Cartlann Nuachta: 6 Aibreán 2022

Ceiliúradh RnaG

Na grúpaí 'Ceoltóirí Óga Chois Fharraige' lena meantóirí Luisne agus Aisling Ní Neachtain ar dheis, agus an Crann Óg, Dún na nGall lena stiúrthóir Caitlín Ní Churráin, ar chúl ar chlé. Pic: Seán Ó Mainnín

Grúpa ceoltóirí ó Chois Fharraige agus ó Ghaoth Dobhair a bhí ag casadh ag an gCeolchoirm ar an Tulach, ar an Satharn seo caite, a craoladh beo ar Raidió na Gaeltachta mar chuid den cheiliúradh 50 bhliain.

Chun tosaigh, ó chlé: Neasa Nic Dhonncha, Áine Ní Fhearraigh, Laoise Ní Bhéarra, Damhnait Ní Fhátharta, Cillian Mac Grianna, Aisling Ní Neachtain (meantóir).

Ar chúl, ó chlé: Éadaoin Níc Dhonncha, Caitlín Ní Dhuibhir, Sorcha Ní Lorcáin, Pádraig Mac Suibhne, Nia Ní Bheirn, Caitríona Ní Mhathúna, Séaghan Ó Braonáin, Iarfhlaith Canny, Ciarán Ó Gallchóir, Éamonn Ó Ceallacháin, Róise Ní Ghallchóir agus Seighean Ó Baoill.

[Pic: Seán Ó Mainnín]

Ar an Satharn seo caite, 2 Aibreán, ceiliúradh bunú Raidió na Gaeltachta leathchéad bliain ó shin, le ceolchoirm ar an Tulach. Bhí ceoltóirí, amhránaithe agus damhsóirí den scoth ar an ardán don ócáid, a craoladh beo ar RnaG agus ar a rinneadh taifeadadh físe a bheas le feiceáil amach anseo ar an teilifís.

Ach níor chríochnaigh an ceiliúradh leis an gceolchoirm. Tháinig cuid mhaith de na haíonna a bhí páirteach san oíche ar ais chuig Tigh Chualáin, áit a raibh seisiún den scoth le fonnadóirí agus ceoltóirí ó na ceithre hairde: bhí lucht Altain agus Na High Seas ann ó Dhún na nGall; bhí Johnny Óg Connolly ann ó Chonamara; Muireann Nic Amhlaoibh agus Páidí Márthain Mac Gearailt ó Chorca Dhuibhne; Ciarán Ó Gealbháin ón Rinn agus Iarla Ó Lionáird ó Chúil Aodha. B’shin coirnéal amháin. Sa gcoirnéal den bheár eile bhí grúpa de Cheoltóirí Chois Fharraige ag casadh.

Bhí baint mhór ag daoine as Cois Fharraige le Raidió na Gaeltacht ón gcéad lá. I measc na gclár-reachtairí a fostaíodh leis an stáisiún nua a chur ar an aer bhí Seán Ó Tuairisg ón Lochán Beag; Maití Joe Shéamuis Ó Fátharta ó Na hAille agus Mike P. Ó Conaola ón Sídheán sa Spidéal.

Cé go ndeirtear gur stáisiún náisiúnta atá i Raidió na Gaeltachta, breathnaítear ar RnaG mar raidió áitiúil a fhreastalaíonn go príomha ar phobail na Gaeltachta.


Cruinniú Cinn Bhliana

Gerry-Willie-agus-Seán-Ó-Cuirrín-Glór-na-nGael-2022

Seán Ó Cuirrín, Glór na nGael, ag bronnadh Duais an Oireachtais ar Gerry Willie Ó Fátharta, Cathaoirleach Chumann Forbartha Chois Fharraige ag ocáid ar an Luan seo caite, nuair a bhuail Seán le Coiste Stiúrtha an Chumann Forbartha.

Tá sé socraithe ag Cumann Forbartha Chois Fharraige go mbeidh an Cruinniú Cinn Bhliana á thionól ar an Luan, 25 Aibreán sa seomra ar chúl Séipéal an Chnoic ag 8.00pm.

Tá an cruinniú oscailte do bhaill an Chumann Forbartha. Is féidir ballraíocht a fháil ach foirm a líonadh, atá le fáil ach ríomhphost a chur ag CUMANNFORBARTHA@nullGMAIL.COM.

Glacfar le rún óna baill le cur os comhair an chruinniú cinn bhliana suas go dtí an Déardaoin roimhe, 21 Aibreán.


Bloc Árasán sna Forbacha

Tá iarratas pleanála ag Comhairle Chontae na Gaillimhe le bloc árasán a thógáil i gCnocán an Bhodaigh, sna Forbacha, ina mbeadh naoi n-árasán. Bheadh an fhorbairt le déanamh taobh ó dheas den bhóthar, san áit ina bhfuil an siopa carthanachta, a bheadh le leagan. Tá seacht n-aighneacht curtha chuig Oifig Pleanála an Chomhairle Chontae ag cur in aghaidh na forbartha.

Ba cheart go mbeadh cinneadh déanta ag an gComhairle Chontae roimh dheireadh na míosa, ach sa gcás go n-iarrann an Chomhairle Chontae breis eolais.


Glantachán an Earraigh

Beidh Glantachán an Earraigh á eagrú ag an bhFochoiste Timpeallachta de chuid Cumann Forbartha Chois Fharraige an deireadh seachtain seo ar an Satharn agus ar an Domhnach, 9/10 Aibreán. Ní raibh aon ghlantachán eagraithe ann le dhá bhliain anuas de bharr srianta Covid.

Beidh an glantachán ag díriú ar na bóithríní bailte agus ar Bhóthar Chois Fharraige. Le páirt a ghlacadh sa nglantachán, níl le déanamh ach teacht le chéile ag 10.00 ar maidin ag Seanscoil Sailearna. Beidh miotógaí agus málaí ar fáil ag an tSeanscoil.

Sa gcás nach féidir le duine a bheith ann ag 10.00 ar cheachtar den dá lá, ach atá ag iarraidh cúnamh a thabhairt, is féidir dul amach ag am a d’fheilfeadh an duine féin, ach a chur in iúl don Chumann Forbartha cén bóithrín atá déanta agus cén áit a bhfuil málaí le piocadh suas.

Is féidir an t-eolas a chur chuig an Cumann Forbartha ach ríomhphost a sheoladh chuig cumannforbartha@nullgmail.com.


Mná an Spidéil Abú

Ar an Domhnach seo caite, ar Pháirc an Chnoic, bhí bua drámatúil ag mná an Spidéil i gcluiche leis na comharsain, Cumann Micheál Breathnach, nuair a scóráil an Spidéal cúl beagnach ag deireadh an 60 nóiméad.

Suas go dtí an pointe sin bhí na Breathnaigh chun cinn agus máistreacht acu ar an imirt. Agus iad cúig phointe chun deiridh bhí an chuma ar an scéal nach raibh aon tíocht aniar i ndán don Spidéal. Agus deich nóiméad le dul síleadh gur ag na Breathnaigh a bheadh an lá agus baineadh amach cuid de na imreoirí ab fhearr le seans a thabhairt do na himreoirí ar an mbinse.

Ach is minic nach mar a síltear a bítear. Thug cúl iontach, a scóráil Caitríona Ní Mhainnín, dóchas agus misneach don fhoireann, gan ach cúig nóiméad fágtha. Scóráladh cúilín eile ón imirt a d’fhág dhá chúilín idir na foirne. Beagnach ag deireadh an 60 nóiméad d’éirigh leis an Spidéal an liathróid a chur thar an líne le dul cúilín chun tosaigh. Fuair na Breathnaigh deis an cluiche a chothromú le cic saor amach ar aghaidh na bpostaí ach d’éirigh leis an Spidéal an liathróid a shábhailt agus an cluiche a bhuachaint le cúilín amháin.


Coláiste Cholmcille – Forbairt Mhór

Coláiste Cholmcille

Tá iarratas pleanála déanta le méadú mór a chur ar Choláiste Cholmcille, Indreabhán. Tá an t-iarratas os comhair Chomhairle Chontae na Gaillimhe faoi láthair. Má cheadaítear an fhorbairt atá beartaithe beidh 12 seomra ranga breise ag an scoil, chomh maith le seomra nua eacnamaíocht bhaile, seomra teicstílí agus seomra ceoil.

Níl dearmad á dhéanamh ar na hábhair phraiticiúla mar tá sé beartaithe go mbeidh seomra adhmadóireachta, ceardlann innealtóireachta, ceardlann teicneolaíochta, saotharlann eolaíochta chomh maith le seomra nua ealaíne agus seomra ilmheáin & dearadh.

Sa bhforbairt nua chomh maith beidh Halla Spóirt agus Giomnáisiam chomh maith le Seomraí Feistis agus Cúirteanna Imeartha. Déanfar chomh maith bealaí iontrála a fheabhsú agus cuirfear ceaintín ar fáil do na scoláirí le go mbeidh siad in ann lón a ithe ina suí ag bord.

Ceaptar go mbeidh cinneadh ag teacht ón gComhairle Chontae faoin gcead pleanála am éicint roimh deireadh Bealtaine. Nuair atá an cead faighte beidh an GRETB ag cuartú tairiscintí ó chonraitheoirí le dul i mbun na hoibre. Nuair a chríochnófar an fhorbairt atá beartaithe beidh Coláiste Cholmcille ar cheann de na scoileanna is fearr áiseanna i gContae na Gaillimhe.


Club Óige Réalt na Mara

Tá Club Óige nua bunaithe sna Forbacha, Club Óige Réalta na Mara. Tá an club nua ag cuartú Oibrí Óige páirt-aimseartha le imeachtaí óige a reáchtáil agus le tacú le Coiste an Chlub. Tá an Club Óige ag fáil tacaíocht ó na hOifigigh Pleanála Teanga do cheantar Chois Fharraige.

Le níos mó eolais a fháil faoin bpost is féidir glaoch ar an uimhir 083 0106294.


Taispeántas Trócaire i Ros Muc

Ar an Luan seo caite, 4 Aibreán, osclaíodh taispeántas grianghrafadóireachta, atá curtha le chéile ag an eagraíocht charthanachta TRÓCAIRE, go hoifigiúil in Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh, i Ros Muc, Co na Gaillimhe ag 6.00pm. Sí Príomhfheidhmeannach Thrócaire, Caoimhe de Barra, a d’oscail an taispeántas ar a dtugtar ‘Léiriú na Cosanta’. Ag caint ar Adhmhaidin (RnaG) ar an Luan dúirt Bertí Ó hAinmhire ón Teach Mór, a oibríonn go deonach le Trócaire, go léiríonn na grianghrafanna an obair a bhíonn ar bun ar fud an domhain ag daoine le seasamh suas dá gcearta.


Ceol ar an Spidéal

Stiúidió Chois Chuain

Stiúideo Cuan ar an Spidéal

Déardaoin agus Dé hAoine na seachtaine seo chugainn, 14 agus 15 Aibreán, beidh ceolchoirm eile ar bun i Stiúideo Cuan ar an Spidéal nuair a bheas an fliúiteadóir Matt Molloy agus an fidléir John Carty ag casadh.

Tá ticéid ar fáil ach glaoch ar 091 553838, nó dul ag an suíomh WWW.STIUIDEOCUAN.IE.

Bíonn seisiún rialta gach Céadaoin i Stiúideo Cuan chomh maith atá saor in aisce, ag a mbíonn Johnny Óg Connolly ag casadh, Róisín Ní Mhainnín ag damhsa agus Máirín Mhic Lochlainn ag inseacht scéalta.


Scannnán OSCAR sa tSeanscoil

Radharc as an scannán DRIVE MY CAR a bheas á thaispeáint i Seanscoil Sailearna ar an Déardaoin seo, 07 Márta, ag tosú ag 8.15pm.

DRIVE MY CAR, scannán ón tSeapáin, le fotheidil, a bheas á thaispeáint i Seanscoil Sailearna ar an Déardaoin seo, 7 Aibreán, ag tosú ag 8.15pm. Scannán fada atá ann a ghluaiseann go mall, le go mbeidh deis ag an lucht féachana na mothúcháin, atá á gcíoradh sa scannán, a bhraithstint. Bhain an scannán seo an gradam don scannán eachtrannach ab fhearr ag na Oscars an tseachtain seo caite. Is féidir ticéad a cheannach don scannán ach dul go WWW.CLUBSCANNAN.IE agus na treoracha a leanacht.


Darkness Into Light, An Cheathrú Rua

Darkness Into LightIs dea-scéal é go mbeidh Darkness Into Light á eagrú i mbliana sa gCeathrú Rua, tús mí Bhealtaine, ag an gcoiste áitiúil, le airgead a bhailiú don tseirbhís meabhairshláinte a chuireann Pieta House ar fáil do dhaoine in ísle brí.

Le dhá bhliain anuas, de bharr srianta Covid, níorbh fhéidir daoine a thabhairt le chéile leis an tsiúlóid/rith a dhéanamh.

Ach beifear in ann daoine a bhailiú le chéile i mbliana le breacadh an lae sa gCeathrú Rua ar an Satharn, 7 Bealtaine.

Tá an clárú oscailte anois ar an suíomh WWW.DARKNESSINTOLIGHT.IE.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

 • Peil na mBan: An Spidéal 2 – 05, Micheál Breathnach 0 – 10.
 • Iomáint (Sóisear): Micheál Breathnach 0 – 10, Liam Mellows 4 – 17.
 • Iomáint (Sóisear): Bearna/Na Forbacha 2 – 19, Carnmore 1 – 15.
 • Iomáint (Roinn 3): An Spidéal 1 – 10, Kinvara 1 – 17.
 • Iomáint (faoi 16): An Spidéal 2 – 05, Oranmore/Maree B 4 – 18.
 • Iomáint (faoi 15 B1): Cois Fharraige 2 – 03, Liam Mellows 3 – 08.
 • Iomáint (faoi 15 C): Micheál Breathnach 4 – 05, Annaghdown 1 – 03.
 • Peil na gColáistí: Scoil Chuimsitheach Chiaráin 6 – 12, St Jarlath’s 4 – 05.
 • Sacar (Roinn I): Mac Dara 0, Colga 3.
 • Sacar (Roinn I): Cois Fharraige 0, Merlin Woods/Medtronic. 1.
 • Sacar (faoi 17): Bearna/Na Forbacha 2, Kinvara Utd. 1.
 • Sacar (faoi 17): Cois Fharraige 1, Loughrea 4.
 • Sacar (Cailíní faoi 15): Bearna/Na Forbacha 5, Colga 0.
 • Sacar (faoi 15): Mac Dara 2, Colga 2.
 • Sacar (Cailíní faoi 13): Bearna/Na Forbacha 2, Cregmore/Claregalway 2.
 • Sacar (faoi 13): Mac Dara 3, Galway Bohs 0.

6 Aibreán 2022