Cartlann Nuachta: 4 Eanáir 2023

Bóithrín Seaca

Bóithrín Seaca 2022

Radharc geimhriúil a tógadh ar bhóithrín i gCois Fharraige an tseachtain seo.

[Pictiúr: Johanna Ní Mháille]


Plean Cúig Bliana An Spidéil

Tá Comhlacht Forbartha an Spidéil ag réiteach Plean Gníomh Chúig Bhliana don cheantar agus chuige sin tá an Comhlacht Forbartha ag iarraidh ionchur ón bpobal i dtaobh na seirbhísí agus na riachtanais atá ag an gceantar faoi láthair. Tá sé i gceist ag an gComhlacht Fobartha plean a chur le chéile a dhéanann freastal ar chuile ghné de shaol an cheantair.

Níl aon bhainisteoir ag an gComhlacht ach tá súil ag Bord Stiúrtha an chomhlachta go mbeifear in acmhainn bainisteoir lán-aimseartha a fhostú arís go luath. Idir an dá linn tá an bord stiúrtha ag feidhmiú ar bhonn deonach.


Foireann Sóisear Iomána na Gaillimhe

Breandán Mhaidhc Ó Conghaile ó Chumann Micheál Breathnach, atá ar phainéal sóisear iomána na Gaillimhe don chomórtas speisialta iománaíochta atá ar bun an tseachtain seo i mBíocan, Co Mhaigh Eo.

An tseachtain seo tá comórtas speisialta idir chontae iománaíochta á imirt sa Dome atá ag Cumann Lúthchleas Gael i mBíochan, in aice le Béal Átha an Thamhnais. Páirteach sa gcomórtas tá fóirne ó Shligeach, Longfort, Ros Comáin, Maigh Eo agus Nua Eabhrach, chomh maith le foireann atá piocaithe ó na fóirne Junior a hAon i gContae na Gaillimhe.

Tá seisear ar an bpainéal ó Chumann Micheál Breathnach: Mac Dara Ó Béarra, Kevin Mhaidhc Ó Conghaile is a dheartháir Breandán, Donnacha Ó Murchú, Dinny Ó hÉallaithe agus Rónán Ó Beoláin.

Tá cúigear ar an bpainéal ó Chlub Iománaíochta Bearna/Na Forbacha: Niall Mac an Choilligh, Tomás Halliday, Dónal Ó Cualáin agus a dheartháir Cathal, chomh maith le Ryan Ó Cualáin.

Bhí foireann na Gaillimhe le imirt in aghaidh iománaithe Nua Eabhrach tráthnóna inné, i gcluiche leath-cheannais an chomórtais.


Oireachtas na Gaeilge 2024

Oireachtas na GaeilgeTá caint ar Oireachtas na Gaeilge a thabhairt ar ais go Cois Fharraige sa mbliain 2024. Is iomaí duine a cheisteodh cá bhfuil na hallaí i gCois Fharraige ina bhféadfaí Corn Uí Riada nó Steip, an comórtas damhsa ar an sean-nós a eagrú. Ag cruinniú a bhí ag Cumann Forbartha Chois Fharraige le gairid, socraíodh iarratas a réiteach maidir le Féile Mhór na Gaeilge a eagrú i gCois Fharraige sa mbliain 2024, ag glacadh leis go gcaithfí cuid de na himeachtaí móra a eagrú i mBóthar na Trá nó i gCathair na Gaillimhe.

Beartaíodh dul i bpáirt leis an eagraíocht Gaillimh le Gaeilge le comhiarratas a réiteach tús na bliana 2023, le cur os comhar Coiste an Oireachtais in am tráth.

Eagraíodh Oireachtas na Gaeilge i gCois Fharraige sa mbliain 1974, an chéad uair ariamh a raibh an tOireachtas ar siúl sa nGaeltacht. Dúirt urlabhraí ón gCumann Forbartha go mbeadh sé tráthúil go bhfillfeadh Oireachtas na Gaeilge ar an nGaeltacht i 2024, 50 bliain níos deireanaí, fiú más gá roinnt de na himeachtaí móra a eagrú i mBóthar na Trá nó i gCathair na Gaillimhe.


AGM an Fhóram Pleanáil Teanga

Reáchtálfar Cruinniú Cinn Bhliana Fhóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga CTR ar an Luan, 16 Eanáir, 2023, i Seanscoil Sailearna ag 7.30 i.n. Bliain bhríomhar, rathúil a bhí ag an bhFóram le linn 2022.

I measc phríomh-imeachtaí na bliana is fiú a lua:

  • Clubanna Óige a bhunú i gceantracha na bhForbacha agus an Chnoic;
  • Lá Gairme do iar-bhunscoileanna an cheantair a eagraíodh i mí Márta;
  • Ruaille Buaille, an campa drámaíochta don óige a eagraíodh i rith an tsamhraidh;
  • Féile Chois Fharraige, a bhí ar bun i mí Dheireadh Fómhair;
  • Sraith imeachtaí sóisialta réamh-Nollag.

Bhí an-lá go deo ann ar an 7 Deireadh Fómhair, nuair a tháinig Jack Chambers, an tAire Stáit don Ghaeltacht, le ceiliúradh a dhéanamh ar Phlean Teanga Chois Fharraige.

Tá os cionn scór go leith comhalta sa bhFóram faoi láthair agus tá míle fáilte roimh chomhaltaí breise. Is féidir le haon chumann, eagras, nó gnó a bhíonn ag feidhmiú i gCois Fharraige tré Ghaeilge agus ar son na Gaeilge sa bpobal, ballraíocht mar chomhalta a ghlacadh sa bhFóram.

Tá na foirmeacha clárúcháin le fáil in oifigí an Fhóraim atá suite in Inis Fáil, díreach trasna ó Chill Éinde i sráidbhaile an Spidéil.


Club Leabhar Chois Fharraige

Diarmaid Johnson, údar an leabhair ‘Seacht dTír, Seacht dTeanga’, ceann de na leabhair a bhéas le plé ag an teacht le chéile a bheas ag Club Leabhar Chois Fharraige, seachtain ón gCéadaoin seo chugainn, 18 Eanáir, Tigh Mhollaí ar an Lochán Beag.

Tiocfaidh Club Leabhar Chois Fharraige le chéile ar an gCéadaoin, 18 Eanáir, Tigh Mholly ag 9.00 i.n. Oíche an-ghnóthach a bheas ann mar go mbeidh trí leabhar faoi chaibidil:

  • Seacht dTír, Seacht dTeanga’ le Diarmuid Johnson a bhí ar an gclár do oíche sin.
  • An Ghaeilge agus an Éiceolaíocht’ le Michael Cronin
  • Tonn Teaspaigh’ le hAilbhe Ní Ghearbhuigh san áireamh freisin ar an 18 Eanáir.

Is féidir na leabhra ar fad a cheannacht i Siopa Leabhar Chló Iar-Chonnacht ó thuaidh den Cheardlann sa Spidéal. Tá míle fáilte roimh bhaill nua sa gClub.


Lotó na mBreathnaigh

I Lotó Chumann Micheál Breathnach na seachtaine seo caite ní raibh aon bhuaiteoir ar an bPota Óir. Bhí €3,400 ann. Na huimhreacha a tarraingíodh: 5, 22, 28 agus 29.

Tarraingíodh dhá ainm as an hata le €50 ag dul do chaon duine acu: Maidhc Walsh, Na hAille agus Peigí Ní Mhárta, Na Mine.

Pádraig Joe Shéamuis, Na hAille, a fuair duais an díoltóra agus Frankie Mac Sodha, An Chathair, a fuair an dearbhán Tigh Dhurcáin.

Tá an pota óir ag €3,600 do tharraingt na seachtaine seo.


Cois Fharraige sa Dara Áit

Foireann Sacair Chois Fharraige Bua 2018

Foireann Sacair Chois Fharraige – Bua 2018

Tá foireann sacair Chois Fharraige sa dara háit faoi láthair i Sraith Sacair na Gaillimhe (Roinn I), le 25 pointe as 12 cluiche. Tá Moyne Villa ar 29 pointe as an líon céanna cluichí. Tá Mac Dara, foireann sacair na Ceathrún Rua, sa gceathrú háit le 20 pointe théis 10 cluiche a imirt.

Beidh an dá fhoireann Ghaeltachta ag imirt an deireadh seachtaine seo chugainn. Ar an Satharn beidh Mac Dara ag imirt East United as baile agus ar an Domhnach beidh Cois Fharraige as baile in aghaidh Corofin United.


4 Eanáir 2023