Cartlann Nuachta: 3 Feabhra 2016

3 Feabhra 2016


Bua Mór ag Scoileanna Chois Fharraige sa gCamógaí

Foireann na Scoileanna 2016

An fhoireann chamógaí ó Scoileanna Chonamara, a bhuail foireann ó Choláiste Bhaile an Chláir i gCluiche Ceannais Camógaíochta Chonnacht (sóisear), a imríodh sa Charn Mhór an tseachtain seo caite leis an scór 4-05 in aghaidh 1-02.

Ar chúl, ó chlé: Aodhán Mac Cormaic (Traenálaí), Donna Cox (Traenálaí), Rosie Ní Dhubhghaill, Síofra Ní Mhárta, Aoife Nic Chormaic, Becky Ní Éallaithe, Tiffany Ní Choisdealbha (Captaen), Elana Nic Fhlannacha, Luka Anna Nic Lochlainn, Emma Cox, Rebecca Ní Alluráin, Sadhb Howlin, Georgina Nic Chartúir (Múinteoir), Orla Ní Shé.

Chun tosaigh, ó chlé: Ciara Nic Eochagáin, Aoife Nic Dhonncha, Blanca Ní Dhonabháin, Máire Ní Fhrighil, Sinéad Ní Chonchubhair, Róisín Ní Dhiomsaigh, Aisling Ní Chonghaile, Áine Ní Laoi. [Pic; Donncha Ó hÉallaithe]


Liathróid Láimhe

Sadhbh agus Pádraig (Liathróid Láimhe)2016

Sadhbh Ní Fhatharta ón gCré Dhubh, An Spidéal agus Pádraic Ó Conghaile, Leitir Peic, An Spidéal a ghlac páirt an deireadh seachtaine seo caite i comórtas Craobh na hÉireann, liathróid láimhe faoi 13. Tá Pádraic agus Sile ag freastal ar Scoil Éinne, An Spidéal.  


Cruinniú leis na hIarrthóirí

Gormfhlaith Ní ThuairisgSeachtain ón Luan seo chugainn beidh deis ag an bpobal na hiarrthóirí san olltoghchán i nGaillimh Thiar-Maigheo Theas a mheas. Tá cuireadh tugtha ag Cumann Forbartha Chois Fharraige do na hiarrthóirí ar fad atá ainmnithe le seasamh sa dáilcheantar tíocht ag cruinniú poiblí, ar an Luan 15 Feabhra, i Seanscoil Sailearna, Indreabhán.

Cheana féin tá ochtar de na hiarrthóirí tar éis a chur in iúl go mbeidh siad i láthair. Foilseofar liosta iomlán na n-iarrthóirí a bheas ag an gcruinniú sa gcolún seo an tseachtain seo chugainn. Sí Gormfhlaith Ní Thuairisg (ar chlé), ó Raidió na Gaeltachta, a bheas sa gcathaoir. Tosóidh an cruinniú ag 8.00 i.n. Tabharfar deis do na hiarrthóirí iad féin a chur i láthair, agus tabharfar deis don phobal ceisteanna a chur orthu.


Scannán Francach sa tSeanscoil an Déardaoin Seo

Quai d'Orsay 01

QUAI D’ORSAY an scannán atá ag Club Scannán Sailearna an Déardaoin seo sa tSeanscoil. Tá cosúlachtaí áirithe idir an scannán seo agus Yes Minister nó The West Wing. Tar éis don Aire Gnóthaí Eachtracha scríbhneoir scripte a cheapadh, ní fada go gcuireann bealaí aisteacha an Aire agus iompar na dtaidhleoirí idirnáisiúnta mearbhall ar an bhfear bocht.

Bhuaigh an scannán seo duais don script is fearr ag Féile Scannán San Sabastian in 2013.

Beidh an scannán á thaispeáint i Seanscoil Sailearna an Déardaoin seo, 3 Nollaig, ag tosaí ag 8.15 i.n. Tá níos mó eolais faoin scannáin, maraon le blaiseadh beag dhó, ar fáil ar an suíomh idirlíon www.clubscannan.ie.


Printíseachtaí

udaras-logoIs é Scéim na bPrintíseachtaí ceann de na scéimeanna is fearr a reáchtálann Údarás na Gaeltachta. Tá scoláireachtaí á dtairiscint arís i mbliana ag an Údarás do chainteoirí líofa Gaeilge ón nGaeltacht, do dhaoine óga a mbeadh fonn orthu traeneáil a fháil mar cheardaí agus cailíocht a bhaint amach. Tá réimse níos leithne printíseachtaí ann anois thar mar a bhíodh.

Is fiú €2,000 na scoláireachtaí seo. Tá tuilleadh eolais le fáil ach glaoch ar 091 503121 nó dul go suíomh idirlín an Údaráis. Tá go dtí an Aoine, 26 Feabhra, leis na foirmeacha a líonadh is a sheoladh ar ais.


Comórtas Scoraíochta Idirbhailte

ScoraíochtTá Cumann Forbartha Chois Fharraige ag eagrú Comórtas Scoraíochta Idirbhailte aríst i mbliana. D’éirigh thar cionn leis an gcomórtas anuraidh. Ghlac ceithre bhaile páirt sa gcomórtas: Na hAille, Corr na Rón, Baile na mBroghach agus An Lochán Beag is an Teach Mór le chéile. I mbliana tá an comórtas á leathnú amach do bhaile ar bith i gCois Fharraige ó Sruthán na Liberties sna Forbacha anoir go Abha Casla.

Séard atá i gceist leis an gcomórtas ná seó nó scoraíocht, thart ar 25 noiméad ar fhad, a chur ar an stáitse, ina mbeadh ceol, amhránaíocht, damhsa, scéalaíocht, greann, drámaíocht etc. faoi théama eicínt.

Bronnfar Príomhghradam an chomórtais don léiriú is fearr, ag cur san áireamh na réimsí seo: (i) ceol; (ii) amhránaíocht; (iii) damhsa; (iv) daoine óga; (v) éagsúlacht; (vi) cumadóireacht; (vii) scéalaíocht/filíocht/lúibíní; (viii) aisteoireacht; (ix) greann; (x) feisteas.

Tá go dtí an Luan, 8 Feabhra, ag bailte lena chur in iúil an mbeidh siad páirteach sa gcomórtas scoraíochta.

Tá an Cumann Forbartha ag súil go mbeadh an comórtas críochnaithe faoi dheireadh Mhárta.

Tá níos mó eolais faoin gcomórtas le fáil ar shuíomh idirlíon an Chumann Forbartha, sé sin www.coisfharraige.ie/cumann-forbartha nó ó Mháirín Mhic Lochlainn ag an uimhir 086 0888578.


Club Leabhar na nÓg

TuismitheoirínaGTá Club Leabhar na nÓg á bhunú ag Tuismitheoirí na Gaeltachta ar an gCeathrú Rua.

Club é seo do thuismitheoirí agus gasúir – beidh na tuismitheoirí in éindí leis na gasúir agus iad ag plé na leabhra éagsúla chuile sheachtain.

Cuirfear tús leis an gclub nua ar an Satharn, 13 Feabhra, ag a 2 a chlog in Ionad Thuismitheoirí na Gaeltachta ar an gCeathrú Rua. Mairfidh an club ar feadh 6 seachtaine agus beidh leabhar amháin á léamh in aghaidh na seachtaine.

Costas €25 a bheidh ar an gclub. Clúdóidh sé seo costas na leabhar (5 leabhar ar fad a bheidh i gceist). Beidh an chéad dá leabhar roghnaithe roimhré ach is faoi na gasúir féin a bheas sé ina dhiaidh sin an rogha a dhéanamh.

Beidh an club dírithe ar ghasúir atá ag léamh go neamhspleách cheana féin (thart ar seacht mbliana ar aghaidh) ach déanfar iarracht freastal ar chuile dhuine a chuireann spéis sa gclub.

Ní mór do na rannpháirtithe bheith ina mbaill de Thuismitheoirí na Gaeltachta – is féidir ballraíocht a ghlacadh ag an gcéad seisiún.

Má theastaíonn uait bheith páirteach ní gá ach teagmháil a dhéanamh linn ag tuismitheoiringaeltachta@nullgmail.com nó 087 4364618.


Coiste Nua Cluichí Pobail i gCois Fharraige

Ag cruinniú sa gCrann Taca le gairid cuireadh coiste nua ar bun le tabhairt faoi Cluichí Pobail a eagrú i gceantar Cois Fharraige don bhliain 2016. Seo a leanas an coiste nua: Mike Ó Scanlán ón bPúirín mar Chathaoirleach, Murray Scott ó na Doiriú mar Rúnaí, Caitríona Uí Laoi ó Bhaile an tSagairt mar Leasrúnaí, Micheál Ó Fátharta ó na hAille mar Chisteoir agus Máire Áine Bhreathnach ó Sheana Ghurráin mar Oifigeach Cosanta Páistí. Ar an gCoiste chomh maith tá Séamas Geraghty ón Spidéal, Christine Cox ón Spidéal agus Micheál Ó Gaoithín ón Tulach.

Socraíodh Lá Spóirt a eagrú mí Aibreáin le gasúir a roghnú le páirt a thógáil i gCluichí Pobail na Gaillimhe. Beidh ceantar Chois Fharraige ag freastal ar an gceantar ó Dhoire Locháin siar chomh fada le Ros a’ Mhíl.


Cothú Sláinte ar an gCeathrú Rua

Tá clár cothú sláinte ar bun faoi láthair ag Coiste Cairde Áras Mhic Dara ar an gCeathrú Rua. I gcomhair leis an diaitéiteach, Mairead Ní Chinnide agus an fisiteiripe Sarah Casey, tá clár ocht seachtaine curtha le chéile. Cuireadh tús leis an gclár trí seachtaine ó shin in Áras Mhic Dara agus tá thart ar nócha duine páirteach.

Foghlaim faoi cén chaoi meáchan a chailleadh, bia sláintiúil agus an tábhacht mhór atá le haclaíocht is mó atá ann. Tá duaiseanna €100 don fhear agus don bhean is mó a chaillfeas meáchan.

Eagraíonn Coiste Cairde Áras Mhic Dara imeachtaí caitheamh aimsire agus imeachtaí oideachasúla eile do dhaoine a dhéanann freastal ar Áras Mhic Dara, ar an gCeathrú Rua.