Cartlann Nuachta: 4 Marta 2015

4 Márta 2015


Cruinniú Cinn Bhliana Chumann Forbartha Chois Fharraige

Ar an Luan, 13 Aibreáin, a bheidh an cruinniú cinn bhliana ag Cumann Forbartha Chois Fharraige. Anuraidh cuireadh atheagar ar an gcumann agus glacadh le bunreacht nua. Faoin mbunreacht tá sé riachtanach go mbeidh daoine, ar mian leo a bheith páirteach sa gCumann Forbartha, a bheith cláraithe roimhré. Níl aon chostas ar chlárú. Níl le déanamh ach foirm a líonadh le do shonraí teagmhála agus síniú a thabhairt go nglacann tú le aidhmeanna an Chumann Forbartha.  Tuilleadh eolais, bunreacht, baill an choiste agus eile anseo.


An Idirlíon agus Úsáid na Meáin Sóisialta

Cúrsa Ríomhaireachta do Eagraíochtaí Pobail is Deonacha i gCois Fharraige

Tá cúrsa á thairiscint do ionadaithe ó eagraíochtaí pobail is eagraíochtaí deonacha i gceantar Chois Fharraige, a bhfuil sé de aidhm aige cur ar a gcumas usáid níos éifeachtaí agus níos iomláine a bhaint as suíomh idirlíon agus as na meáin sóisialta. Tá an cúrsa á eagrú ag Cumann Forbartha Chois Fharraige le tacaíocht airgid ó Scéim Tacaíochta Oideachais Pobail 2015, de chuid an GRETB.

Tá bunthuiscint ar úsáid ríomhairí agus ar úsáid an idirlíon riachtanach don chúrsa seo.

Ag deireadh an chúrsa ba cheart go mbeadh tuiscint agus cumas ag na rannpháirtithe sna réimsí seo a leanas:

 • An structúr ar shuíomh idirlíon;
 • Cén chaoi le suíomh simplí a chruthú i WordPress;
 • Cén chaoi eolas a chur suas ar shuíomh nó é a leasú;
 • Pictiúirí is íomhánna a chur ar an suíomh;
 • Cén chaoi le suíomh a dhéanamh níos tarraingtí;
 • Tíocht ar an suíomh ar an Idirlíon a dhéanamh níos éasca;
 • Leathanach Facebook a chruthú do eagraíocht;
 • Bainistiú an Eolais ar an Suíomh.
 • Nuachtlitir a sheoladh amach,
 • Úsáid áiseanna Gaeilge ar líne.
 • Cartlann a chruthú.

Cé ar a bhfuil an Cúrsa Dírithe?

Go príomha tá an cúrsa seo dírithe ar eagraíochtaí pobail agus eagraíochtaí deonacha a bhfuil suíomhanna idirlíon acu cheana agus ar mhaith leo na scileanna a bheith ag duine nó beirt ar an gcoiste le uasdátú a dhéanamh ar shuíomh idirlíon na heagraíochta, comh maith le bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar an  eolas ar mhaith leis an eagraíocht a roinnt leis an bpobal ar an idirlíon.

Déanfaidh gach duine ar an gcúrsa suíomh idirlíon bunúsach a chruthú ag usáid WORDPRESS, ar a mbeidh cleachtadh le déanamh ar na gnéithe éagsúla den cúrsa.

An Cúrsa: Cúrsa  8 seachtaine, gach Máirt óna 7 go 9.30pm. le briseadh seachtain na Cásca.

Dáta Tosaithe: Máirt, 24 Márta agus ag críochnú ar 19 Bealtaine.

Ionad: Seanscoil Sailearna, Indreabhán.

Líon Daoine: Ní ghlacfar le níos mó ná 12 ar an gcúrsa. Beidh 8 ar a laghad ag teastáil le dul ar aghaidh leis an gcúrsa.

Teagascóir: Julianne Ní Chonchubhair, atá ag obair le Cló Iarchonnacht agus a bhfuil taithí na mblianta ag bainistiú suíomhanna idirlíon.

Teanga Teagaisc: Is tré Ghaeilge a bheas an cúrsa.

Costas: €40 an duine don 8 seachtaine.

Ní ghlacfar ach le beirt ar a mhéad ón eagraíocht chéanna ar an gcúrsa, ach sa gcás nach bhfuil an cúrsa lán.

TÁ AN CÚRSA Á CHUR AR FÁIL AG CUMANN FORBARTHA CHOIS FHARRAIGE AGUS Á MHAOINIÚ AG AN SCÉIM TACAÍOCHTA OIDEACHAIS POBAIL de chuid Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin.

Tá an Cumann Forbartha buíoch do Chomharchumann Sailearna Teo., as an seomra ríomhaireachta a chur ar fáil don chúrsa ar tháille réasúnach.

Más spéis le do eagraíocht duine nó beirt a chur ar an gcúrsa seo, cuir teachtaireacht ag an gCumann Forbartha ag an seoladh ríomhphoist cumannforbartha@nullgmail.com.


Féile Drámaíochta na Scoileanna

Scoraíocht

Tá tarraingt na gcéadta ar Sheanscoil Sailearna, Indreabhán, an tseachtain seo, áit a bhfuil Féile Drámaíochta na Scoileanna do Chúige Chonnacht ar bun ón Máirt seo caite. Páirteach sa bhféile le linn na seachtaine tá ceithre dhráma ó Scoil Sailearna ar an gCnoc, tá drámá amháin ó Scoil Cholmcille ar an Tulach agus tá dráma ó Choláiste Cholmcille, Indreabhán.

Seo a leanas na drámaí a bheas páirteach sa bhféile ó Scoil Sailearna:

 • ‘Saoire na mBan’ ag
 Rang a 2 (Traolach Ó Conghaile);
 • ‘Bean de Brún’ ag Rang a 3 (Mairéad Ní Mhocháin);
 • ‘Luaithrín’ ag Rang a 4 (Aisling Ní Chéidigh & Fearghas Mac Lochlainn);
 • ‘Oisín i dTír na nÓg’ ag Rang a 6(Siobhán Seoige);

Ó Scoil Cholmcille, An Tulach beidh an dráma‘Páidín Mháire Mhuigín’ á dhéanamh ag Rang a 4 (Niamh Ní Loinsigh) agus beidh ‘An Chéad Fhaoistin’ á chur ar stáitse ag Coláiste Cholmcille, Indreabhán (Máirín Uí Choileáin).


Ailbhe Ní Ghearbhuigh ag Éigse an Spidéil

Ailbhe Ní GhearbhuighCuireadh tús le Éigse an Spidéil tráthnóna inné agus beidh sé ag leanacht ar aghaidh go dtí an Domhnach.

Is í Ailbhe Ní Ghearbhuigh aoi-fhile na bliana seo ag Ardán na hÉigse ar an Aoine, Tigh Ghiblin. Is as Trá Lí d’Ailbhe, file a bhfuil cáil mhór bainte amach aici. Is fiú go mór éisteacht léi ag léamh a cuid filíochta. Tá dán dá cuid, ‘Filleadh ar an gCathair’, ar an ngearrliosta ag RTÉ don roghnú atá ar bun acu faoi láthair don tionscadal A Poem for Ireland. Is cinnte go bhfuil sár-oíche filíochta i ndán don phobal ar an Aoine. Mar is iondúil, beidh maidhc oscailte ann d’fhilí Gaeilge an cheantair, agus sna blianta atá caite is iomaí seoid a cloiseadh a chuaigh i bhfeidm ar an slua.

Seo a leanas Clár an Éigse:

Déardaoin 5 Márta

8.00: Seoladh na hÉigse – Ceolchoirm le Ceoltóirí Óga an Ghaelacadaimh, Stiúideo Cuan.

10.00: Seisiún Ceoil – Tigh Ghiblin, An Spidéal.

Dé hAoine 6 Márta

8.00: Ardán na hÉigse – Thuas staighre Tigh Ghiblin leis an aoi-fhile, Ailbhe Ní Ghearbhaigh, agus an aoi-chumadóir ceoil, Saileog Ní Cheannabháin agus maidhc oscailte d’fhilí Chonamara.

10.30: Seisiún Ceoil – Tigh Ghiblin, le Jack Talty agus Saileog Ní Cheannabháin.

Dé Sathairn 7 Márta

12.00: Comórtas Cuimhneacháin Pheatsaí Uí Cheannabháin do Dhaoine faoi18, in Óstán na Páirce.

1.30 – 4.30 i.n.: Máistir-rang sa veidhlín i Stiúideo Cuan.

8.00: Ceolchoirm Mhór na hÉigse in Óstán na Páirce leis an bhfidiléir Liam O’Connor á thionlacan ag Pádraig Ó Dubhghaill, chomh maith le Taispeántas de Dhamhsa & Ceoil Nua-Chumtha, leis na damhsóirí Seosamh Ó Neachtain & Máire Áine Ní Iarnáin le ceol nua-chumtha ag Johnny Óg Connolly, le tionlacan ó Garry Ó Briain.

10.30: Seisiún Ceoil le ceoltóirí áitiúla in Óstán na Páirce, le Dermot Byrne agus Floriane Blancke.

Dé Domhnaigh, 8 Márta

12.00 – 1.30 i.n.: Siúlóid na hÉigse le Timín Joe Tim Ó Curraidhín.

2.00: Comóradh Tom Pháidín Tom agus Clabhsúr na hÉigse le ceoltóirí & fonnadóirí áitiúla sa Droighneán Donn, agus bronnfar gradam ‘Laoch an Traidisiúin’ ar laoch pobail.


Coláiste Cholmcille 1955 – 2015

Tá Coláiste Cholmcille, Indreabhán, ag ceiliúradh i mbliana, mar gur bunaíodh an scoil 60 bliain ó shin i 1955. Tá fás agus forbairt déanta ag an ‘Tech’ sa trí scór bliain sin, agus oideachas den scoth curtha ar fáil ann do roinnt mhaith glúnta d’aos óg Chois Fharraige.

Mar chuid den cheiliúradh, beidh Ceolchoirm Mhór ar bun in Óstán na Páirce, An Spidéal, ar an Aoine seo, 6 Márta ag tosaí ag 7.30 i.n. Sí Neansaí Ní Choistealbha ó Raidió na Gaeltachta, ar iar-scoláire de chuid na scoile í, a bheas ag cur an cheolchoirm i láthair.

I measc na n-aíonna speisialta beidh Clann Uí Iarnáin as Cárna, agus beidh na daltaí iad féin ag cur ceoil agus amhráin ar an stáitse chomh maith. Ar ndóigh, tá talann iontach i measc na ndaltaí, idir ceol úirlise agus amhránaíocht. Chomh maith leis sin, is ceoltóirí aitheanta iad an Príomhoide, Peadar Ó Sé, agus an Leasphríomhoide, Pádraig Ó Lochlainn.


Imreoirí Óga na Bliana, Cumann Mícheál Breathnach

Cumann Mícheál BreathnachBhí ocáid an-deas ar bun i Seanscoil Sailearna an tseachtain seo caite nuair a bronnadh gradam mar imreoirí na bliana ar na daoine óga seo a leanas:

Iománaíocht:

 • Faoi 12: Ciarán Ó Flatharta, An Cheathrú Rua.
 • Faoi 13: Domhnall Ó Braonáin, An Teach Mór.
 • Faoi 14: John Ó Biadha, An Cnoc.
 • Faoi 15: Cian Ó Conghaile, Cor na Rón.

Peil:

 • Faoi 12: Séamus De Búrca, Na Minna.
 • Faoi 13: Tomas Ó Curraoin, Caorán, Baile na hAbhann.
 • Faoi 14: Mairtín Ó Maoláin, Corn a Rón.
 • Faoi 15: Mac Dara Ó Duibhir, Na hAille.
 • Faoi 16: Ruadhan Ó Curraoin, An Cnocán Glas.

Peil na mBan:

 • Faoi 12: Fodhla Ní Bhraonáin, An Teach Mór.
 • Faoi 13: Ciara Nic Eochagáin, Caisleán, Indreabhán.
 • Faoi 14: Fiona Ní Dhonnacha, Indreabhán.
 • Faoi 15: Becky Ní Éallaithe, Na hAille.
 • Faoi 16: Emma Ní Choisdealbha, Baile na mBroghach.

Idir 12 agus 3 trathnóna ar an Domhnach seo chugainn, 8 Márta, a bheas an Lá Chlárúcháin ag Cumann Mícheál Breathnach ag an oifig ar an bpáirc Astro. Is féidir clárú ar líne chomh maith ach dul go www.michealbreathnach.com.


Cártaí sna Minna

cártaí

Ar an gCéadaoin seo chugainn, 11 Márta, beidh deireadh ag tíocht leis an Oíche Chártaí i Scoil na Minna. D’éirigh thar cionn le Oíche Chártaí na Céadaoine, a bhí eagraithe ag Coiste Pobail na Minna i gcaitheamh an gheimhridh.


Waxathon ag Iománaithe Chumann Mícheál Breathnach

Ar an Satharn seo, 7 Márta, beidh oíche mhór bearrtha agus waxála á reachtáil i dTigh Chualáin, An Choill Rua, ag Cumann Mícheál Breathnach, ar mhaithe le iománaithe an Chumainn. Tosóidh an chraic ag 8 tráthnóna agus beidh duaiseanna móra le buachaint ann, deireadh seachtaine do bheirt i mBaile Átha Cliath agus go leor duaiseanna maithe eile.

Tá iománaithe Chumann Micheál Breathnach ag déanamh an-mhaith sa gcomórtas do chlubanna i gConnacht, an Táin. Ar an Satharn seo caite bhí an bua acu i Liatrom, nuair a bhuaileadar go héasca Béal an Átha Mhóir leis an scór 6 – 8 in aghaidh 1 – 5.