Cartlann Nuachta: 31 Bealtaine 2023

Gradam do Cheoltóirí Óga Chois Fharraige

Gradam an Chathaoirligh - Ceoltóirí Óga 2023

Ionadaithe ó Cheoltóirí Óga Chois Fharraige ar a bronnadh Gradam an Chathaoirligh, ag ócáid i mBaile Locha Riach, ar an Satharn seo caite, a bhí eagraithe ag Comhairle Chontae na Gaillimhe.

Roghnaíodh Ceoltóirí Óga Chois Fharraige don Ghradam Gaeilge mar geall ar an obair a rinne siad leis an suíomh Taisce Chois Fharraige a chruthú le linn dianghlasáil Covid.

Sa bpictiúr tá, ó chlé: Caitríona Ní Mhathúna, Éabha Ní Neachtain, Caitríona Ní Raifeartaigh agus Odí Ní Chéilleachair.

Is ar Ceoltóirí Chois Fharraige a bronnadh Gradam an Chathaoirligh don Rannchuidiú is Fearr don Ghaeilge ag ócáid Dé Sathairn seo caite i mBaile Locha Riach, a bhí eagraithe ag Comhairle Chontae na Gaillimhe.

Is tionscnamh bliantúil iad Gradaim an Chathaoirligh a thugann aitheantas do dhúthracht daoine aonair agus grúpaí a thugann faoi thionscnaíocht a fheabhsaíonn saol an phobail. Is é Cumann Forbartha Chois Fharraige a d’ainmnigh Ceoltóirí Chois Fharraige don ghradam mar geall ar an dtogra ‘Taisce Chois Fharraige,’ agus ar an gcaoi ar tharraing sé an pobal le chéile agus mar gheall ar fheabhas an tsuímh idirlín www.taiscecf.ie.

Bhronn Cathaoirleach an Chontae, Michael ‘Mogie’ Maher, an gradam agus an duais de €500 ar Odí Ní Chéilleachair, chomhordaitheoir an togra‘Taisce Chois Fharraige’. Bhí Cathaoirleach an Chumainn Fhorbartha, Seathrún Ó Tuairisg, ann freisin chomh maith le triúr de Cheoltóirí Óga Chois Fharraige, Caitríona Ní Raifeartaigh, Caitríona Ní Mhathúna agus Éabha Ní Neachtain.

Chuir Ceoltóirí Óga Chois Fharraige tús leis an togra ‘Taisce Chois Fharraige’ le linn na dianghlasála agus seoladh go hoifigiúil é ag an Oireachtas na Gaeilge i gCill Áirne, mí na Samhna seo caite, agus in Óstán Chois Fharraige ag deireadh na bliana seo caite. Cnuasach eolais atá sa suíomh faoi cheoltóirí, faoi fhonnadóirí, faoi dhamhsóirí, faoi scéalaithe agus faoi scríbhneoirí an cheantair. Ghlac os cionn 80 ógánach agus a muintir páirt ann agus fuarthas ailt freisin ón bpobal.

Tá seaneolas agus eolas nua ar an suíomh chomh maith le pictiúir, taifeadtaí fuaime agus ábhar físe. Is togra leanúnach atá ann agus tá siad ag cur leis an eolas de réir a chéile.

Tá an-tóir ar an suíomh agus tá sé in úsáid mar áis foghlama agus tagartha go háitiúil agus ar fud an domhain. Bhí sé lárnach san iarratas a rinne an Cumann Forbartha ar Chomórtas Ghlór na nGael agus tugadh aitheantas faoi leith dó nuair a bronnadh an Duais don Óige ar an gCumann Forbartha roinnt seachtainí ó shin.


Bus Chois Fharraige

Bóthar Chois Fharraige R336

Bóthar Chois Fharraige

Tá aighneacht chuimsitheach curtha ag Cumann Forbartha Chois Fharraige chuig an NTA maidir le bealaí chun feabhas a chur ar an seirbhís bus i gceantar Chois Fharraige. Moltar san aighneacht go ndéanfaí athbhreithniú ar amchlár an 424, le go mbeadh sé níos feiliúnaí do mhic léinn ó Chois Fharraige a bhíonn ag freastal ar na coláistí tríú leibhéal sa gcathair, le go mbeadh daoine óga ó Chois Fharraige in ann an bus a úsáid le dul isteach ar maidin agus tíocht abhaile tráthnóna.

Is i gcomhthéacs an athbhreithniú atá á dhéanamh ag an NTA ar bhusanna a fhreastalaíonn ar Chathair na Gaillimhe a rinne an Cumann Forbartha an aighneacht a chur le chéile.

Moltar chomh maith go mbeadh cuid de na busanna a fhreastalaíonn ar Chois Fharraige dul isteach go lár na cathrach ar an mbealach ó thuaidh, le go mbeifí in ann na lánaí bus a úsáid nuair a bhíonn tranglam tráchta ar Bhóthar na Trá, ach go mbeadh na busanna i lár an lae agus aríst tar éis a seacht tráthnóna ag úsáid Bóthar na Trá, mar a bhíonn faoi láthair.

Tá go dtí an Aoine seo, 2 Meitheamh, le aiseolas a thabhairt ar an suíomh https://busconnects.ie/galway.


Campaí Samhraidh

Tá an samhradh buailte linn agus is gearr eile go mbeidh laethanta saoire ag páistí scoile. Tá sé fógraithe ag Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga go mbeidh an trí champa seo thíos á eagrú i mbliana ag an bhFóram do pháistí bunscoile:

  • Campa Drámaíochta Ruaille Buaille I: 26 Meitheamh go 7 Iúil, do pháistí 8 – 12 bl. i Scoil Sailearna;
  • Campa Drámaíochta Ruaille Buaille II: 10 go 14 Iúil, do pháistí 5 – 7 bl. i Scoil na bhForbacha;
  • Campa Spraoi Chois Fharraige: 31 Iúil go 4 Lúnasa, do pháistí 7 – 10 bl. in Inis Fáil, An Spidéal.

Ar ndóigh, is trí Ghaeilge a bheas na campaí seo ar fad.

Tá líon ná spásanna ar na campaí teoranta. Tabharfar na spásanna do na chéad daoine a bheas an fhoirm chlárúcháin líonta amach acu. Is féidir foirm chlárúcháin a fháil ach ríomhphost a chur chuig ocptchoisfharraige@nullgmail.com.


An tAthair Clement RIP

Aifreann deire ag Ath Clement

An tAth Clement Mac Mánais RIP, sa lár, ag ceiliúradh a Aifrinn dheiridh i gCois Fharraige mí Mheán Fómhair seo caite.

An tAthair Hughie Loftus ar a chlé agus an tAthair Steve Ó Donnchú ar a dheis.

Ba chúis bróin do dhaoine i gCois Fharraige a chloisteáil go raibh an tAthair Clement Mac Mánais imithe ar Shlí na Fírinne in aois an ceithre scór. Chaith an tAthair Clement bliain i bParóiste an Chnoic ag freastal ar an bpobal i gceantar Chois Fharraige, théis don sagart paróiste Athair Billy Reilly dul ar scor ón a chuid cúramaí.

Ba as Dún Dealgan an tAthair Clement. Bhí togha na Gaeilge aige agus thaithin sé go mór leis a bheith ag obair sa nGaeltacht. Bhain sé le Ord an tSlánaitheora agus théis dhó a thréimhse i gCois Fharraige a chríochnú, d’fhill sé ar Mhainistir Chluain Aird i lár Béal Feirste. Suaimhneas síorraí leis.


Cúrsa sa bhFáilteachas

Tá GRD agus GRETB ag tairiscint cúrsa saor in aisce sa bhfáilteachas ag tosú ar an Déardaoin, 22 Meitheamh.

Tá breis eolais le fáil ach glaoch ar an uimhir 087 9695937 nó ríomhphost a sheoladh chuig dnicdhonncha@nullgrd.ie.


Féasta Ceoil an Spidéil

Edel Fox agus Niall Byrne, beirt de na ceoltóirí a bheas ag casadh ag an oíche dheireannach den sraith ceolchoirmeacha, Féasta Ceoil an Spidéil, i Stiúideo Cuan, An Spidéal ar an Aoine agus ar an Satharn seo, 2 & 3 Meitheamh.

Ar an Aoine agus ar an Satharn, an deireadh seachtaine seo, 2 agus 3 Meitheamh, tiocfaidh deireadh le Féasta Ceoil An Spidéil, nuair a bheas triúr ceoltóirí cumasacha ag casadh: Edel Fox (Concertina), Neill Byrne (Fidil) agus Macdara Ó Faoláin (giotár agus banjo).

Le ceithre mhí anuas tá scoth na gceoltóirí meallta ag Stiúideo Cuan go Cois Fharraige le casadh san ionad álainn atá réitithe amach go speisialta le haghaidh ceoil. Is lárionad ceoil agus ealaíne den scoth é Stiúideo Cuan, atá ag breathnú amach ar Chuan na Gaillimhe agus ar Cheann Boirne.

Níl ach beagán le cois trí scór suíochán sa seomra ceoil agus le bheith cinnte de shuíochán moltar do dhaoine ticéad a chur in áirithe roimh ré tré glaoch ar Stiúideo Cuan ag an uimhir 091 553838.


Mná na mBreathnaigh sa gComórtas Peile

Cathaoirleach Chumann Forbartha Chois Fharraige, Seathrún Ó Tuairisg, ag bronnadh seic ar Mhicheál Darby Ó Fátharta, Cathaoirleach Chumann Micheál Breathnach, mar thacaíocht do fhoireann ban ó Chumann Micheál Breathnach a bheas ag glacadh páirt i gComórtas Peile na Gaeltachta, i nDún na nGall an deireadh seachtaine seo sa gcomórtas náisiúnta sóisear.

Sa bpictiúr, ó chlé: Róisín Gannon (imreoir); Kevin Mac Donncha (Bainisteoir ar fhoireann na mban); Seathrún Ó Tuairisg (Cumann Forbartha Chois Fharraige); Micheál Darby Ó Fátharta (Cumann Micheál Breathnach) agus Aoife Ní Neachtain a bheas páirteach i gcomórtas An Chailín Gaelaigh i nDún na nGall, mar ionadaí ó Chumann Micheál Breathnach.

Beidh foireann ban ó Chumann Micheál Breathnach ag taisteal go Dún na nGall an deireadh seachtaine seo le páirt a thógáil i gComórtas Peile na Gaeltacht ar Na Méilte. Ar an Satharn, 4 Meitheamh, beidh siad ag imirt réamhbhabhta sa gcomórtas sóisear ag 12.00 in aghaidh Wolf Tones ó Ghaeltacht na Mí agus má éiríonn leo beidh siad sa gcluiche leathcheannais ar an Domhnach. Beidh an cluiche ceannais sóisear na mban ar bun ar an Luan ag 10.00am. Beidh tráchtaireacht ar na cluichí á chraoladh ar RnaG.

Sé foireann ban na mBreathnaigh an t-aon fhoireann ó Chois Fharraige a bheas ag glacadh páirt i mbliana i gComórtas Peile na Gaeltachta. Le tacaíocht a thabhairt don fhoireann eagraíodh Tráth na gCeist Bord ar an Aoine seo caite, 26 Bealtaine, ag tosú i dTigh Chualáin. Ghlac 27 bord páirt san oíche. Bhronn Cumann Forbartha Chois Fharraige seic €200 ar Cathaoirleach Chumann Micheál Breathnach, mar thacaíocht le foireann ban na mBreathnaigh.


An ITT: Scéim Nua

Tá scéim nua á chur ar bun ag an Ionad Tacaíochta Teaghlaigh (ITT) in Indreabhán faoina chuirfear sparánacht ar fáil chun an cháilíocht a bhaint amach a theastaíonn le dul ag obair in ionaid chúram leanaí. Faoin scéim cuirfear taithí oibre ar fáil san ITT mar chuid den oiliúint. Tar éis an cháilíocht a bhaint amach is cuid den scéim é, go mbeidh post le fáil san ITT.

Tá eolas breise faoin Scéim ar fáil ach glaoch ar an uimhir 091-593132, nó ríomhphost a sheoladh ag eolas@nullittancranntaca.ie. Tá go dtí Aoine na seachtaine seo chugainn, 8 Meitheamh, le iarratas a sheoladh chuig eolas@nullittancranntaca.ie.


Lotó na mBreathnaigh

I Lotó Chumann Micheál Breathnach na seachtaine seo bhí €5,900 sa bPota Óir, ach ní raibh aon bhuaiteoir ann. Na huimhreacha a tarraingíodh: 2, 21, 29, 32.

Tarraingíodh ceithre ainm as an hata, le €25 ag dul do chaon duine acu:

Joe Mhary Ned, Trá Bhán, Leitir Móir;

Nóirín Ní Chonghaile, Baile na mBroghach;

Ciana Ní Churraoin, Coill Rua;

Seán Bán Breathnach, Coill Rua.

Uilic Ó Cualáin, An Teach Mór, a fuair duais an díoltóra.

€6,000 atá sa bPota Óir do tharraingt na seachtaine seo chugainn.


Torthaí Spóirt na Seachtaine

• Iomáint (faoi 15B): Ml. Breathnach 3 – 17, Tommy Larkins 3 – 08.

• Iomáint (Roinn III): An Spidéal 3 – 08, Pádraig Pearses 2 – 27.

• Iomáint (Roinn III): An Spidéal 3 – 07, Ballygar 1 – 20.

• Iomáint (faoi 13, 3C): Cois Fharraige 0 – 03, Annaghdown 4 – 13.

• Iomáint (faoi 13, 3C): Ml. Breathnach 1 – 03, Liam Mellows 2 – 08.

• Peil na mBan (Sóisear): Ml. Breathnach 2 – 11, Caherlistrane 3 – 08.

• Peil (faoi 16): An Spidéal 4 – 12, Menlough 3 – 04.

• Sacar (faoi 17): Mac Dara 0, Knocknacarra B 3.

• Sacar (faoi 16): Bearna/Na Forbacha 3, Athenry 5.

• Sacar (Cailíní f16): Bearna/Na Forbacha 3, Athenry 5.

• Sacar (faoi 15): Bearna/Na Forbacha 3, Maree/Oranmore 0.

• Sacar (Cailíní f13): Bearna/Na Forbacha 5, Athenry 0.

• Sacar (faoi 13): Bearna/Na Forbacha 1, Kinvara Utd. 1.

• Sacar (faoi 13): Mac Dara 2, Gort Utd. 1.

• Sacar (Cailíní f12): Bearna/Na Forbacha B 1, Kinvara Utd. 0


31 Bealtaine 2023