Cartlann Nuachta: 4 Deireadh Fómhair 2023

Féile Chois Fharraige

Ceoltóirí Óga ag an Oireachtas 2022

Cuid de Cheoltóirí Óga Chois Fharraige ag casadh ag Oireachtas na Gaeilge i gCill Áirne anuraidh.

Beidh Ceoltóirí Óga Chois Fharraige ar an stáitse i Seanscoil Sailearna ar an Satharn seo chugainn don cheolchoirm Ceiliúradh Chois Fharraige, atá eagraithe mar chuid de Fhéile Chois Fharraige.

Cuireadh tús le Féile Chois Fharraige 2023 ar an Máirt seo caite. Leanfar leis na himeachtaí go dtí an Domhnach seo chugainn, 8 Deireadh Fómhair.

An Déardaoin seo beidh neart ar siúl idir Seisiún Amhránaíochta ar an Sean-Nós i dTigh Chualáin ag tosú ag 7.30pm; an scannán iomráiteach TARRAC á thaispeáint i Seanscoil Sailearna ag 8.00pm agus seisiún ceoil is amhránaíochta ina dhiaidh ar an Lochán Beag i dTigh Mholly.

Ar an Aoine ag 11.00am beidh Maidin Caifé sa mbialann nua, An Bláth Fiáin, i Sráidbhaile an Spidéil, áit a mbeidh togha an chomhluadair.

AN BLÁTH FIÁIN, bialann nua ar an Spidéal.

Is ann a bheas an Maidin Caifé mar chuid de Fhéile Chois Fharraige, ar an Aoine seo, 6ú lá, ag 11.00am.

Tráthnóna Dé hAoine, an 6ú lá, i dTigh Mholly, seolfar DEIRDRE, leabhar nua le Darach Ó Scolaí, ócáid atá eagraithe ag Club Leabhar Chois Fharraige mar chuid den fhéile.

Ar an Satharn, an 7ú lá, beidh Ceiliúradh Chois Fharraige ar bun i Seanscoil Sailearna le Ceoltóirí Óga Chois Fharraige ag tosú ag 6.30pm in 8.00pm, mar a bhí fógraithe roimhe seo.

Ar an Domhnach, an 8ú lá, beidh Taispeántas Cócaireachta don chlann, faoi stiúir Diarmaid Ó Mathúna, sa bPota Caifé, ag 10.00am. Ag meánlae ar an Domhnach tá siúlóid in ómós do Mháirtín Ó Cadhain eagraithe ag tosú ag meánlae ón dealbh den Chadhnach ar an Airdín Buí agus ag dul chomh fada le fothraigh an tí inar tógadh Máirtín, barr an bhaile ar an gCnocán Glas.

Diarmaid ag an bPota Caifé 2021

Diarmaid Ó Mathúna ag a bhialann, Pota Caifé, ar an Tulach. Is ann a bheas Diarmaid i mbun Taispeántas Cócaireachta don chlann ag 10.00am, maidin Dé Domhnaigh, mar chuid de Fhéile Chois Fharraige.


Club Scannán Sailearna

Club Scannán - Tarrac

Club Scannán – Tarrac

Cuireadh tús maith le séasúr nua scannán i Seanscoil Sailearna ar an Déardaoin seo caite, le scannán fíor-mhaith ón bhFrainc, Un Beau Matin. An Déardaoin seo taispeánfar an scannán TARRAC, réamhtaispeántas speisialta do bhaill an Chlub Scannán agus do lucht freastail ar Fhéile Chois Fharraige. Idir seo agus tús mí na Nollag taispeánfar scannán gach Déardaoin san amharclann i Seanscoil Sailearna, Indreabhán ag tosnú ag 8.15pm.

An tseachtain seo chugainn is scannán ón Iodáil a bheas á thaispeáint, EIGHT MOUNTAINS. Scéal faoi bheirt chairde a chaith blianta a n-óíge ag fáinneáil timpeall sna sléibhte i dTuaisceart na hIodáile, agus a chasann ar a chéile aríst.

Tá eolas faoi na scannáin go léir ar an gclár le fáil ar an suíomh WWW.CLUBSCANNAN.IE.


Postanna Nua do Chois Fharraige

 An monarcha atá ag an gcomhlacht Freudenburg Medical i mBaile an tSagairt, An Spidéal.

Tá 100 post nua le cur ar fáil sa monarcha de bharr áiseanna breise táirgíochta, a osclaíodh Dé Luain seo caite.

Ar an Luan seo caite fógraíodh go bhfuil Freudenberg Medical le 100 post breise a chruthú sa Spidéal. Cruthófar postanna nua san innealtóireacht, i dtaighde agus forbairt, i ndéantúsaíocht agus i seirbhísí cáilíochta agus tacaíochta. Deir an comhlacht go bhfuil earcaíocht do na postanna nua tosaithe cheana féin.

Ag ócáid ar an Luan osclaíodh áis nua déantúsaíochta, i mBaile an tSagairt. Cuirfidh an t-ionad nua méadú 50% leis an spás atá ag an gcomhlacht déantúsaíochta feistí leighis sa Spidéal; cuirfidh sé ar a gcumas cur le táirgiúlacht an chomhlachta agus an fhoireann oibre sa Spidéal a mhéadú.

Thar na blianta tá infheistíocht de €2 milliúin déanta ag Údarás na Gaeltachta san ionad atá ag Freudenberg Medical sa Spidéal.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Tomás Ó Síocháin, go bhfuil sé fíor-thábhachtach don Údarás “bheith ábalta cuidiú le cliantchomhlachtaí den scoth ar nós Freudenberg Medical a gcuid áiseanna a fhorbairt agus a fhás, ar mhaithe le cruthú fostaíochta agus deiseanna sa nGaeltacht. Tá postanna ar ardchaighdeán á gcur ar fáil anseo i gceartlár na Gaeltachta.”


Cluichí Cinniúnacha an Deireadh Seachtaine seo

Rónan Mac Donncha leis an bPeil

Rónán Mac Donncha, ón Teach Mór, duine de sár-imreoirí Chumann Micheál Breathnach. Beidh na Breathnaigh ag imirt cluiche ceathrúcheannais peile idirmheánach ar an Satharn seo chugainn ag 4.00pm i Staid an Phiarsaigh.

Beidh cluiche cinniúnach ag peileadóirí ó Chumann Micheál Breathnach ar an Satharn seo chugainn nuair a chasfaidh an fhoireann le Monivea/Abbeyknockmoy sa gcluiche ceathrúcheannais den chraobhchomórtas Idirmheánach. Is i Staid an Phiarsaigh a bheas an cluiche ar bun, ag tosú ag 4.00. Roimhe, ag tosú ag 2.15, imreofar an cluiche ceathrúcheannais idir Oileáin Árann agus Caltra.

Beidh cluiche cinniúnach ag foireann sinsir peile An Spidéil ar an Domhnach chomh maith, nuair a chasfaidh siad le Caherlistrane, le áit a choinneáil i ngrád na sinsear don chéad bhliain eile. Is ar an bPrairie, taobh le Staid an Phiarsaigh, a imreofar an cluiche ag tosú ag 1.00pm.

Sa gcomórtas iománaíocta sóisear 1, d’éirigh le Cumann Micheál Breathnach an ceann is fearr a fháil ar Bhearna/Na Forbacha ar an Domhnach seo caite leis an scór 0 – 19 in aghaidh 0 – 16, le áit a fháil sna babhtaí leathcheannais in aghaidh Salthill-Knocknacarra.


Corn Pheait Phádraic Tom

Peait Phádraic Tom

Peait Phádraic Tom Ó Conghaile

I mbliana beidh an comórtas le haghaidh Chorn Pheait Phádraic Tom ar siúl ar an Domhnach, 15 Deireadh Fómhair, i Scoil Éinne, sa Spidéal.

Is i gcuimhne ar an amhránaí sean-nóis Peait Phádraic Tom Ó Conghaile as Leitir Péic, An Spidéal, a reachtáltar an comórtas.

Ghnóthaigh Peait Phádraic Tom an dara háit i gComórtas na bhFear ag Oireachtas na Gaeilge in 1955 agus an chéad áit i 1956. Mhúin sé amhráin sean-nós do ghasúir óga sa nGaelacadamh sa Spidéal idir 1980 agus 1992.

Is féidir clárú don chomórtas ar an lá. Cuirfear tús le cúrsaí ag 12.00 meánlae, i Scoil Éinne. Tá breis eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le Caitlín ag cnichonghaile@nullforasnagaeilge.ie.


Folúntais i gCois Fharraige

Tá an an tIonad Tacaíochta Teaghlaigh, ar an gCnoc, ag cuartú oibrithe faoi láthair.

Tá postanna le líonadh, páirtaimseartha agus lánaimseartha, idir oibrithe luathbhlianta agus oibrithe iarscoile. Na huaireanta atá i gceist do na hoibrithe iarscoile ná idir 7.30 go 9.30 ar maidin agus idir 1.00 agus 17.30 san iarnóin, ó Luan go hAoine.

Tá caighdeán maith Gaeilge riachtanach do na poist. Is féidir níos mó eolais a fháil ach glaoch ar an uimhir 091 593132, nó ríomhphost a chur chuig eolas@nullittancranntaca.ie.

Chomh maith le sin, tá an Bogha Ceatha sa Spidéal ag iarraidh cur lena bhfoireann oibrithe iarscoile. Níl aon cháilíochtaí ag teastáil ach tá sé tábhachtach go mbeadh Gaeilge chumarsáideach ag iarrthóirí, go mbeidís cineálta, cairdiúil agus sásta a bheith ag obair le gasúir idir 4-12 bliain d’aois idir na huaireanta 1.30pm go 5.30pm.

Tá níos mó eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le oifig@nullboghaceatha.com nó glaoch ar 091 897 851.


Rath le Foilsitheoirí Chois Fharraige

Tháinig ionadaithe ó na dtithe foilsitheoireachta i gCois Fharraige le chéile i dTigh Chualáin, ar an Máirt seo caite ar an gCoill Rua, le plé agus ceiliúradh a dhéanamh ar rathúnacht na foilsitheoireachta i gCois Fharraige.

Agus tá neart údar ceiliúrtha ag na tithe foilsitheoireachta Cois Fharraige. Le gairid i mBaile Átha Cliath bronnadh Gradam Uí Shúilleabháin ar an teach foilsitheoireachta,  Cló Iar-Chonnacht, ar son an leabhair ‘Béal na Péiste’ le Fionntán de Brún. Is ar an teach foilsitheoireachta Futa Fata a bronnadh Gradam Réics Carló don saothar ‘Amuigh Faoin Spéir’ a scríobh Sadhbh Devlin agus a mhaisigh Brian Fitzgerald. Bronnadh Gradam de Bhaldraithe ar Leabhar Breac, ar son an leabhair, ‘Cuairt San Nicolás’ a d’aistrigh Darach Ó Scolaí.

Oireachtas na Gaeilge a d’eagraigh an ócáid.


AGM an Chomharchumainn

Is ar an Máirt, 17 Deireadh Fómhair, a thionólfar Cruinniú Ginearálta Bliantúil Chomharchumann Sailearna i Seanscoil Sailearna, ag tosú ag 8.00pm.

Le freastal ar an gCruinniú Ginearálta Bliantúil ní mhór a bheith i do scairshealbhóir den Chomharchumann. Beidh folúntais le líonadh ar an mBord Stiúrtha. Le seasamh don Bhord Stiúrtha caithfidh tú bheith i do scairshealbhóir agus bíonn foirm ainmneacháin le líonadh.

Tá cead ag scairshealbhóirí rún a chur síos ar an gclár ach an fhoirm chuí a líonadh. Caithfidh na foirmeacha líonta a bheith faighte in Oifig an Chomharchumainn roimh 5.00pm ar an Máirt seo chugainn, 10 Deireadh Fómhair.


Ceardlann do Chumadóirí Amhrán

Micheál Ó Conghaile

Micheál Ó Conghaile (Cló Iar-Chonnacht) a bheas i mbun na ceardlainne.

Tá ceardlann do chumadóirí amhrán Gaeilge á eagrú ag Cló Iar-Chonnacht sa Spidéal ar an Satharn, 28 Deireadh Fómhair, i gcuimhne ar Phádraig Ó hAoláin (1944 – 2021), Tiobrad Árannach ildánach a chum an t-amhrán ‘Cóilín Phádraig Shéamais’. Beidh an cheardlann dírithe ar chumadóirí amhrán den uile chineál.

Tugtar cuireadh do chumadóirí ar mhaith leo a bheith páirteach sa gceardlann sampla dá saothar a sheoladh chuig Cló Iar-Chonnacht roimh 21 Deireadh Fómhair. Beidh fáilte roimh ábhar ó chumadóirí nua chomh maith le cumadóirí aitheanta. Roghnófar na saothair is feiliúnaí le plé ag an gceardlann agus seolfar saothar gach cumardóra chuig gach duine a bheas ag freastal ar an gceardlann, le go mbeidh deis roimhré acu iad a léamh is a mheas.

Níl aon táille i gceist. Tá áit do dheichniúr ar an gceardlann. Le áit a chur in áirithe ar an gceardlann ní mhór do chumadóir sampla dá chuid oibre a sheoladh chuig moccic22@nulloutlook.com faoin Satharn, 21 Deireadh Fómhair.

Micheál Ó Conghaile (Cló Iar-Chonnacht) agus Ciarán Ó Fátharta (RnaG) a bheadh i mbun na ceardlainne.


Lotó na mBreathnaigh

I Lotó Chumann Micheál Breathnach na seachtaine seo bhí €3,700 sa bPota Óir, ach ní raibh aon bhuaiteoir ann. Na huimhreacha a tarraingíodh: 13,19,21,23.

 

Tarraingíodh ceithre ainm as an hata, le €25 ag dul do chaon duine acu:

 

  • Callum Geoghan, Caisleán;
  • Seán Ó Coistealbha, Na Creagáin;
  • Micheál Darby, Na hAille;
  • Iarla Ó Diollúin, Cor na Rón.

 

Máirín Phaddy Beag, a fuair duais an díoltóra.

 

€3,800 atá sa bPota Óir do tharraingt na seachtaine seo chugainn.


Torthaí Spóirt na Seachtaine

Peil (faoi 17B): An Spidéal 0 – 11, Monivea-Abbey 0 – 10.

Iomáint (Idirmheánach): An Spidéal 0 – 17, Turloughmore 2 – 12.

Iomáint (Sóisear 1): Ml. Breathnach 0– 19, Bearna-Na Forbacha 0 – 16.

Sacar (Roinn I): Cois Fharraige 4, Craughwell Utd. 6.

Sacar (faoi 16, RI): MacDara 6, St. Patrick’s 4.

Sacar (faoi 15, RII): MacDara 6, Colemanstown Utd. 1.

Sacar (faoi 14, RII): MacDara 1, Athenry B 3.

Sacar (faoi 13, RII): MacDara 2, Bearna-Na Forbacha 0.

Sacar (faoi 12, RIII): MacDara 5, Mervue Utd. B 0.


4 Deireadh Fómhair 2023