Cartlann Nuachta: 3 Bealtaine 2017

An Spidéal sa gCluiche Ceannais

1_Foireann an Spidéil faoi 14 (2017)

Foireann Peile an Spidéil faoi 14, ar éirigh leo dul chomh fada leis an gcluiche ceannais i gcomórtas Féile na Gaillimhe.

Ar chúl ó chlé: Andrew Egan, Lorcán Ó Curraoin, Finian Ó Conláin, Dylan Ó Dioráin, Jack Ó Flátharta, Padraic Ó Conghaile, Cillian Ó Laoi, Cathal Ó Laoire, Pierce Ó Muiris, Malachy Ó Briain.

Chun tosaigh ó chlé: Liam Ó Conghaile, Pádraic Ó Droighneán, Dara Ó Laoire, Oisín Ó Muiris, Joshua Ó Droighneán, Eoin Ó Conghaile, Diarmuid Ó Dúinn, Ruán Ó hIarnán, Eoghan Ó Fátharta, Luka Ristori, Tomás Farthing.


Seachtain Scoile Ghníomhaí

2_Páistí Scoil Ros a' Mhíl

Páistí ó Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl, ag glacadh páirte sa Seachtain Scoile Ghníomhaí le gairid. Gach lá bhí na páistí scoile gnóthach ag imirt liathróid láimhe, ag tógáil ciceanna píonóis, ag imirt peile & hacaí, ag caitheamh buataisí, agus i mbun rásaí sealaíocta.


Coiste Nua ar an gCumann Forbartha

Mar a tuairiscíodh an tseachtain seo caite, tionóladh Cruinniú Cinn Bhliana ag Cumann Forbartha Chois Fharraige ar an Luan, 24 Aibreán.  Bhí 17 ball den Chumann Forbartha i láthair ag an gcruinniú.

Glacadh le rún ag an gcruinniú go mba cheart don Chuman Forbartha dul i gcomhairle le pobal Chois Fharraige, féachaint cén dearcadh atá ag daoine anois ar cheist an bhóthair nua atá ceapaithe a thógáil idir Gaillimh agus Scríb.  Dúradh ag an gcruinniú go bhfuil an moill mhór ar cinneadh faoin mbealach don bhóthair nua ag cur bac ar dhaoine ó Chois Fharraige cead pleanála a fháil agus ag déanamh dochair fadtéarmach don cheantar, mar go bhfuil ar dhaoine ón áit bogadh isteach go Gaillimh le tithe a cheannach nuair nach féidir cead tógála a fháil ina gceantar dúchais.

Toghadh triúr nua ar an gcoiste stiúrtha: Pádraig Mac Diarmada, na hAille; Kate Fennell, Cor na Rón agus Ríonach Ní Néill, na hAille.  Ath-toghadh Máire Áine Mhic Dhonnacha, An Teach Mór agus Seán Ó Tuairisg, na hAille ar ais ar an gCoiste Stiúrtha.  Glacadh buíochas le Máire Ní Fhlathartaigh, atá ag éirí as an gCoiste Stiúrtha tar éis blianta fada seirbhíse.

Ina thuairisc ar obair na bliana, dúirt an cathaoirleach, Gearóid Ó Fátharta, go raibh  moladh mór tuillte ag na daoine a d’oibrigh ar na fochoistí éagsúla de chuid an Chumann Forbartha i gcaitheamh na bliana agus go mba toradh ar a gcuid oibre é gur éirigh le Paróiste an Chnoic príomhdhuais Ghlór na nGael a bhuachaint arís i mbliana.

Shocraigh Gearóid Ó Fátharta seasamh siar mar chathaoirleach, ach fanacht ar an gCoiste Stiúrtha.  Seo a leanas na hoifigigh a toghadh don chéad bhliain eile:

Cathaoirleach: Donncha Ó hÉallaithe, na hAille.

Leaschathaoirleach: Pádraig Mac Diarmada, na hAille.

Rúnaí: Máirín Nic Lochlainn, Baile na mBroghach.

Leasrúnaí: Kate Fennell, Cor na Rón.

Cisteoir: Mamie Ní Chualáin, An Teach Mór.


Glanadh Suas Chois Fharraige

GlanadhSuas

Seachtain ón Satharn seo chugainn, 6 Bealtaine, tá Glanadh Suas á eagrú ag an gCumann Forbartha i gceantar Chois Fharraige.  Bhí sé ceapaithe a bheith ann an Satharn seo caite, ach mar gheall ar an deireadh seachtaine fada, socraíodh é a chur siar seachtain.

Tá málaí agus láimhíní curtha ar fáil ag Máirtín Mannion, ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe, agus baileoidh an Comhairle Chontae na málaí brúscair a líonfar ó chlós na Seanscoile ar an Luan seo chugainn.

Iarrtar ar dhaoine atá ag iarraidh cúnamh a thabhairt leis an nglanadh suas, castáil le chéile ag Seanscoil Sailearna ar an Sathairn, 6 Bealtaine, ag 10.00 ar maidin.  Beidh fáilte roimh ghasúir chomh maith, ach gan iad a bheith ró-óg.  Ach a dhóthain daoine a bheith ann, ba cheart go mbeadh an áit glanta go maith faoi am lóin.


Coláiste Cholmcille agus Banc AIB

AIB

Tá scolairí na hIdirbhliana I gColáiste Cholmcille ag obair le Banc AIB An Spidéil/Bóthar na Trá le roinnt mhaith bliainta anuas agus bíonn brainse don bhanc sa scoil gach Céadaoin ag am lóin le cabhair ó ionadaí ón mbanc.  I mbliana bhí Banc na Scoile ag díriú ar Fhreagrachtaí Shoisialta i shaol an ghnó agus bhailigh siad breis is €240 do Chumann Ailse na Gaillimhe, €150 do Mheabharshláinte Dhearfach na Gaillimhe & €150 do Ospideal Mhuire na Leanaí Cromghlinn mar pháirt dhó sin.

De Céadaoin seo caite, 26/04/17, tháinig ionadaithe ón mbanc agus ó na carthanachtaí éagsúla seo chuig Coláiste Cholmcille le haghaidh buíochas a ghlacadh leo as an obair dhearfach ar fad agus bronnadh na seiceanna orthu.

Sa bpictiúr tá Jessica AIB , Padraig Ó Lochlainn, Leas-Phríomhoide, Shane Ó Márta , Íde Ní Churraoin, Rachel Dooley, Cumann Ailse na Gaillimhe, Tereasa Clifford, Aghna Nic Dhonnacha agus Violet Uí Ghabháin, Meabharshláinte Dhearfach na Gaillimhe.  Ar chúl : Idirbhliain Choláiste Cholmcille.

Gabhann scolairí Cholaiste Cholmcille & an Múinteoir, Máirín Ní Mhainnín, buíochas le pobal na scoile ar fad as ucht a dtacaíochta i mbliana.


Oíche Boogie sa Spidéal

Traidphicnic2016

Beidh Oíche Boogie ar bun thuas staighre Tigh Giblin, An Spidéal, an Satharn seo chugainn, 6 Bealtaine, ag tosnú ag 9.30pm, leis an DJ Will Softly i mbun an cheoil.  Is  ar mhaithe le airgead a bhailiú don fhéile ceoil TRAIDPHICNIC atá an Oíche Boogie á eagrú.

Beidh an Traidphicnic ag dul ar aghaidh tús mí Iúil, mar atá le roinnt blianta anuas.


I dTreo an tSolais

DarknessIntoLightBeidh an tsiúlóid bhliantúil ar mhaithe le Pieta House, ar bun i mbliana sa Spidéal, chomh maith leis an gCeathrú Rua.  Tosóidh an tsiúlóid ag 4.15am ar maidin.

Seo é an chéad uair dhó a bheith ar bun sa Spidéal agus iarrtar ar dhaoine tíocht le chéile in ionad páirceála na Ceardlainne, sa Spidéal.  Is féidir clárú ar líne ach dul ag an suíomh dil.pieta.ie.

Má tá aon cheist ag aon duine is féidir glaoch ar Nóirín ag 087 654 3593 nó ar Mháirín ag 086 088 8578.


Club Leabhar Chois Fharraige

I dTír StrainséarthaBeidh an chéad tíocht le chéile eile ag Club Leabhar Chois Fharraige ar bun ag 9.00pm ar an gCéadaoin, 31 Bealtaine, i dTigh Mholly, An Lochán Beag, Indreabhán.  I dTÍR STRAINSÉARA le Liam Mac Cóil an leabhar atá roghnaithe don chéad chruinniú eile.

An dara leabhar sa tsraith ‘Lúcás Ó Briain’ (An Litir).  In Éirinn, Earrach na bliana 1612, tugtar litir thábhachtach do Lúcás Ó Briain le breith faoi rún chun na Róimhe agus le leagan i láimh Aodha Mhóir Uí Néill, Iarla Thír Eoghain.  Tá Ó Néill agus na taoisigh Ghaelacha sa Róimh ag iarraidh airm ar Rí na Spáinne le filleadh ar Éirinn agus le cumhacht Shasana sa tír a bhriseadh. Cuireann Lúcás chun farraige agus feallmharfóir rua an namhad, an Sionnach tiomanta díocasach, ar a thóir.

Seo é an dara leabhar i sraith úrscéalta suite in Éirinn agus ar Mhór-Roinn na hEorpa sna blianta corraitheacha sin tar éis Imeacht na hIarlaí.  Tá sé ar fáil ó Chló Iar-Chonnacht agus ó Leabharlann an Spidéil.

Is féidir níos mó eolais a fháil faoin gClub Leabhar ach ríomhphost a sheoladh ag clubleabharcf@nullgmail.com.


Comórtas Dearadh Postaeir

logo-fibingrey1Tá Comórtas Dearadh Póstaer don dráma Ardteiste ‘An Triail’ fógraithe ag an gcompántas drámaíochta Fíbín, atá lonnaithe i gCois Fharraige.  Beidh dearadh an bhuaiteora le feiceáil ar bhallaí in amharclanna ar fud na tíre agus ina ábhar poiblíochta ar shuíomh gréasáin Fíbín, agus sna meáin shóisialta!

Tá Táibléad Android, chomh maith le 30 ticéad chuig ‘An Triail’ le buachaint.

Níl le déanamh ach postaer A3 a dhearadh, a scanadh agus a sheoladh ar ríomhphost ag margaiochtfibin@nullgmail.com.

19 Bealtaine an dáta deiridh le haghaidh iontrálacha.  Tá na treoirlínte le fáil ar shuíomh idirlín Fíbín.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

  • Peil (Sóisear) : Ml. Breathnach 1 – 14, Maigh Chuilinn 7 – 13.
  • Peil (faoi 13) : Ml. Breathnach 2 – 04, Bearna 3 – 01.
  • Iomáint (Sóisear 1): Bearna/na Forbacha 3 – 05, Tuairín 0 – 01.

3 Bealtaine 2017