Cartlann Nuachta: 28 Deireadh Fómhair 2015

28 Deireadh Fómhair 2015


Cailíní Mícheál Breathnach

D’éirigh le cailíní ó Chumann Mícheál Breathnach áit a fháil sa gCluiche Cheannais den Sciath ar an Luan seo caite, nuair a bhuail siad St. Brendans, Béal Átha an Ghártha (Ballygar).

Foireann Mionúir Peile na gCailíní

Foireann Peile ó Chumann Mícheál Breathnach a bhuail Naomh Breandán (Béal Átha an Ghártha) i gcluiche leathcheannais an chontae don Sciath i ngrád na mionúr leis an scór 3 – 15 in aghaidh 6 – 03.

Ar chúl, ó chlé: Eileanór Ní Thuathail, Rosaí Nic Dhubhghaill, Majella Nic Dhonnacha, Becky Ní Éallaithe, Aoife Nic Ghiolla Choinnigh, Sinéad Ní Mhaoláin, Eimear Ní Bhiadha, Collette Ní Chualáin. Sadhbh Howlin.

Chun tosaigh, ó chlé: Sinéad Ní Chonchubhair, Tifanny Ní Choistealbha, Méala Ní Choistealbha, Mary Ní Fhéinneadha, Sorcha Ní Bhraonáin, Caoimhe Ní Choistealbha.

[Fótó: D Ó hÉallaithe]


Cruinniú Cinn Bhliana an Comharchumainn

CST1Reáchtáladh cruinniú cinn bhliana Comharchumann Sailearana an tseachtain seo caite, agus toghadh roinnt daoine nua ar an gcoiste don bhliain seo chugainn.

Bhí ar an gCathaoirleach, Máirtín Ó Donnachadha, an cruinniú a chur ar athló nuair a tionóladh é i dtosach ar an 22 Meán Fómhair, mar go raibh duine i láthair nach raibh sásta leis na miontuairiscí ón mbliain roimhe sin. Leis an té sin a shásamh glacadh le leasú a chur ar na miontuairiscí ó chuinniú cinn bhliana 2014.

Léirigh na ráitis airgeadais a cuireadh os comhair an chruinniú go raibh easnamh de €68,878 ar an gComharchumann don bhliain 2015. Tá dhá thrian den easnamh sin tógtha ag costaisí a bhaineann leis an Ionad Tacaíochta Teaghlaigh (ITT), ar chúl Séipeál an Chnoic.

Cé gur comhlacht neamhspléach ar an gComharchumann é an ITT, ghlac an Comharchumann ceannas ar an mBord Stiúrtha trí bliana ó shin agus tá an Comharchumann i mbun bainistíochta agus rúnaíochta ar an ITT ó shin. Tugadh le fios ag an gcruinniú go bhfuil líon na ngasúr atá ag freastal ar an ITT méadaithe go 180, agus go bhfuil 25 duine fostaithe ag an Ionad, idir daoine ata lánaimseartha, páirtainmeartha agus ar scéimeanna éagsúla.

Ochtar a bhí ar Choiste an Chomharchumann anuraidh: Máirtín Ó Donnchadha (na Minna) a bhí ina Chathaoirleach; Jimí Joe Shéamuis Ó Fátharta (Na hAille); Caitlín Uí Fhátharta (Baile na hAbhann); Joe Ó Cuinn (An Choill Rua); Barrry Ó Fátharta (Ros a’ Mhíl); Caitlín Uí Chonghaile (An Tulach); Bríd Treasa Ní Dhonnchadha (Boluisce); agus Brian Ó Cuív (Cor na Rón). Tá siad ar fad ag fanacht ar an gcoiste, ach amháin Barry Ó Fátharta (Ros a’ Mhíl).

Seo a leanas na daoine nua a toghadh ar an gCoiste: Stiofán Ó Coistealbha (Baile na mBroghach); Caitríona Ní Ghriallais (Baile na mBroghach); Peadar Mac an Iomaire (An Cnoc); Pádraig a’ Táilliura Ó Conghaile (Ros a’ Mhíl); Brian Terry Mac Donncha (Ros a’ Mhíl); Martina Ní Chualáin (An Tulach); agus Lochlainn Ó Tuairisg (An Lochán Beag).

Beidh an coiste nua ag casadh le chéile ar an Déardaoin seo chugainn, 5 Samhain, le oifigigh a thoghadh don bhliain 2015.


WILD TALES sa tSeanscoil

Wild_Tales_ALV4866_thumb

WILD TALES’ an teideal atá ar scannán na seachtaine seo de chuid Club Scannán Sailearna. Beidh an scannán ar bun anocht (Déardaoin, 29 Deireadh Fómhair) i Seanscoil Sailearna ag tosaí ag 8.15 i.n.

Scéalta éagsúla atá sa scannán, a léiríonn an méid a tharlaíonn nuair a chailleann an duine guaim air féin. I scéal amháin tá bean ag freastal i mbialann ach aithníonn sí duine dá custaiméirí – is é an fear é a scrios a saol. I scéal eile baineann bean díoltas amach ar a fear mar go mbíonn sé ag bradaíl.

I Spáinnis atá an scannán, le fotheidil i mBéarla. Ní gá bheith i do bhall le freastal ar scannáin sa tSeanscoil. Is féidir íoc ar an doras ar an oíche. www.clubscannan.ie.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

  • Peil (Sóisear C – Cluiche Ceannais Bord an Iarthair): Mícheál Breathnach 2 – 6; Naomh Feichín, An Clochán 1 – 13.

  • Iomáint (Sóisear A): Micheál Breathnach 1 – 11; Saighleán 0 – 18.

Na Breathnaigh tar éis an Chluiche

Imreoirí Micheál Breathnach ag breathnú ar bhronnadh an choirn ar iománaithe Saighleáin tar éis dóibh Cluiche Ceannais an Chontae a chailliúnt i bPáirc an Phiarsaigh Dé Domhnaigh seo caite, tar éis am breise. Bhí an dá fhoireann ar comhscór tar éis 60 noiméad ach sa darna leath ní raibh tíocht aniar i mbáireoirí Chois Fharraige nuair a chuaigh Saighleán chun tosaigh. Níl an séasúr thart fós do bhaireoirí Chois Fharraige, mar tá iománaithe Chumann Mícheál Breathnach ag imirt in aghaidh Tommy Larkins sa gComórtas Sóisear A ar an Satharn seo chugainn, sa gcluiche cheathrúcheannais.

[Fótó: D Ó hÉallaithe]


Club Óige Lurgan

Club Óige LurganReáchtáladh cruinniú eolais le haghaidh tuismitheoirí/caomhnóirí i gceantar Chois Fharraige an tseachtain seo caite, féachaint an bhféadfaí coiste nua a chur i mbun Club Óige Lurgan, ach chinn sé ar an gcruinniú coiste a chur le chéile. Tá cuid mhaith den seanchoiste a bhí ag stiúradh an Chlub Óige éirithe as mar go bhfuil a gcuid páistí imithe thar an aois don Chlub.

Freastalaíonn Club Óige Lurgan ar dhaoine óga (12 – 18 bliain) sa gceantar ó Abhann Boluisce siar chomh fada le crosbhóthair na Doiriú/Ros a’ Mhíl. Club an-ghníomhach atá ann. Bhain Club Óige Lurgan an chéad áit i gcomórtas talainn, X Factór na Gaeltachta, anuraidh i nGaoth Dobhair le seó a bhí curtha le chéile faoi stiúr Pádraig Ó Flaithearta, ina raibh baill uilig an Chlub Óige páirteach.

Déanfar iarracht eile coiste agus plean oibre don bhliain 2015/16 a chur le chéile ag cruinniú ar an gCéadaoin seo chugainn, 4 Samhain, i Seanscoil Sailearna. Iarrtar ar thuismitheoirí/caomhnóirí ar mian leo a gcuid gasúr a bheith páirteach i gClub Óige Lurgan, tíocht ag an gcuinniú, a thosóidh sa tSeanscoil ag 8.00 i.n. Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Joanne Ní Fhlatharta, Óige na Gaeltachta, ag an uimhir 091-551145.


SLIOCHT –  Triúr Scríbhneoirí

Beidh deis ag pobal léitheoireachta na Gaillimhe triúr scríbhneoirí a fheiceáil ag léamh as a saothar nua ag ócáid atá á eagrú ag Cló Iar-Chonnacht in éineacht le Club Áras na nGael, Sráid Doiminic ar an gCéadaoin, 4 Samhain ag 8.00 i.n. istigh sa gClub Áras.

Sraith léamhanna ar fud na tíre é SLIOCHT atá á eagrú ag Cló Iar-Chonnacht, atá ag ceiliúradh 30 bliain ar an bhfód i mbliana. Is iad na scríbhneoirí a bheidh ag glacadh páirte sa léamh i nGaillimh ná Micheál Ó Conghaile, Jackie Mac Donncha agus Réaltán Ní Leannáin. Théis gach léamh beidh seisiún cainte agus ceiste ina mbeidh cuireadh ag an lucht féachana páirt a ghlacadh sa gcomhrá faoi na saothair.

Micheál Ó ConghaileAs Inis Treabhair ó dhúchas é Micheál Ó Conghaile. Bhunaigh sé an comhlacht foilsitheoireachta Cló Iar-Chonnacht in 1985 agus é fós ina mhac léinn ollscoile i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh (Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh mar atá anois). Ó shin tá os cionn 600 leabhar agus 300 albam ceoil traidisiúnta eisithe ag an gcomhlacht agus is iomaí gradam scríbhneoireachta atá buaite ag Micheál fhéin, an Hennessy Young Irish Writer of the Year Award ina measc.

As Cill Chiaráin ó dhúchas do Jackie Mac Donncha. Thug sé féin faoin scríbhneoireacht den chéaduair i 1990. Is mar chaitheamh aimsire aige a bhí an scríbhneoireacht i dtosach ach níorbh fhada nó gur léir go raibh bua ar leith aige. Beidh cnuasach nua gearrscéalta do dhaoine óga leis á fhoilsiú roimh dheireadh na bliana.

As Béal Feirste ó dhúchas í Réaltán Ní Leannáin agus tá cónaí uirthi i mBaile Átha Cliath. Is é DÍLIS, a seoladh ag tús mhí Dheireadh Fómhair, a céad chnuasach gearrscéalta.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar an tsraith SLIOCHT ar shuíomh idirlín Chló Iar-Chonnacht sa rannóg ‘Nuacht’.