Cartlann Nuachta: 27 Samhain 2019

Gradam Bronnta ar Éabha Ní Chonghaile

Éabha Ní Chonghaile Scléip

Éabha Ní Chonghaile, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, ar éirigh léi cáiliú don chéad bhabhta eile sa gComórtas tallainne SCLÉIP, sa rannóg Ceol Uirlise Aonair sa stíl Pop/Rac/Snagcheol, a reachtál Gael Linn le gairid sa Taibhdhearc i gCathair na Gaillimhe.


Breis Busanna do Chois Fharraige

Ar an Domhnach seo chugainn beidh Bus Éireann ag cur tús le amchlár nua don 424, an bus a fhreastalaíonn phobal Chois Fharraige, chomh maith le Ceantar na nOileán, An Cheathrú Rua agus siar chomh fada le Cárna. Tá go leor athraithe i gceist don amchlár le breis busanna ag dul isteach go Gaillimh ar maidin agus trí bhus breise ag fágáil Gaillimh tráthnóna, ceann ag 19.30, ceann ag 21.00 agus ceann ag 23.00.

I gcaitheamh na seachtaine beidh bus ag fágáil An Spidéal le dul go Gaillimh ag na hamanntaí seo: 07:32, 08:04, 08:20, 09:32, 10:34, 12:04, 13:34, 15: 04, 16:34, 18:04, 20:04, 22:32.

Le tíocht ón gcathair beidh bus ag fágáil Gaillimh le dul siar Cois Fharraige ag na hamanntaí seo: 06:55, 08:30, 10:00, 11:30,13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00, 23:00. Beidh bus 19.30 ag dul chomh fada le Leitir Mealláin agus na busanna ag 21.00 agus 23.00 ag dul chomh fada leis An Cheathrú Rua.


Mac an Bheatha le Fíbín

Rinne an comhlacht drámaíochta Fíbín an chéad léiriú den dráma Mac an Bheatha a chur ar stáitse i Halla na Tulaí, ar an Satharn seo caite.

Leagan misniúil nua-aimseartha den dráma cáiliúil Macbeth le William Shakespeare atá ann, le neart ceoil agus damhsa. Mar is dual do Fíbín, léiriú as an ngnáth atá ann, le cliar mór aisteoirí proifisiúnta. Cuireann an banna ceoil beo go mór leis an dráma.

An tseachtain seo tá an seó ar siúl i Printworks na Gaillimhe, taobh le oifigí an Connacht Tribune. Thosaigh sé ar an gCéadaoin, 27 Samhain, agus beidh sé ann Déardaoin, Aoine agus Satharn.


Scannán: Happy as Lazzaro

Club Scannán - Happy-as-Lazzaro

Radharc as an scannán Iodáileach, HAPPY AS LAZARRO, a bheas á thaispeáint an Déardaoin seo, 28 Samhain, i Seanscoil Sailearna, Indreabhán ag tosú ag 8.15pm.

An Déardaoin seo, 28 Samhain, beidh scannán ón Iodáil á thaispeáint ar an scáileán mór i Seanscoil Sailearna, Indreabhán. HAPPY AS LAZARRO is teideal don scannán. Sa scannán cuirtear cor cinniúnach i saol Lazarro, ar fear simplí tuaithe é, nuair a iarrann rógaire den uasaicme cabhair air. Mar is gnáth tosóidh an scannán ag 8.15pm.

Tá níos mó eolais faoin scannán, chomh maith le blaiseadh dhó, le fáil ar an suíomh idirlín www.clubscannan.ie.


Ceolchoirm na Nollag i mBearna

Coinneal_na_Nollag 2019

Ar an Aoine seo chugainn, 6 Nollaig, beidh ‘Coinneal na Nollag’ ar bun i Séipéal Bearna, ar mhaithe le Pobal Shíomóin na Gaillimhe, eagraíocht charthanachta a thugann tacaíocht agus fóirithint do dhaoine gan dídean i gCathair na Gaillimhe.

Tá an ceolchoirm á eagrú ag Caitlín Ní Chualáin, atá ina Amhránaí Cónaitheach Sean-Nóis i Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Beidh Cór Chois Fharraige agus Cór Phobal Shíomóin páirteach sa gceolchoirm, chomh maith le Ceoltóirí Óga Chois Fharraige, Johnny Óg Connolly, Neansaí Ní Choisdealbha agus neart eile idir amhránaithe agus ceoltóirí.

Tá ticéid ar fáil ar €10 an ceann i Siopa an Phobail, Indreabhán, ó Clarkes i mBearna agus ón gComhar Chreidmheasa, Indreabhán.

Tá urraíocht curtha ag fáil ag Cumann Forbartha Chois Fharraige le íoc as cuid de na costaisí a bhaineann leis an gceolchoirm a eagrú.


Club Amhránaíochta na Ceathrú Rua

Beidh Club Amhránaíochta an Gheimhridh ag tíocht le chéile an Aoine seo, 29 Samhain, sa gCistin, An Cheathrú Rua, idir 9.00 agus 11.30pm. Bíonn fáilte roimh amhráin Ghaeilge, idir sean agus nua, chomh maith le bailéid Bhéarla agus aon éisteoirí agus amhráin.


Gradam Áras Chois Fharraige

Hannah P Ó Tuairisg (Ú na G), Sean Ó Tuairisg, Lauren Ní Chathasaigh, Evelyn Ní Ghriallais, Michelle Ní Ógáin, Pat Folan (Mátrún), Mairéad Ní Oistín (Ú na G)

Grúpa ag bronnadh Ghradam Áras Chois Fharraige le gairid ar mhic léinn altranais, a bhí urraithe ag Áras Chois Fharraige i gcomhpháirt le Údarás na Gaeltachta.

Ó chlé: Hannah P Ó Tuairisg (Údarás na Gaeltachta), Seán Ó Tuairisg (Iar-Chathaoirleach ar Chomhairle Chontae na Gaillimhe), Lauren Ní Chathasaigh (Na Forbacha, Duais Thánaisteach), Evelyn Ní Ghriallais (Ros Muc, Buaiteoir an Ghradaim), Michelle Ní Ógáin (Leitir Móir, Duais Thánaisteach), Pat Folan (An Mátrún, Áras Chois Fharraige) agus Máiréad Ní Oistín (Údarás na Gaeltachta).

Le gairid bhí ócáid an-speisialta ar bun in Áras Chois Fharraige, an teach altranais ar an bPáirc, nuair a fógraíodh buaiteoir Ghradam Áras Chois Fharraige 2019. Triúr mic léinn a bhí san iomaíocht sa mbabhta ceannais: Michelle Ní Ógáin (Leitir Móir), Evelyn Ní Ghriallais (Ros Muc) agus Lauren Ní Chathasaigh (Na Forbacha).

Sí Evelyn Ní Ghriallais a roghnaíodh le haghaidh Gradam Áras Chois Fharraige 2019 agus bronnadh €1,000 agus píosa criostal na Gaillimhe uirthi. Bronnadh €500 agus piosa criostal na Gaillimhe an duine ar Michelle agus Lauren, mar gur shrois siad an babhta ceannais. Mar chuid den duais, beidh obair páirtaimseartha le fáil san Áras ag an triúr le linn a gcuid staidéar.

Tá scéim Gradam Áras Chois Fharraige urraithe ag Áras Chois Fharraige agus Údarás na Gaeltachta.

Seán Ó Tuairisg, iar-Chathaoirleach ar Chomhairle Chontae na Gaillimhe, a bhí mar aoí speisialta ar an oíche, comh maith le Máiréad Ní Oistín agus Hannah P. Ó Tuairisg ó Údarás na Gaeltachta.


Bainisteoirí Nua sa gComhar Creidmheasa

Treasa Uí Fhátharta - Comhar Creidmheasa

Treasa Ní Fhátharta, Na hAille, a ceapadh le gairid ina Bainisteoir Ginearálta ar Chomhar Creidmheasa Cholm Cille Teo.

Le gairid ceapadh beirt bhainisteoirí nua i gceannas ar Chomhar Creidmheas Cholm Cille Teo. Ceapadh Treasa Uí Fhatharta, as Na hAille, Indreabhán, ina Bainisteoir Ginearálta ar an gComhar Creidmheasa, ag tíocht i gcomharbacht ar Ruairí Ó Néill, atá anois ina Oifigeach Réigiúnach le Údarás na Gaeltachta.

Tá Treasa ag obair sa gComhar Creidmheasa le bliain agus fiche agus tá taithí aici i ngach gné den obair. I 2014 ceapadh í mar Oifigeach um Riosca & Comhlíonadh agus cuireadh an cúram uirthi a dhearbhú go raibh an Comhar Creidmheasa ag feidhmiú laistigh de litir agus de spiorad an chreata dhlíthiúil agus rialála atá leagtha síos ag an reachtaíocht.

Marie Ní Choistealbha - Comhar Creidmheasa

Marie Ní Choistealbha, Gleann Mhic Mhuirinn, a ceapadh le gairid ina Oifigeach Iasachta le Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo.

Is í Marie Ní Choisteala as Gleann Mhic Mhuirinn atá ceaptha ina Oifigeach Iasachta nua ag Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo., i gcomharba ar Mháirín Ní Chonghaile a chuaigh amach ar scor le gairid.

Tá Marie ag obair sa gComhar Creidmheasa le os cionn sé bliana déag agus tá taithí mhaith aici ar na riachtanais airgid atá ag na baill. Tá faoi Marie an próiseas iasachta atá ag an gComhar Creidmheasa a fheabhsú chun go mbeidh sé chomh héasca agus is féidir ag baill iarratais a dhéanamh ar iasachtaí.

Tá beagnach 10,000 ball ag Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo. agus iomlán sócmhainní de luach €52 milliún. Is é an fhís atá ag Treasa don eagraíocht ná leanúint ar aghaidh ag cur réimse leathan seirbhís ar fáil do na baill go proifisiúnta.


Club Leabhar

Club Leabhar Chois Fharraige

Beidh Club Leabhar Chois Fharraige ag teacht le chéile ar an gCéadaoin, 11 Nollaig, ag 8.00pm i dTigh Mholly, Indreabhán, leis an leabhar ‘An Nollaig Thiar’ le Breandán Ó hEithir a phlé. Tá fáilte i gcónaí roimh bhaill nua ag an gClub Leabhar, a thagann le chéile ar an dara Céadaoin gach mí.


Peil na mBan (Mionúir)

Sciath á bhronnadh ar Adhna Nic Dhonncha (2019)

An Sciath á bhronnadh ar an gCaptaen, Adhna Nic Dhonncha, captaen foireann mionúir peile ó Chumann Micheál Breathnach ar éirigh leo cluiche ceannais an chontae a bhuachan an deireadh seachtaine seo caite.

[Pic: Catherine Scanlon]

Ar an Satharn seo caite d’éirigh le cailíní Chumann Micheál Breathnach an ceann is fearr a fháil ar Mhionlach sa gCluiche Ceannais don Sciath sa gComórtas Mionúr i bPeil na mBan.

Bhí cailíní na mBreathnaigh chun tosaigh ón tús agus ag leath ama bhí 2 – 07 aimsithe acu i gcomparáid le 1 – 03 ó bhfoireann baile.

Sa darna leath thosaigh cailíní Chois Fharraige ag cur neart scóranna ar an gclár sa gcaoi is gur chríochnaigh an cluiche leis an scór Micheál Breathnach 7 – 19, Mionlach 2 – 06. Scóráil gach duine de na tosaithe agus bhí an chosaint an-láidir aon uair ar éirigh le Mionlach ionsaí a dhéanamh.

Seo a leanas an fhoireann a chuaigh chun páirce: Amanda Ní Bhrádaigh, Clíodhna Ní Mhárta, Aoife Nic Dhonnacha, Dearbhla Ní Mhárta, Aghna Nic Dhonncha (Captaen), Fódhla Ní Bhraonáin, Aifric Ní Ghibne, Aobh Níc Dhubhghaill, Siofra Ní Mhárta, Cassie Craughwell, Éabha Nic Dhonncha, Síofra Ní Scanláin, Leah Ní Mhainnín, Ailbhe Breathnach, Ríona Howlin agus Aoife Ní Neachtain.

Cailíní Peil Mionúir (2019)

Foireann mionúr na gcailíní ó Chumann Micheál Breathnach ar éirigh leo an Sciath a bhuachan an deireadh seachtaine seo caite, sa gcluiche ceannais an chontae in aghaidh Mionlach.

[Pic: Catherine Scanlon]


Torthaí Spóirt

Peil na mBan (Mionúr): Micheál Breathnach 7 – 19, Mionlach 2 – 06.

Sacar (Roinn 1): Cois Fharraige 0, Knocknacarra 3.

Sacar (faoi 16): Mac Dara 5, Cregmore/Claregalway FC 0.

Sacar (faoi 18): Bearna/Na Forbacha 1, Salthill Devon 3.

Sacar (faoi 14): Bearna/Na Forbacha 5, St Bernards 0.

Sacar (faoi 12): Bearna/Na Forbacha 5, Corofin Utd.B 2.

Sacar (Cailíní faoi 15): Bearna/Na Forbacha 1, Knocknacarra 3.


27 Samhain 2019