Cartlann Nuachta: 28 Lúnasa 2019

Seo Linn Seó an Spidéil 2019!

Is gearr uainn anois Taispeántas Chois Fharraige 2019. Beidh an Taispeántas, nó Seó an Spidéil mar a thugtar air chomh maith, ar bun ar an Domhnach, 1 Meán Fómhair, i gColáiste Chonnacht, ar an Spidéal.

Bíonn go leor comórtas ann, idir chapaillíní agus caoirigh, glasraí agus torthaí, bláthanna agus ceardaíocht, cácaí agus milseogaí, ealaíon agus grianghrafadóireacht. Bíonn neart comórtais do ghasúir agus do na déagóirí ann chomh maith.

An Céadaoin, 26 Lúnasa, an dáta deiridh le haghaidh iontrála. Is féidir breis eolais agus foirmeacha iarratais a fháil ach glaoch a chur ar Aodán Mac Donnacha, Comhlacht Forbartha an Spidéil, ag an uimhir 091 553666.

Is féidir an clár a íoslódáil ón nasc seo: Taispeántas Chois Fharraige 2019.


An Bhrachlainn Mhór Seolta

 An Bhrachlainn Mhór

Seoladh an leabhar An Bhrachlainn Mhór le Tomás Ó Flaithearta, in eagar ag Éamon Ó Ciosáin agus á fhoilsiú ag Cló Iar-Chonnacht, ag Ruairí Ó hEithir ar an Satharn, 24 Lúnasa ag 12:30 i.n. i dTeach Chill Mhuirbhigh, Inis Mór mar chuid de chlár imeachtaí Fhéile na bhFlaitheartach a bhí ar siúl ó 24 – 25 Lúnasa, 2019.

Tomás Ó FlaitheartaScéalta iad seo a chuireann síos ar thragóidí agus ar ghreann, ar an gcontúirt a ghabhann le saothrú na beatha ón bhfarraige agus ar ghaisciúlacht mhuintir Oileáin Árann. Cuireann an t-údar síos go báúil ar chruatan a phobail dhúchais agus ní sheachnaíonn sé cruacheisteanna. Bhí dearcadh cineálta, tuisceanach ag an bhFlaitheartach ar ainmhithe agus ar éanlaith freisin.
Scríbhneoir paiteanta Gaeilge agus Béarla ab ea Tomás Ó Flaithearta (1890-1936) as Inis Mór, ar nós a dheartháir Liam, an scríbhneoir.
Tá an t-eagrán seo in eagar ag Éamon Ó Ciosáin, údar An t-Éireannach 1934-37: páipéar sóisialach Gaeltacht’ (1993), stair an pháipéir nuachta Gaeilge a raibh Tomás Ó Flaithearta páirteach ina bhunú. Tá altanna foilsithe aige ar stair na meán chumarsáide Gaeilge, ar Mháiréad Ní Ghráda agus ar Dhiarmaid Ó Súilleabháin, ar imirce na nGael chun na Fraince agus na Briotáine sa 17ú agus 18ú aois. Cnuasaigh aistriúcháin ar nualitríocht Ghaeilge foilsithe aige as Fraincis agus as Briotáinis, chomh maith le leaganacha Gaeilge de fhilíocht ón mBriotáinis. Ba chomhúdar é le Loeiz Andouard ar Foclóir Gaeilge-Briotáinis (1987).


Cé atá Curtha i nDumhach na Leanbh?

Breandan ag breathnú ar Chros - Dumhach na Leanbh 2018

Dumhach na Leanbh 2018

Tá Coiste Athchóirithe Dumhach na Leanbh ag iarraidh eolas a bhailiú faoi na daoine a cuireadh sa reilig cois chladaigh ar an Teach Mór, Indreabhán. Má tá eolas agat faoi dhaoine muinteartha leat a cuireadh i nDumhach na Leanbh ba mhaith le Coiste Áthchóirithe Dumhach na Leanbh cloisteáil uait.

Tá sé i gceist, le cead a mhuintir, liosta a dhéanamh amach agus é a fhoilsiú i mBISEACH 2019. An t-eolas a theastaíonn ná ainm áitiúil, sloinne, baile fearann agus aois. Is féidir eolas a sheoladh ag cumannforbartha@nullgmail.com.

Dumhach na Leanbh Athchóirithe 2019

Dumhach na Leanbh Athchóirithe 2019


Biseach 2019

Biseach 2018Tá ábhar á chuartú ón bpobal i gCois Fharraige don iris BISEACH 2019, an iris a fhoilsíonn Cumann Forbartha Chois Fharraige go bliantúil.

Chomh maith le altanna faoi stair áitiúil agus imeachtaí reatha i gceantar Chois Fharraige, go hiondúil bíonn neart grianghrafanna san iris idir grianghrafanna nua agus grianghrafanna a tógadh na blianta ó shin.

Fáilteoidh coiste eagarthóireachta na hirise roimh ábhar spéisiúl ar bith, idir seanchas, stair áitiúil, grianghrafanna, eolas faoi eagraíochtaí atá ag feidhmiú sa gceantar chomh maith le tuairimíocht. Bíonn spéis faoi leith i seanphictiúirí ón gceantar agus bíonn neart acu sin ann chuile bhliain. Nuair a chuirtear ar fáil na seanphictiúirí déantar iad a scanáil go cóip digiteach agus iad a thabhairt ar ais arís slán sábháilte.

Is féidir dul i dteagbháil leis an gcoiste eagarthóireachta ach ríomhphost a sheoladh ag cumannforbartha@nullgmail.com nó téacs a sheoladh ag 0864048881.

Tá súil ag an gcoiste eagarthóireachta BISEACH na bliana seo a fhoilsiú lár mí Dheireadh Fómhair. Anuraidh díoladh amach na cóipeanna ar fad den iris a priontáladh.


Na Breathnaigh Tríd

Fiontán Ó Curraoin

Rinne foireann idirmheánach Chumann Micheál Breathnach dhá phointe tábhachtach a phiocadh suas i gcluiche sa gCraobhchomórtas Idirmheánach ar an Domhnach seo caite in aghaidh An Chlocháin, cluiche a imríodh i Ros Muc.

Sa gcéad leath thosaigh Na Breathnaigh go maith agus chuir an cúl a fuair Fiontán Ó Curraoin (ar dheis) tar éis naoi nóiméad buachaillí Chois Fharraige ceithre chúilín chun cinn ar bhuachaillí An Chlocháin. Bronnadh neart saorchiceanna ar an gClochán a choinnigh sa gcluiche iad agus ag leath ama bhíodar cúilín amháin chun tosaigh, de bharr cúl ó chic pionóis díreach roimh an mbriseadh.

Ach tar éis an briseadh leath ama thosaigh Na Breathnaigh ag imirt mar fhoireann a thuig go gcaithfidís an cluiche a bhuachan le fanacht sa gcomórtas. Sa darna leath d’imir siad le díocas, ag cur scóranna thar an trasnán. Siad na tosaithe, Seán Denvir (Na hAille), Liam Mac Donnacha (Ros a’ Mhíl) agus Rónán Mac Donnacha (Corr na Rón) is mó a bhí ag céasadh cosantóirí an Chlocháin sa darna leath agus bhí Ruadhán Ó Curraoin cruinn leis na saorchiceanna. Sé Liam a thug an pas gleoite do Rónán leis an dara cúl a fháil do pheileadóirí Chois Fharraige.

Seo leanas na himreoirí a scóráil do Na Breathnaigh: Rónán Mac Donnacha (1-04); Ruadhán Ó Curraoin (0-5); Seán Denvir (0-4); Fiontán Ó Curraoin (1-0); Liam Mac Donnacha (0-2); Tomaí Ó Conghaile (0-1); Dinny Ó Éallaithe (0-1).

Tá Na Breathnaigh cáilithe do na cluichí ceathrúcheannais, ag imirt in aghaidh Kilconly. Ceaptar go n-imreofar an cluiche sin ar an Satharn nó ar an Domhnach 7/8Meán Fómhair.


AGM an Chomharchumainn

Comharchumann ShailearnaAr an Déardaoin seo, 29 Lúnasa, a bheas an AGM ag Chomharchumann Sailearna Teo., i Seanscoil Sailearna, ag tosaí ag 8.00 i.n.

Tá rún curtha síos le plé ag an AGM faoi pholasaí Chomharchumann Sailearna faoi urraíocht a thabhairt do eagraíochtaí áitiúla. Tá an rún ag iarraidh ar Bhord Stiúrtha an Chomharchumainn go socrófaí ciste gach bliain ina mbeadh ar a laghad €5,000 a d’fhéadfaí a usáid le urraíocht agus tacaíocht a thabhairt do eagraíochtaí áitiúla a bhíonn ag iarraidh tabhairt faoi thionscadail a bheadh ag tíocht le aidhmeanna an Chomharchumainn. Cé go bhfuil ciste mór airgid ag an gComharchumann ó na ceadúnais muilte gaoithe a dhíol, ar fiú os cionn €2,000,000 é, tá sé mar pholasaí ag an gComharchumann iarratais ar urraíocht ó eagraíochtaí áitiúla a dhiúltú.

Tá rún eile curtha síos chomh maith ag iarraidh ar an mBord Stiúrtha plean a réiteach le Amharclann Chois Fharraige a iompú isteach ina Ionad Ealaíona is Oidhreachta do cheantar Chois Fharraige.

Beidh tuairisc ar an AGM sa gcolún an tseachtain seo chugainn.


Nótaí Chois Fharraige sa gConnacht Ar Ais

Tar éis briseadh beidh Nótaí Chois Fharraige ar fáil ar aríst ón tseachtain seo chugainn ar aghaidh sa gCuradh Chonnachta gach Déardaoin. Le mír nuachta, tuairisc faoi chuiche, pictiúr nó eolas faoi imeachtaí, a chur sa gcolún ní mhór é a sheoladh i bhfoirm leictreonach chuig notaicoisfharraige@nullgmail.com faoi 2.30pm ar an Luan roimhré, le bheith cinnte faoi áit ar an leathanach sa nuachtán. Déanfar míreanna a uaslódáil chomh maith ar an suíomh seo gach Céadaoin ach iad a fháil ar an Luan.


Torthaí Spóirt

Peil (Sinsir): An Spidéal 1 – 12, Salthill- Knocknacarra 1 – 14.

Peil (Idirmheánach): Ml. Breathnach 2 – 17, An Clochán 1 – 14.

Peil (Sóisear B): An Spidéal 3 – 15, Oileáin Árann 2 – 12.

Peil (faoi 15): Ml. Breathnach 0 – 04, Oughterard 3 – 12.

Peil (faoi 15): An Spidéal 1 – 04, St James 2 – 15.

Peil (faoi 14): An Spidéal 4 – 06, Oranmore-Maree 8 – 09.

Iomáint (faoi 15): Cois Fharraige 0 – 09, Ml. Cusacks 1 – 08.

Iomáint (faoi 13): Ml. Breathnach 0 – 04, Skehana/Moylough/Mountbellew 2 – 14.

Iomáint (faoi 12): Ml. Breathnach 1 – 02, Ballindereen 4 – 01.


28 Lúnasa 2019