Cartlann Nuachta: 4 Deireadh Fómhair 2017

Plean Teanga Chois Fharraige

Cé gur sheol an tAire Stáit, Joe Mc Hugh T.D., an plean teanga do cheantar Chois Fharraige i nGaoth Dobhair coicís ó shin, níl aon cheo oifigiúil cloiste ag an bhFóram a réitigh an phlean faoin gcéad chéim eile. Trí fhostaí lánaimseartha a theastódh le Plean Teanga Chois Fharraige a chur i bhfeidhm ach is cosúil nach mbeidh acmhainní ar fáil ach le duine amháin a fhostú, oifigeach pleanála teanga.

I ráiteas a d’eisigh Coiste Stiúrtha an Fhóram Pleanála Teanga, dúradh gur ‘údar díomá agus míshástachta don Fhóram é seo’ mar go dteastódh triúr lánaimseartha ‘leis an bplean a réitíodh, agus ar ghlac an tÚdarás leis agus a bhfuil beannacht an Aire aige anois, a chur i bhfeidhm’.

De réir an fhreagra a thug an tAire Stáit Gaeltachta, Joe Mc Hugh T.D., sa Dáil an tseachtain seo caite, bheadh ar an bhFóram, agus ar gach dream eile a bhfuil pleananna teanga réitithe acu, ‘a gcuid tosaíochtaí a aithint laistigh den chistíocht atá agus a bheidh curtha ar fáil’. Dúirt sé chomh maith go mbeadh curtha ar chumas na gceanneagraíochtaí pleanála teanga, ar nós Fóram Chois Fharraige, ‘oifigeach pleanála teanga a fhostú go háitiúil’.

Ach más duine amháin atá le fostú, deireann Coiste Stiúrtha an Fhóraim nach féidir Plean Teanga Chois Fharraige mar atá sé, a fheidhmiú.

Cé go bhfuil an chuma ar an scéal nach mbeidh a dhóthain airgid á chur ar fáil i gCois Fharraige leis an bplean teanga, a réitíodh leis an bpobal is a aontaíodh le Údarás na Gaeltachta, a fheidhmiú, tá airgead le caitheamh ar phleananna teanga Gaeltachta a réiteach do na heastáit tithíochta ar imeall Chathair na Gaillimhe, thart ar Chnoc na Cathrach agus Tír Oileáin, amhail is gur ceantair iad ina bhfuil an Ghaeilge le slánú iontu, cé gur eol do gach duine nach bhfuil siad sa nGaeltacht ach de bharr timpist tíreolaíochta.

Is féidir tíocht ar phlean teanga Chois Fharraige ón suíomh seo ach dul ag an nasc PLEAN TEANGA thuas.


Cruinniú Cinn Bhliana an Chomharchumainn


An Déardaoin, 21 Meán Fómhair, tionóladh Cruinniú Cinn Bhliana de scairshealbhóirí Chomharchumann Sailearna Teo., i Seanscoil Sailearna. Cuireadh cuntaisí na bliana os comhair na scarshealbhóirí agus cé go raibh daoine i láthair ag gearán faoina laghad poiblíocht a rinneadh leis an gcruinniú a fhógairt, bhí thart ar dhá scór scairbhealbhóir i láthair, níos mó ná mar a bhíonn de ghnáth.

Tá na cuntaisí agus eolas eile ar fáil mar PDF anseo:

Cuntas Ioncam agus Caiteachas 1
Cuntas Ioncam agus Caiteachas 2
Clár Comhárdaithe


Leabhar faoi Nollaig Ó Gadhra

Máirín Uí Ghadhra ó na Forbacha lena garchlann ag ócáid seolta an leabhar NOLLAIG Ó GADHRA: I gCUIMHNÍ CAIRDE, i gcuimhne ar a fear chéile, an Aoine seo caite in Óstán Chois Fharraige. [Pic: Seán Ó Mainnín]

Ar an Aoine seo caite bhí slua breá bailithe le chéile in Óstán Chois Fharraige sna Forbacha le haghaidh seoladh leabhar nua, dar teideal ‘Nollaig Ó Gadhra: Cuimhní Cairde’, curtha in eagar ag a iníon, Máirín, ar iriseoir í le Raidió na Gaeltachta.

Bhí cónaí ar Nollaig sna Forbacha ar feadh na mblianta, é posta le Máirín Ní Chonghaola ó Na hAille, iníon leis an scríbhneoir Seán Ó Conghaola a scríobh ‘Cois Fharraige Le Mo Linnse’. Chaith sé go leor dá shaol ag strachailt le tinneas agus bhásaigh sé i mí Lúnasa 2008.

Fear ildánach ab ea Nollaig a rugadh i gContae Luimnigh ach a chaith an chuid is mó dá shaol ag cur faoi i gCois Fharraige.

I measc na saothair óna láimh bhí beathaisnéisí ar Mahatma Gandhi, Éamonn Iognáid Rís, John Boyle O’Reilly, agus Richard J. Daley. Foilsíodh iliomad alt, léacht agus paimphléad leis i rith a shaoil freisin.

Díograiseoir a bhí ann freisin i leith na Gaeilge agus athbheochan na teanga, agus chaith sé seal mar Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge.

Níl ach €12 ar an leabhar agus é foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht.


Scéal Jacques Cousteau sa tSeanscoil

Radharc as THE ODYSSEY, scannán ón bhFrainc faoi shaol is faoi shaothair an mhuireolaí cáiliúl Jacques Cousteau, a bheas á thaispeáint anocht (Déardaoin, 5 Deireadh Fómhair) ar an scáileán mór i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, ag tosaí ag 8.15pm.

Scannán faoi shaol an mhuireolaí cáiliúl ón bhFrainc, Jacques Cousteau, a bheas á thaispeáint i Seanscoil Sailearna an Déardaoin seo, 5 Deireadh Fómhair, ag tosaí ag 8.15pm. Agus an Déardaoin seo chugainn, 12 Deireadh Fómhair, beidh an scannán nua atá déanta faoin bhfonnadóir ó Chárna, Joe Heaney, á thaispeáint sa tSeanscoil. Tá an scannán, ina bhfuil Micheál Ó Conghaile ó Mhuiceannach sa bpríomhpháirt, ainmnithe ag an tír seo le bheith san iomaíocht do Oscar.

Seo é an chéad uair a bheidh an scannán á thaispeáint go poiblí i gConamara agus is cinnte go mbeidh an-rachairt ar shuíochán sa tSeanscoil len é a fheiceáil. Is féidir suíochán a chur in áirithe ach ríomhphost a sheoladh ag clubscannan@nullgmail.com nó téacs a sheoladh ag 086 4048881.

Tá liosta iomlán na scannán atá le taispeáint idir seo agus an Nollaig, chomh maith le eolas fúthu, le fáil ach dul ag an suíomh idirlín www.clubscannan.ie.


Rince Seite Tigh Chualáin

Tá na ranganna seite tosaithe ar ais i dTigh Chualáin ar an gCéadaoin seo chugainn agus beidh siad ag leanacht ar aghaidh ar gach Céadaoin ag 8.00pm. Sé Máirtín Ó Brosnacháin atá ag stiúradh na ranganna. Tá sé i gceist aige rang speisialta a chur ar bun do thosaitheoirí ag 7.00pm ar an gCéadaoin, má bhíonn éileamh ann. Is féidir dul i dteagmháil le Máirtín ag an uimhir 087 9149729.


Iománaithe na mBreathnaigh sa gCluiche Ceannais

Cumann Mícheál BreathnachTá iománaithe Micheál Breathnach tríd go Cluiche Ceannais an Chontae sa gComórtas Sóisear a hAon, don tríú bliain as a chéile. Sa gCluiche Leathcheannais ar an Satharn seo caite bhuail Na Breathnaigh foireann ó Bhéal Átha an tSlua réasúnta éasca leis an scór 5 – 19 in aghaidh 0 – 12. Fuair Joe Antaine Ó Chonghaile agus Oisín Ó Ceallaigh dhá chúl an duine agus Dinny Ó hÉallaithe a fuair an cúl eile, an chéad scór sa gcluiche.

Tá an comórtas Sóisear a hAon teoranta do na clubanna sa gcontae nach bhfuil aon fhoireann sinsir ná idirmheánach acu, sa gcaoi is gurb é an fhoireann sóisir an fhoireann is fearr atá acu. D’éirigh le Cumann Micheál Breathnach an comórtas seo a bhuachaint anuraidh don chéad uair ariamh ag imirt in aghaidh Saighleáin. Is in aghaidh Saighleáin a bheas buachaillí Chois Fharraige arís i mbliana i gCluiche Ceannais an Chontae, ar an Domhnach seo chugainn i Staid an Phiarsaigh ag tosaí ag 1.00pm.


Peileadóirí Óga An Spidéil ina Seaimpíní

Foireann Peile faoi 13 de chuid CLG An Spidéil, ar éirigh leo an tSraithchomórtas faoi 13 (Roinn 2B) a bhuachaint ar an Satharn seo caite.

Ar chúl ó chlé: Pierce Ó Muiris, Pádraig Ó Droighneán, Óisín Ó Muiris, Dara Ó Laoire, Fionn Ó Conchubhair, Ruán Ó hIarnáin, Cillian Ó Laoi, Diarmuid Ó Duinn, Dylan Ó Dioráin, Finian Ó Conláin, Cathal Ó Laoire.

Chun tosaigh ó chlé: Liam Ó Fátharta, Peadar Ó Féinne, Andy Ó Féinne, Cormac Ashe, Tomás Farthing, David Ó Conghaile, Lorcán Ó Curraoin, Jack Ó Domhnaill, Eoin Ó Conghaile.

Bhí bua iontach ag peileadóirí óga An Spidéil ag an deireadh seachtaine nuair a bhuail siad foireann na cathrach, St. Michael’s, i gcCuiche Ceannais den tSraith faoi 13 (Roinn 2B) leis an scór 4 – 09 in aghaidh 1 – 04, i gcluiche a imríodh i mBóthair na Trá.


Seisiún na nDéagóirí Ar Ais

Tá Seisiún Ceoil na nDéagóirí ar ais! Gach trathnóna Satharn tagann buíon ceoltóirí óga traidisiúnta le chéile sa gCrúiscín Lán sa Spidéal ó 5.15 go 6.15pm, faoi stiúr cheoltóirí aitheanta áitiúla.

Is seisiún é seo a atá feiliúnach do dhaoine óga iarbhunscoile ón gcéad bhliain ar aghaidh, a bhfuil fonn orthu cúpla port a chasadh i dteannta ceoltóirí óga eile – agus tá míle fáilte freisin roimh a gcuid tuismitheoirí más mian leo fanacht ag éisteacht.

Is seisiún iomlán deonach é seo ach iarrtar síntiús euro amháin ar na daoine óga ag gach seisiún le n-íoc as sóláistí. Fáilte roimh cheoltóirí óga nua ag na seisiúin.

Bígí linn!


An Spidéal: Sráidbhaile Slachtmhar

Foilsíodh torthaí ó chomórtas na mBailte Slachtmhara an tseachtain seo caite. I gcatagóir B den chomórtas tháinig An Spidéal sa dara áit i gCo na Gaillimhe le 300 marc as 400, an marc is fearr a fuair An Spidéal sa gcomórtas. Ní raibh Droichead an Chláirín sa chéad áit chun cinn ar an Spidéal ach le 4 mharc. Tá tuairisc an mholtóra ar an Spidéal le fáil anseo mar PDF: Leathanhach 1 agis Leathanach 2.


Torthaí Spóirt

Iomáint (Sóisear 1): Micheál Breathnach 5 – 19, Béal Átha an tSlua 0 – 12.

Sraith Peile (Roinn 3): An Spidéal 2 – 12, Killererin 2 – 06.

Peil (Sinsir): Micheál Breathnach 0 – 10, St Micheal’s 0 – 13.

Peil (faoi 13): An Spidéal 4 – 08, St Micheal’s 1 – 04.

Peil (faoi 12): Micheál Breathnach 0 – 07, An Cheathrú Rua 2 – 02.

Peil (faoi 16): Micheál Breathnach 2 – 13, Dr. an Cláirín 5 – 11.

Peil (faoi 16): An Spidéal 2 – 09, An Cheathrú Rua 6 – 12.

Sacar (Roinn 3): Cois Fharraige 2, Cnoc na Cathrach 1.


4 Deireadh Fómhair 2017