Cartlann Nuachta: 30 Bealtaine 2018

Corn Drámaíochta 2018

Scoil Ros a Mhíl le corn drámaíochta 2018

Naíonáin Mhóra agus Naíonáin Bheaga ó Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl, leis an gcorn a bronnadh orthu i mBáile Átha Cliath, an tseachtain seo caite, a bhuadar ag an bhFéile Scoldramaíochta i Muileann gCearr, an mhí seo caite.

Ar cúl, ó chlé: Síle Nic Con Iomaire (Príomhoide agus an múinteoir ranga), Aoife Ní Chonchubhair, Luca Mac Con Iomaire, Donnacha Ó Cualáin, Naoise Ó Flatharta, Sorcha Ní Shúilleabháin, Aoife Ní Nia, Ruadhán Ó Maoileoin, Abigail Ní Chnáimhín, Nóirín Uí Ghriofa (cuntóir ranga).

Chun tosaigh, ó chlé: Eabha Ní Chéide, Ríona Ní Fhatharta, Seán Mac Donnacha, Caolan Castillo-Keating.


Comórtas Peile Gael Linn

 Foireann-an-Spidéil-ag-comórtas-Gael-Linn 2018

Foireann Peile ó Scoil Éinne sa Spidéal, a ghlac páirt i gComórtas Peile Gael Linn do na bunscoileanna, a reachtáladh le gairid i Ros a’ Mhíl. [Pictiúr: Seán Ó Mainnín]


Pleanáil Teanga Chois Fharraige

An tseachtain seo caite, ag cruinniú d’Fhóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga, socraíodh glacadh le tairiscint ó Údarás na Gaeltachta €150,000 a chur ar fáil in aghaidh na bliana do Phlean Teanga Chois Fharraige. Beidh cead ag an bhFóram beirt fhostaithe lánaimseartha a cheapadh.

Tá sé os cionn bliana anois ó ghlac Aire na Gaeltachta le Plean Teanga Chois Fharraige, ach dhiúltaigh an Fóram glacadh le tairiscint €100,000 agus duine amháin a fhostú, ar an mbonn nár leor é leis an bplean a fheidhmiú. Roimh an Nollaig fuair an Fóram tairiscint eile ón Údarás, faoina mbeadh €150,000 in aghaidh na bliana ar fáil don Fhóram agus dúirt Roinn na Gaeltachta go mbeadh tacaíochtaí breise á bhfógairt ‘go luath san athbhliain’. Cé nach bhfuil na tacaíochtaí breise fógraithe fós ag an Roinn, shocraigh an Fóram ag cruinniú na seachtaine seo caite glacadh leis an tairiscint nua seo, le súil go mbeidh na tacaíochtaí breise á gcur ar fáil ag an Roinn.

Socraíodh comhlacht nua a bhunú láithreach agus ainmníodh Máire Ní Neachtain ón Spidéal, Seán Breathnach ó na Forbacha agus Tomás Ó Neachtain ón Tulach mar stiúrthóirí eatramhacha leis an gcomhlacht a chlárú. Nuair a bheas an comhlacht cláraithe, tabharfar cuireadh d’eagraíochtaí pobail ionadaithe a ainmniú mar bhaill den chomhlacht agus toghfar stiúrthóirí buana ansin.

Nuair a bheas conradh aontaithe le hÚdarás na Gaeltachta fógrófar post lánaimseartha mar Oifigeach Pleanála Teanga do Chois Fharraige.

Tá Plean teanga Chois Fharraige ar fáil mar PDF anseo anois: Plean-Teanga-Chois-Fharraige-Criochnúil.pdf


Rásaí Bád sa Spidéal

Beidh geallta bád seoil ar bun sa Spidéal ar an Domhnach seo chugainn, 3 Meitheamh. Rásaí do na báid mhóra agus do na leathbháid a bheas ann, ag tosaí ag 1.00pm.


Gaillimh 2020

Roghnóidh trí thionscadail ó Ghaeltacht Chonamara le airgeadú faoin scéim Bailte Beaga – Smaointe Móra, scéim maoinithe do thionscadail bheaga ar fud Chontae na Gaillimhe, mar chuid de Gaillimh 2020.

1. Tá Cumann Forbartha Chois Fharraige le €5,000 a fháil le Lóchrann Chonamara a eagrú ar Oíche Shin Sheáin 2019 ar an Teach Dóite.

2. Tá Ionad Oidhreachta Leitir Mhealláin le €6,000 a fháil le tionscadail a eagrú ar Carraig an Iolair, amach ó Cheann Gólam le linn Oireachtas na nOileán 2019.

3. Tá Traidphicnic le €3,000 a fháil le tionscadail ealaíne a eagrú le linn na féile, a bheas ar bun mí Iúil seo chugainn.


Boscaí Chois Fharraige

Sa reifearnn Dé hAoine seo caite vótáil daoine go láidir i gCois Fharraige TÁ le fáil réidh leis an Ochtú Leasú ar an mBunreachta agus cead a thabhairt do na polaiteoirí an ginmhilleadh a dhéanamh dleathach. Seo thíos céatadán na ndaoine a bhí ag vótáil TÁ i gceantair éagsúla i gCois Fharraige:

Na Forbacha (2 bhosca): 70%

An Spidéal (3 bhosca): 67%

Indreabhán (2 bhosca): 68%

An Tulach: 62%

Ros a’ Mhíl: 67%

An Cheathrú Rua (3 bhosca): 64%

Tuairín: 71%

Leitir Móir: 67%

Leitir Mealláin: 64%

Tír an Fhia: 62%

Camus: 61%

Ros Muc: 48%


Cois Fharraige 2066

Triúr ag Léamh ag Seoladh Cois Fharraige 2066

Daltaí ó Choláiste Cholmcille ag léamh píosaí cumadóireachta as ‘Cois Fharraige 2066’, ag ócáid foilsithe an leabhráin i Seanscoil Sailearna, Dé hAoine seo caite. Ó chlé: Fiach Ó Coistealbha, Elyssa Nic Dhonnacha agus Tara Ní Mháille.

Ag ócáid i Seanscoil Sailearna ar an Aoine seo caite, seoladh an leabhrán ‘Cois Fharraige 2066’, bailiúchán filíochta agus próis ón gcomórtas liteartha a eagraíodh mar chuid d’Oireachtas Chois Fharraige 2016, scríofa ag daltaí ó Choláiste Cholmcille, Indreabhán, agus Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal.

Sí an file agus an t-oideachasóir Máire Uí Ráighne a sheol an leabhrán agus bronnadh dhá chóip ar gach dalta a bhfuil píosa leo sa leabhrán.

Ar son an Chumann Forbartha ghlac Donncha Ó hÉallaithe buíochas le Máire Ní Fhlathartaigh, Caitríona Uí Bhéarra agus Máire Denvir as an obair a rinne siad ag eagrú an chomórtais, a raibh urraíocht déanta air ag an eagraíocht COGG.

Tá an leabhrán le ceannacht i Siopa an Phobail, Indreabhán; Tigh Mhic Phroinnsias agus Tigh Mháirtín O Donnell, An Spidéal, agus Tigh Dhurcáin ar an Tulach.

Cois Fharraige 2066 Grúpa ar fad

An Grúpa ar fad a ghlac páirt i gCois Fharraige 2066


Féile Chois Fharraige

oireachtas chois fharraige 2016

Damhsa ar an Sean-Nós ag Oireachtas Chois Fharraige 2016

Tá sé i gceist féile nua chultúrtha a eagrú mí Dheireadh Fómhair seo chugainn i gCois Fharraige. Beidh cruinniú ar bun san ITT ag 8.30pm ar an Máirt seo chugainn, 5 Meitheamh, le meitheal eagraithe a chur le chéile. Ar an oíche socrófar na dátaí agus na príomhimeachtaí a bheas ar bun le linn na féile. Fáilte roimh dhuine ar bith ar mhaith leo cúnamh a thabhairt leis an obair eagraithe. Is faoi scáth Cumann Forbartha Chois Fharraige, a bheas an fhéile á heagrú, le cúnamh ó Ealaín na Gaeltachta.


Club na bhFoghlaimeoirí ar an nGearrliosta

Club FoghlaimeoiríTá Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige roghnaithe ar an ngearrliosta le haghaidh duais €500 ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe, ar a dtugtar Gradam Phobail an Chathaoirligh. Beidh an gradam á bhronnadh ag Cathaoirleach an Chomhairle Chontae, Eileen Mannion, anocht (Déardaoin, 31 Bealtaine) sa gClochán.

Cumann Forbartha Chois Fharraige a d’ainmnigh Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige sa rannóg ‘Gradam don Rannchuidiú is Fearr sa Ghaeilge’.

Ar an ngearrliosta chomh maith tá an eagraíocht Tuismitheoirí na Gaeltachta, atá lonnaithe sa gCeathrú Rua; Spleodar, a eagraíonn Coláistí Gaeilge agus imeachtaí eile ar fud an chontae agus Comharchumann Dhúiche Sheoighe, Corr na Móna.

Tá bunaitheoir Ionad Oidhreachta Leitir Mealláin, John Bhaba Jeaic Ó Conghaile, i measc dháréag atá ainmnithe don ghradam mar Oibrí Deonach na Bliana. Tá Pádraig Ó Biadha ainmnithe don Ghradam Foilseachán Oidhreachta as a leabhar faoi Ceantar na nOileán, a foilsíodh anuraidh.


Bailiúchán ar Son Dumhach na Leanbh

Dumhach na Leanbh 2018

Ar an Satharn seo chugainn, 2 Meitheamh, beidh bailiúchán ar bun taobh amuigh de Shiopa an Phobail (Tigh Joyce) in Indreabhán, ar mhaithe le Ciste Athchóirithe Dumhach na Leanbh. Tá fochoiste den Chumann Forbartha tagaithe le chéile le tabhairt faoin obair athchóirithe ar an reilig cois cladaigh ar an Teach Mór.

Ceaptar go gcosnóidh an obair athchóirithe thart ar €5,000 agus is chuige sin a bheas an bailiúchán ar bun ar an Satharn seo chugainn, ag tosaí ag 9.00am agus ag leanacht ar aghaidh go dtí a 5.00pm.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Iomáint (Sóisear A): Ml Breathnach 2 – 10, Liam Mellows 2 – 16.

Iomáint (Sóisear C1): Spidéal 0 – 13, Tyngh Abbey Duniry 3 – 15.

Iomáint (faoi 14): Cois Fharraige 3 – 13, Gort 0 – 01.

Iomáint (faoi 12): Ml Breathnach 4 – 09, An Spidéal 1 – 03.

Iomáint (faoi 12): Bearna-Na Forbacha 0 – 03, Cinn Mhara 4 – 05.

Peil (Roinn 2): An Spidéal 2 – 10, Kilkerrin-Clonberne 1 – 12.

Peil (Roinn 8): Ml Breathnach 1 – 13, N. Anna Leitir Móir 1 – 03.

Peil (faoi 16): An Spidéal 7 – 11, Uachtar Ard 3 – 12.

Peil (f14): Ml Breathnach 0 – 07, Cliften-Renvyle 5 – 04.

Peil (faoi 12): An Spidéal 0 – 03, St Michaels 5 – 13.


30 Bealtaine 2018