Cartlann Nuachta: 3 Samhain 2021

Féile Chois Fharraige

Johnny Connolly agus Johnny Óg

An ceoltóir Johnny Óg Connolly, in éindí lena athair, an boscadóir Johnny Phádraig Pheter Ó Conghaile, a fuair bás deireadh na bliana 2019. Is ag an gcoirmcheol in ómós do Johnny, a tionóladh in Óstán na Páirce, mí Bealtaine 2016 a tógadh an pictiúr.

Beidh ‘An Cosán Draíochta’, píosa nua ceol atá cumtha ag Johnny Óg in ómós dá athair, á chur ar stáitse ag Stiúideo Cuan sa Spidéal, le linn Féile Chois Fharraige.

Idir 17 agus 21 Samhain a bheas Féile Chois Fharraige ar bun. Féile nua ealaíona Gaeltachta atá ann, le béim ar pháirtíocht an phobail sna himeachtaí.

Seo a leanas cuid de na príomh-imeachtaí atá beartaithe don chlár ilghnéitheach atá curtha le chéile ag an meitheal eagraithe:

 • ‘An Cosán Draíochta’: ceol nua-chumtha de chuid Johnny Óg Connolly i gcuimhne ar a athair, an boscadóir Johnny Phádraic Pheter Ó Conghaile, á chur ar stáitse i Stiúideo Cuan sa Spidéal, ón gCéadaoin, 17 Samhain, go dtí an Domhnach, 21 Samhain.
 • I gCion ar Joe’: seó de chuid Aisteoirí an Spidéil faoi stiúir Mhike P Ó Conaola i gcuimhne ar Joe Steve Ó Neachtain, a bheas á chur i láthair i Seanscoil Sailearna ar an Aoine (19ú), Satharn (20ú) agus Domhnach (21ú).
 • Ceolchoirm Cholmcille : comóradh ceolmhar ar Cholmcille le ceoltóirí ar an ardán ó Dhún na nGall, Albain, Doire Cholmcille chomh maith le Conamara in Óstán na Páirce, An Spidéal, ar an Satharn, 20 Samhain.
 • Arracht : taispeántas ar an scáileán mór i Seanscoil Sailearna den sár-scannán a rinneadh faoin nGorta Mór i gConamara i gcomhar le Club Scannán Sailearna.
 • Ócáid Liteartha: ceiliúradh ar litríocht Ghaeilge do dhaoine fásta i gcomhar le BARZAZ, le béim ar an dá leabhar úrnua MADAME LAZARE agus KHALIL. I dTigh Mholly, An Lochán Beag, ar an gCéadaoin, 17 Samhain.

Cumann Forbartha Chois Fharraige i gcomhar leis an bhFóram Pleanála Teanga do cheantar Chois Fharraige atá ag eagrú na Féile le tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta, Foras na Gaeilge agus ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe.

Tá ticéid don fhéile ar fáil ar €50 a thugann cead isteach don trí mhór-imeacht: An Cosán Draíochta, I gCion ar Joe agus Ceolchoirm Cholmcille.

Beidh na ticéid don seó ‘An Cosán Draíochta’ le fáil ó Stiúideo Cuan, An Spidéal, trí Eventbrite. Tá na ticéid do ‘Ceolchoirm Cholmcille’ agus do ‘I gCion ar Joe’ le fáil ó Oifig na Féile, Inis Fáil, An Spidéal. Is féidir suíochán donn scannán Arracht a chur in áirithe trí dul ag suíomh an Chlub Scannán, WWW.CLUBSCANNAN.IE.

Club Scannán Arracht: Saise agus Darach

Radharc as an scannán ARRACHT a bheas á thaispeáint i Seanscoil Sailearna le linn Féile Chois Fharraige, ar an 18 Samhain.

Is féidir clár iomlán na Féile a fháil ar WWW.COISFHARRAIGE.IE agus ar an leathanach Facebook atá ag Féile Chois Fharraige. Breis eolais ón ríomhphost feilechoisfharraige21@nullgmail.com nó tré glaoch/téacs a sheoladh chuig 083 0106294.


Na Breathnaigh sa gCluiche Ceannais

Cumann Mícheál BreathnachDé Domhnaigh seo chugainn beidh an fhoireann sóisir iománaíochta atá ag Cumann Micheál Breathnach san iomaíocht ar Pháirc an Phiarsaigh ag meánlae i gCluiche Ceannais an Chontae sa gComórtas Sóisear 1, in aghaidh Bhóthar na Trá.

Nuair a chas an dá fhoireann le chéile níos túisce i mbliana sa gCraobhchomórtas Sóisear A bhí bua éasca ag Bóthar na Trá/Cnoc na Cathrach leis an scór 3 – 22 in aghaidh 1 – 13. Beidh an bainisteoir, Cárthach Breathnach, ag súil le taispeántas níos fearr an uair seo óna chuid iománaithe agus ag súil chomh maith le tacaíocht mhaith sa seastán ó Chois Fharraige leis an bhfoireann a ghríosadh.

Ag meánlae ar an Domhnach seo chugainn chomh maith beidh iománaithe An Spidéil ag imirt in aghaidh Bleá ‘n Rí sa gCluiche Leathcheannais Dícháilithe ag an nGrád Idirmheánach. I gCarn Mór a bheas an cluiche ar bun ag tosú ag meánlae.


Oireachtas na nÓg

Oireachtas na nÓg i dTigh Chualáin 2021

Oireachtas na nÓg i dTigh Chualáin

D’éirigh thar barr le Oireachtas na nÓg, a eagraíodh an Aoine seo caite i dTigh Chualáin, ar an gCoill Rua. Tugadh le chéile aos óg an cheantair a bheadh páirteach in Oireachtas na Gaeilge, dá mbeadh sé ar siúl an deireadh seachtaine seo caite. Bhí caighdeán fíor-ard ag na daoine óga a ghlac páirt agus fuaireadar aiseolas ó mholtóirí, a sheasfaidh dóibh an chéad bhliain eile agus iad ag taisteal go Cill Áirne le haghaidh Oireachtas na Gaeilge 2022.

Bhí ‘Oireachtas na nÓg’ eagraithe ag Ceoltóirí Óga Chois Fharraige le tacaíocht ó Chumann Forbartha Chois Fharraige.


AGM an Fhóram Pleanála Teanga

Katie Ní Loingsigh agus Aoife Ní Chonghaile

Is ar an Máirt seo chugainn, 9 Samhain, a bheas Cruinniú Cinn Bhliana ag Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga i Seanscoil Sailearna. Dhá bhliain ó shin bunaíodh comhlacht nua le feidhmiú mar cheann-eagraíocht leis an bPlean Teanga do cheantar Chois Fharraige a chur i bhfeidhm. Go gairid ina dhiaidh sin cuireadh dian-ghlasáil i bhfeidhm, rud a chuir srianta móra ar an bhFóram.

Tá oifig ag an bhFóram ar An Spidéal in Inis Fáil, sa teach trasna ón gClochar sa Spidéal. Beirt atá fostaithe ag an bhFóram, Katie Ní Loingsigh agus Aoife Ní Chonghaile.

Tá cead ag na eagraíochtaí go léir atá cláraithe leis an bhFóram ionadaithe a chur chuig an gCruinniú Cinn Bhliana ar an Máirt seo chugainn. Tosaíonn an cruinniú ag 8.00pm.


Crúiscín Lán Dúnta

Tá sé fógraithe ag An Crúiscín Lán go mbeidh sé dúnta do mhí na Samhna. Dhún an teach tábhairne Oíche Shamhna, an Domhnach seo caite. Ceaptar go mbeidh sé ar oscailt aríst aimsir na Nollag.

Níl sé i bhfad ó shin ó bhí cúig theach tábhairne i Sráidbhaile an Spidéil, ach anois ar feadh Mhí na Samhna ní bheidh ar oscailt ach An Nead. Siar an bhóthair tá na pubannaí eile ar fad ar oscailte aríst: Tigh Chualáin ar an gCoill Rua; An Poitín Stil agus Tigh Mholly (trí oíche sa tseachtain) ar An Lochán Beag; Tír na nÓg in Indreabhán agus Tigh Pheadair Mhóir ar an mBánrach.


Ceist na Reilige

Reilig an Chnoic

Reilig An Chnoic

Thug an Comhairleoir Contae, Pádraig Joe Joe Mac an Iomaire, cuntas don chruinniú míosúil a bhí ag Coiste Stiúrtha Chumann Forbartha Chois Fharraige ar an Luan seo caite, faoi na hiarrachtaí atá déanta ag Comhairle Chontae na Gaillimhe teacht ar thalamh feiliúnach le reilig nua a fhorbairt i gCeantar an Chnoic, mar go bhfuil an reilig lán ar Bhóithrín an Aill Fhinn.

Go dtí seo theip ar an gComhairle Chontae tíocht ar shuíomh a bheadh feiliúnach agus sách domhain le go nglacfaí leis. Léiríodh díomá ag an gcruinniú nár glacadh leis an suíomh ar an gCoill Rua, mar nach mbeadh a dhóthain domhain ann.

Tá an Cumann Forbartha le tuilleadh brú a chur ar an gComhairle Chontae faoin gceist agus cruinniú a iarraidh leis na feidhmeannaigh atá ag plé le reiligí.


Peil na mBan

Brian Gannon ag bronnadh geansaithe 2021

Brian Gannon sa lár ó Gannon Civil Engineering ag bronnadh set geansaithe ar fhoireann Chumann Micheál Breathnach i bPeil na mBan ar an Satharn seo caite.

Ag glacadh leis na geansaithe ar son na fóirne tá Sadhbh Howlin (Captaen) ar chlé agus Róisín Ní Ghionnáin, leas-deirfiúr le Brian.

Dé Sathairn seo caite bhronn Gannon Civil Engineering set geansaithe ar fhoireann sóisear Peil na mBan de chuid Cumann Micheál Breathnach. I mbliana d’éirigh leis an bhfoireann dul chomh fada le Cluiche Leathcheannais an Chontae ach buaileadh iad. Beidh siad ag súil le dul chomh fada leis an gCluiche Ceannais an chéad bhliain eile agus é a bhuachan, le ardú céime a fháil. Tá roinnt imreoirí óga den scoth ag tíocht aníos a chuirfidh go mór leis an bhfoireann.


BISEACH 2021

Biseach 2021

I mbliana arís tá BISEACH, an iris bhliantúil a fhoilsíonn Cumann Forbartha Chois Fharraige, díolta amach sna siopaí i gCois Fharraige. Tá sé socraithe ag an gCumann Forbartha 100 eile a fháil clóite agus iad a bheith ar díol arís sna siopaí an deireadh seachtaine seo.


Cúrsaí Bus

Ag cruinniú a bhí ag Coiste Stiúrtha Chumann Forbartha Chois Fharraige ar an Luan seo caite, fáiltíodh roimh an tuairisc go bhfuil sé i gceist ag an rialtas cur go mór leis an seirbhís bus atá ar fáil i gceantair tuaithe. Cé go bhfuil feabhas mór tagtha ar líon na mbusanna atá ag freastal ar cheantar Chois Fharraige le dhá bhliain anuas, dúradh ag an gcruinniú go bhféadfaí feabhas a chur ar an seirbhís le go bhfeilfeadh sé níos fearr do mhic léinn ag freastal ar an Ollscoil agus ar an GMIT, chomh maith le daoine a úsáideann seirbhísí traenach, le dul nó tíocht ó Bhleá Cliath.

Dúradh ag an gcruinniú chomh maith go raibh na táillí ar an 424 a fhreastalaíonn ar Chois Fharraige i bhfad níos daoire ná na táillí ar an mbus a théann go Uachtar Ard agus go Gort.

Tá sé i gceist ag an gCumann Forbartha aighneacht a chur ag an NTA faoi na bealaí a d’fhéadfaí an tseirbhís bus a fheabhsú i gConamara Theas le go mbeadh níos mó daoine sásta é a úsáid.


Buaiteoir ó Chois Fharraige

Oireachtas na GaeilgePádraic Seoighe, an t-amhránaí as Ros an Mhíl, a bhuaigh duais na ngrúpaí don amhrán nuachumtha is fearr ag Oireachtas na Samhna ag ócáid a bhí ar bun i mBaile Átha Cliath ar an Aoine seo caite.

‘Chuile Dhuine Lena Scéal Féin’ is teideal don amhrán a scríobh Pádraic. Amhrán dóchais atá ann, a dúirt sé, tar éis “dhá bhliain ghruama faoi scáth na paindéime”.

In éindí le Pádraic sa ngrúpa buacach bhí Maidhc Ó hÉanaigh ón Spidéal.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

 • Peil (Sinsear): An Spidéal 0 14, Cortoon Shamrocks 1 09.
 • Peil (Sinsear): An Cheathrú Rua 1 07, Bearna 0 09.
 • Peil (Idirmheánach): Oileáin Árann 0 14, Naomh Anna, Leitir Móir 4 07.
 • Sacar (Corn Brennan): Cois Fharraige 2, Shriven Rovers 1.
 • Sacar (Corn Brennan): Bearna/Na Forbacha 0, Carrick Utd 3.
 • Sacar (faoi 17): Cois Fharraige 3, Craughwell Utd 2.
 • Sacar (faoi 15): Macdara 2, Mervue Utd. 5.
 • Sacar (Cailíní faoi 14): Bearna/Na Forbacha 5, Maree/Oranmore 0.
 • Sacar (faoi 13): Macdara B 3, Cregmore/Claregalway. 3.

3 Samhain 2021