Cartlann Nuachta: 4 Márta 2020

Ar an Traen!

Páistí ó Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl, ag baint sásaimh as an traein atá sa nGairdín Céadfach.

Ar chúl ó chlé: Ruadhán Ó Maoileoin, Ríona Ní Fhátharta, Sophie Ní Chonghaile, Daniel Ó Mocháin.

Chun tosaigh ó chlé: Caoimhe Lally, Máirtín Óg Ó Piotáin.


Oifigeach Pleanála Teanga do Chois Fharraige

Katie Ní Loingsigh

Katie Ní Loingsigh atá ceaptha mar Oifigeach Pleanála Teanga do Limistéar Pleanála Teanga, Cois Fharraige.

Beidh sí ag tosú sa phost ar an Luan seo chugainn, 9 Márta.

Tá Katie Ní Loingsigh ceaptha ina hOifigeach Pleanála Teanga do Limistéar Phleanála Teanga Chois Fharraige. Is as Corcaigh do Katie agus bhain sí céim amach i nGaeilge agus i Léann na Cumarsáide i gColáiste Mhuire gan Smál i Luimneach. Tá sí ag obair in earnáil na meán i gceantar Chois Fharraige le roinnt blianta anuas. Is taighdeoir agus comhordaitheoir scripte í Katie leis an sobal sraith Ros na Rún faoi láthair. Chaith sí tréimhse mar bhainisteoir cúnta le Gael- Taca i gCorcaigh roimhe sin.

Rachaidh Katie i mbun a cuid cúraimí nua ar an Luan 9 Márta in oifig atá i Gteic ar champas na ceardlainne sa Spidéal.


Comórtas Scoldrámaíochta na Gaillimhe

Rang _6_Scoil_Sailearna_Scoldrámaíocht 2019

Cuid de na gasúir a bhí páirteach sa bhFéile Scoldrámaíocht sa mbliain 2019

D’éirigh thar barr le scoileanna Chois Fharraige ag an bhFéile Scoldrámaíochta do Chontae na Gaillimhe, a bhí ar bun i Droichead an Chláirín, an tseachtain seo caite. Tugadh ainmniúchán do sheacht dráma ó scoileanna i gCois Fharraige le dul ar aghaidh ag an bhFéile Scoldrámaíochta do Chúige Chonnacht, a bheas ar bun an tseachtain seo chugainn in Amharclann Chois Fharraige.

Seo a leanas na drámaí a bheas ag dul ar aghaidh:

‘Páidín Mháire Mhuigín’: Scoil Náisiúnta Cholmcille, An Tulach.

‘Bóithrín na Smaointe’: Scoil Náisiúnta Cholmcille, An Tulach.

‘Is Minic Ciúin Ciontach’: Scoil Náisiúnta Cholmcille, An Tulach.

‘Díoltas’: Scoil Sailearna, Indreabhán.

‘Saoire na mBan’: Scoil Sailearna, Indreabhán.

‘An Chéad Eitilt’: Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal.

‘Ceannscríbe’: Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal.

Bronnadh an gradam “Scothléiriú na Féile,” ar an dráma “Saoire na mBan”.

Bronnadh duais an mholtóra ar ‘An Chéad Eitilt’ a rinne Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal.

Beidh an Fhéile Náisiúnta Scoldrámaíochta ar siúl san Ionad Ealaíne sa
Muileann gCearr, ón 3ú go 10ú Aibreán.

Is ar Scoil Náisiúnta na Tulaí a bronnadh an duais don Dráma is Fearr sa bhféile, ‘Páidín Mháire Mhuigín’, dráma a bhí bunaithe ar sheanscéal.


Ciana ina Seaimpín i Meiriceá

Ciana Ní Churraoin - Seaimpín an Domhain 2018

Ciana Ní Churraoin sa mbliain 2018

An deireadh seachtaine seo caite d’éirigh le Ciana Ní Churraoin, ó Chumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach, craobh 3ú leibhéal Mheiriceá a bhuachan ar son Ollscoil Stát Minnesoto, Mankato, nuair a bhuail sí Fiona Tully ó DCU leis an scór 21-11, 21- 3.


Oíche Boogie sa Spidéal

Traidphicnic - Oíche Boogie 2020

Ag tosnú ag 9.30pm an Satharn beag seo, 7 Márta, beidh Oíche Boogie ar bun sa seomra ar chúl An Droighneán Donn, An Spidéal. An DJ Will Softly a bheas i mbun an cheoil. Is ar mhaithe le airgead a bhailiú don fhéile ceoil Traidphicnic atá an Oíche Boogie á eagrú.

Beidh an Traidphicnic ag dul ar aghaidh i mbliana tús mí Iúil sa Spidéal.


Glór na nGael

Tá sé fógraithe ag Glór na nGael go mbeidh duais €700 le bronnadh ar Chumann Forbartha Chois Fharraige ag ócáid a bheas ar bun i nGaoth Dobhair an chéad mhí eile.

Fochoiste de chuid an Chumann Forbartha a chuireann isteach ar an gcomórtas Glór na nGael gach bliain. Tá sé i gceist ag an gCumann Forbartha fochoiste nua a chur i mbun oibre le iarratas nua a réiteach le cur isteach ar an gcomórtas i mbliana. Caithfidh an t-iarratas a bheith istigh faoi dheireadh na míosa seo. Chuige sin beidh cruinniú ar bun ar an Luan seo chugainn, 9 Márta, san Ionad Tacaíochta Teaghlaigh, ar chúl Séipéal an Chnoic, ag 8.00pm.

Beidh míle fáilte roimh dhaoine nua ar an bhfochoiste.


Seid na bhFear

Ag cruinniú an tseachtain seo caite, a bhí eagraithe ag Cumann Forbartha Chois Fharraige, socraíodh go mb’fhiú go mór ‘Seid na bhFear’ a bhunú i gceantar Chois Fharraige. Mhínigh Máirtín Breathnach atá ag plé le ceann ar an gCeathrú Rua an bealach a oibríonn ‘Seid na bhFear’.

Tá sé i gceist cruinniú eile a thabhairt le chéile roimh deireadh na míosa le grúpa a chur le chéile chun an tionscadail a bhrú chun cinn. Tá curtha in iúl ag Údarás na Gaeltachta don Chumann Forbartha go bhféadfadh go mbeadh an tÚdarás in ann spás a chur ar fáil do Seid na bhFear.


GAZA sa tSeanscoil

Club Scannán _ Gaza

Radharc ón scannán GAZA a bheas á theaspáint i Seanscoil Saileanra, Indreabhán, an Déardaoin seo, 5 Márta ag tosú ag 8.15pm.

Scannán faisnéise atá ann faoin mbealach a ndéileálann pobal Pailistíneach leis an saol agus iad faoi léigear ag Iosrael agus ag an Éigipt.

An Déardaoin seo, 5 Márta, beidh an scannán GAZA, á thaispeáint i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, ag tosú ag 8.15pm.

Sa scannán faisnéise tugtar léargas ar ghnáthshaol na ndaoine ar an stráice talún atá idir Éigipt, Iosrael agus an Meán Mhuir. Is scannán feargach é seo, déanta ag beirt scannánóir ó Éirinn. Téann siad go croílár Gaza agus tugtar léargas do láidreacht na ndaoine atá faoi léigear ann leis na mblianta fada.

Is féidir eolas faoin scannán agus blaiseadh dhó a fháil Anseo: Club Scannán – GAZA.

An Déardaoin seo chugainn, 12 Márta, beidh an scannán ARRACHT á thaispeáint ag an gClub Scannán sa tSeanscoil ag 8.15pm. Tá an-spéis á chur sa scannán mar gur rinneadh cuid mhaith den scannánaíocht i Leitir Mealláin agus mar go bhfuil go leor aisteoirí ó Chois Fharraige agus ó Chonamara páirteach ann. Moltar do dhaoine suíochán a chur in áirithe tré ríomhphost a chur chuig CLUBSCANNAN@nullGMAIL.COM a luaithe agus is féidir le ainm, líon suíochán agus uimhir teagmhála.


Suathaireacht do Leanaí

Beidh cúrsa Suathaireacht do Leanaí (Baby Massage) ag tosú ar an gCéadaoin seo chugainn, 4 Márta, san ionad Splanc atá ag Tuismitheoirí na Gaeltachta ar chúl na leabharlainne sa gCeathrú Rua. Cúrsa do thuismitheoirí agus a gcuid naíonáin atá ann.

Cúrsa 6 seachtaine atá ann, a bheas ar bun gach Céadaoin, faoi stiúir an teiripeoir cáilithe, Veronica Ní Loideáin RMT. Tá sé feiliúnach do leanaí ó 6 seachtaine go 9/10 mí. Gaeilge isea teanga na ranganna agus tá spásanna teoranta.

Tá an t-eolas ar fáil ón oifig ach glaoch ar an uimhir 091869571 nó tré ríomhphost a sheoladh ag eolas@nulltuismitheoiri.ie.


4 Márta 2020