Cartlann Nuachta: 28 Meán Fómhair 2016

28 Meán Fómhair 2016


‘Eirí Amach Chois Fharraige’ – Aríst Eile

Tá sé socraithe deis eile a chur ar fáil do dhaoine an seó iontach ilmheánach ‘Eirí Amach Chois Fharraige,’ a fheiceáil arís. Bhí Seanscoil Sailearna lán an dá oíche a léiríodh an seó le linn Oireachtas Chois Fharraige 2016, agus bhí díomá ar go leor nár éirigh leo suíochán a chur in áirithe in am. De bharr éileamh ón bpobal, beidh an seo á chur ar stáitse aríst Satharn agus Domhnach na seachtaine seo chugainn, 8 & 9 Deireadh Fómhair. Joe Steve Ó Neachtain a scríobh an seó do Chumann Forbartha Chois Fharraige agus sé Josie Chóilí Óg Ó Cualáin a rinne an seó a léiriú.

img_7091

Is féidir suíochán a chur in áirithe don seó tré glaoch nó téacs a chur ag an uimhir fóin: 0838649519, nó ríomhphost a chur ag comoradh40@nullgmail.com.

D’éirigh thar barr le Oireachtas Chois Fharraige 2016, a bhí eagraithe ag fochoiste de chuid Chumann Forbartha Chois Fharraige, a raibh Órla de Búrca ina cathaoirleach air. Féile pobail Gaeltachta a bhí ann, ag freastal ar gach aoisghrúpa idir óg is aosta. Is le comóradh a dhéanamh ar Oireachtas na Gaeilge 1976, a reáchtáladh i gCois Fharraige dhá scór bliain ó shin, a eagraíodh Oireachtas Chois Fharraige 2016. Tá an cheist á cur cheana an ndéanfar féile bhliantúil as anois?

coiste-leis-an-aire-stait

Coiste Oireachtas Chois Fharraige leis an Aire Seán Kyne

Súil Siar ar Oireachtas Chois Fharraige 2016 Anseo


An Club Scannán ar Ais

clubscannan-seasuranfhomhair2016-postaer_ardtaifigh_thumbAnocht, Déardaoin 29 Meán Fómhair, a chuirfear tús le séasúr nua Chlub Scannán Sailearna. I Seanscoil Sailearna a bhíonn na scannáin ar bun gach Déardaoin ag tosaí ag 8.15pm. Idir seo agus an Nollaig taispeánfar 10 scannán ó thíortha éagsúla. ‘Victoria’ is teideal don scannán a thaispeánfar an Déardaoin seo, 29 Meán Fómhair, le tús a chur leis an séasúr nua. Is féidir ballraíocht a fháil sa gClub Scannán ar €30 (€25 do mhic léinn nó pinsinéirí) a thugann cead isteach do na scannáin go léir. Daoine nach baill iad, íocann siad €8 ag an doras ar gach scannán. Is féidir liosta na scannán, chomh maith le eolas faoi gach ceann acu, a aimsiú ar an suíomh idirlíon www.clubscannan.ie.


Tuismitheoirí na Gaeltachta

TuismitheoirínaGAn tseachtain seo chugainn, ag tosaí ar 3 Deireadh Fómhair, chuirfear tús leis na ranganna atá eagraithe ag Tuismitheoirí na Gaeltachta le páistí a ullmhú do na comórtais éagsúla do pháistí a bheas ar bun mar chuid d’Oireachtas na Gaeilge i gCill Áirne tús mí na Samhna. Beidh na ranganna ag díriú ar Scéalaíocht, Aithriseoireacht, Agallamh Beirte agus Lúibíní agus beidh siad ar bun san ionad atá ag Tuismitheoirí na Gaeltachta ar chúl na leabharlainne ar an gCeathrú Rua. Le páirt a ghlacadh sna ranganna caithfidh gasúr a bheith cláraithe do na comórtais san Oireachtas. Tá níos mó eolais le fáil ach glaoch ar an uimhir: 091 869571.


Fóirne ó Chois Fharraige sa gCluiche CeathrúCheannais Iomána

Dhá fhoireann ó Chois Fharraige, Cumann Micheál Breathnach agus Bearna-Na Forbacha, atá tarraingthe in aghaidh a chéile sa gcéad bhabhta eile de chomórtas Sóisear A an Chontae. Ar an Satharn seo chugainn casfaidh an dhá fhoireann ar a chéile sa mbabhta ceathrúcheannais i Staid an Phiarsaigh, Bóthair na Trá, ag tosaí ag 3.30pm.

Chas an dá fhoireann ar a chéile cheana, tús Bealtaine, agus an uair sin bhí an bua ag Bearna-Na Forbach, leis an scór 2 – 11 in aghaidh 0 – 19.

Foireann Iomána Ml Breath (2016)

Foireann iománaíochta Micheál Breathnach a chas ar Bhearna/Na Forbacha sa tsraith Sóisear 1, tús Bealtaine 2016:

Ar chúl ó chlé: Máirtín Ó Neachtain, Oisín Ó Ceallaigh, Rónán Ó Beoláin, Cárthach Breathnach, Fionntán Ó Tuathail, Breandán Ó Conghaile, Ruaidhrí Óg Ó Béarra, Mark O’ Dwyer.

Chun tosaigh: Kevin Ó Conghaile, Dinny Ó hÉallaithe, Breandán de Búrca, Adrian Ó Tuathail, Gearóid Ó Conghaile, Maidhc Ó Conghaile, Ruadhán Ó Béarra.


Cúrsa Ríomhaireachta do Thosaitheoirí

julianne-ni-chonchobhairLe tacaíocht ón GRETB, tá cúrsa ríomhaireachta á eagrú ag Cumann Forbartha Chois Fharraige, le cur ar chumas daoine usáid a bhaint as ríomhairí. Is tré mheán na Gaeilge a thabharfar an cúrsa. Clúdófar ar an gcúrsa dul ar an idirlíon, e-phost a réiteach is a chur chun bealaigh, litreacha a scriobh, Skype a usáid le glaochanna gutháin a dhéanamh, etc.

Sí Julianne Ní Chonchubhair (ar dheis) an teagascóir agus beidh deis ag gach duine ríomhaire a usáid. Beidh an cúrsa ag bun gach Máirt ó 7.00 go 9.30pm sa seomra ríomhaireachta i Seanscoil Sailearna, ag tosaí ar an Máirt, 11 Deireadh Fómhair (ní 4 Deireadh Fómhair mar atá fógraithe cheana). Níl ach 12 áit ar an gcúrsa agus moltar do dhaoine áit a chur in áirithe roimhré tré glaoch nó téacs a chur ar an uimhir 0871234415. Déanfar daoine a chlárú don chúrsa ar an gcéad oíche. €40 an táille iomlán ar an gcúrsa ar fad.


Torthaí Spóirt na Seachtaine Seo

  • Peil (Roinn 6): An Spidéal 3 – 09, Bóthairn na Trá/Cnoc na Cathrach 2– 10.

  • Peil (Roinn 3): An Spidéal 1 – 13, Oileáin Árann 1– 10.

  • Peil (Mionúr A): An Spidéal 0 – 06, Maigh Cuilinn 2– 10.

  • Camógaí f 9: Cois Fharraige 1 – 01, Ard Rathain 4 – 01.


Scléip agus Siansa

gaellinnlogoTá Gael Linn ag lorg iontrálaithe do na comórtais Scléip agus Siansa faoi láthair.

Is éard atá i Scléip ná comórtas tallainne ina a bhfuil an bhéim ar na healaíona comhaimseartha agus atá dírithe go sonrach ar na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Bíonn deis ag amhránaithe, ceoltóirí, damhsóirí agus aisteoirí dul ar stáitse. Beidh réamhbhabhtaí réigiúnacha á n-eagrú i dTaibhdhearc na Gaillimhe ar an Máirt, 22 Samhain 2016. Beidh an craobhchomórtas ansin san amharclann Clasach, Baile Átha Cliath, ar 2 Feabhra 2017. Dé Luain, 24 Deireadh Fómhair 2016, an spriocdáta do iontrálacha.

Tá SIANSA ar cheann de phríomhchomórtais ceoil/amhránaíochta traidisiúnta na tíre do ghrúpaí ceoil, a chothaíonn ardchaighdeán ceoil agus comhluadar taitneamhach i measc na rannpháirtithe. Is é Dé Máirt, 1 Samhain, an dáta deiridh iontrála don chomórtas i mbliana. Idir seisear agus ochtar ceoltóir a cheadaítear i ngach grúpa, agus caithfidh na baill a bheith idir dhá bhliain déag agus naoi mbliana déag d’aois. Ní gá go mbeadh baill an ghrúpa in aon eagras nó scoil ar leith – is féidir le cairde teacht le chéile chun grúpa a iontráil!

Tá próiséas roghnaithe de thrí chéim i gceist: i) Moltóir ag éisteacht le taifeadtaí agus ag roghnú grúpaí do cheardlanna; (ii) Ceardlanna as a roghnófar ocht ngrúpa don Chraobhchomórtas; agus (iii) An Craobhchomórtas.

Beidh an Craobhchomórtas SIANSA ar siúl sa gCeoláras Náisiúnta, Baile Átha Cliath, ar an Domhnach, 2 Aibreán 2017, áit a mbeidh ocht ngrúpa san iomaíocht do dhuaischiste €4,500. Is féidir féachaint ar an ocht ngrúpa a ghlac páirt i gcraobhchomórtas Siansa 2016, agus ar an gclár teilifíse ‘Siansa 2016’ ar YouTube.

Tá gach eolas faoi chomórtais Scléip agus Siansa le fáil ar www.gael-linn.ie nó ó 01 6751200.


Teacht le Chéile Iarscoláirí

Tá teacht le chéile d’iarscolairí ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, a bhí sa scoil ó 1980-1986, le bheith ar bun thuas straighre Tigh Ghiblin ar an Aoine, 30 Meán Fómhair, ag a 8.00 .i.n.


Cúrsa Breisoideachais is Oiliúna

Tá folúntais faoi láthair ar chúrsa Breisoideachais agus Oiliúna, atá le reáchtáil ag Béaloideas Chois Fharraige. Beidh teastas le fáil as an gcúrsa a ritheann ar feadh aon mhí dhéag agus atá oscailte do dhaoine ó 16 – 65 bliain.

I measc na modúil atá ar an gcúrsa, tá Scileanna Oifige, Garraíodóireacht, Ríomhaireacht, Scileanna Fáiltithe, Cumarsáid, Staidéar Cultúir, Taithí Oibre, Feasacht Sláinte, Gnó, Pleanáil Gairme, Sábháilteacht Oibre, Gaeilge, Litearthacht.

Tá togra Béaloideas ar siúl freisin ag bailiú eolais agus ag foilsiú leabhair. Faoi láthair tá Béaloideas Chois Fharraige ag obair ar na reiligí áitiúla agus ag bailiú seanscéalta, paidreacha, pictiúir agus logainmneacha ar gharrantaí, bóithre agus marcanna áitiúla.

Tá liúntas traenála, airgead taistil, béile agus cúram leanaí ar fail don té atá ína theideal.

Má tá suim agat sa gcúrsa seo nó breis eolais uait, is féidir glaoch ar 091 505766, nó ríomhphost a chur ag ltibealoideas@nulleircom.net nó buaileadh isteach ag Béaloideas Chois Fharraige, Seanscoil Sailearna, Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.


Seic do Thearmann Éanna

Tearmann Éanna Teo. LogoLe gairid eagraíodh deireadh seachtaine Gailf, urraithe ag Nioclas ó Conchubhair Teo., ar Ghalfchumann na nOileán Chonamara in Anach Meáin. Ghlac os cionn 90 duine páirt thar an deireadh seachtaine. Bronnadh seic €5,180 ar Thearmann Éanna.

Is mian le Tearmann Éanna Teo buíochas ó chroí a ghlacadh le chomhlacht Nioclás Ó Conchubair as ucht an tsuim airgid seo a bhronnadh ar an eagraíocht. Úsáidfear an t-airgead le aiseanna agus seirbhísí a chur chun cinn i gceantar Chonamara Theas le aire na huibhe a thabhairt do dhaoine atá ag dul in aois, mar gurbh iad sin a d’fhág oidhreacht luachmhar ár muintire ag an nglúin seo agus ag na glúnta atá ag teacht inár ndiaidh.


An Gaelbhratach

Gaelbhratach

Chuir sé ríméad ar Choiste an Ghaelbhrataigh i gColáiste Cholmcille nuair a d’ardaigh an polaiteoir, Seán Kyne, an Gaelbhratach dóibh i mí na Bealtaine seo caite. Tar éis bliain a chaitheamh ag cur chun cinn na Gaeilge agus ag reachtáil imeachtaí, bhí an sprioc bainte amach acu. Anois tá dúshlán nua curtha rompu – a chinntiú go mbronnfar an bratach orthu arís i mbliana.

Dé Céadaoin, 21 Meán Fómhair, d’fhreastal triúr scoláire ón idirbhliain, Tereasa Clifford, Hazel Ní Chualáin agus Béibhinn Breathnach De Faoite, in éineacht le Máistreas Uí Choileáin ar cheardlann in Óstán Ardilaun faoin nGaelbhratach. Chas siad ar scoileanna eile an chontae a bheidh páirteach sa bhfeachtas agus fuair siad amach céard a bheadh le déanamh acu i mbliana.

Cheana féin tá siad gnóthach ag cur ceolchoirm le chéile, ag cleachtadh ceoil, amhránaíocht agus an dráma, ‘Pionta Amháin Uisce’. Beidh siad ag cur fáilte roimh Cholaiste Mheirlinne nuair a thiocfaidh siad ar cuairt ar an Aoine seo, 28 Deireadh Fómhair.

Casann an Club Gaeilge le chéile am lóin, gach Máirt, sa scoil, ag tabhairt seans do scolairí a theacht le chéile agus comhrá, ceol, cluichí agus craic a bheith acu tré mheán na Gaeilge.

Bhí rang na hidirbhliana ó Choláiste Cholmcille i láthair ag seoladh chomórtais liteartha nua, atá á eagrú mar chuid de Oireachtais Chois Fharraige, áit ar chuala siad faoi na duaiseanna breátha atá urraithe ag COGG do scoláirí na háite, ach a smaointe faoin ábhar ‘Cois Fharraige faoi 2066’ a chuir ar phár. Beidh scolairí na scoile ag bualadh leis an scríbhneoir, Áine Ní Ghlinn, ar an Déardaoin seo, a bhuíochas do COGG, agus beidh Áine ag roinnt smaointe leo ar cheird na scríbhneoireachta.