Cartlann Nuachta: 28 Nollaig 2022

Feargal Ó Béarra RIP

Feargal ag léamh sa mBruiséal

Feargal Ó Béarra ó Bhothúna, an scoláire, an cumadóir agus an scríbhneoir, a bhásaigh roimh an Nollaig.

Sa bpictiúr tá Feargal ag léamh píosa ó leabhar leis ag ócáid liteartha sa mBruiséal, an chathair a raibh sé ag obair ann.

Ba údar mór bróin é ar fud Chois Fharraige agus i measc saol na Gaeilge, nuair a leathnaigh an scéal roimh an Nollaig gur bhásaigh Feargal Ó Béarra ón Spidéal, théis a bheith tinn le cúpla mí. Scoláire, scríbhneoir agus cumadóir amhrán ab ea é a bhfuil oidhreacht shaibhir á fhágáil aige in ainneoin an tsaoil róghearr a fuair sé.

I mBoth Chuanna a tógadh Feargal agus áirítear é ar dhuine de mhórscoláirí agus de mhórscríbhneoirí Gaeilge a linne. Bhí doimhin-eolas aige ar an Nua Ghaeilge maraon leis an tSean Ghaeilge. Bhí alt an-bhreá aige sa leabhar ‘Cill Éinde – Céad Bliain’ faoi Naomh Éinde.

I 2019 bronnnadh Gradam Uí Shúilleabháin do Leabhar Gaeilge na Bliana ar ‘An Tromdhámh’ agus níl sé i bhfad ó shin ó seoladh leabhar nua leis ‘Mé Suibhne’: seanscéalta ársa a rinne Feargal a chur in oiriúint do léitheoirí leabhar Gaeilge na linne seo.

Ag scríobh faoi i dTuairisc.ie dúirt Darach Ó Scolaí ó Leabhar Breac, foilsitheaoir a chuid leabhar, go raibh Feargal Ó Béarra ar dhuine de na daoine ba chumasaí lena linn. “Ní bréag a rá gur bhain ‘Mé Suibhne’ agus ‘An Tromdhámh’ croitheadh as saol na litríochta … rinne Feargal sintéis ghlan ar an sean is ar an nua ina chuid scríbhneoireachta, agus dá réir sin rinne sé aclú ar phrós na Nua-Ghaeilge ar bhealaí nár éirigh le haon scríbhneoir eile a dhéanamh lenár linn.”

Chaith Feargal tréimhsí ag léachtóireacht in ollscoileanna éagsúla in Éirinn, san Iorua, sa Ghearmáin, sna Stáit Aontaithe. Le roinnt blianta anuas is ag obair mar aistritheoir a bhí sé sa mBruiséal.

Ina dhiaidh fágann sé a bhean Meadhbh Nic Dhonnchadha agus triúr páiste óg, Aindrias, Saileog agus Piaras, chomh maith lena mháthair Sailí, a dhreatháireacha Micheál, Éamonn, Dónal agus Ruairí.


Ned Giblin RIP

Tigh Giblin ar an Spidéal

Fear eile, a raibh aithne mhaith agus meas air i gCois Fharraige ab ea Ned Giblin, a bhásaigh ar an Déardaoin, 22 Nollaig in Oispidéal Ollscoil na Gaillimhe. Bhí an-chion ar Ned sa Spidéal, áit a raibh teach tábhairne agus bialann den scoth i lár an tsráidbhaile aige féin is a bhean Brenda, ar feadh roinnt blianta romh COVID. Teach ceolmhar a bhíodh i dTigh Giblin ina raibh fáilte ann i gcónaí roimh ceoltóirí is amhránaithe.

Ba ceoltóír agus amhránaí den scoth é Ned é féin. Nuair a tháinig Ned agus a bhean Brenda ag An Spidéal chuir siad go mór le beocht an tsráidbhaile.


Féilire 2023

Féilire 2023

Mar chuid den chomóradh 30 bliain atá á dhéanamh ag Club Iománaíochta Bearna/Na Forbacha, tá féilire álainn curtha le chéile atá ar díol anois ar €10 sna siopaí áitiúla: Slemons sna Forbachta agus Clarkes SuperValu i mBearna.

Is féidir féilire a ordú chomh maith ach glaoch a chur ar Ruán ag an uimhir 083 0730656.


Snámh Lá Nollag

Snámh na Nollag 2022

Grúpa réidh le iad féin a thumadh san Altantach ag Trá an Dóilín, Lá Nollag. Bhí an snámh eagraithe ag CLG, An Cheathrú Rua, ar mhaith le Cumann Naomh Uinseann de Pól.

Mar is gnáth bhailigh na scórtha sa Spidéal ag meánlae Lá Nollag le dul ag snámh san Atlantach. Níor fhan daoine thart théis an snáimh de bharr múr trom báistí.

Bhí grúpa mór ag snámh chomh maith ag Trá na bhForbacha. Sa gCeathrú Rua bhí an snámh Lá Nollag eagraithe ag CLG na Ceathrú Rua ar Thrá an Dóilín, le airgead a bhailiú do Chumann Naomh Uinseann de Pól (Conamara).


Lotó na mBreathnaigh

Gearóid Willie Ó Fátharta, ar dheis, ó Chumann Micheal Breathnach ag bronnadh seic le haghaidh €11,800 ar Dylan Seoighe, ar chlé, ón gCeathrú Rua, an té a tharraing na huimhreacha cearta i Lotó na mBreathnaigh, tús mí na Nollag.


An Dreoilín i gCois Fharraige

An Dreoilín i gCois Fharraige 2022

Bhí grúpa ó Chois Fharraige, faoi stiúr ó Mháirtín Ó Dúill, ar an mbóthar Lá an Dreoilín ag casadh amhrán is ceoil.

Thosaigh siad in Áras Chois Fharraige, mar is iondúil, agus ina dhiaidh sin bhuail siad isteach in Óstán na Páirce, áit ar chas siad do na daoine ón Úcráin atá ag fanacht ann ar theitheadh ón gcogadh ina dtír féin. Cuireadh an-fháilte rompu agus ag chas na hÚcráinigh roinnt amhrán iad féin ag críochnú an seisiúin lena nAmhrán Náisiúnta.

Siar ansin go Tigh Terry i Ros a’ Mhíl, áit a raibh seisiún breá ceoil ar bun. Lean siad leis an turas ar na tithe tábhairne i gCois Fharraige, ag ceol is ag bailiú airgid ar mhaithe le Cumann Uinseann de Pól (Conamara).


Lotó na mBreathnaigh

I Lotó Chumann Micheál Breathnach na seachtaine seo caite ní raibh aon bhuaiteoir ar an bPota Óir. Bhí €3,400 sa bPota Óir. 17,20,22,27 na huimhreacha a tarraingíodh.

Taarraingíodh ceithre ainm as an hata le €50 ag dul do chaon duine acu: Nora Curran, Coill Rua; Ciarán Ó Tuathail, Leithrinn; Fiadh Ní Chadhain, Cor na Rón agus Paul Beaglach, Baile na hAbhann. Comhar Creidmheasa Cholm Cille a fuair duais an díoltóra. Majella Ní Ghallachobhair, Cathair na Mart, a fuair an dearbhán Tigh Dhurcáin.

Tá an pota óir méadaithe go €3,600 do tharraingt na seachtaine seo.


Curtha ar Athló

Cuireadh dhá ócáid Nollag a bhí le bheith ann an tseachtain seo ar athló de bharr socraidí sa gceantar. Cuireadh ar cheal an Rás 5km a bhí le bheith ann ar mhaithe le Croí Líne ar an Máirt seo caite. Rithfear aríst é amach anseo.

Ar an gcaoi céanna cuireadh siar Comórtas Caitheamh Saighead a bhí ar bun Tigh Chualáin, An Choill Rua, in ómós do Phádraig Ó Conghaile, Saile Thúna, a bhásaigh le linn na Nollag. Bhí aithne mhór ar Phádraig sa gceantar.


Nótaí Chois Fharraige

Ba mhaith le Nótaí Chois Fharraige Athbhliain faoi sheán agus faoi rath a ghuí ar ár gcuid léitheoirí, i gcian is i gcóngar. Bíonn fáilte i gcónaí roimh ábhar don cholún, idir míreanna nuachta, pictiúir, tuairiscí spóirt, ach é a sheoladh ag an seoladh NOTAICOISFHARRAIGE@nullGMAIL.COM.


28 Nollaig 2022