Cartlann Nuachta: 29 Lúnasa 2018


Oifig an Phoist, Indreabhán, le Dúnadh

Oifig an Phoist, Indreabhán

Oifig an Phoist, Indreabhán, atá le dúnadh ar an Aoine seo, 31 Lúnasa, ach tá Cumann Forbartha Chois Fharraige ag iarraidh ar An Post tús a chur leis an bpróiséas le máistir poist nua a cheapadh leis an oifig in Indreabhán a choinneáil ar oscailt.

Tá Oifig an Phoist in Indreabhán le dúnadh ar an Aoine beag seo, 31 Lúnasa, de réir an méid atá ráite sa bhfógra atá curtha amach ag An Post. Deireann an fógra go mbeidh na seirbhísí Leasa Soisialaigh go léir atá ar fáil faoi láthair ó Oifig an Phoist, Indreabhán, á n-aistriú chuig Oifig an Phoist, An Spidéal. Leanfar ar aghaidh le bailiú an phoist mar is gnách. Tá litir faighte ón bPost ag daoine a bhailíonn pinsean nó íocaíochtaí leasa sóisialta in Oifig an Phoist, go mbeidh orthu dul soir chomh fada leis An Spidéal as seo amach.

An tseachtain seo sheol Cumann Forbartha Chois Fharraige beagnach 1,100 síniúchán ag Príomhfheidhmeannach An Post, David Mc Redmond, ag iarraidh ar an bPost breathnú go fábharach ar Oifig an Phoist a choinneáil ar oscailt in Indreabhán agus tús a chur leis an bpróiséas le máistir poist nua a fháil le dul i mbun na hoifige in Indreabhán.

Creideann Cumann Forbartha Chois Fharraige go bhfuil Oifig an Phoist in Indreabhán sách gnóthach le gur fiú é a choinneáil ar oscailt. Tá sé ráite ag An Post go ndéanfaidh siad a ndícheall a chinntiú go mbeidh Oifig an Phoist ag gach lonnaíocht le níos mó ná 500 duine in Éirinn. Ach tá os cionn 1,000 duine ina gcónaí i bhfoisceacht 2km den Oifig an Phoist in Indreabhán agus go leor gnónna sa gceantar a úsáideann na seirbhísí go rialta.

Tuigtear don Chumann Forbartha go bhfuil spéis ag Pat Joyce, úinéar Shiopa an Phobail, dul i mbun Oifig an Phoist in Indreabhán.


Taispeántas Chois Fharraige 2018

Pádraig Breathnach, Ugóil, Uachtar Ard lena bheirt mhac agus an corn a ghnóthaigh sé ag Taispeántas Chois Fharraige sa Spidéal sa mbliain 2015, don chaoire ab fhearr

Beidh Taispeántas Chois Fharraige, nó Seó an Spidéil mar a thugtar ar chomh maith, ar bun an Domhnach seo chugainn, 2 Meán Fómhair, i gColáiste Chonnacht ar an Spidéal, ag tosaí ag 12.30pm. Tá an aimsir geallta go maith don deireadh seachtaine agus ní bheidh an taispeántas in iomaíocht i mbliana le Cluiche Ceannais na hÉireann san Iománaíocht, mar a bhí anuraidh.

Bíonn go leor comórtas ann idir capaillíní agus caoirigh, glasraí agus torthaí, bláthanna agus ceardaíocht, cácaí agus milseogaí, ealaíon agus grianghrafadóireacht. Bíonn neart comórtais do ghasúir agus do na déagóirí ann chomh maith.

Is féidir breis eolais a fháil ach glaoch a chur ar Aodán Mac Donnacha, Comhlacht Forbartha an Spidéil, ag an uimhir 091 553666.

Is féidir PDF den chlár a léamh nó a íoslódáil anseo: Taispeántas Chois Fharraige – Clár 2018


Ruairí Ó Flaithbheartaigh (1629 – 1718)

Grúpa ag Teach Ruairí O Flaithearta II

Grúpa a bhí ar thuras eolais ag áit chónaí an scoláire Ruairí Ó Flaithbheartaigh (1629 – 1718), ar an bPáirc, baile fearann idir Na Forbacha agus An Spidéal. Sé Seán Ó Coistealbha a bhí mar threorú.

Tá sé 300 bliain ó bhásaigh Ruairí Ó Flaithbheartaigh ar an bPáirc.

[Pictiúr: Mary Kate Ní Chualáin]


Gaelacadamh le Scor

Cuid de na daltaí a bhíonn ag foghlaim ceoil sa nGaelacadamh in éindí le beirt de na teagascóirí.

Ó chlé: Sadhbh Ní Chonghaile, Caoilte Canny, Éinne Ó Conghaile, Emma Ní Chonghaile & Johnny Óg Connolly (teagascóir), le Mary Bergin (teagascóir) ina seasamh ar chúl.

Tá sé curtha in iúl ag an Gaelacadamh go bhfuil deireadh le cur leis an eagraíocht. Seoladh teachtaireacht amach an Aoine seo caite ag tuismitheoirí na ndaltaí a mbíonn ag freastal ar na ranganna éagsúla a bhíodh á reachtáil ag an nGaelacadamh i nGaeltacht Chonamara is Árann, ina ndeirtear go bhfuil teipithe ar an eagraíocht ‘cúnamh stáit a fháil chun leanacht lenár gcuid seirbhísí múinteoireachta ceoil, amhránaíochta, Gaeilge agus seirbhísí eile cultúir trí Ghaeilge’.

Is buile mór é seo do cheantar Chois Fharraige, áit a mbíodh go leor ranganna á reachtáil ag an nGaelacadamh idir uirlísí ceoil agus amhránaíochta ar an sean-nós. Má tá glún óg ceoltóirí agus amhránaithe den scoth tagaithe chun cinn i gCois Fharraige le blianta beaga anuas, is de bharr obair an Ghaelacadaimh a tharla sé.

Is cosúil gur shocraigh An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta go mbeadh Ealaín na Gaeltachta, fochomhlacht de chuid Údarás na Gaeltachta, i mbun na ranganna as seo amach.

Deireann Bord an Ghaelacadaimh gur lorgaíodh soiléiriú ón Roinn faoin gcaoi a n-oibreodh an socrú nua agus deirtear go bhfuil gach iarracht déanta ag an nGaelacadamh ‘dul i mbun idirbheartaíochta leis an Roinn chun léargas cruinn a fháil ar an gcur chuige nua sin’.

Mar a tharlaíonn, is cosúil go bhfuil an Scoil Ceoil ata ag Colm agus Kelly Gannon á aistriú ón Spidéal go Coláiste Cholmcille, scoil de chuid an GRETB, agus gur ansin a bheas na ranganna ceoil feasta.


BISEACH 2018 á Réiteach

Tá Coiste Eagarthóireachta na hirise BISEACH ag bailiú ábhar faoi láthair do eagrán na bliana seo don iris, a fhoilsítear go bliantúil faoi scath Chumann Forbartha Chois Fharraige. Seosamh Ó Braonáin atá fostaithe mar eagarthóir arís i mbliana. Tá súil ag Seosamh go mbeidh an iris réidh le cur sna siopaí áitiúla faoi dheireadh mhí Deireadh Fómhair.

Tá roinnt ábhair tagaithe isteach cheana ach fáilteofar roimh ábhar spéisiúil ar bith a bhaineann le ceantar Chois Fharraige, go speisialta seanghrianghrafanna. Is féidir dul i dteagbháil leis an gCoiste Eagarthóireachta ach ríomhphost a sheoladh ag cumannforbartha@nullgmail.com nó téacs a sheoladh ag 086 4048881.


Cathaoirleach Nua ar an gCumann Forbartha

Tá Gearóid Ó Fátharta, nó Gerry Willie mar is fearr aithne air, ina chathaoirleach nua ar Chumann Forbartha Chois Fharraige, ag tíocht in áit Donncha Ó hÉallaithe, a sheas siar ón gcathaoirleacht ag cruinniú míosúil an Chumainn ar an Luan seo caite. Beidh Donncha ag fanacht ar an gCoiste Stiúrtha.

Seo a leanas na daoine atá ar an gCoiste Stiúrtha:

  • Cathaoirleach: Gearóid Ó Fátharta, Corr na Rón
  • Leas-Chathaoirleach: Pádraig Mac Diarmada, Na hAille
  • Rúnaí: Kate Fennell, Corr na Rón
  • Cisteoir: Mamie Ní Chualáin, An Teach Mór
  • Coiste: Donncha Ó hÉallaithe, Na hAille
  • Seán Ó Tuairisg, Na hAille
  • Máire Áine Mhic Dhonnacha, An Teach Mór
  • Máirín Mhic Lochlainn, Baile na mBroghach

Bonn Uile Éireann Camógaí ag Triúr

Triúr Cailíní Camógaí 2018

Triúr imreoir camógaí, ó Chumann Camógaíochta Chois Fharraige, a bhí ar fhoireann na Gaillimhe faoi 16

Ó chlé: Aoife Nic Dhonnacha, Fódhla Ní Bhraonáin, Síofra Ní Mhárta.

Ar an Domhnach seo caite bhí Aoife Nic Dhonnacha, Na Minna, agus Síofra Ní Mhárta, Na hAille, ag imirt i gCluiche Ceannais Camógaí na hÉireann faoi 16 in aghaidh Chorcaigh. Bhí bua éasca ag cailíní na Gaillimhe: Gaillimh 3 – 14, Corcaigh 1 – 7. Seo an darna bonn Uile Éireann sa gcamógaí atá buaite ag Aoife. Bhí sí ar fhoireann bhuacach na Gaillimhe faoi 16 anuraidh chomh maith.

Chomh maith le sin bhí Fóghla Ní Bhraonáin ar fhoireann Cúltaca na Gaillimhe faoi 16, ar éirigh leo an ceann is fearr a fháil ar Chorcaigh sa gcluiche ceannais leis an scór Gaillimh 7 – 06, Corcaigh 2 – 10.

Bíonn Aoife, Síofra agus Fódhla ag imirt a gcuid camógaíochta le Cumann Camógaí Chois Fharraige.


Peil Idirmheánach

Cumann Mícheál BreathnachD’éirigh le peileadóirí Micheál Breathnach an ceann is fearr a fháil ar St Brendan’s ó Bhaile an Ghártha ag an deireadh seachtaine sa gCraobh Comórtas Idirmheánach, i gcluiche a imríodh i gCora Finn ar an Satharn seo caite. Ar ais ag imirt leis na Breathnaigh bhí Fiontán Ó Curraoin agus Rónán Ó Beoláin, beirt a bhí gafa le painéal sinsir na Gaillimhe i gcaitheamh an tsamhraidh.

Ar an Domhnach chríochnaigh An Spidéal agus Uachtar Ard ar comhscór, rud a fhágann An Spidéal agus Uachtar Ard ar bharr an tábla le trí phointe araon, agus Na Breathnaigh ar dhá phointe. Má éiríonn leis An Spidéal an ceann is fearr a fháil ar St Brendan’s beidh siad tríd go dtí na babhtaí ceathrú ceannais. Beidh ar fhoireann Micheál Breathnach Uachtar Ard a bhualadh le áit a chinntiú sna cluichí ceathrú ceannais.


Cruinniú Chinn Bhliana an Chomharchumainn

Ar an Déardaoin seo, 13 Meán Fómhair, a thionólfar an Cruinniú Cinn Bhliana de scairshealbhóirí Chomharchumann Sailearna Teo., i Seanscoil Sailearna, ag tosaí ag 8.00 i.n.

Bhí Cathaoirleach an Chomharchumainn, Peadar Mac an Iomaire, ag caint ar na pleananna uaillmhianacha atá ag an gComharchumann dul ag plé le tithíocht a chur ar fáil do dhaoine ón áit. Dúirt sé chomh maith go bhfuil sé i gceist Ionad Oidhreachta a thógáil sa gceantar.

Duine ar bith a mbeadh spéis acu a bheith ar Bhord Stiúrtha an Chomharchumainn, deirtear go bhfuil folúntais le líonadh. Tá páipéir ainmniúcháin don Bhord Stiúrtha le fáil in Oifig an Chomharchumainn.

Ní mór páipéir ainmniúcháin agus rúin le haghaidh an AGM a bheith faighte in Oifig an Chomharchumainn, Seanscoil Sailearna, roimh 4.00pm, seachtain ón Aoine, 7 Meán Fómhair, 2018.


Craobh an Domhain sa Liathróid Láimhe

Ciana Ní Churraoin - Seaimpín an Domhain 2018

Ciana Ní Churraoin, ó Chumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach, ar éirigh leí an bonn óir a thabhairt abhaile ó Chorn an Domhain sa Liathróid Láimhe, a reachtáladh i Minnesota, Meiriceá le gairid

D’éirigh thar barr leis na himreoirí as Cois Fharraige i gCraobh Domhanda an Liathróid Láimhe. Bhí neart boinn acu ag tíocht abhaile dóibh as Minnesota an tseachtain seo caite.

D’éirigh le Ciana Ní Churraoin Craobh an Domhain a thabhairt leí sa gcomórtas singil (40 x20) faoi 23 bhl. d’aois.

D’éirigh le Clíona Ní Chonghaile an bonn airgid a bhuachaint sa gcomórtas dúbailte faoi 13 lena páirtí Katie Ní Dhonnacha as Inis Mór.

Fuair Eimhin Ó Diollúin an bonn óir don chomórtas singil aon bhalla faoi 17 agus fuair sé bonn airgid sa gcomórtas dúbailte.

Fuair Eimear Ní Bhiadha an bonn óir don chomórtas dúbailte B faoi 19 agus fuair sí bonn airgid sa gcomórtas singil do chailíní faoi 19.

Imríonn siad a gcuid liathróid láimhe le Cumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach.


Talamh an tSéipéil

Tá sé curtha in iúl ag an Athair Liam Ó Raghailligh sa Nuachtlitir a eisítear i bParóiste an Chnoic, go bhfuil Comharchumann Sailearna ag iarraidh ‘an suíomh atá ag dul le Teach an Phobail trasna an bhóthair a fháil’ le Ionad Oidhreachta a thógáil.

Deirtear sa Nuachtlitir gur leis an bparóiste an talamh, atá taobh leis an bpríomhbhóthar, trasna ón Séipéal. Tá an talamh coinnithe ag St. Jarlath’s Trust. ‘Is le muintir an pharóiste é,’ a deirtear sa nuachtlitir agus ‘is le muintir an pharóiste atá an rogha é a thabhairt nó é a choinneál’. Tá an tAthair Ó Raghailligh ag fáiltiú roimh thuairimí ón bpobal roimh deireadh Mheán Fómhair, trí litir nó ríomhphost. Is féidir ríomhphost a sheoladh ag snainnin@nulleircom.net.


Tearmann Éanna ag Lorg Cúramóirí

Tá Tearmann Éanna CTR., ag lorg iarratais do phostanna páirtaimseartha mar chúramóirí baile ins na ceantair ó Bhearna go Cárna agus Oileáin Árain.

Tá cáilíochtaí FETAC Leibhéal 5 i gCúram Baile riachtanach nó is féidir leis an iarrthóir a bheith ag baint amach na gcáilíochtaí i láthair na huaire.

Tá ceadúnas tiomána glan riachtanach, chomh maith le hardchaighdeán Gaeilge.

Tá an fhoirm iarratais don phost ar fáil ar an suíomh idirlín; www.tearmanneanna.ie nó is féidir gach eolas a fháil trí glaoch ar Thearmann Éanna ag 091/505540 nó 087/0988222 Ríomhphost; tacaiochtb@nullgmail.com

Seol iarratais mar aon le CV isteach roimh Dé hAoine 7ú Meán Fómhair 2018 chuig:

Comhordaitheoir Seirbhísí Tacaíocht Baile,

Tearmann Éanna Teo.,

An Tulach,

Baile na hAbhann.

Co na Gaillimhe.


Bainisteoir ag Teastáil san ITT

Tá an Crann Taca (Ionad Tacaíochta Teaghlaigh) ar an gCnoc in Indreabhán ag cuartú Bainisteora. Oibreoidh an Bainisteoir faoi stiúir an Bhoird Stiúrtha i gcur i bhfeidhm chlár oibre na heagraíochta. Is ról ceannasaíochta atá i gceist ag tacú le clár oibre uaillmhianach a chur i gcrích. Níor mhór don iarratasóir sárscileanna bainistíochta agus cumarsáide a bheith acu chomh maith le togha na Gaeilge labhartha agus scríofa.

Iarrtar ar iarratasóirí CV agus litir iarratais a sheoladh chuig: an Rúnaí, an Crann Taca, an Cnoc, Indreabhán, Co. na Gaillimhe. Is é Dé hAoine 31 Lúnasa an spriocdháta.

Tá chuile eolas ar fáil ón gCrann Taca ag ittt@nulleircom.net nó ag an uimhir 091-593132. Is fostóir comhionannais deiseanna é an Crann Taca.


Torthaí Spóirt an Deireadh Seachtaine

Peil (Idirmheánach): An Spidéal 3 – 11, Uachtar Ard 2 – 14.

Peil (Idirmheánach): Micheál Breathnach 1 – 14, St Brendans, Baile an Ghártha 1 – 11.

Peil (Soisear C): Micheál Breathnach 2 – 09, Rinn Mhaoile 1 – 10.

Peil (faoi 15, Roinn II): Micheál Breathnach 1 – 14, Killanin 1 – 10.

Iomáint (faoi 12): An Spidéal 0 – 00, Pádraig Pearse’s 1 – 03.

Iomáint (faoi 15C): Micheál Breathnach 2 – 06, Ath Eascrach/Fothaine 3 – 14.

Sacar (Roinn II): Cois Fharraige 2, Colga 2.

Sacar (Roinn III): Bearna/Na Forbacha 1, East Utd 0.


29 Lúnasa 2018