Cartlann Nuachta: 4 Nollaig 2019

Plean Teanga Chois Fharraige

Is gearr go mbeidh dlús á chur le feidhmiú an phlean teanga a réitíodh do cheantar Chois Fharraige. Cé go raibh Plean Teanga Chois Fharraige ar cheann de na pleananna is túisce a bhí réitithe, cuireadh moill ar fheidhmiú an phlean mar go raibh comhlacht nua as an bpíosa le bunú, chun an cúram a ghlacadh daoine a fhostú agus an plean a chur i bhfeidhm.

Tá an comhlacht Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga CTR cláraithe leis an CRO agus an tseachtain seo seoladh litir amach ag go leor eagraíochtaí agus eagrais i gceantar Cois Fharraige, ag tabhairt cuireadh a bheith páirteach sa gcomhlacht nua. Don chuid is mó, is eagraíochtaí iad a bhí páirteach sa bhFóram a chuir Plean Teanga Chois Fharraige i dtoll a chéile.

An an gCéadaoin, 11 Nollaig, beidh cruinniú eolais ar bun san ITT (ar chúl Shéipéal an Chnoic) do na heagrais atá ag glacadh le ballraíocht sa gcomhlacht nua. Tabharfar míniú ar an gcéad chéim eile sa bpróiséas le Plean Teanga Chois Fharraige a chur i bhfeidhm. Ag 8.00pm a bheas an cruinniú ag tosaí agus beidh ionadaí ó Údarás na Gaeltachta i láthair le ceisteanna a fhreagairt agus le míniú a thabhairt ar an bpróiséas.

Is féidir tíocht ar Phlean Teanga Chois Fharraige mar PDF anseo: Plean Teanga Chois Fharraige.


Scannán ón Iaráin an Déardaoin Seo

Club Scannán - Peccadillo

Radharc as an scannán PERMISSION a bheas á thaispeáint an Déardaoin seo, 5 Nollaig, i Seanscoil Sailearna, Indreabhán ag tosú ag 8.15pm.

An Déardaoin seo, 5 Nollaig, beidh an scannán PERMISSION á thaispeáint ar an scáileán mór i Seanscoil Sailearna, Indreabhán. Tugann bean dúshlán an chórais sa scannán, nuair a dhiúltaíonn a fear cead a thabhairt di taisteal thar lear leis an bhfoireann náisiúnta Futsal. Mar is gnáth tosóidh an scannán ag 8.15pm.

Tá níos mó eolais faoin scannán, chomh maith le blaiseadh dhó, le fáil ar an suíomh idirlín www.clubscannan.ie.


Shrek sa tSeanscoil an Satharn Seo

Cinema Gaelach - Shrek

Ar an Satharn seo chugainn, 7 Nollaig, beidh an Cinema Gaelach ag filleadh ar Sheanscoil Sailearna, nuair a thaispeánfar leagan Gaeilge de SHREK, an scannán do ghasúir. Tá an Cinema Gaelach eagraithe ag Tuismitheoirí na Gaeltachta i gcomhar le Club Scannán Sailearna agus le TG4.

Tá an ócáid saor in aisce, ach is fearr ticéad a chur in áirithe roimhré tré ríomhphost a sheoladh ag eolas@nulltuismitheoiri.com nó glaoch ar an uimhir 091 869571 mar tá áiteacha teorannta.


Breis Busanna do Chois Fharraige

Ar an Domhnach seo caite, 1 Nollaig, cuireadh tús le amchlár nua don 424, an bus poiblí a fhreastalaíonn ar Chonamara Theas. Is beag eolas a scaipeadh ar an bpobal faoi na hathraithe, ach tá breis busanna ag dul isteach go Gaillimh ar maidin agus trí bhus breise ag fágáil Gaillimh tráthnóna, ceann ag 19.30, ceann ag 21.00 agus ceann ag 23.00.

I gcaitheamh na seachtaine beidh bus ag fágáil an Spidéil le dul go Gaillimh ag na hamanntaí seo: 07:32, 08:04, 08:20, 09:32, 10:34, 12:04, 13:34, 15:04, 16:34, 18:04, 20:04, 22:32, an chuid is mó acu ag tosú sa gCeathrú Rua.

Le tíocht abhaile ó Ghaillimh seo a leanas na hamanntaí a bheas an 424 ag fágáil an Stáisiún Bus: 06:55, 08:30, 10:00, 11:30,13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00, 23:00.

Is feabhas an-mhór na busanna breise ar an 424, ach ní mhór do Bhus Éireann eolas a scaipeadh agus beagán margaíocht a dhéanamh.

Tá an t-amchlár nua ar fáil mar PDF anseo: Bus Éireann 424.


Ceolchoirm na Nollag i mBearna

Caitlín Ní Chualáin (Oireachtas 2014)

Caitlín Ní Chualáin, an tAmhránaí Sean-Nóis, atá ag eagrú ceolchoirm mhór, ‘Coinneal na Nollag’, an Aoine seo i Séipéal Bhearna ar mhaithe leis an gcarthannacht Pobal Shíomóin na Gaillimhe. Tosóidh an cheolchoirm ag 7.30pm.

Ar an Aoine seo chugainn, 6 Nollaig, beidh Coinneal na Nollag ar bun i Séipéal Bhearna, ar mhaithe le Pobal Shíomóin na Gaillimhe, eagraíocht charthanachta a thugann tacaíocht agus fóirithint do dhaoine gan dídean i gCathair na Gaillimhe.

Tá an cheolchoirm á eagrú ag Caitlín Ní Chualáin, atá ina hAmhránaí Cónaitheach Sean-Nóis i Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus tosóidh sé ag 7.30pm.

Beidh Cór Chois Fharraige agus Cór Phobal Shíomóin páirteach sa gceolchoirm, chomh maith le Ceoltóirí Óga Chois Fharraige, Johnny Óg Connolly, Neansaí Ní Choisdealbha agus neart eile idir amhránaithe agus ceoltóirí.

Tá ticéid ar fáil ar €10 an ceann i Siopa an Phobail, Indreabhán, ó Clarkes i mBearna agus ón gComhar Chreidmheasa, Indreabhán.

Tá urraíocht curtha ag fáil ag Cumann Forbartha Chois Fharraige le íoc as cuid de na costaisí a bhaineann leis an gceolchoirm a eagrú.


Scátáil trí Ghaeilge

Tuismitheoirí na GaeltachtaMá tá spéis ag daoine dul ag scátáil trí Ghaeilge i nGaillimh, tá ócáid speisialta eagraithe ag Tuismitheoirí na Gaeltachta, an Déardaoin seo chugainn, 12 Nollaig, i Leisureland ag 6.00pm.

Is gá áit a chur in áirithe roimh ré trí glaoch ar 091 869571.

Cuirfear bus ar fáil má bhíonn a dhóthain éileamh ann.

Níl ach €10 ar an seisiún scátála. Is féidir an scátáil, béile agus bus a fháil ar €12 do dhaoine óga agus €15 do dhaoine fásta.


Club Leabhar

Club Leabhar Chois Fharraige

Beidh Club Leabhar Chois Fharraige ag teacht le chéile ar an gCéadaoin seo chugainn, 11 Nollaig, ag 8.00pm i dTigh Mholly, Indreabhán, leis an leabhar ‘An Nollaig Thiar’ le Breandán Ó hEithir a phlé. Tá fáilte i gcónaí roimh bhaill nua ag an gClub Leabhar, a thagann le chéile ar an dara Céadaoin gach mí.


Crannchur Mór na Nollag

Cumann Mícheál BreathnachTá crannchur mór na Nollag á reáchtáil faoi láthair ag Cumann Micheál Breathnach. Beidh an deis ag an té a cheannaíonn ticéad ar €10 a bheith páirteach i dhá chrannchur: ceann áitiúil le neart duaiseanna urraithe ag gnóanna áitiúla agus ceann náisiúnta ina bhfuil Renault Clio mar phríomhdhuais ann. Tá cead ag an gclub suas le 2,500 ticéad a dhíol ar €10 an ceann agus is féidir leis an gclub an t-airgead go léir a bhailítear isteach a choinneáil don chlub. Beidh na ticéid á ndíol idir seo go ceann coicíse ag baill an chlub. Ar an Domhnach, 22 Nollaig 2019, a dhéanfar an tarraingt áitiúil i dTigh Chualáin ag 7,00pm. Beidh an tarraingt náisiúnta ar bun ar an Déardaoin, 20 Márta 2020.


Seisear ó na Breathnaigh ar an ‘Dream Team’

'An Dream Team' le Gearóid Denvir

I láthair ag ócáid bronnta in Óstán Claregalway ar an Aoine seo caite bhí seisear peileadóirí ó Chumann Micheál Breathnach, a roghnaíodh ar ‘Dream Team’ Idirmheánach na Gaillimhe.

Ó clé: Seán Denvir, Dinny Ó hÉallaithe, Rónán Ó Beoláin, Gearóid Denvir, Rónán Mac Donncha, Fiach Ó Béarra, Tomaí Ó Conghale.

Ar an Aoine seo caite bronnadh gradam ar sheisear peileadóirí ó Chumann Micheál Breathnach a roghnaíodh ar an ‘dream team’ idirmheánach i gContae na Gaillimhe don bhliain 2019. Dhá bhliain i ndiaidh a chéile buaileadh Cumann Micheál Breathnach san athimirt den Chluiche Ceannais sa nGrád Idirmheánach. Bhí an briseadh croí níos measa i mbliana mar gur chaill siad an athimirt le ciceanna pionóis, a chuaigh chomh fada le ‘Sudden Death’.

Seo leanas an seisear ó Na Breathnaigh a roghnaíodh do ‘Dream Team’ Idirmheánach na Gaillimhe.

Rónán O Beoláin, Cathair, ina chúl báire.

Fiach Ó Béarra, Bothúna, mar lán-chúlaí dheis

Dinny Ó hÉallaithe, Na hAille, mar leath-chúlaí clé.

Tommy Ó Conghaile, Camus Íochtar, i lár na páirce.

Seán Denvir, Na hAille, mar leath-thosaí clé.

Ronán Mac Donnacha, An Teach Mór, mar lántosaí.

Bronnadh gradam chomh maith ar Liam Ó Ceallaigh ó CLG An Spidéil a roghnaíodh mar leath-chúlaí clé ‘Dream Team’ Sinsear na Gaillimhe.


Torthaí Spóirt

Sacar: Mac Dara 5, Loughrea 3.

Sacar (faoi 18): Bearna/Na Forbacha 5, Cregmore/Claregalway 0.

Sacar (faoi 16): Bearna/Na Forbacha 3, Merville Utd. 2.

Sacar (faoi 15): Cois Fharraige 3, Maree/Oranmore B 4.

Sacar (faoi 15): Bearna/Na Forbacha 1, Athenry 0.

Sacar (faoi 13): Mac Dara 0, Craughwell Utd. 1.

Sacar (Cailíní faoi 13): Bearna/Na Forbacha B 0, Maree/Oranmore 2.


4 Nollaig 2019