Cartlann Nuachta: 29 Márta 2017

Fiontraithe Óga Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal

Repro Free: Colaiste Chroi Mhuire pupils Maire Ni Fhrighil, Liadh Robertson Aoife Nic Chormaic, Blanca Ni Dhonnabhain, and Rebecca Ni Allurain, have been named Winners of the Údarás na Gaeltachta Clár Comhlachta 2017, a hands-on business learning experience run in partnership with Junior Achievement Ireland (JAI). Clár Comhlachta is taught through the Irish language to students attending schools in the Gaeltacht regions of Cork, Galway, Donegal, Kerry, Mayo, Meath & Waterford. This year more than 500 Transition Year students have created, operated and managed their own companies with the assistance of local business volunteers.” Photo: Andrew Downes, xposure

Scoláirí Choláiste Chroí Mhuire ag ceiliúradh a mbua i gClár Comhlachta Údarás na Gaeltachta 2017.

Ó chlé: Liadh Robertson, Rebecca Ní Alluráin, Aoife Nic Chormaic, Blanca Ní Dhonnabháin, Máire Ní Fhrighil.

[Pic: Andrew Downes, xposure]

Ba é Cothú Cinnte, fiontar as Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co. na Gaillimhe, a bhuaigh Clár Comhlachta 2017 – Údarás na Gaeltachta ag an gCraobh Náisiúnta a bhí ar siúl in Óstán an Connemara Coast Hotel 15 Márta 2017.

Ní raibh ach ocht bhfoireann páirteach sa gCraobh Ceannais as na 500 daltaí Idirbhliana as ceantair Ghaeltachta i gCorcaigh, Gaillimh, Dún na nGall, Ciarraí, Maigh Eo, An Mhí agus Port Láirge a ghlac páirt sa gclár ó Mheán Fómhair seo caite.

Chinntigh an caighdeán a leag na buaiteoirí réigiúnacha seo síos, go raibh cáil bainte amach ag buaiteoir Chlár Comhlachta mar fhiontraithe cliste.

Is iad Liadh Robertson, Rebecca Ní Alluráin, Aoife Nic Chormaic, Blanca Ní Dhonnabháin agus Máire Ní Fhrighil atá i mbun na comhlachta Cothú Cinnte. Táirgeann an comhlacht plátaí dinnéir péinteáilte le láimh agus atá glónraithe a insíonn duit cé mhéid stáirse, glasraí agus próitéin a cheart a ithe. Tá na plátaí seo ar fáil i nGaeilge agus is féidir le daoine iad a chur in oiriúint dóibh féin nuair atá siad ag cur ordú isteach! Is í an aidhm atá acu ná beatha shláintiúil a chur chun cinn agus daoine a spreagadh chun tuilleadh glasraí a ithe. Ba é Barry Comerford ó Cambus Medical, cliantchomhlacht de chuid Údarás na Gaeltachta, a rinne meantóireacht dheonach áitiúil ar Chothú Cinnte.


Liathróid Láimhe an Challenger One

2 Comórtas Liathróide Láimhe an Challenger One2017

Cailíní Singil faoi 11 i gComórtas Liathróide Láimhe an Challenger One.

Ó chlé: Róisin Ní Raifeartaigh, Scoil Sailearna, Indreabhán, 2ú háit; Clíodhna Ní Márta, Scoil na Tulaí, 1ú áit.


Coiste Pobail na Tulaí

Tháinig cruinniú cinn bhliana Choiste Pobail na Tulaí le chéile arís oíche de Luain, 20 Márta, 2017. Bhí slua beag i láthair ach an t-am seo d’éirigh leis an bpobal oifigí a thoghadh don choiste agus tús a chur le tréimhse nua.

Aontaíodh go raibh roinnt mhaith tograí a theastaigh go géar sa gceantar, ina measc bóithre aitiúla, an bóthar R336, cothbháil an halla pobail, cóiríocht ar an bpáirc, cúrsaí sábháílteacht bóithre, páirc spraoi don aosach agus an óige agus cóiríocht ar an gcuid nua den reilig ar an mBántrach agus an fhadhb mhór a bhaineann le brúscar sa gceantar.

Tugadh le fios chomh maith go raibh bunchloch mhaith airgeadais ag an gcoiste le haghaidh tógraí.

Iarradh ar aon duine a raibh smaointe acu faoi dul chun cinn an cheantair, iad a chuir ar aghaidh ag an gcoiste agus gan aon drogall a bheith ann faoi tograí nua.

Toghadh iad seo a leanas mar oifigí:

Cathaoirleach, Cáitlín Uí Chonghaile, an Tulach;

Rúnaí, Máire Bríd Nic Eochagáin, Baile na hAbhann;

LeasChathaoirleach, Cáitlín Uí Fhartharta, Baile na hAbhann;

LeasRúnaí, Nuala Ní Chonghaile, Bóthar Loch an Iolair;

Cisteoir, Ronán Ó Gríofá, An Tulach.

Tá baill eile ó bhailte fearainn an cheantair ann chomh maith trí dhuine dhéag uilig.

Glacadh buíochas leis na baill den choiste a d’éirigh as agus moladh an obair a rinne said go deonach chun an áit a chur chun cinn.


Bliain na nAmhrán ar an nGearrliosta

Bliain na nAmhránTá leabhar a chuir Futa Fata ar an margadh le deireannas, Bliain na nAmhrán, ainmnithe ar ghearrliosta Leabhar na Bliana ag Leabhar Pháistí Éireann. Tugann an gradam ardán násiúnta agus idirnáisiúnta d’údair agus do mhaisitheoirí Éireannacha.

Cnuasach amhrán a bhfuil na ceithre sheasúr mar theáma ann is ea Bliain na nAmhrán. Tá páistí óga cheantar Chois Fharraige le cloisteáil ag casadh na n-amhrán i gcuideachta an chumadóra, Tadhg Mac Dhonnagáin, chomh maith le Caitlín Ní Chualáin, buaiteoir Corn Uí Riada 2016.

Sé cinn de ghradaim a bheas le bronnadh ag ócáid speisialta 23 Bealtaine 2017 i mBaile Átha Cliath. Tá Bliain na nAmhrán ar fáil sna siopaí leabhar anois ar phraghas €16.95.


Lá ‘le Pádraig sa gCeathrú Rua

3 Scoil an Rac-cheoil

Lá ‘le Pádraig sa gCeathrú Rua! Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl, mar Scoil an Rac-cheoil, a fuair an dara duais sa bparáid.


Scannán ón tSín sa tSeanscoil

Ar an Déardaoin seo, 30 Márta, ag 8.15pm i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, taispeánfar THARLO, scannán lonnaithe sa Tibéid. Baineann scéal le feilméara bocht nár mhór dó dul agus a ghrianghraf a fháil le haghaidh cárta aitheantais. Leirítear an seansaol ag coimhlint leis an saol nua-aimseartha sa scannán seo. Tá níos mó eolais agus blaiseadh beag den scannán le fáil ar www.clubscannan.ie.


Postanna le Líonadh i dTearmann Éanna

Tearmann Éanna Teo. LogoTá Tearmann Éanna ag cuartú cúramóirí baile sna ceantair ó Bhearna go Cárna agus Oileáin Árann. Postanna páirt-aimseartha atá le líonadh agus ní mhór do dhaoine teastas FETEC Leibhéal 5 i gCúram Baile a bheith acu, nó a bheith ag gabháil dhóibh. Ní mhór ceadúnas glan tiomána a bheith ag iarrthóirí chomh maith. Tá go dtí an 31 Márta le cur isteach ar na postanna seo agus tá foirmeacha le fáil ar an suíomh idirlíon www.tearmanneanna.ie.


Scoileanna Chois Fharraige sa Drámaíocht

Cúig dhráma ó Chonamara Theas atá san iomaíocht an tseachtain seo sa bhFéile Náisiúnta Scoldrámaíochta atá ar bun i Muileann gCearr na laethanta seo. Seo a leanas na scoileanna a bheas páirteach ann:

Scoil na Tulaí, Baile na hAbhann, le ‘Cleas Eile’.

Scoil na Tulaí le ‘An Cailín Nua’.

Scoil Mhic Dara, An Cheathrú Rua, le ‘Peadar Piongáin agus Cairde’.

Scoil Sailearna, Indreabhán, le ‘Cogadh na Saoirse’.

Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, le ‘Ceann Scríbe’.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Peil Mionúir B1: An Spidéal 0-14; Naomh Anna, Leitir Móir 7-16.

John Dunne Cup – Group 1: Mícheál Breathnach 0-10; Uachtar Ard 0-9.

Iomáint F14 B: Cois Fharraige 1-6; Kilconieron 0-4.

Iomáint Mionúir Group 1: Mícheál Breathnach 1-16; Salthill-Knocknacarra 0-8.

Iomáint F14 C: Mícheál Breathnach 3-2; Portumna 2-7.


 29 Márta 2017