Cartlann Nuachta: 5 Meitheamh 2019

Blitz Camógaí

Camógaí Cois Fharraige faoi 12 (2019)

Foireann Camógaíochta Chois Fharraige faoi 12, a ghlac páirt i mBlitz an deireadh seachtaine seo caite i nGaillimh.

Ar chúl, ó chlé: Síofra Ní Mhárta (Réiteoir), Ellie Seoighe, Mar Ní Néill, Shauna Bindon-Ní Scanláin, Caoimhe Ní Chuinn, Ailbhe Ní Ghionnáin, Eimear Ní Dhiomsaigh, Sadhbh Laila Riggott, Adhna Ní Chonghaile, Amy Ní Thuathail, Sadhbh Ní Fheinneadha.

Chun tosaigh, ó chlé: Louise Seoighe, Mailí De Cléir, Muireann Ní Ghloinn, Caoimhe Ní Ghloinn, Sarah Ní Chonceanainn, Saise Ní Chuinn, Eileanor Nic Chormaic.


Lóchrann Chonamara

Lóchrann Chonamara

Oíche Shin Seáin, 23 Meitheamh, beidh tíocht le chéile mór ag Tigh Pheacocke, An Teach Dóite, le seantraidisiún na dtinte cnámha a cheiliúradh ag Lóchrann Chonamara.

Beidh ceol ón árdán amuigh faoin aer ar bun ón 8.00pm le Cillín, le Muintir Uí Iarnáin agus Don Stiffe agus, chun deireadh spleodrach a chur leis an oíche, beidh Banna Céile COGAR ar an ardán le roinnt aíoanna speisialta.

Beidh ceithre ghrúpa coisithe ag siúl ó na ceithre airde de Chonamara chomh fada le Tigh Pheacocke, áit a lasfar an tine chnámh thart ar 10.30pm. Cuirfidh an comhlacht drámaíocht FÍBÍN seó sráide spleodrach ar fáil in éindí leis an damhsóir comhaimseartha Eoin Mac Donnacha agus daltaí ó Choláiste Cholmcille, Indreabhán.

Tá an ócáid, a bheas saor in aisce, á heagrú ag Cumann Forbartha Chois Fharraige agus Coiste Pobail an Fháirche, faoi scáth GAILLIMH 2020, agus le tacaíocht chomh maith ó Ealaín na Gaeltachta, Comhairle Chontae na Gaillimhe, FLAG an Iarthair agus Foras na Gaeilge.

Tá eolas faoin ócáid, chomh maith leis an gclár, le fáil ón seoladh lochrannchonamara@nullgmail.com nó tré dul ag leathanach Lóchrann Chonamara ar Facebook.


Gradam an Chathaoirligh

Cathaoirleach Chomhairle Chontae na Gaillimhe, Seán Ó Tuairisg, ag bronnadh Gradam an Chathaoirligh ar Mhamie Ní Chualáin ó Fhochoiste Dhumhach na Leanbh de chuid Cumann Forbartha Chois Fharraige, sa rannóg Oidhreachta, ag ócáid a reáchtáladh in Óstán Chois Fharraige, an Déardaoin seo caite.

Sa bpictiúr, ó chlé: Seán Ó Tuairisg (Cathaoirleach an Chomhairle Chontae), Gearóid Willie Ó Fátharta (Cathaoirleach Chumann Forbartha Chois Fharraige), Pádraic Ó Cualáin (Fochoiste Dhumhach na Leanbh), Mamie Ní Chualáin (Rúnaí, Cumann Forbartha Chois Fharraige), Pádraig Willie Ó Fátharta (Fochoiste Dhumhach na Leanbh), Breandán Ó Tuairisg (Cathaoirleach, Fochoiste Dhumhach na Leanbh) agus Marie Mannion (Oifigeach Oidhreachta an Chomhairle Chontae).

[Pictiúr: Mike Shaughnessy]

An Déardaoin seo caite rinne Seán Ó Tuairisg, Cathaoirleach an Chomhairle Chontae, Gradaim an Chathaoirligh a bhronnadh ar eagraíochtaí deonacha i gContae na Gaillimhe ag searmanas a bhí ar bun in Óstán Chois Fharraige, sna Forbacha. Ócáid dhátheangach a bhí ann agus an seomra mór pacaílte le ionadaithe ó eagraíochtaí deonacha as gach cearn den chontae.

D’éirigh le dhá ghrúpa as Cois Fharraige gradam a bhuachaint: Fochoiste Dhumhach na Leanbh, a roghnaíodh don Ghradam Oidhreachta, agus Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige, a roghnaíodh don Ghradam don Rannchuidiú is Fearr sa nGaeilge.

Bronnadh trófaí álainn, déanta ag an ealaíontóir Liam Butler, a bhfuil cónaí air sna Forbacha, ar na buaiteoirí, chomh maith le duais €500.

Ba é seo a ócáid dheireannach phoiblí do Sheán Ó Tuairisg mar Chathaoirleach ar Chomhairle Chontae na Gaillimhe. Ar an Aoine seo chugainn beidh an Chomhairle Chontae nua ag tíocht le chéile le Cathaoirleach nua a thoghadh don chéad bhliain eile.

Club-Foghlaimeoirí-ag-fáil-Gradam

Cathaoirleach Chomhairle Chontae na Gaillimhe, Seán Ó Tuairisg, ag bronnadh an Gradam an Chathaoirligh ar Mharia O’Hare ó Chlub Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige, sa rannóg Rannchuidíocht is Fearr sa Ghaeilge, ag ócáid a reáchtáladh in Óstán Chois Fharraige, an Déardaoin seo caite.

Sa bpictiúr, ó chlé: Seán Ó Tuairisg (Cathaoirleach an Chomhairle Chontae), Maria O’Hare (Cisteoir), Lisa Keevans (Ball), Ann Burnell (Rúnaí), Kieran Cunnningham (Oifigeach Oideachais), Máirtín Ó Curraoin (Cathaoirleach) agus Connie Ní Fhátharta a d’fhógair na buaiteoirí.

[Pictiúr: Mike Shaughnessy]

Teastas do BHISEACH ag Gradam 2019

Teastas á Bhronnadh ar Fhoireann na hIrise BHISEACH ag Gradam 2019

[Pictiúr: Mike Shaughnessy]

Tradphicnic-le-Teastas-ag-Gradam-2019

Tradphicnic le Teastas a Bronnadh orthu ag Gradam 2019

[Pictiúr: Mike Shaughnessy]


Oíche Oscailte ag Club na bhFoghlaimeoirí

Club na bhFoghlaimeoirí II

Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraigei mBun Oibre

Tá clár nua fógraithe ag Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige don samhradh, le tosú ar an Luan, 17 Meitheamh. Ar an Luan seo chugainn, 10 Meitheamh, beidh Oíche Oscailte ag an gClub le eolas a thabhairt faoin gclár agus le daoine a chlárú do na cúrsaí.

Cúrsaí sé seachtaine atá i gceist ar an Luan, Máirt agus Déardaoin. Beidh an cúrsa ar an Déardaoin dírithe ar ghlantosaitheoirí, daoine nach ndearna Gaeilge ar scoil. Sna cúrsaí bíonn an bhéim ar an ngnáthchomhrá laethúil i nGaeilge Chonamara. Is cainteoir dúchais as Conamara an múinteoir, bean a bhfuil taithí na mblianta aici ag múineadh Gaeilge do dhaoine fásta.

Leanfar leis an rang ar an Máirt ón 11.00 am go 1.00 pm ar feadh an tsamhraidh. Rang ag an meánleibhéal é seo le comhrá, prós, filíocht, gramadach agus scéalta leis na múinteoirí Máirtín Ó Cadhain agus Máirtín Ó Curraoin.

Bíonn na ranganna ar fad ar bun i dTeach Hastings, Baile an tSagairt, An Spidéal, an bungaló bán suas bóithrín Bhaile an tSagairt, thar an Eastáit Tionsclaíochta ar thaobh na láimhe deise. Tá fógra crochta sa bhfuinneog le CLUB FOGHLAIMEOIRÍ GAEILGE CHOIS FHARRAIGE scríofa air. Bíonn atmaisféar neamhfhoirmeálta sa gClub agus cuirfear fíorchaoin fáilte roimh bhaill nua i gcónaí. Is deis é do dhaoine nua sa gceantar aithne a chur ar dhaoine eile, tré mheán na Gaeilge.

Is féidir breis eolais a fháil ach glaoch nó téacs a sheoladh ag Ann, ar uimhir 087 3554101.

Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige/Irish Language Learners’ Club

Clár Comhrá Gaeilge an tSamhraidh (2019)

Cúrsaí Gaeilge ag tosú Dé Luain 17 Meitheamh, 2019.

Oíche Eolais & Chlárúcháin: 8.00 i.n. Dé Luain 10 Meitheamh, 2019.

Cúrsa 6 seachtaine ar oíche Dé Luain, Dé Mairt agus Dé Déardaoin ó 7.30-9.30 i.n.
Beidh oíche Dé Déardaoin dírithe ar ghlantosaitheoirí (daoine nach ndearna staidéar ar an Ghaeilge ar scoil).

Táille an chúrsa: €30.

Ionad: Teach Hasting, Baile an tSagairt, An Spidéal. Eircode: H91 H9K7.
Téigh suas tuairim ‘s 1 Km ar bhóithrín Bhaile an tSagairt, thar an Eastát Tionsclaíochta agus feicfidh tú bungaló bán ar dheis agus fógra mór CLUB FOGHLAIMEOIRÍ GAEILGE CHOIS FHARRAIGE sa bhfuinneog.

Beidh an bhéim ar an ngnáth chomhrá laethúil i nGaeilge Chonamara, i nGaeltacht Chonamara!

Neart spraoi agus spórt trí mheán na Gaeilge!

Is cainteoir dúchais as Conamara í an múinteoir, bean a bhfuil taithí na mblianta aici a bheith ag múineadh Gaeilge do dhaoine fásta.

Eolas: Ann  087 3554101.

Leanfar le Rang Dé Máirt 11.00 i.n. – 1.00 r.n. sa samhradh. Rang Méanleibhéil é seo, le comhrá, prós, filíocht, gramadach, scéalta.
(Múinteoirí: Máirtín Ó Cadhain agus Máirtín Ó Curraoin).

Tá atmaisféar an Chlub neamhfhoirmeálta, agus cuirtear fíorchaoin fáilte roimh bhaill nua.


Club Óige Lurgan

Thuirling an chéad bhuíon de scoláirí Gaeilge ar Chois Fharraige an tseachtain seo. Bíonn aos óg Chois Fharraige ag baint buntáiste as cuairt na scoláirí nach mbíonn ag pobail eile Ghaeltachta, mar gheall ar an gceangal atá déanta idir Club Óige Lurgan agus Coláiste Lurgan. Don chéad chúrsa den samhradh gach bliain, tugann Coláiste Lurgan deis do bhaill an chlub óige páirt a ghlacadh sna himeachtaí uilig den chúrsa, ó am lóin go mbíonn sé déanach tráthnóna: ar an trá,  ar an gcnoc, ag na céilithe,  i mbun siamsaíochta agus spraoi – gach imeacht seachas na ranganna Gaeilge.

I mbliana, tá dhá scór de dhéagóirí Chois Fharraige páirteach sa scéim seo a thosaigh roinnt blianta ó shin, scéim a mbíonn buntáiste ag gach dream as – cuireann na scoláirí aithne trí Ghaeilge ar mhuintir óg na háite agus faigheann daoine óga an cheantair na buntáistí a bhíonn le fáil ag na scoláirí a thagann ar cuairt anseo. Ní bhaineann Coláiste Lurgan amach aon airgead ar an socrú ach bíonn maoirseoir fostaithe ag an gClub Óige le linn an chúrsa. Nuair a bhíonn siad níos sine téann go leor den dream óg áitiúil a ghlacann páirt sa scéim ag obair leis an gcoláiste mar chúntóirí.

Tá Club Óige Lurgan an bhuíoch do Choláiste Lurgan as an deis íintach seo a chur ar fáil d’aos óg na háite, nuair a bhíonn siad críochnaithe leis an scoil, ach ró-óg fós le dul ag obair.


Traidphicnic 2019

Postaer Traidphicnic 2019


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Iomáint (Roinn 3): An Spidéal 2 – 18, Turloughmore 5 – 18.

Iomáint (f14): Cois Fharraige 5 – 07, St Thomas 3 – 01.

Iomáint (f12): Bearna-Na Forbacha 3 – 03, St Thomas 5 – 06.

Iomáint (f12): An Spidéal 2 – 05, Pádraig Pearses 3 – 02.

Iomáint (f12): Ml. Breathnach 2 – 06, Ballinderreen 5 – 02.

Peil (Sinsir): An Spidéal 1 – 09, Tuam Stars 0 – 12.

Peil (f13): An Spidéal 7 – 07, Uachtar Ard 4 – 04.

Peil (f13 ): Ml. Breathnach 2 – 07, Salthill-Knocknacarra 4 – 09.

Peil (f12 ): Ml. Breathnach 3 – 07, Tuam Stars 1 – 04.

Sacar (f13, Premier): Bearna-Na Forbacha 2 , Mervue Utd. 3


5 Meitheamh 2019