Cartlann Nuachta: 30 Marta 2016

30 Marta 2016


Laochra 1916 i Láthair ag Scoil Sailearna

Laochra 1916 ag Scoil Sailearna

Obair Ealaíne le Dara McGee os comhair Scoil Sailearna


Lá Spóirt na gCluichí Pobail

Baile an Doirín 2012

Iomaitheoirí ó Chois Fharraige a bhí páirteach i gCluichí Pobail an Chontae 2012. Tar éis briseadh dhá bhliain beidh Lá Spóirt aríst ann i mbliana, ar an 24 Aibreán sa Spidéal, le ionadaithe ó Chois Fharraige a roghnú le bheith páirteach i gCluichí Pobail an Chontae aríst i mbliana.

Tá sé socraithe Lá Spóirt na gCluichí Pobail a eagrú ar an Domhnach, 24 Aibreán, ar pháirc Choláiste Chonnacht. Ní raibh an Lá Spóirt ann  ó 2013, mar nach raibh aon choiste sásta freagracht a thógáil as a eagrú.

Tá coiste nua tagaithe le chéile faoi chathaoirleacht Mhike Scanlon le deis a thabhairt do dhaoine óga i gceantar Chois Fharraige a bheith páirteach in imeachtaí Cluichí Pobail.

Eagraítear an Lá Spóirt le daoine a roghnú le dul ar aghaidh go Cluichí Pobail an Chontae a bhíonns ar bun ag tús mí Meithimh i mBaile an Doirín.  Tar éis briseadh na Cásca beidh foirmeacha á ndáileadh ar gach páiste sna bunscoileanna seo a leanas: Na Forbacha, An Spidéal, Sailearna, An Tulach agus Ros a’ Mhíl.


Tús Maith ag Iománaithe Micheál Breathnach

Cumann Mícheál BreathnachTá tús fíormhaith curtha ag foireann iománaíochta Micheál Breathnach leis an séasúr.  Go dtí seo tá dhá chluiche buaite go héasca sa gcomórtas Soisear 1, do chlubanna nach bhfuil foireann sinsir acu.  Bhuail siad Sceachanach go héasca leis an scór 4 – 14 in aghaidh 0 – 9.  Bhí bua ollmhór ag an bhfoireann in aghaidh Tuama ar an Luan seo caite leis an scor 5 – 16 in aghaidh 1 – 4.

Is deas mar atá cuid de na imreoirí óga tagaithe chun cinn, cosúil le Ruairí Óg Ó Béarra agus Rónán Ó Beoláin le cur leis bhfoireann a rinne fíormhaith anuraidh agus a shrois an cluiche ceannais sa gcomórtas Sóisear 1.

Beidh foireann faoi 14 Micheál Breathnach ag imirt sa mbaile in aghaidh Bleá ‘n Rí an Déardaoin seo, 31 Márta ag 6.45 i.n.

Torthaí Spóirt

Iomáint Sóisear 1: Micheál Breathnach 5 -16, Tuaim 1 – 4.

Iomáint Mionúr: Micheál Breathnach 3 -05, Cinn Mhara 3 – 13.

Peil faoi 16: Micheál Breathnach 1 -04, Cill Ainnín 6 – 14.

Peil faoi 13: Micheál Breathnach 3 -07, Cill Ainnín 3 – 08.

Iománaithe na mBreathnach IV

Iománaithe na mBreathnach sa gcoimhlint le deireannas le Tuaim, i gcluiche Sóisear I. Bhuail siad báireoirí Thuama go héasca. Cluiche in aghaidh Baile Átha an Ghártha, an Domhnach seo.


Cúrsa ag Croílíne Chois Fharraige

Croílíne Chois FharraigeBeidh Croílíne Chois Fharraige ag cur cúrsaí Céad Fhreagróirí Cairdiacha (Cardiac First Responders) ar siúl ar an Spidéal ar na dátaí seo a leanas: 2 Aibreán agus 14 Meitheamh.  Idir 9.30 r.n. agus 3 i.n. a bheas na cúrsaí ar bun agus tá táille €20 i gceist.

Cuirfear bun-oiliúint sna hábhair seo a leanas orthu siúd a dhéanfaidh freastal ar na cúrsaí: Athbheochan Chardascamhógach (CPR); Uath-Dhífhibrileoir Seachtrach (AED) a úsáid agus an chaoi chun cabhrú le daoine fásta, gasúir agus páistí a bheadh á dtachtadh.

Beidh cárta aitheantais Céad Fhreagróra Cairdiacha Pobail de chuid an Chomhairle Cúraim Eigeandála Réamhoispidéal (PHECC) ag dul dóibh siúd a n-éireoidh leo an cúrsa a dhéanamh.

Le áit a chur in áirithe, seol ríomhphoist chuig training@nullcroiline.com nó téacs chuig 087 6504534.


Sa Bearna Bhaoil le Seoladh i nGaillimh

SaBhearnaBhaoil_300_453_c1Déanfar an leabhar nua le Cormac Ó Comhraí, ‘Sa Bhearna Bhaoil: Gaillimh 1913-1923’  sheoladh i Siopa Leabhar Charlie Byrne’s, An tSráid Láir, Gaillimh ar an Déardaoin, 7 Aibreán ag 6.30 i.n. Beidh fáilte roimh chách chuig na hócáide.  Tá taighde éachtach déanta ag Cormac leis an leabhar  a chur le chéile,  a bheas mar fhoinse ar feadh i bhfad ar Cogadh an Saoirse i gContae na Gaillimhe. Tá Cormac ag múineadh staire i Scoil Chuimsitheach Chiaráin, ar an gCeathrú Rua agus is as na Forbacha é ó thús.

Tá an leabhar foilsithe ag Clo Iar-Chonnacht agus le fáil i mórán gach siopa i gCois Fharraige ar phraghas €20.


Féile Scannán na Réabhlóide

ClubScannan-ComharthaiTaobhAmuigh-Feile2016-DRAFT1

Reáchtálfar féile scannán ag deireadh mí Bealtaine i gCois Fharraige, mar chuid den chomóradh atá á dhéanamh ar Éirí Amach na Cásca.  Féile Scannán na Réabhlóide atá i gceist agus beidh sé ar bun ón 27 go dti an 29 Bealtaine.  Taispeánfar 18 de scannáin i gcaitheamh an deireadh seachtaine, idir an amharclann i Seanscoil Sailearna, an Cinemobile atá curtha in áirithe don ocáid agus an seomra ar chúl sa bPoitín Stil, a bheas feistithe amach mar phictiúrlann bheag don deireadh seachtaine.

Tá níos mó eolais faoi na scannáin a bheas ar bun le linn na féile le fáil ar an suíomh idirlíon WWW.CLUBSCANNAN.IE. Is féidir ticéid a cheannacht ar an suíomh chomh maith, le bheith cinnte de do shuíochán.


Cruinniú Cinn Bhliana an Chumann Forbartha

Bhí sé socraithe i dtosach ag coiste Chumann Forbartha Chois Fharraige an cruinniú cinn bhliana den Chumann a thionól ar an Luan, 11 Aibreán, sa gCrann Taca, in Indreabhán.  Ach de bharr an oiread rudaí eile ar bun thart ar an deireadh seachtaine céanna, tá an cruinniú curtha siar coicís agus beidh sé ar bun anois ar an Luan, 25 Aibreán.

I mbliana tá an Cumann Forbartha leathchéad bliain ann agus é ag freastal ar pharóiste an Chnoic. I measc na n-ábhar a bheas á bplé ag an gcruinniú cinn bhliana beidh moltaí faoin mbealach is fearr le bunú an Chumann Forbartha i 1966 a chomóradh.

Beidh deis ag baill nua clárú leis an gCumann Forbartha idir seo go ceann coicíse.  Beidh foirmeacha ar fáil ó Oifig an Chomharchumann nó ón Ionad Tacaíochta Teaghlaigh ón Máirt seo chugainn ar aghaidh. Níl aon táille ar bhallraíocht sa gCumann Forbartha ach ní mhór foirm ballraíochta a bheith líonta roimhré ag duine ar bith atá ag iarraidh páirt a thógáil sa gcruinniú chinn bhliana. Daoine a bhfuil ballraíocht acu cheana leis an gCumann Forbartha ní ghá dóibh clárú aríst.  Tá an fhoirm le fáil ón nasc seo a leanas  —— do dhaoine ar mhian leo é a íoslódáil ón suíomh seo.


Glantachán i gCois Fharraige

Tá sé socraithe ag Cumann Forbartha Chois Fharraige  glantachán pobail a eagrú i bParóiste an Chnoic, seachtain ón Satharn seo chugainn, 9 Aibreán, ag tosnú ag 10.00 ar maidin agus ag leanacht ar aghaidh go meán lae.  Anuraidh bhí os cionn 30 duine páirteach sa maidin glantacháin i bParóiste an Chnoic a d’eagraigh an Cumann Forbartha agus bailíodh le chéile beagnach ceithre scór mála brúscair ó na bóithríní agus ón gcladach.

Tá an glantúchán á eagrú ag an gCumann Forbartha, i gcomhar leis An Taisce, mar chuid den fheachtas náisiúnta atá ar bun faoi láthair le pobail áitiúla a ghríosadh le brúscar a bhailiú ina gcomharsanacht féin.


Deontas Ceadaithe d’Oireachtas Chois Fharraige

uachtaran-fonnadoiri-oireachtas-chois-fharraige-2014-1c

Uachtarán na hÉireann i measc an tslua a bhí ag Oireachtas Chois Fharraige 2014

Tá scéal faighte ag Cumann Forbartha Chois Fharraige  go bhfuil deontas €900 ceadaithe ag Comhairle Chontae na Gaillimhe, faoi Scéim Tacaíocht Pobail, le Oireachtas Chois Fharraige a reáchtáil sa bhFomhair.

D’éirigh thar cionn le Oireachtas Chois Fharraige 2014, a eagraíodh mar chomóradh ar Oireachtas na Gaeilge a eagraíodh i gCois Fharraige dhá scór bhliain roimhe sin sa mbliain 1974, an chéad uair d’Oireachtas na Gaeilge a bheith ar bun i gceantar Gaeltachta. Reáchtáladh Oireachtas na Gaeilge i gCois Fharraige aríst sa mbliain 1976 chomh maith agus is ag an Oireachtas sin, mar chuid den chlár, a eagraíodh an chéad taispeántas poiblí den Damhsa ar an Sean Nós.

Tá sé beartaithe ag an gCumann Forbartha cruinniú a eagrú go gairid le Grúpa Oibre a chur le chéile, chun tabhairt faoi Oireachtas Chois Fharraige 2016 a eagrú  mar chomóradh ar Oireachtas 1976 agus mar chomóradh chomh maith ar bhunú an Chumann Forbartha 50 bliain ó shin.