Cartlann Nuachta: 6 Bealtaine 2015

6 Bealtaine 2015


Cailíní Chois Fharraige

Ar an Luan seo caite chas cailíní Chois Fharraige ar Mhílic-Dún an Uchta san athimirt ar Chluiche Ceannais Chontae na Gaillimhe faoi 14 i gCreachmhaoil. Chríochnaigh an chéad chluiche ar chomhscór théis am breise a imirt, le 2 – 3 ag an dá fhoireann. Ar an Luan seo caite thug cailíní Chois Fharraige an craobh leo leis an scór 3 – 3 in aghaidh 1 -2.

Cailíní Chois Fharraige f14.

Cailíní Chois Fharraige a bhain an craobh amach san athimirt ar chluiche ceannais an chontae in aghaidh Mílic-Dún an Uchta, ar an Luan seo caite.

Ar chúl: Síle Bhreathnach (Bainisteoir), Siobhán Ní Neachtain, Ailbhe Bhreathnach, Bláithín Ní Chonghaile, Liadán Canny, Aobh Ní Dhubhghaill, Róisín Ní Dhiomsaigh, Emma Ní Churraoin, Síofra Ní Mhárta, Éabha Nic Oireachtaigh, Seán Ó Donnacha (Bainisteoir)

Chun tosaigh: Katie Ní Fhéinneadha, Fodhla Ní Bhraonain, Gráinne Ní Ghaoithín, Aisling Ní Chonghaile, Róisín Ní Chaoimh, Áine Ní Laoi, Chloe Bhreathnach-Nic Eoin, Aoife Nic Dhonnacha, Ciara Nic Eochagáin, Aghna Nic Dhonnacha.


Foireann Sóisear Iománaíochta Mícheál Breathnach

Foireann-Iomána-Micheál-Breathnach 2015

Foireann Sóisear Iománaíochta Micheál Breathnach, a chríochnaigh ar chomhscór leis an Spidéal, ar Pháirc Micheál Breathnach, Dé Luain seo caite; ar chúl ó chlé: Fiontán Ó Tuathail, Macdara Ó Béarra, Séamus Jimí Ó Fátharta, Pádraic Mac Giolla Bhríde, Oisín Ó Ceallaigh, Cian Mac Giolla Bríde, Éanna Mhánais Ó Conghaile, Diarmaid Ó Ceallaigh, Jack Mac Giolla Bhríde, Evan Bleasdale, Éinde Phaidí Beag Ó Conghaile, Carthach Breathnach, Máirtín Ó Neachtain. Chun tosaigh ó chlé: Seán Chóil Ó Finneadha, Darach Mac Con Iomaire, Ruaidhrí Óg Ó Béarra, Fiach Ó Béarra, Breandán Ó Conghaile, Kevin Beag Ó Conghaile, Maidhc Antaine Ó Conghaile, Adrian Ó Tuathail, Antoine Ó Finneadha, Ruadhán Ó Béarra,Ciarán Bhertie Ó Conghaile, Antaine Mhaidhc Ó Conghaile (Bainisteoir). [Pictiúr: Donncha Ó hÉallaithe]

Tuilleadh Pictiúirí


Comhordaitheoir Phleanáil Teanga Ceapaithe i gCois Fharraige

Tá sé fógraithe ag Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga go bhfuil Seirbhísí Pleanála Teanga (SPT) ceapaithe leis an bPleanáil Teanga a chomhordanú i gceantar Chois Fharraige.

Beirt phleanálaithe teanga atá san eagras Seirbhísí Pleanála Teanga: Mait Ó Brádaigh ó Orán Mór agus Colm Ó Cinnseala ó na Forbacha. Socraíodh an ceapachán a dhéanamh théis an post a fhógairt go poiblí agus agallamh a chur ar dhá eagraíocht agus triúr iarrthóir aonrach.

Tá máistreacht ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, sa bpleanáil teanga ag an mbeirt acu agus, ar ndóigh, pleananna teanga réitithe acu roimhe seo. Colm Ó Cinnseala a bhí ar an bhfoireann a réitigh Plean Teanga an Spidéil sa mbliain 2011 agus tá taighde déanta ag Mait Ó Brádaigh ar úsáid na Gaeilge sna bailte in Achréidh na Gaillimhe.

Tá conradh sínithe ag an mbeirt acu leis an bhFóram Pleanála Teanga, faoina mbeidh Plean Teanga Chois Fharraige réidh le cur os comhair an phobail faoi dheireadh na Bealtaine 2016.

Conradh le SPT á shíniú 2015

Conradh á shíniú idir Seirbhísí Pleanála Teanga (SPT) agus Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga faoina mbeidh SPT ag comhordanú réiteach Plean Teanga don cheantar óna Forbartha siar go Ros a’ Mhíl, faoi stiúr an Fhóraim. Ó chlé: Máire Ní Neachtain (Cathaoirleach an Fhóraim), Colm Ó Cinnseala (SPT), Mait Ó Brádaigh (SPT), agus Donncha Ó hÉallaithe (Rúnaí an Fhóraim). [Pictiúr: Micheál Mac Lochlainn]


An Scoil Ghaeltachta is Fearr

Ní iontas ar bith gur bronnadh an gradam mór, AN SCOIL GHAELTACHTA IS FEARR ar Scoil Sailearna, Indreabhán, ag an bhFéile Náisiúnta Scoildrámaíochta, a reáchtáladh i Muileann gCearr an an tseachtain seo caite.

Cuireadh ceithre dhráma den céad scoth ó Scoil Sailearna ar an stáitse le linn na Féile Scoildrámaíochta, le togha na haisteoireachta, togha na Gaeilge agus togha an ghrinn iontu:

“Saoire na mBan” a léirigh Rang a 2, faoi stiúir an mhúinteora Traolach Ó Conghaile, a scríobh an dráma.

“Bean de Brún” a léirigh Rang a 3, faoi stiúir an mhúinteora Mairéad Ní Mhocháin, a scríobh an dráma.

“Luaithrín,” a léirigh Rang a 4, faoi stiúir na múinteoirí Aisling Ní Chéidigh agus Fearghas Mac Lochlainn, a scríobh an dráma.

“Oisín i dTír na nÓg,” a léirigh Rang 5 & 6, faoi stiúir an mhúinteora Éilís Ní Chonaire. Siobhán Seoige, múinteoir sa scoil, a scríobh an dráma seo.

Fuair “Saoire na mBan” an chéad áit i gcomórtas 4, fuair Luaithrín an chéad áit i gcomórtas 5, agus fuair an scoil an gradam mór – Scoil Ghaeltachta is Fearr!

Bronnadh na duaiseanna i bPáirc an Chrócaigh inné (Céadaoin, 6 Bealtaine). Dúirt Fearghas Mac Lochlainn, príomhoide na scoile, go bhfuil siad an-mhórálach as na gasúir ar fad.

Scoil Sailearna Rang 4

Rang a Ceathair, Scoil Sailearna, An Cnoc, Indreabhán, a fuair an chéad áit i gComórtas 4 ag Féile Náisiúnta Drámaíochta na Scoileanna, i Muileann gCearr an tseachtain seo caite, leis an dráma ‘Lúaithrín’, a scriobh príomhoide na scoile, Fearghas Mac Lochlainn:

Ar chúl: Owen Ó Duibheannaigh, Fearghas Mac Lochlainn (Príomhoide), Mia Ní Dhochartaigh, Éamonn Ó Ceallacháin, Keith Ó Flaithearta, Fionn Simmonds, Ryan Ó Gionnáin, Amanda Ní Bhrádaigh, Darragh Ó Conchúir, Éanna Ó hÉanaí, Katie Bhreathnach, Kian Ó Máille, Méabh Ní Chualáin, Amy Ní Chonaire, David Ó Céidigh, Iarfhlaith Canny, Clíodhna Ní Mhárta, Marcus Ó Tuathail Robinson, Gránia Ní Fhéinneadha, Fionn Ó Ceallaigh, Aisling Ní Chéidigh (Múinteoir).
Chun tosaigh: David Ó Tuathail, Dara Ó Laoire, Cormac Ó Tuairisg, Cathal Ó Laoire, Doireann Ní Fhoighil, Ríona Howlin agus Chloe Ní Chonaire.


Oideachas Lán-Ghaeilge i gCois Fharraige

Cuireadh ar athló an cheardlann a bhí le bheith ann ar an Satharn seo chugainn, 9 Bealtaine, i Seanscoil Sailearna faoi Oideachas Lán-Ghaeilge. Bhí an cheardlann á heagrú ag grúpa tuismitheoirí le “Iarbhunscolaíocht Lán-Ghaeilge i gCois Fharraige sa Todhchaí” a phlé agus go leor poiblíócht déanta faoi. Níor tugadh aon chúis leis an gceardlann a bheith curtha ar athló, ach dúradh go bhfuil an grúpa chun é a eagrú amach sa bhFómhar.


Ciorcal Comhrá Ghaeilge

Bíonn Ciorcal Comhrá Gaeilge san Ionad Tacaíocht Teaglaigh (ar chúl sheipéal an Chnoic) chuile maidin Dé hAoine ón 11.00 go dtí 12.30 i.n.

Seachtar atá sa gciorcal faoi láthair, agus tá fáilte roimh thuilleadh. Is féidir tuilleamh eolais a fháil ach teangbháil a dhéanamh leis an Ionad 091-593132 nó ag ittt@nulleircom.net. Nó le Máirín ag 086 088857 nó ag 086 0888578.


An Fhéile Náisiúnta Drámaíochta

Beidh an Fhéile Náisiúnta Drámaíochta ag filleadh ar Amharclann Chois Fharraige aríst i 2016. Bhí an Amharclann, atá suite i Seanscoil Sailearna, lán go maith i gcaitheamh an deireadh seachtaine le scoth na ndrámaí Gaeilge ó cheann ceann na tíre á chur ar stáitse. An dráma ‘Cuairt an Uachtaráin,’ curtha ar stáitse ag Aisteoirí Mhíobhaigh, Na Dúnaibh, is mó a bhain gradam amach. Proinsias Ó Cuilinn a scríobh an dráma agus bhí sé sa phríomhpháirt chomh maith.

Bronnadh ar Jacinta Ní Chonghaile 2015

Jacinta Ní Chonghaile agus gradam á bhronnadh uirthi ag an bhFéile Náisiúnta Drámaíochta


Siamsán na nÓg

Beidh Siamsán na nÓg eile á eagrú ag Tuismitheoirí na Gaeltachta Dé Sathairn, 9 Bealtaine, i gComhar Chuigéal, Leitir Mealláin.

An Gandal agus an Tobar: Scéal faoi ghandal dána a chastar ar chailín beag ag an tobar – scéalaíocht agus diabhlaíocht le Diarmuid de Faoite a bheidh ar bun an uair seo. Cuirfear tús le himeachtaí ag a 3 a chlog.

Fáilte roimh chách. Gaeilge teanga na hócáide – iarrtar ar chuile dhuine a bheas i láthair cloí leis seo. Saorchead isteach do bhaill agus is féidir ballraíocht a ghlacadh ar an lá ar chostas €10 ar theaghlaigh in aghaidh na bliana.

Ócáid í seo don teaghlach uilig agus ní mór do thuismitheoir nó duine fásta fanacht leis na gasúir.

Eagraithe ag Tuismitheoirí na Gaeltachta le maoiniú ó Roinn na Gaeltachta agus Comhairle Contae na Gaillimhe.

Scaip an Scéal! Ag súil go mór sibh a fheiceáil ar an Satharn.


Feachtas Bailithe Airgid do Mhuintir Neipeal

Beidh feachtas bailithe airgid ar bun Tigh Ghiblin Dé Sathairn seo, 9 Bealtaine, do mhuintir Neipeal. Is seans é le gúna nua a bhabhtáil freisin. Tabhair leat €10 agus gúna, agus d’fhéadfá dul abhaile le ceann iomlán difiriúil. Tá chuile phingin ag dul i dtreo mhuintir Neipeal. Sí Julia Roddy as an gCartúr Leathan, Na Minna atá ag eagrú na hócáide seo mar gur oibrigh sí i Neipeal leis na blianta. Fáilte roimh chách agus búiochas as aon chúnamh.