 2019

Éigse an Spidéil

Seisiún Ceoil Tigh Chualáin

Seisiún ceoil i dTigh Chualáin.

Ó chlé: Franky Mac Aodha ar banjó, Micheál Deairb Ó Fátharta ar an mbosca, Johnny Óg Connolly ar an mbosca agus Pádraig Ó Dubhghaill ar an ngiotár.

Beidh Johnny Óg Connolly agus Pádraig Ó Dubhghaill i measc na gceoltóirí a bheas ag casadh ag Éigse an Spidéil ag an deireadh seachtaine seo chugainn.

Cuireadh tús le Éigse an Spidéil tráthnóna Dé Céadaoin sa Leabharlann ar an Spidéal nuair a seoladh ‘Sonas Saolta’, saothar ealaíne le seachtar ealaíontóirí, bunaithe ar dhán le Joe Steve Ó Neachtain.

Is í Aifric Mac Aodha aoi-fhile na bliana seo ag Ardán na hÉigse, a bheas ar bun ar an Aoine i dTigh Ghiblin. Is file óg í Aifric ar fiú go mór éisteacht léi ag léamh a cuid filíochta. Beidh níos mó ná filíocht ann mar go mbeidh an cláirseoir Florianne Blancke, ar as Ceanada ó dhúchas di, ann chomh maith mar aoi-chumadóir na hÉigse. Mar is iondúil, beidh maidhc oscailte ann d’fhilí Gaeilge an cheantair, agus sna blianta atá caite is iomaí seoid a cloiseadh a chuaigh i bhfeidm ar an slua.

Seo a leanas Clár an Éigse don deireadh seachtaine:

Dé hAoine, 1 Márta:
8.00 pm: Ardán na hÉigse – An Droighneán Donn, An Spidéal.
10.00 pm: Seisiún Ceoil le Johnny Connolly agus Clíodhna Costella sa Droighneán Donn

Dé Sathairn, 2 Márta:
11.00 am: Comórtas Cuimhneacháin Pheatsaí Uí Cheannabháin do dhaoine faoi 18, Tigh Chualáin, Coill Rua.
8.00 pm: Ceolchoirm Mhór na hÉigse i Seanscoil Sailearna leis an mboscadóir Conor Connolly á thionlacan ag Pádraig Ó Dubhghaill, chomh maith leis an bhfonnadóír ó na Déise, Cárthach Mac Craith sa gcéad leath. Sa dara leath beidh ceol nua-chumtha ag Johnny Óg Connolly bunaithe ar 12 dán le Joe Steve Ó Neachtain, á chanadh ag Cór Chois Fharraige le tionlacan ó Johnny Óg, Pádraig Ó Dubhghaill agus Luisne Ní Neachtain.
10.30 pm: Seisiún Ceoil, Tigh Chualáin, le Colm agus Kelly Gannon.

Dé Domhnaigh, 3 Márta:
2.00 pm: Comóradh Tom Pháidín Tom agus Clabhsúr na hÉigse le Ceoltóirí Óga Chois Fharraige sa Droighneán Donn, ag a mbronnfar gradam ‘Laoch an Traidisiúin’.


Teorannacha Luais ar an R336

An Veain Luais

An veain luais taobh amuigh de Shéipéal an Chnoic. Nuair a athraíonn na teorannacha luais san áit seo ó 60km/u go 80km/u ar an 1 Márta, seans maith nach mbeidh sé ag breith ar dhaoine sa spota seo níos mó.

Tá sé socraithe ag Comhairle Chontae na Gaillimhe go mbeidh na teorannacha luais nua ar Bhóthar Chois Fharraige, an R336, ag tíocht i bhfeidhm ar 1 Máirt. Seo a leanas na hathraithe is mó atá déanta:

Idir Bearna agus An Spidéal: 50km/u sna sráidbhailte, Bearna, Na Forbacha agus An Spidéal; 60km/u idir Coláiste Chonnacht agus An Spidéal agus 80km/u ar an gcuid eile den bhóthar.
Idir An Spidéal agus Siopa an Phobail: 80km/u in áit 60km/u mar atá ann faoi láthair.
Idir Siopa an Phobail go Séipéal na Tulaí: 50km/u le linn tréimhsí scoile ag Scoil Sailearna agus Coláiste Cholmcille agus 80km/u an chuid eile den am.
I gceantar na Tulaí: 60km/u ag an gcasadh ar an R336 ag crosbhóthar na Tulaí agus 50km/u idir TG4 agus an Séipéal, an Scoil san áireamh.

Cumann Forbartha Chois Fharraige a mhol an chuid is mó de na hathraithe, le nach mbeadh an oiread athraithe sa teorainn luais ar an mbóthar.

Ag labhairt léi ar Adhmhaidin (RnaG) Dé Luain seo caite, dúirt Máire Ní Chionna, an t-innealtóir atá freagrach as na teorannacha luais i gContae na Gaillimhe, go ndéanfaidh an Chomhairle Chontae na comharthaí luais 80km/uair ar na bóithríní bailte a athrú, má tá daoine ag iarraidh agus comhartha le línte dubh agus ‘Go Mall’ a chur suas ina n-áit. Mhol sí do dhaoine dul i dteagbháil leis an gComhairle Chontae má tá siad imníoch faoin 80km/uair ar na boithríní bailte.


Camchuairt na Rógairí

An Mhéar Fhada le Johnny Chóil Mhaidhc

Radharc as an dráma An Mhéar Fhada le Johnny Chóil Mhaidhc

Beidh An Mhéar Fhada, dráma le Johnny Chóil Mhaidhc, á chur ar stáitse ag Na Rogairí i Halla na nImirceach, Cárna, an Aoine seo, 1 Márta ag 8.30pm. Beidh an dráma á léiriú in Ionad Cuimhneacháin an Phiarsaigh, Ros Muc, ar an Satharn, 2 Márta ag 8.00pm. Is iad na haisteoirí a bheidh páirteach ann ná Pádraicín a’ Táilliúra Ó Conghaile, Danny Wallace, Máirín Mhic Lochlainn, Pádraig Ó Súilleabhán agus baintreach Johnny Chóil Mhaidhc, Bríd Uí Choisdealbha.


Club Leabhar Chois Fharraige

Club Leabhar Chois Fharraige

Beidh Club Leabhar Chois Fharraige ag teacht le chéile ar an gCéadaoin, 13 Márta, ag 9.00pm i dTigh Mholly leis an leabhar “Makoronik” le Dave Duggan a phlé. Tá an leabhar ar fáil go háitiúil ó shiopa Chló Iar-Chonnacht sa Spidéal agus tá tuilleadh eolais faoin leabhar ar fáil anseo: Makoronik


Biongó i Seanscoil Sailearna

Tá ag éirí thar barr leis an mBiongó a tosaíodh i Seanscoil Sailearna gach Luan, ar mhaithe leis na seirbhísí ‘Béile ar Rothaí’ a chuireann Tearmann Éanna ar fáil sa gceantar. Is ag a 8.00pm a thosaíonn an Biongó.


Imirt Cártaí sna Minna

Bíonn imirt cártaí ar bun gach Céadaoin i Seanscoil na Minna ag tosú ag 8.00pm. Fáilte roimh cách.


Postanna mar Chúramóirí Baile

Tearmann Éanna Teo. LogoTá postanna páirtaimseartha le líonadh ag Tearmann Éanna mar churamóirí baile sa gceantar ó Bhearna go Cárna agus Oileáin Árann. Tá cáilíocht FETAC ag leibhéal 5 riachtanach, é sin nó an cháilíocht á bhaint amach faoi láthair. Tá ceadúnas glan tiomána riachtanach chomh maith le ardchaighdeán sa nGaeilge. Tá go dtí an Aoine, 15 Márta, le cur isteach ar na postanna.

Tá an fhoirm iarratais ar fáil ar an suíomh idirlín www.tearmanneanna.ie nó is féidir gach eolas a fháil trí glaoch ar Thearmann Éanna ag 091/505540 nó ríomhphost a chur ag tearmanneanna@nulleircom.net.


Scannán: THE GUILTY

Club Scannán - The Guilty

Radharc ón scannán GUILTY, a bheas á thaispeáint i Seanscoil Sailearna, an Déardaoin seo, 28 Feabhra, ag tosú ag 8.15 pm.

Ar an Déardaoin seo, 28 Feabhra, taispeánfar scannán ón Danmhairg, THE GUILTY, i Seanscoil Sailearna ag tosú ag 8.15pm. Is iomaí gradam atá bailithe ag an scannán seo ó tháinig sé amach anuraidh. Baineann scéal drámatúil an scannáin le póilín a fhaigheann glaoch ó bhean, a deireann go bhfuil sí fuadaithe agus an cuardach a leanann an glaoch.

Tuilleadh eolais faoin scannán anseo: THE GUILTY

An tseachtain seo chugainn, 7 Márta, is scannán i bhFraincis, THE GAURDIANS, a bheas á thaispeáint.

Tá eolas agus blaiseadh de na scannáin a thaispeántar i Seanscoil Sailearna, le fáil ar an suíomh idirlín www.clubscannan.ie.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Iomáint (Roinn III): An Spidéal 2 – 15, Kilconieron 3 – 19.
Sacar (Roinn II): Cois Fharraige 1, Claregalway 1.
Sacar (Cailíní f12): Bearna/Na Forbacha 6, Salthill Devon 2 .
Sacar (Cailíní f18): Bearna/Na Forbacha 3, Moyne Villa 3.