Cartlann Nuachta: 28 Meitheamh 2017

Traidphicnic 2017

Traidphicnic_2017a

Tá clár iomlán na féile ar fáil mar PDF, le léamh agus le íoslódáil, anseo:  TRAIDPHICNIC_2017.PDF

Cuirfear tús le Traidphicnic na bliana seo ag 3.00pm amárach, Dé hAoine, 30 Meitheamh, le seisiún oscailte ar stáitse a bheas socraithe mar is iondúil ar chúl na Ceardlainne, sa Spidéal. Tá clár leathan ilghnéitheach socraithe don deireadh seachtaine, idir seisiúin, gigeannaí agus ceardlanna ceoil. Tá neart imeachtaí socraithe do dhaoine óga chomh maith: scileanna sorcais do pháistí agus do dhéagóirí; fíodóireacht le Máire Ní Thaidhg; caoladóireacht le Ciarán Ó hÓgáin; dearadh agus priontáil t-léinte leis An Spailpín Fánach; chomh maith le ceardlann amhránaíochta le Sarah Griallais agus damhsa ar an sean-nós le Róisín Ní Mhainnín.

Thosaigh Traidphicnic, mar fhéile ceoil traidisiúnta faoin aer, sé bliana ó shin agus tá sé forbartha go mór ó shin. Is ceann de mhórfhéilte ceoil traidisiúnta anois é agus tarraingíonn sé scoth na gceoltóirí ó chuile chearn den tír, chomh maith le tarraingt as an tobar mór ceoltóirí is fonnadóirí atá ar fáil ar leic an dorais i gCois Fharraige.

Beidh KÍLA, an grúpa rac-cheoil a bhfuil cáil ar fud an domhain orthu, ag casadh ag 7.30 ar an Satharn. Ar an Domhnach ag 5.15 beidh an grúpa Nuadán ag casadh agus le clabhsúr a chur leis an bhféile beidh Ceiliúradh Chonamara ann le ceoltóirí na háite ar an stáitse.

Sé an nósmhaireacht a bhíonn ag Traidphicnic, gan airgead a ghearradh ar dhaoine, ach mar sin féin ní féile saor in aisce é. Beidh billí le íoc agus chuige sin baileofar síntiúis ag na gigeannaí.

Kila ag Traidphicnic II

Kila i mbun ceoil ag Traidphicnic sa Spidéal, anuraidh. Beidh Kila ag casadh aríst ag Traidphicnic ar an Satharn seo chugainn, ar chúl na Ceardlainne sa Spidéal, ag tosaí ag 7.30pm.


An Rang Drámaíochta

Teastais Drámaíochta

Gasúir Rang 3, 4, 5 & 6, Scoil Éinne, An Spidéal. Rinne na gasúir ranganna drámaíochta le hAisteoirí an Spidéil don scoilbhliain seo. Léirigh Ranganna 3 & 4 ‘An Bob nár Buaileadh’ faoi stiúr Phauline Nic Chonaonaigh, agus léirigh Ranganna 5 & 6 ‘An Maidrín Rua’ faoi stiúr Pheadair Ó Treasaigh.

Leis na gasúir sa bpictiúr tá: Pádraigín Ní Lionnáin agus Bairbre Ní Churraoin, Scoil Éinne; Simon Boyle, Peadar Ó Treasaigh agus Pauline Nic Chonaonaigh.


Scoil Sailearna á Leagan

Scoil Sailearna á leagan

An seanfhoirgneamh de chuid Scoil Sailearna á leagan an tseachtain seo caite, rud a fhágann scoil nua as an bpíosa ag daltaí ó Pharóiste an Chnoic nuair a fhilleann siad ar an scoil théis briseadh an tsamhraidh.


Ceannasaí Bainistíochta Nua Ceapaithe

Tearmann Éanna Teo. LogoIs í Bainisteoir Thearmann Éanna, Peigí Uí Chéide, atá ceaptha ina Ceannasaí Bainistíochta ar trí eagraíocht i gCois Fharraige: Comharchumann Sailearna; An Crann Taca agus Tearmann Éanna. Beidh Peigí ag dul i mbun a cuid cúraimí nua láithreach. Tá bord stiúrtha i mbun gach ceann den trí eagraíocht, neamhspléach ar a chéile, ach tarlaíonn sé go bhfuil Peadar Mac an Iomaire ina chathaoirleach ar gach ceann acu.

Tá comh-bhord stiúrtha curtha ar bun le ionadaíocht ón trí bhord stiúrtha eile. Is cosúil gurb é seo an structúr a mhol dream a fostaíodh le staidéar a dhéanamh ar fheidhmiú na n-eagraíochtaí agus go gceapfaí ceannasaí bainistíochta ar cheann an ghrúpa comhlachtaí.

Tá Peigí Ní Chéide ina bainisteoir faoi láthair ar Thearmann Éanna Teo., an comhlacht atá i mbun tithíochta agus seirbhísí do na haosaigh ar an gCnoc agus ar an Tulach, a bhunaigh Pól Ó Foighil an chéad lá.

Ag labhairt dhó faoin socrú nua bainistíochta ar Adhmhaidin le gairid, thug Peadar Mac an Iomaire, atá ina Chathaoirleach ar an trí chomhlacht, le fios go bhféadfaí i bhfad níos mó a dhéanamh dá mbeadh an trí chomhlacht ag roinnt acmhainní. Luaigh sé go sonrach na scileanna atá ag Tearmann Éanna a d’fhéadfaí a úsáid le Comharchumann Sailearna chun tithe sóisialta a thógáil sa gceantar do dhaoine nach mbeadh in ann tithe a thógáil iad féin.


Leabhar faoin ‘Mine’

CuireadhSeoladhAnMineIs cosúil go bhfuil an-éileamh ar an leabhar faoin mianach mara a phléasc 100 bliain ó shin ar dhuirling an Locháin Bhig. ‘An Mine: Sléacht agus Ár i gCois Fharraige,’ is teideal don leabhar atá foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht agus curtha in eagar ag Lochlainn Ó Tuairisg. Ní iontas ar bith go mbeadh tóir ar an leabhar: ní amháin go bhfuil cur síos ar a dtarla ar an lá tubaisteach sin, 15 Meitheamh 1917, ach tá go leor grianghrafanna de ghaolta na ndaoine a maraíodh sa bpléasc. Sa leabhar chomh maith tá ainmneacha na ngarrantaí sa Lochán Beag agus tá mapa lamhdhéanta a theaspánann na tithe a bhí ar an Lochán Beag ag an am.

Tá cóipeanna den leabhar ar fáil le ceannacht ón Spailpín Fánach sa Spidéal, ó Chló Iar-Chonnacht, chomh maith le siopaí áitiúla i gCois Fharraige. Is féidir an leabhar a ordú ar an idirlíon chomh maith, ach dul ag an suíomh www.cic.ie.


Pastime Chonamara

An tAire Stáit do Ghnóthaí Tuaithe, Seán Kyne, ag bronnadh teastas ceardaíochta de chuid Pastime Chonamara ar Mháirín Uí Neachtain ag ócáid bronnta sa Phoitín Stil, Indreabhán, Dé Sathairn. Pic: Seán Ó Mainnín

An tAire Stáit do Ghnóthaí Tuaithe, Seán Kyne, ag bronnadh teastas ceardaíochta de chuid Pastime Chonamara ar Mháirín Uí Neachtain ag ócáid bronnta sa Phoitín Stil, Indreabhán, Dé Sathairn. Pic: Seán Ó Mainnín

An tAire Stáit do Ghnóthaí Tuaithe, Seán Kyne, ag bronnadh teastas timpeallachta agus ceardaíochta ar Chloe Davy, Scoil Sailearna, Co na Gaillimhe ag ócáid bronnta sa Phoitín Stil, Indreabhán. Pic: Seán Ó Mainnín

An tAire Stáit do Ghnóthaí Tuaithe, Seán Kyne, ag bronnadh teastas timpeallachta agus ceardaíochta ar Chloe Davy, Scoil Sailearna, Co na Gaillimhe ag ócáid bronnta sa Phoitín Stil, Indreabhán. Pic: Seán Ó Mainnín

An tAire Stáit do Ghnóthaí Tuaithe, Seán Kyne, ag bronnadh teastas ceardaíochta de chuid Pastime Chonamara ar Josie Ó Márta ag ócáid bronnta sa Phoitín Stil, Indreabhán. PIc: Seán Ó Mainnín

An tAire Stáit do Ghnóthaí Tuaithe, Seán Kyne, ag bronnadh teastas ceardaíochta de chuid Pastime Chonamara ar Josie Ó Márta ag ócáid bronnta sa Phoitín Stil, Indreabhán. PIc: Seán Ó Mainnín


Club na bhFoghlaimeoirí

ClubFoghlaimeoiríNí bheidh Club na bhFoghhlaimeoirí ag tíocht le chéile ar an Máirt seo chugainn sa Spidéal, mar a dhéanann go hiondúil.

Ach beidh an Club ar ais faoi lán tseol aríst ar an Máirt ina dhiaidh, 11 Iúil, ag 11am sa gCrúiscín Lán, An Spidéal.

Cuirfear fáilte roimh dhaoine nua atá ag iarraidh an Ghaeilge atá acu a chleachtadh i dtimpeallacht shóisialta thaithneamhach.


VTOS Ros Muc

Tá an tIonad Breisoideachais i Ros Muc ag glacadh le iarratais ó dhaoine a bhfuil spéis acu cúrsa a dhéanamh sa Staidéar Gnó agus Ríomhaireachta, a bheas ag tosú Meán Fómhair seo chugainn. Cúrsa dhá bhliain atá i gceist ina ndéantar Ríomhaireacht, Leabhar Coiméad, Pá Rolla, Scileanna Riaracháin Gnó, Gaeilge agus Cumarsáid. Tugtar deis do dhaoine an ECDL a dhéanamh mar chuid den chúrsa agus bíonn Taithí Oibre i gceist chomh maith.

Le dul ar an gcúrsa ní mhór a bheith 21+ bliain d’aois agus a bheith ar íocaíocht leasa shóisialaigh ar feadh 6 mhí, ar a laghad. Coinníonn daoine ar an gcúrsa an íocaíocht leasa shóisialtaigh agus íoctar costais taistil leo chomh maith. Tá breis eolais faoin gcúrsa le fáil ó Mhairéad ag an uimhir 091 574411.


Aonach Tailteann

tailteann-logo-wideTá an spiocdáta a bheas mar chuid d’AONACH TAILTEANN ag teannadh linn. Tá na foirmeacha iontrála le fáil ón suíomh www.tailteann.ie. Tá go dtí an Aoine, 7 Iúil, leis na foirmeacha do na comórtais scríbhneoireachta, filíochta agus ealaíne a fháil ar ais ag an lucht eagraithe. Tá go dtí an 28 Iúil leis na foirmeacha a chur ar ais sna comórtais éagsúla eile a bheas ar bun.

Tá sé mar sprioc ag Aonach Tailteann an Ghaeilge, an cultúr agus an spórt a chur chun cinn sa nGaeltacht, nasc a chruthú idir na ceantair Ghaeltachta, agus mórtas pobail agus teanga a neartú. Beidh imeachtaí ardáin, litríochta, agus lúthchleasaíochta ann do dhaoine óga agus do dhaoine fásta, amhránaíocht, coraíocht, snámh, lúibíní, rith agus eile ina measc.

Is ar an Satharn, 5 Lúnasa, a bheas na babhtaí cáilithe do cheantar Chonamara á reachtáil ar Pháirc an Chnoic (Páirc Chumann Micheál Breathnach). Tá babhtaí cáilithe le bheith i nGaeltacht Dhún na nGall chomh maith. Is ar an Satharn, 26 Lúnasa, a reachtálfar na babhtaí ceannais ar Pháirc an Chnoic, Indreabhán.

Más spéis leat cúnamh a thabhairt leis na comórtais a reachtáil, níl le déanamh ach spéis a léiriú trí ríomhphost a sheoladh ag eolas@nulltailteann.ie.


Briseadh do Nótaí Chois Fharraige

Tá briseadh á thógáil ag an ngrúpa a chuireann Nótaí Chois Fharraige ar fáil don Churadh Chonnachta gach Déardaoin. Beidh an colún le nuacht agus eolas ó Chois Fharraige ar ais aríst ar an Déardaoin, 14 Meán Fómhair. Idir an dá linn is féidir i gcónaí míreanna nuachta, pictiúirí nó eolas faoi imeachtaí, a sheoladh i bhfoirm leictreonach chuig notaicoisfharraige@nullgmail.com le cur ar an suíomh seo, áit a mbeidh míreanna nua á n-uaslódáil gach seachtain.