Cartlann Nuachta: 4 Aibreán 2018

Ceol Tigh Chualáin

Seisiún Ceoil Tigh Chualáin

Ceol ar bun Tigh Chualáin, An Choill Rua, Indreabhán.

Ó chlé: Frankie Mac Aodha (Banjo); Micheál Deairb Ó Fátharta (Bosca); Johnny Óg Ó Conghaile (Bosca) agus Pádraig Ó Dubhghaill (Guitar).

As seo amach beidh seisiún ceoil ar bun gach tráthnóna Céadaoine, i dTigh Chualáin, ag tosaí thart ar 10.00. Roimhe sin bíonn seiteanna ar bun faoi stiúr Mháirtín Uí Bhrosnacháin.


Athraithe Pleanála sa Spidéal

Tá ceithre leasú zónála déanta ag comhairleoirí contae na Gaillimhe ar thalamh sa Spidéal, ag éirí as an gcruinniú a bhí ag an gComhairle Chontae, 26 Feabhra, leis an dréacht Athrú 2(b) ar Phlean Forbartha an Chontae a phlé. Seo é an tAthrú a bheadh le tíocht i bhfeidhm in áit Phlean Áitiúil na Gaeltachta.

Ghlac na comhairleoirí contae le zónáil do Thithíocht (Céim 2) a chur 1.5 acra ar Bhóthar Bhothúna, atá mar chuid de Diméin an Spidéil, ar iarratas ó Dhónal agus Raymoinde Standún. Chomh maith leis sin, ghlac siad leis go mba cheart paiste talaimh i mBaile Éamonn a zónáil le haghaidh tithíochta (céim 2), ar iarratas ó Bhreandán Ó Flatharta. Bhí an paiste talaimh seo ceapaithe a bheith coinnithe mar ‘Spás Oscailte’ nó le úsáid le haghaidh ‘Caitheamh Aimsire agus Taithneamhachtaí’, de réir an chéad dréacht den phlean, le zónáil mar thalamh tithíochta.

An triú leasú atá curtha ar an bPlean ná talamh a bhí zónáilte mar Cónaitheach (Céim 2), amach ar aghaidh an eastáit tithíochta nach bhfuil críochnaithe ar an mBaile Ard, a zónáil anois mar thalamh Cónaitheamh (Céim 1). Is ar iarratas ó Kilroe Plant Hire a rinneadh an leasú.

Sa trí chás thuasluaite, chuaigh na comhairleoirí in aghaidh an mholadh ón bPríomhfheidhmeannach, Kevin O’ Kelly, nár cheart an zónáil a athrú.

Baineann an ceathrú leasú leis an suíomh i mBaile Éamonn ar a raibh an t-iarratas déanta leis an óstán ‘Cuan na Mara’ a thógáil. Tá sé le zónáil anois mar ‘Lár an Bhaile, Saoráidí Poiblí agus Cónaitheach (Céim 2)’. Ba é ceann de na cúiseanna a dhiúltaigh an Chomhairle Chontae don iarratas pleanála le haghaidh Óstán 81 seomra, a bhí á lorg ag Baile Éamonn Teoranta, ná go mbeadh forbairt mar é ag teacht salach ar Phlean Áitiúil na Gaeltachta, mar gheall ar an zónáil a bhí ar ar an talamh roimhe seo.

Tá roinnt leasaithe eile déanta, chomh maith le botúin a cheartú, agus le coinníoll Gaeilge a bheith ceangailte le 80% d’aon fhorbairt tithíochta ina bhfuil dhá theach nó níos mó.

Tá na leasaithe ar fad atá molta ag na comhairleoirí contae ar fáil anois le scrúdú ag an bpobal idir seo agus an 20 Aibreán. Glacfar le aighneachtaí faoi na leasaithe atá foilsithe suas go dtí an Aoine 20 Aibreán.


Scannán ón bhFrainc sa tSeanscoil

Radharc as an scannán ‘Back to Burgundy’, scannán ón bhFrainc a bheas á thaispeáint ar an scáileán mór i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, ar an Déardaoin seo, 5 Aibreán, ag tosaí ag 8.15pm.

Ar an Déardaoin seo, 5 Aibreán, taispeánfar an scannán BACK TO BURGUNDY i Seanscoil Sailearna, ag tosaí ag 8.15pm.

Scannán é seo atá lonnaithe sa bhFrainc, i gceantar mór fíona. Baineann an scéal le teaghlach de thriúr a fhágtar fíonghort leo mar uacht, ach níl siad cinnte céard a dhéanfaidh siad leis. De réir a chéile tagann seanfhaltanas chun cinn.

Seo é an scannán nár éirigh leis an gClub a thaispeáint de bharr an tsneachta ag tús na míosa seo caite, ach é á thaispeáint anois le deireadh a chur leis an séasúr scannán. Beidh an Club Scannán ar ais arís mí Meán Fómhair seo chugainn le séasúr úr eile scannán ó thíortha éagsúla ar fud an domhain.


Tóraíocht

An Luan seo chugainn, 9 Aibreán, tá an chomhlacht drámaíochta Fíbín le tús a chur le camchuairt timpeall na hÉireann leis an dráma ‘Tóraíocht’, atá scríofa ag Philip Doherty agus faoi stiúr ag Mikel Murfi.

Seo leagan nua den scéal fiannaíocht faoi thóraíocht Dhiarmada agus Ghráinne. Is scéal grá atá ann a ghluaiseann an-sciobtha, le Diarmaid agus Gráinne ag iarraidh a bheith céim chun tosaigh ar Fhionn Mac Cumhaill is na Fianna.

Tá seisear sa gcliar agus 30 carachtar ar fad á ndéanamh eatarthu.

Cuirfear tús leis an gcamchuairt sa Town Hall i nGaillimh ar an Luan, 9 Aibreán, agus beidh léiriú speisialta do na scoileanna ar an Máirt, 10 Aibreán. Beidh an dráma san Everyman Theatre i gCorcaigh ar an 13 Aibreán agus ag dul go Bleá Cliath ar an 17/18 Aibreán, áit a mbeidh sé ar stáitse san amharclann Draíocht i mBaile Bhlainséir. Beidh an chamchuairt ag críochnú i gCeatharlach ar an 26 Aibreán.


Glanadh Suas

Mar a tuairiscíodh an tseachtain seo caite, tá an ‘Glanadh Suas Bliantúil’ á eagrú i gceantar an Chumann Forbartha seachtain ón Satharn seo, 14 Aibreán.

Beifear ag tíocht le chéile ag 10.30am ar maidin ag Seanscoil Sailearna. Brisfear na daoine a thagann isteach i ngrúpaí le tabhairt faoin mBóthar Mór, ar a bhfuil go leor brúscair caite amach as carrannaí. Chomh maith leis an mBóthar Mór, tá sé i gceist tabhairt faoin gcladach agus faoi na bóithríní ag dul go cladach. Ní ghlanfar ach na bailte as a dtagann daoine le cúnamh a thabhairt.

Cuirfear málaí agus miotóga ar fáil go gach duine. Leanfaidh an Glanadh Suas go 12.30 nó mar sin. Beidh fáilte roimh dhaoine óga, déagóirí go speisialta, ach a dtuismitheoirí nó duine fásta a bheith freagrach astu.


Club Leabhar Chois Fharraige

Beatha Dhonaill DhuibhBeidh an chéad tíocht le chéile eile ag Club Leabhar Chois Fharraige ar an gCéadaoin seo chugainn, 11 Aibreán, ag a 9.00pm i dTigh Mholly, Indreabhán, leis an leabhar ‘Beatha Dhónaill Dhuibh’ le Séamas Barra Ó Súilleabháin a phlé.

Seo a leanas an cur síos a dhéantar ar an leabhar seo ar shuíomh idirlín Chló Iar-Chonnacht:

Sa leabhar seo, an chéad chnuasach filíochta uaidh, scaoileann Séamus Barra Ó Súilleabháin a racht. Trí phearsa Dhónaill Dhuibh, más é sár-, príomh- nó frith-laoch an tsaothair seo é, tugann an file aghaidh ar chuid de cheisteanna móra agus beaga na freacnairce mar a gcíorann sé an sean agus an nua, an óige agus an dul in aois, an beo agus an marbh. Léigh leat, nó fút, nó tharat, de réir mar is toil leat féin.

Is leabhar iontach spéisiúil é seo ó fhile óg a bhuaigh duais slamfhilíochta uile Éireann sa mbliain 2012 agus tá an leabhar ar fáil go háitiúil i siopa Chló Iar-Chonnacht sa Spidéal.

Tuilleadh Eolais faoin Leabhar: Beatha Dhónaill Dhuibh


AGM an Chumann Forbartha

Seachtain ón Luan seo chugainn, 16 Aibreán, a bheas an cruinniú cinn bhliana ag Cumann Forbartha Chois Fharraige ag tosaí ag 8.00pm sa gCrann Taca (ITT).

Freastalaíonn an Cumann Forbartha ar Pharóiste an Chnoic go príomha. Le gairid tháinig an Cumann Forbartha sa darna áit sa rannóg Gaeltachta i gcomórtas Ghlór na nGael agus bronnadh €3,000 ar an gCumann Forbartha.

Faoi láthair tá seachtar ar an gCoiste Stiúrtha: Donncha Ó hÉallaithe (Cathaoirleach), Máirín Mhic Lochlainn (Rúnaí), Mamie Ní Chualáin (Cisteoir), Pádraig Mac Diarmada (Leaschathaoirleach), Gearóid Willy Ó Fáthartha, Kate Fennell, Ríonach Ní Néill agus Máire Áine Ní Dhonnacha. Beidh triúr den choiste ag éirí as i mbliana ach i dteideal seasamh arís.

Is féidir le baill nua clárú leis an gCumann Forbartha am ar bith roimh an gcruinniú ar an Luan. Glacfar le foirmeacha líonta suas go am tosaithe an cruinniú ar an Luan. Tá foirmeacha ar fáil ó Oifig an Chomharchumann, in Oifig an Chomhar Creidmheasa san Ionad Tacaíochta Teaghlaigh, nó taobh istigh den doras ag Séipéal an Chnoic. Is féidir foirmeacha líonta a fhágáil ar ais in Oifig an Chomharchumann ach iad a chur i gclúdach litreach agus Cumann Forbartha Chois Fharraige a scríobh ar an gclúdach.

Tá níos mó eolais faoin gCumann Forbartha le fáil ar an suíomh www.coisfharraige.ie/cumann-forbartha.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Iomáint f 14C1: Ml Breathnach 1 – 04, Killimor 1 – 02.

Iomáint f 14B: Cois Fharraige 1 – 05, M’bellew/Moylough 0 – 02.

Iomáint f 16C: Cois Fharraige 2 – 09, Baile an Doirín 1 – 06.

Peil Mionúr B: Ml Breathnach 1 – 08, An Fhairche 0 – 10.

Peil Mionúr B: Spidéal/Árann 1- 06, Cinn Mhara 2 – 03.

Peil f 20B: Spidéal/Árann 0 – 14, N. Anna, Leitir Móir 1 – 13.


4 Aibreán 2018