Cartlann Nuachta: 4 Bealtaine 2022

Oscailt na nÁrasán ar an Teach Mór

An tAire Tithíochta Darragh O’Brien T.D. (ar chlé ar fad) tar éis dó na hárasáin atá athchóirithe ar an Teach Mór ag Tearmann Éanna a oscailt, Dé hAoine seo caite.

Sa bpictiúr in éindí leis tá, ó chlé, Aoife Ní Chonghaile (Fóram Pleanála Teanga), Ferdia Ó Braonáin ón Teach Mór a tháinig aníos leis an ainm ‘Eastáit Iothlainn na Sailí’ le cur ar an bhforbairt, Katie Ní Loingsigh (Fóram Pleanála Teanga), Máire Breathnach (Coiste Tearmann Éanna) agus Micheál Ó Dubháin (Bainisteoir Tearmann Éanna).

Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga a rinne urraíocht ar chomórtas le ainm a phiocadh don teach árasán.

[Pic: Seán Ó Mainnín]

Ar an Aoine seo caite thug an tAire Tithíochta, Darragh O’Brien, cuairt ar Chois Fharraige agus d’oscail sé na hÁrasáin atá réitithe ag Tearmann Éanna ar an Teach Mór.

Reáchtáladh comórtas, i gcomhar le Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga, le tíocht aníos le ainm feiliúnach do na hárasáin agus buachaill áitiúil, Ferdia Ó Braonáin ón Teach Mór, a tháinig aníos leis an ainm a roghnaíodh, ‘Eastáit Iothlainn na Sailí’. Sa bhforbairt nua-oscailte tá ceithre árasán, a bheas á úsáid le tithíocht a chur ar fáil do dhaoine atá ar an liosta tithíochta.


Club Leabhar Chois Fharraige

Pluid - Eoghan Mac Cormaic

Ar an Aoine seo, 6 Bealtaine, beidh Club Leabhar Chois Fharraige ag ceiliúradh clabhsúr na bliana le cóisir litríochta i dTigh Mholly, ar an Lochán Beag. PLUID, leabhar nua le Eoghan Mac Cormaic, a bheas á phlé ar an oíche leis an údar. Ábhar an leabhair is ea agóid na bpluid sna Blocanna H agus i bPríosún Ard Mhacha idir 1976 agus 1981.

Mar gurb é seo an seisiún deireanach den séasúr beidh seisiún ceoil ina dhiaidh le Johnny Óg Connolly, Ruairí Mac an Iomaire agus a chairde, chomh maith leis an damhsóir Joe Ó Neachtain.

Tá an oíche speisialta seo á eagrú le cuidiú Seachtain na Gaeilge.


Glanadh an Chladaigh

Glanadh Suas - Brúscar CladaighCúpla seachtain ó shin bhí dhá lá glantacháin i gceantar Chois Fharraige, eagraithe ag an bhFochoiste Timpeallachta atá ag Cumann Forbartha Chois Fharraige, le brúscar a bhailiú ó na bóithrí bailte.

Bailíodh os cionn 100 mála brúscar ar na bóithríní idir Abhainn Chruimlinne agus Tigh Chualáin, idir an dá lá glantacháin.

Tá bailiúchán brúscair eile á eagrú ag an bhFochoiste Timpeallachta, an Satharn seo, 7 Bealtaine, ach é dírithe an uair seo ar an gcladach a ghlanadh.

Beidh málaí brúscar agus miotógaí le fáil ag Seanscoil Sailearna an mhaidin sin, Satharn, 7 Bealtaine, ag 10.00am.

Is féidir le daoine brúscar a bhailiú ina am féin chomh maith agus na málaí a fhágáil ag bun na mbóithríní, sa gcaoi is go mbeifear in ann iad a bhailiú le cur sa skip. Tá breis eolais le fáil ach glaoch ar an uimhir 087 6738834.


Cúrsa Nua Saor in Aisce

Tá cúrsaí nua spéisiúla le tosú go luath in Indreabhán agus ar an gCeathrú Rua, ag Forbairt Tuaithe na Gaillimhe (GRD) i gcomhpháirtíocht leis an GRETB.

Beidh ranganna folláine chomh maith le ranganna hoiméapaite agus zumba gold á chur ar fáil le linn an chúrsa.

Tá na cúrsaí seo saor in aisce. Is féidir breis eolais ar fáil faoin gcúrsa ach glaoch ar Norah ag an uimhir 087 9740592 nó ar 091 574858.


Taisce Chois Fharraige

Tá an tionscadal TAISCE CHOIS FHARRAIGE ag cuartú seanphictiúir de cheoltóirí, amhránaithe, scéalaithe etc ó Chois Fharraige, a tógadh blianta ó shin ag féilte, ceolchoirmeacha nó ag ócáidí eile. Pictiúir a tógadh ar a laghad 10 mbliain ó shin atá i gceist.

Tá socrú déanta ag TAISCE CHOIS FHARRAIGE le SOCOS ar an gCoill Rua le gur féidir le daoine pictiúir a thabhairt isteach ann agus déanfar scanáil ar na pictiúir dóibh. Is féidir níos mó eolais a fháil ach glaoch ar 086 4567806 nó ríomhphost a sheoladh chuig taiscecf@nullgmail.com.


Seó Faisean ar Son na hÚcráine

Tá seó faisin á reáchtáil ag Tigh Standún ar an Aoine seo, 6 Bealtaine, ag 11.00am, ar mhaithe leis na teifigh ón gcogadh sa Úcráin atá ag cur fúthu in Óstán na Páirce.

Beidh éadaí ón siopa ar taispeáint agus lascaine 20% ar fáil sa siopa ar an lá agus beidh deis ag daoine dearbhán ar luach €250 a bhuachan.

Níl ach €5 ar na ticéid, atá le fáil Tigh Standún.


Féile Peile Gael Linn

gael linnIn Indreabhán a bheas Féile Peile Chonnachta, á reáchtáil ag Gael Linn, an tseachtain seo chugainn ar ar an gCéadaoin agus an Déardaoin, 12/13 Bealtaine le tacaíocht ó Scoil Náisiúnta Sailearna. Ocht bhfoireann a bheas páirteach agus le painéal d’ocht imreoir déag ag gach scoil le naonúr imreoir, idir bhuachaillí agus chailíní, ag tabhairt chun páirce ag aon am amháin.

Chomh maith leis an bpeil, glacann na daltaí páirt in imeachtaí spraíúla eile: tráth na gceist, ceolchoirm, céilí, nó eile. Gheobhaidh na foirne as baile deis fanacht sa gceantar thar oíche i dtithe sa cheantair.

Seo a leanas na scoileanna a bheas páirteach sa bhféile

  • Scoil Náisiúnta Sailearna, Indreabhán
  • Scoil Mhic Dara, An Cheathrú Rua
  • Scoileanna Rosmuc/Camus
  • Gaelscoil na Cruaiche, Cathar na Mart
  • Gaelscoil de hÍde, Ros Comáin
  • Scoil Éinne, An Spidéal
  • Gaelscoil Iarfhlatha, Tuaim

Aistritheoir Óg na Bliana

Cainnear Nic Réamoinn ó Na hAille, Indreabhán, a roghnaíodh mar Aistritheoir Óg na Bliana, i gcomórtas a d’eagraigh An Coimisiún Eorpach. Is ag Cainnear a chuaigh an gradam don aistriúchán ab fhearr sa tír agus bronnadh gradam speisialta uirthi chomh maith don aistriúchán is fearr go Gaeilge ó theanga seachas an Béarla, don phíosa a d’aistrigh sí ón bhFraincis go Gaeilge.

Tá Cainnear ag freastal ar Choláiste Chroí Mhuire sa Spidéal.


Gaelchara Chois Fharraige

Tá an scéim GAELCHARA á reáchtáil arís i mbliana ag Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga. Tá foghlaimeoirí Gaeilge agus cainteoirí líofa ag teastáil le páirt a ghlacadh sa scéim, atá oscailte do dhaoine a bhfuil cónaí orthu i gCois Fharraige, ó Na Forbacha go Ros a’ Mhíl. Ní féidir gaol fola ná pósta a bheith idir na rannpháirtithe.

An bealach a oibríonn an scéim ná go n-oibríonn an foghlaimeoir agus an cainteoir líofa in éindí le chéile leis an Ghaeilge a úsáid níos minicí sa mbaile agus sa bpobal. Bronntar €250 an duine ar an bhfoghlaimeoir agus ar an meantóir ag deireadh na scéime. Le páirt a ghlacadh, nó le breis eolais a fháil, níl le déanamh ach teagbháil a dhéanamh leis an bhFóram Pleanála Teanga, atá lonnaithe in Inis Fáil sa Spidéal, nó ríomhphost a sheoladh ag optchoisfharraige@nullgmail.com.


Darkness Into Light, An Cheathrú Rua

Darkness into Light Postaer 2022Is ar an Satharn seo chugainn a bheas Darkness Into Light á eagrú ag go leor ionaid éagsúla ar fud na tíre agus thar lear, le airgead a bhailiú don tseirbhís meabhairshláinte a chuireann Pieta House ar fáil do dhaoine in ísle brí. Le píosa anuas tá coiste áitiúil i mbun eagraithe sa gCeathrú Rua. Le dhá bhliain anuas, de bharr srianta Covid, níorbh fhéidir daoine a thabhairt le chéile leis an tsiúlóid/rith a dhéanamh.

Le breacadh an lae sa gCeathrú Rua ar an Satharn seo, 7 Bealtaine, beidh na sluaite ag bailiú le chéile arís i mbliana ag 4.15am.

Is féidir clárú i gcónaí ag dul chuig an suíomh WWW.DARKNESSINTOLIGHT.IE.


Fuinneamh Gréine

Ruairí Ó Néill ag an seastán de chuid Solar Structures a bhí ar thaispeáint taobh amuigh de oifig Chomharchreidmheas Colmcille, Indreabhán, ag an Lá Oscailte faoi ghiniúnt leictreachais ó phainéil ghréine, ar an Satharn seo caite, a bhí eagraithe ag an gComhar Creidmheasa.

Cuireadh an-spéis sa Lá Oscailte a reáchtáladh an Satharn seo caite i gCois Fharraige, le eolas a chur ar fáil faoi na bealaí a d’fhéadfaí an bille leictreachais a laghdú tré úsáid a bhaint as painéil gréine le leictreachas a ghiniúint. Bhí an Lá Oscailte eagraithe ag Comhar Creidmheasa Cholmcille in éindí le Solarstructures.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

 • Iomáint (Roinn 3): An Spidéal 1 – 12, Craughwell 1– 18.
 • Iomáint (Sóisear): Bearna/Na Forbacha 0 – 16, Ardrahan 0 – 24.
 • Iomáint (faoi 12): Micheál Breathnach 6 – 04, Annaghdown 0 – 01.
 • Peil (Sinsear): An Spidéal 1 – 08, Naomh Anna, Leitir Móir 0 – 14
 • Peil na mBan (Sóisear): Micheál Breathnach 1 – 10, Spidéal 1 – 05,
 • Peil (Roinn 3A): Micheál Breathnach 0 – 13, Oughterard 3 – 14.
 • Peil (faoi 19): Micheál Breathnach 0 – 13, Oranmore Maree 1 – 07.
 • Peil (faoi 19): An Spidéal 1 – 19, Bearna 4 – 08
 • Peil na gCailíní (Féile, Roinn I): An Spidéal 2 – 01, Monivea 4 – 06.
 • Peil (faoi 15): An Spidéal 2 – 07, An Fháirche 0 – 04.
 • Peil (faoi 15): An Spidéal 1 – 07, Cárna/Caiseal 1 – 12.
 • Peil (faoi 15): Micheál Breathnach 1 – 05, Clifden 3 – 07.
 • Peil (faoi 15): Micheál Breathnach 4 – 08, An Cheathrú Rua 3 – 03.
 • Peil (faoi 15): Micheál Breathnach 6 – 10, Killanin 1 – 02.
 • Peil (faoi 12): An Spidéal 4 – 07, Naomh Anna, Leitir Móir 0 – 04.
 • Sacar ( Cailíní faoi 17): Bearna/Na Forbacha 1, Corrib Celtic 0
 • Sacar ( faoi 17): Cois Fharraige 2, Craughwell Utd. 1.
 • Sacar ( faoi 16): Bearna/Na Forbacha 5, Yeats Utd. 2.
 • Sacar (faoi 16): Bearna/Na Forbacha 3, Merlin Woods/Medtronic 1.
 • Sacar (faoi 16): Macdara 2, Corrib Celtic 5.
 • Sacar ( Cailíní faoi 15): Bearna/Na Forbacha 3, Corrib Celtic 0.
 • Sacar (faoi 13): Mac Dara 0, Ballinasloe Town B 0.
 • Sacar (faoi 13): Bearna/Na Forbacha 1, Ballinasloe Town 3.
 • Sacar (faoi 13): Bearna/Na Forbacha 4, Athenry B. 1.

4 Bealtaine 2022