Cartlann Nuachta: 4 Meán Fómhair 2019

Taispeántas Chois Fharraige 2019

Taispeántas Chois Fharraige 2019 - Laura Brady, Claremorris, Capaillín 3 bliana

Taispeántas Chois Fharraige 2019 – Laura Brady, Claremorris, Capaillín 3 Bliana

D’éirigh thar barr le Taispeántas Chois Fharraige, nó Seó an Spidéil mar a thugtar air, a bhí ar bun an Domhnach seo caite, i gColáiste Chonnacht. Ainneoin na gcluichí ceannais peile a bheith ar siúl agus an aimsir a bheith go dona, bhí slua breá ann, níos mó ná mar a bhí le roinnt blianta anuas, ach d’fhan an aimsir tirim don chuid is mó den lá. Chomh maith leis na comórtais go léir bhí roinnt taispeántais ann chomh maith agus neart áiseanna spraoi do na gasúir.

Tá súil againn na torthaí a bheith againn le foilsiú ar an suíomh idirlíon seo an tseachtain seo chugainn.

Coiste Seó an Spidéil ag ceiliúradh 40 bliain

Coiste Seó an Spidéil 2019.

Ó chlé: Breda Ní Chonghaile (Rúnaí), Seán Ó Cualáin, Seán Ó Fátharta, Stiofán Ó Conchubhair, Seámus Ó Conchubhair (Cathaoirleach), Dymphna Hume, Máiréad Uí Neachtain, Sarah Anne Mhic Dhonncha, Georgina Lockhart, Christy Ó Conchubhair, Aodán Mac Donncha (Cisteoir) agus Bríd Ní Chonghaile (Rúnaí Iontrála).


Fearghas Ag Éirí As

Fearghas Comóradh 1916 Scoil

Fearghas Mac Lochlainn, príomhoide Scoil Sailearna, Indreabhán, ag caint le gasúir na scoile ag ócáid le linn comóradh a eagraíodh sa scoil ar 1916. Tá sé fógraithe ag Fearghas go mbeidh sé ag éirí as a phost mar phríomhoide ag deireadh mí Dheireadh Fómhair.


Cruinniú Cinn Bhliana an Chomharchumainn

Comharchumann ShailearnaAn Déardaoin seo caite, 29 Lúnasa, tionóladh Cruinniú Cinn Bhliana de scairshealbhóirí Chomharchumann Sailearna Teo., i Seanscoil Sailearna. Thart ar 30 duine a bhí i láthair.

Ag an gcruinniú thuairisc an Cathaoirleach, Peadar Mac an Iomaire, go bhfuil seacht n-acra talún á cheannacht ag an gComharchumann ó Údarás na Gaeltachta i mbarr an Spidéil le haghaidh tithíochta do lánúineacha óga as an gceantar agus le Ionad Néaltrú faoi scáth Thearmann Éanna.

Dúradh freisin go bhfuil cur chuige ag an gComharchumann a chinnteodh sábháilt don stát i gcúrsaí sláinte trí chúram baile a fhorbairt sna limistéir Ghaeltachta agus go n-úsáidfí cuid mhór den tsábháilt le buiséad eagraíochtaí stáit Gaeltachta a ardú go mór.

Thuairisc an Comharchumann freisin go bhfuil sé i gceist aige comhoibriú a chruthú idir lucht Gaeltachta ag baile agus sliocht na ndaoine a d’imigh ar imirce ar mhaithe le fostaíocht a chruthú in áiteanna iargúlta a bhfuil fáil ar an mbanda leathan.

Mhínigh an Cathaoirleach freisin go bhfuil an Comharchumann ag cur suim bhliantúil airgid ar fáil do Chumann Naomh Uinseann de Pól le teacht i gcabhair ar dhaoine agus ar eagraíochtaí a dteastaíonn cúnamh uathu.

Míníodh freisin go bhfuil iarrachtaí ar siúl ag an gComharchumann cuidiú leis an gComhairle Contae teacht ar thalamh feiliúnach le haghaidh reilige sa gceantar agus go bhfuil sé tábhachtach go n-ardóidh na Comhairleoirí an ciste as a gceannaíonn an Chomhairle talamh do reiligí.

Cuireadh cuntaisí na bliana os comhair na scarshealbhóirí. Glacadh leo gan aon cheist a bheith curtha futhu. Tuairiscíodh easnamh de €49,740 ar gnáthimeachtaí an Chomharchumainn don bhliain 2018, i gcomparáid le easnamh de €36,904 don bhliain 2017. Bhí titim shuntasach san ioncam ó €423,914 i 2017 go €292,305 i 2018.

Ach an dea-scéal a tuairiscíodh ná gur íocadh €2,044,290 leis an gComharchumann as díol na gcearta muilte gaoithe a bhí ag an gComharchumann. Infheistíodh an €2 mhilliún i gciste ilshocmhainní le Pershing Securities International Limited i mí Aibreán 2018, ach faoi Nollaig thit a luach go €1,850,237, do réir tuairisc an Iniúchóra.

Tuairiscíodh go bhfuil 60 duine fostaithe ar trí scéim éagsúil agus go bhfuil seachtar fostaithe go lánaimseartha ag an gComharchumann. Le linn na bliana d’éirigh Morgan Ó Conchubhair as mar bhainisteoir agus tugadh pacáiste iomarcaíochta dhó.

Bhí rún curtha síos ag iarraidh ar an gcoiste ciste airgid a chur ar leataobh gach bliain, le usáid mar urraíocht do eagraíochtaí deonacha i gceantar Chois Fharraige. Tar éis díospóireacht theasaí cuireadh an rún ar vóta agus buaileadh é, gan ach triúr ag vótáil ar a shon. Tarraingíodh siar rún eile faoi Amharclann Chois Fharraige a fhorbairt mar Ionad Ealaíona agus Oidhreachta do cheantar Chois Fharraige.

Dúirt an Cathaoirleach go raibh plean ag an gComharchumann ‘Ionad Oidhreachta na gCeilteach’ a thógáil ar thalamh an pharóiste, trasna ó Shéipéal an Chnoic.


Buaiteoirí ag an bhFleadh Cheoil

Caoilte agus Colm ag Fleadh Ceoil 2019

Colm Ó Curraoin ó Na Mine ar chlé agus Caoilte Canny ó Na hAille, beirt as Cois Fharraige a chroch leo an chéad áit i gComórtais Amhránaíochta ar an Sean-Nós ag Fleadh Ceoil na hÉireann i nDroichead Átha an mhí seo caite.

D’éirigh thar cionn le iomaitheoirí óga ó Chois Fharraige ag Fleadh Cheoil na hÉireann, a bhí ar bun an mhí seo caite i nDroichead Átha. Seo a leanas na buaiteoirí ó Chois Fharraige:

Caoilte Canny: 1ú áit, Sean-Nós na mBuachaillí faoi 12.

Éabha Ní Chonghaile: 1ú áit, Sean-Nós na gCailíní faoi 15.

Neasa Nic Dhonnacha: 2ú áit, Sean-Nós na gCailíní faoi 15.

Colm Ó Curraoin: 1ú áit, Sean-Nós na mBuachaillí faoi 15.

San iomaíocht chomh maith mar bhuaiteoirí Connacht, bhí Damhnait Ní Fhátharta ar an gcláirseach; Dearbhail Nic Dhonnacha agus Emma Ní Churraoin sa gComórtas Sean-Nós faoi 12.


Cluiche Ceathrú Cheannais ar an Domhnach

Foireann Idirmeánach CMB (2019)

Foireann Peile Idirmheánach na mBreathnaigh

Beidh foireann peile idirmheánach na mBreathnaigh ag dul chun páirce ar an Domhnach seo chugainn i gcoinne Kilconly sa gCluiche Ceathrúcheannais den Chraobhchomórtas Idirmheánach i Staid an Phiarsaigh, Bóthar na Trá. Tosóidh an cluiche ag 4.45pm. Roimhe sin imreofar Cluiche Ceathrúcheannais eile idir Uachtar Ard agus Caltra.


Na Busanna Tráthnóna ag Tíocht

Is cosúil go bhfuil an cead tugtha ag an NTA seirbhísí breise bus a chuir ar fáil ar an R336, le freastal ar Chonamara Theas.

Dar leis an Teachta Éamon Ó Cuív, beidh trí sheirbhís breise ar fáil sa gceantar amach sa trathnóna, ach tá deacrachtaí fós le sárú le go mbeidh bus níos luaithe ar maidin do dhaoine a bheadh ag iarraidh a bheith sa mbaile mór moch ar maidin. Faoi láthair fágann bus An Cheathrú Rua ag 7.00 ar maidin agus bíonn sé sa Spidéal thart ar 7.40, agus cé go mbíonn sé ceapaithe a bheith i nGaillimh faoi 8.40 is minic nach mbíonn mar geall ar thrácht trom na maidine.

Ar ndóigh gealladh cheana seirbhís breise tráthnóna ach ní raibh ar a chumas ag Bus Éireann na socraithe a dhéanamh agus níl siad déanta fós ach an oiread, faoi chlár ama ná faoin bhfoireann breise a fhostú. Ach dar le Raidió na Gaeltachta, tá súil ag an Teachta Ó Cuiv go mbeidh fáil ar an tseirbhís breise taobh istigh do roinnt seachtainí.


Oireachtas na Gaeilge 2019

Damhsa ar an Sean-Nós, comórtas a mbíonn an-tóir air ag Oireachtas na Gaeilge

Tá an t-am sin den bhliain tagtha arís le iarratas a chur ag Oireachtas na Gaeilge, sé sin más mian le duine páirt a thógáil sna comórtais ardáin. Beidh an tOireachtas ar bun in Óstán an City West i mBaile Átha Cliath i mbliana, ag tosú ar an gCéadaoin, 30 Deireadh Fómhair, agus ag críochnú ar an Domhnach, 3 Samhain. Seachtain ón Aoine seo, 15 Meán Fómhair, an dáta deiridh iontrála do na comórtais ardáin: Amhránaíocht ar an Sean-Nós, Rince ar an Sean-Nós, Scéalaíocht, Agallaimh Beirte, Lúibíní, Scoraíocht etc.

Tá na foirmeacha iontrála le fáil ó Oifig an Oireachtais i gCasla.


Cé atá Curtha i nDumhach na Leanbh?

Dumhach na Leanbh Athchóirithe 2019

Dumhach na Leanbh, An Teach Mór, Indreabhán.

Tá Coiste Athchóirithe Dhumhach na Leanbh ag cuartú ainmneacha daoine atá curtha sa tseanreilig, le foilsiú i mBiseach 2019.

Tá Coiste Athchóirithe Dhumhach na Leanbh ag iarraidh eolas a bhailiú faoi na daoine a cuireadh sa reilig cois chladaigh ar an Teach Mór, Indreabhán. Má tá eolas agat faoi dhaoine muinteartha leat a cuireadh i nDumhach na Leanbh, ba mhaith le Coiste Áthchóirithe Dhumhach na Leanbh cloisteáil uait.

Tá sé i gceist, le cead a mhuintire, liosta a dhéanamh amach agus é a fhoilsiú i mBISEACH 2019. An t-eolas a theastaíonn ná ainm áitiúil, sloinne, baile fearainn agus aois. Is féidir eolas a sheoladh ag cumannforbartha@nullgmail.com.


Torthaí Spóirt

Iomáint (Sóisear A): Bearna/Na Forbacha 1 – 15, Tommy Larkins 6 – 21.

Iomáint (Idirmheánach): Spidéal 1 – 17, Kiltormer 0 – 14.

Iomáint (faoi 16): Cois Fharraige 1 – 09, Carnmore 3 – 14.

Peil (Mionúr): An Spidéal 3 – 06, An Fhairche 1 – 12.

Peil (faoi 14): Ml. Breathnach 2 – 05, Clifden 1 – 04


Nótaí Chois Fharraige Ar Ais sa gConnacht

Tar éis briseadh an tsamhraidh tá Nótaí Chois Fharraige ar ais sa gCuradh Connachtach/The Connaught Tribune. Le mír nuachta, tuairisc faoi chuiche, pictiúr nó eolas faoi imeachtaí, a chur sa gcolún ní mhór é a sheoladh i bhfoirm leictreonach chuig notaicoisfharraige@nullgmail.com faoi 2.30pm ar an Luan roimhré, le bheith cinnte faoi áit ar an leathanach sa nuachtán. Déanfar míreanna a uaslódáil chomh maith ar an suíomh idirlíon seo gach Céadaoin.


4 Meán Fómhair 2019