Cartlann Nuachta: 3 Aibreán 2019

C.E.A.R.T.A.

Aisteoirí ó Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, tar éis léiriú an dráma CEARTA

Rang na hIdirbhliana ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, a bheas ag cur an ghearrdhráma C.E.A.R.T.A. ar stáitse ag an bhFéile Náisiúnta Scoldrámaíochta i Muileann gCearr, an tseachtain seo.

Ó chlé: Bróna Ní Cheallacháin, Ciara Taaffe, Aobh Ní Dhubhghaill, Ailbhe Ní Neachtain, Fódhla Ní Bhraonáin, Éabha Ristori, Liadan Canny, Chloe Breathnach, Sarah Nic Eoin, Mike Mac Dubhghaill, Ruairí Ó Curraoin, Aoife Nic Eoin, Ben Ó Curraoin, Cian Whelan, Tommy Ó Donncha, Conor Ó Drisceoil.

[Pic: Seán Ó Mainnín]


Bua ag Daltaí ó Choláiste Cholmcille

Sábháil ár nAigéan Feidhlim Ó Cualin & Stephen Ó Conghaile

Féidhlim Ó Cualáin agus Stephen Ó Conghaile, beirt dalta san Idirbhliain ó Choláiste Cholmcille, Indreabhán ar éirigh leo dul tríd go dtí an babhta réigiúnach den chomórtas fiontraíochta de chuid Údarás na Gaeltachta leis an dtionscnamh ‘Sábháil ár nAigéan’.

In éindí leo tá an múinteoir Máirín Ní Mhainnín ar chlé, Miriam Ní Néill ó Údarás na Gaeltachta sa lár agus Ray Fogarty ó Junior Achievement Ireland.

An tseachtain seo bhí tionscadal fiontraíochta ó Choláiste Cholmcille, Indreabhán, páirteach i gcomórtas fiontraíochta do réigiún na Gaillimhe atá ar bun in Óstán Chois Fharraige. ‘Sábháil ár nAigéin/Save the Seas’ is teideal don tionscadal atá curtha le chéile ag Feidhlim Ó Cualáin, Baile na Cille, Leitir Mealláin, agus Stephen Ó Conghaile, Coill Rua Thiar, Indreabhán, beirt daltaí i Rang na hIdirbhliana i gColáiste Cholmcille, Indreabhán.

Cheana féin tá an chéad áit bainte amach ag Feidhlim agus ag Stephen i ndá chomórtas fiontaíochta i mbliana leis an tionscadal agus súil acu a bheith páirteach i gCraobh na hÉireann, mí Bealtaine seo chugainn.

Is féidir níos mó eolais a fháil faoin tionscadal spéisiúil atá acu ón nasc https://save-theseas.com/


Bua ag Dómhnall Ó Braonáin

Dómhnall Ó Braonáin, Coláiste Cholmcille, Indreabhán, ag glacadh lena dhuais ó Aire Stáit na Gaeltachta, Seán Kyne TD le gairid.

Bronnadh an duais air an mhí seo caite, mar is aige a bhí an t-aistriúchán is fearr i gConnacht agus in Éirinn i gcomórtas aistriúcháin do dhaoine óga a bhí á reáchtáil ag Coimisiún na hEorpa.


Glanadh Suas an Satharn Seo

Glanadh Suas - Brúscar Cladaigh

Bruscar a Bailíodh ar an gCladach

An Satharn seo chugainn, 6 Aibreán, beidh an Glanadh Suas bliantúil ar bun i gCois Fharraige, eagraithe ag an bhFochoiste Timpeallachta de chuid Cumann Forbartha Chois Fharraige. Tá sé i gceist an bruscar ar an bpríomhbhóthar agus ar na bóithríní idir Tigh Nancy soir chomh fada le Tigh Chualáin a phiocadh suas, ach a dhóthain daoine a bheith ar fáil.

Beidh an meitheal ag tíocht le chéile ag Seanscoil Sailearna ag 10.00 maidin Shathairn, 6 Aibreáin. Leagfar amach an obair atá le déanamh agus tabharfar amach miotóga agus málaí bruscair. Beidh tae/caifé agus scónaí ar fáil sa tSeanscoil tar éis an ghlanadh suas.

Na laethanta seo tá an-chuid bruscair caite ar taobh an bhóthair mhóir, agus ar an gcladach. Ní chuireann an bruscar le dea-cháil na háite. Iarrtar ar dhaoine tíocht amach an lá sin, agus tacú leis an iarracht bhliantúil le dul i ngleic le fadhb an bhruscair sa gceantar.


Club na bhFoghlaimeoirí

Club na bhFoghlaimeoirí (Uaighneas na Nollag)

Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige

Bhain a raibh i láthair an-taithneamh as an dráma is as an gceolchoirm a bhí ag Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige i Seanscoil Sailearna ar an Satharn seo caite.

Neansaí Ní Choistealbha a chuir tús leis an oíche. Ansin léirigh Club na bhFoghlaimeoirí an dráma grinn MODH DÍREACH, i dteannta daltaí ó Choláiste Cholmcille, Indreabhán. Is dráma é seo a scríobh Máirín Mhic Lochlainn go speisialta don ócáid.

Ina dhiaidh bhí ceol, damhsa is amhráin. I measc na gceoltóirí bhí Stiofán Ó Suibhne, Constance Patten, Enda Mc Cabe, Tom McLoughlin, Becky Ní Éallaithe agus Róisín Seoighe.

Casadh corrstéibh d’amhrán chomh maith. I measc na bhfonnadóirí bhí Gearóid Ó Murchú, Colm Ó Séalaigh, Sorcha Ní Mhonacháin agus Fearghas Mac Lochlainn.

Tar éis an cheolchoirm bhí sólaistí ar fáil Tigh Giblin ar an Spidéal, áit a raibh seisiún breá ceoil ar bun ag na ceoltóirí a bhí sa gceolchoirm.


Club Leabhar Chois Fharraige

Club Leabhar Chois FharraigeBeidh Club Leabhar Chois Fharraige ag teacht le chéile ar an gCéadaoin seo chugainn, 10 Aibreán, ag 9.00 i.n. i dTigh Mholly, leis an úrscéal gearr Fonn a Níos Fiach le Pádraig Ua Maoileoin a phlé. Insíonn sé scéal an fhir atá á thiomáint ag an ocras chun seilg a dhéanamh ar son a theaghlaigh agus cuirtear é i gcomparáid le clasaic an Bhéarla le Hemingway, The Old Man and the Sea.

Tá an leabhar ar fáil ó Leabhar Breac in Indreabhán agus i siopa Chló Iar-Chonnacht sa Spidéal. Tá fáilte roimh chách.


Darkness into Light

Beidh an tsiúlóid Darkness into Light, a eagraíonn Pieta House ag ionaid éagsúla gach bliain, ar siúl arís i mbliana ar an gCeathrú Rua maidin Shathairn, 11 Bealtaine, ag tosú ag Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, ag 4.15 am.

Cuireann Pieta House seirbhís tacaíochta ar fáil do dhaoine atá i mbaol ón Féin Marú nó Féin Gortú.

Más mian leat páirt a ghlacadh san ócáid shiombalach seo, is féidir clárú anois ar líne ach dul ag www.darknessintolight.ie.

Is ar líne amháin ar féidir clárú.


Scoileanna Chois Fharraige ar Stáitse

Scoil Ros a Mhíl - Dráma 2019

Daltaí ó Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl, a bhí páirteach an tseachtain seo sa bhFéile Náisiúnta Scoldrámaíochta i Muileann gCearr leis an dráma ‘Ceiliúradh an Leathchéad’.

Cheana féin tá dhá chorn buaite ag daltaí na scoile ag Féile Scoldrámaíochta na Gaillimhe agus ag Féile Scoldrámaíochta Chonnacht.

An tseachtain seo tá drámaí ó cheithre scoil i gCois Fharraige ag glacadh páirt sa bhFéile Náisiúnta Scoldrámaíochta atá ar bun san Ionad Ealaíne i Muileann gCearr. Seo a leanas na drámaí ó Chois Fharraige, ar éirigh leo ainmniúchán a fháil an mhí seo caite ag Féile Chonnacht a bhí ar bun i Seanscoil Sailearna agus atá san iomaíocht sa bhFéile Náisiúnta an tseachtain seo:

Ceiliúradh an Leathchéad‘ ag Scoil Cholmcille, Ros a Mhíl.

Bóithrín na Smaointe‘ ag Scoil Náisiúnta na Tulaí.

Cigire na Gaeilge‘ ag Scoil Sailearna, Indreabhán.

Lúithrín‘ ag Scoil Sailearna, Indreabhán.

CEARTA‘ ag Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal.

Thosaigh an fhéile ar an gCéadaoin, 3 Aibreán, agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí an Chéadaoin, 10 Aibreán.


Scannán faoi Bergman sa tSeanscoil

Bergman- A Year in the Life

Bergman – A Year in the Life

I Seanscoil Sailearna ar an Déardaoin seo, 4 Aibreán, ag tosú ag 8.15pm, taispeánfar an scannán BERGMAN – A YEAR IN THE LIFE. Is faoin léiritheoir clúiteach ón tSúalainn, Ingmar Bergman, an scannán agus tugann sé léiriú géarchúiseach ar a shaol is ar a shaothar. Tá eolas agus blaiseadh den scannán le fáil ar an suíomh idirlín .

Seo é an scannán deiridh don séasúr. Beidh briseadh ag Club Scannán Sailearna go Meán Fómhair, nuair a bheas tús á chur le séasúr nua scannán ó thíortha éagsúla i Seanscoil Sailearna.


Dumhach na Leanbh

Dumhach na Leanbh 2018

Dumhach na Leanbh 2018

Tá an t-athchóiriú ar an tseanreilig ar a dtugtar go háitiúil Dumhach na Leanbh ag dul ar aghaidh go maith. Tá pláistéireacht déanta ar an gcros agus tá leacht chuimhneacháin nua á réiteach le socrú ar an láthair.

Tá sé socraithe ag Fochoiste Dumhach na Leanbh, atá i mbun na hoibre, go mbeidh Aifreann Chuimhneacháin ag an reilig ar an Déardaoin théis na Cásca, 25 Aibreán, ag 7.30pm tráthnóna.


Bál an Chathaoirligh

D’éirigh thar cionn le Bál an Chathaoirligh a bhí ar bun in Óstán Chois Fharraige, sna Forbacha, an Satharn seo caite.

Sé Seán Ó Tuairisg ó Na hAille atá ina Chathaoirleach ar Chomhairle Chontae na Gaillimhe i mbliana agus bhí an ócáid eagraithe aige ar mhaithe le airgead a bhailiú do thrí charthannacht a bhfuil bá faoi leith aige leo: Pieta House, Fondúireacht Deontóirí Strange Boat agus Tionscadal Tithíochta i Zambia.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Peil (Roinn 3): Ml. Breathnach 1 12, Killererin 1 11.

Peil (Roinn 6): Ml. Breathnach 0 11, St Michaels 1 09.

Peil (f14): Ml. Breathnach 0 07, Killanin 4 07.

Iomáint (f14B1): Cois Fharraige 3 08, Portumna 4 04.

Iomáint (f14C): Ml. Breathnach 1 03, Liam Mellows 6 03.

Sacar (Sciath): Bearna/Na Forbacha 1, Knocknacarra. 3.

Sacar (Sóis 2): Cois Fharraige 5, Kinvara 0.


3 Aibreán 2019