Cartlann Nuachta: 6 Iúil 2016

6 Iúil 2016


Traidphicnic den Scoth!

Kila ag casadh ag Traidphicnic 2016

KÍLA ag casadh ar an Satharn

D’éirigh thar cionn leis an bhféile Traidphicnic a bhí ar bun sa Spidéal ar feadh an deireadh seachtaine. Seachas múr báistí anois is arís bhí an aimsir go breá agus a dhóthain gaoithe ag séideadh leis na míoltóga a choinneáil socair ina gcuid neadracha. Ní hamháin go raibh ceol den scoth le cloisteáil ar feadh an deireadh seachtaine ón árdán a bhí socraithe amach ar chúl na Ceardlainne, ach bhí togha an cheoil chomh maith sna tithe tábhairne. Tá Traidphicnic ag cur go mór le cáil an Spidéil mar áit mhór ceoil traidisiúnta, a bhuíochas do Bridget Barker. Is iontach an bhean í Bridget. Tháinig sí ó Shasana le cur fuithi i gConamara agus d’éirigh leí an Ghaeilge a fhoghlaim agus a úsáid.

I measc na n-aíonna ceoil a bhí le cloisteáil ag an Satharn bhí an banna ceoil KÍLA – grúpa rac-cheoil gaelach a bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu. Ba dheas mar a bhí an áit lán idir sean is óg agus iad ag baint sult as ceol bríomhar rithimiúil a chuirfeadh na mairbh ag damhsa.

Éiríonn le Traidphicnic scoth an ceoil a chur inár láthair, gan airgead a ghearradh ar dhaoine ach síntiúis a bhailiú uathu. Tá súil againn go raibh neart airgid curtha sna buicéid faoi dheireadh na féile ar an Domhnach.

Slua ag Traidphicnic III

Cuid den Slua ag freastail ar an Traidphicnic


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

 • Peil (Roinn 1): Ml. Breathnach 3 – 08, St. Michael’s 2 – 04.

 • Peil (Roinn 4): Ml. Breathnach 0 – 04, Béal Átha an tSlua 3 – 16.

 • Peil (Roinn 3): An Spidéal 2 – 10, Uachtar Ard 2 – 12.

 • Iomáint (Idirmheánach): An Spidéal 0 – 11, Droichead an Chláirín 0 – 17.

 • Iomáint f13: Cois Fharraige 2 – 05, St. Thomas’s 0 – 03

 • Iomáint f12: Ml. Breathnach 4 – 02, Tuam 0 – 01.

 • Iomáint f12: Ml. Breathnach 0 – 06, Creagán/Maigh Locha 5 – 06.

 • Iomáint f12: An Spidéal 2 – 04, Gort Inse Guaire 3 – 04.


Campaí Samhraidh 2016

Ní bheidh aon chúis ag daoine óga i gCois Fharraige a bheith díomhaoin an chéad mhí eile, mar go bhfuil rogha mór campaí samhraidh le bheith ar bun sa gceantar, idir campaí spóirt agus campaí eile.  Seo chuid de na campaí atá le bheith ann.

 • Bogha Ceatha, An Spidéal; 3 – 6 bliain. Campaí seachtaine mí Iúil ar fad.  Eolas: Anne Marie, 091 -897851.
 • Scoil Éinne, An Spidéal; 5 – 12 bl. Campa Neam Neam, 18 & 25 Iúil.  Eolas: Norita, 087 – 6675584.
 • Scoil Éinne, An Spidéal; 5 – 12 bl. Campa Spraoi, 4 & 11 Iúil.  Eolas: Máirín, 091-553693.
 • Seanchéibh, An Spidéal; 7 – 12 bl. Campa Seoltóireachta, 4 Iúil. Eolas: Cathal, 087-2561026.
 • Páirc An Spidéil; 7 – 12 bl. Cúl Camp Peile, 1 Lúnasa.  Eolas: Liam, 086 3062401.
 • Páirc na bhForbacha; 7 – 12 bl. Cúl Camp Iomána/Camógaí, 4 Iúil.  Eolas: Gerry, 087 9163434.
 • ITT, An Cnoc; 3 – 6 & 7 – 12 bl. Campaí Spraoi, gach seachtain mí Iúil.  Eolas: Morgan, 091 593017.
 • An Piniúr, An Cnoc; 7 – 15 bl. Campa Liathróid Láimhe, 18 Iúil & 1 Lúnasa.  Eolas: Jimmy, 0877794274.
 • Páirc Micheál Breathnach, an Cnoc; 7 – 12 bl. Campa Peile, 04 Iúil.  Eolas: Frances, 091 505766.
 • Páirc Micheál Breathnach, an Cnoc; 7 – 12 bl. Campa Iomána, 11 Iúil.  Eolas: Frances, 091 505766.
 • Páirc Micheál Breathnach, an Cnoc; 4 – 16 bl. Campa Camógaí, 18 Iúil. Eolas: Máirtín, 091 553281.
 • Coláiste Cholmcille, Indreabhán; 4 – 16 bl. Drámaíocht is Ealaín, gach Luan mí Iúil. Eolas: Liam, 091 593195.
 • An Pháirc, Ros a’ Mhíl; 6 – 14 bl. Campa Spóirt,18 Iúil.  Eolas: Joe Joe, 087-7831204

Comórtas Pobail an Chomhar Creidmheasa

CCCC

Go dtí deireadh na míosa beidh deis ag an bpobal a gcuid vótaí a chaitheamh do na hiarratais ar an gcomórtas do eagraíochtaí pobail atá eagraithe ag Comhar Creidmheas Cholmcille. Tá an mholtóireacht déanta ach beifear ag cur san áireamh an méid ‘likes’ a fhaigheann chuile iarratais, sula roghnófar na buaiteoirí. Trí dhuais atá ann: €3,500 mar chéad dhuais, €1000 mar tarna dhuais agus €500 don tríú dhuais.

Seo a leanas cur síos gearr ar an 6 iarratas atá istigh ar an gcomórtas:

 1. TRAIDPHICNIC: Coiste Pobail deonach muid atá ag cur chun cinn na n-ealaíona agus an traidisiún ceoil áitiúil i measc an phobail agus an aos óg, ag cur le h-eacnamaíocht an cheantair tré féile spraoiúil deireadh seachtaine mar aon le himeachtaí eile i gcaitheamh na bliana i nGaeilge nó go dhátheangach.
 1. COMHARTHAÍ BÓITHRÍNÍ: Ag ceann chuile bhóithrín, ó Droichead Chroimlinne aniar go Droichead an Spidéil, ba mhaith le Cumann Forbartha Chois Fharraige comhartha a chrocadh ar a mbeadh ainm traidisiúnta an bhóithrín scríofa, ach dul i gcomhairle le muintir an bhaile faoi roimhré. Ní hamháin go mbeadh sé níos éasca daoine a threorú is a aimsiú, ach dhéanfaí na sean-ainmneacha a chaomhnú is a choinneál in usáid.
 1. GASÓGA MARA: Treallaimh a cheannach ar nós seaiceáid tárthála, wetsuits, kayaks agus pubail do Ghasóga Mara na Gaeltachta, an t-aon ghrúpa lán-ghaelach sa tír, atá bunaithe ó 2015, chun gasúir na háite, idir 6 agus 12 bliain d’aois a thabhairt le chéile ar bhealach spraoiúil, le imeachtaí tíre agus farraige.
 1. GÁIRDÍN POBAIL: Spás sóisialta agus sláinte glas a sholáthar don phobal, tré forbairt a dhéanamh ar phíosa talamh idir an dá pháirc imeartha ar an Máimín i Leitir Móir, le buntáistí sláinte, sóisialta agus timpeallachta a thabhairt don phobal. Theadh polytunnel agus plandlann mar chuid den tionscadail.
 1. PÁIRC na hÓIGE: Áis a fhorbairt amuigh faoi aer ag Scoil Sailearna, Indreabhán le go bhféadfaí áit lárnach a chruthú don aclaíocht agus don chleachtadh coirp i saol an ghasúir óig. Thabharfadh sé deis d’fhoireann na scoile gníomhaíochtaí oideachasúla, spóirtiúla, cluichí agus cleachtadh coirp a eagrú ag amanta feiliúnacha, gan réamhdhualgas áirithinte.
 1. SEISIÚN CEOIL na nÓG: Bíonn dhá sheisiún ceoil sa tseachtain ar bun i gCois Fharraige – ceann sa gCrann Taca ar an Domhnach do na gasúir bunscoile agus ceann sa Droighneán Donn do na déagóirí.  Tá thart ar 70 ceoltóir óg cláraithe agus bíonn suas le 40 idir an dá sheisiún chuile sheachtain.  Is deis iontach é seo do cheoltóirí óga idir 6 is 16 bliain d’aois teacht le chéile ag casadh ceoil taobh amuigh den rang ceoil nó den scoil, meallta ag comhluadar, ag craic agus ag sóláistí a chuirtear ar fáil.

Siopa Glasraí Aonghusa

Tá siopa glasraí oscailte i mbliana ag Aonghus Ó Coistealbha in Indreabhán agus scoth na nglasraí úra orgánacha á dhíol ann, idir fataí nua, píseanna, cabáiste, biatais, oiniúin, leitís agus eile. Is fiú go mór stopadh chun breathnú ar an ngarraí breá glasraí atá déanta aige. Tá an siopa ar an taobh ó thuaidh den phríomhbhóthair, taobh thiar den teach tábhairne, Tír na nÓg.

Garraí Aengus

Triúr lucht woofála ó Mheiriceá a bhí ag obair le mí anuas sa nGarraí Glasraí, atá ag Aengus Ó Coistealbha, ar thaobh an bhóthair in aice le Tír na nÓg.

Ó chlé: Sarah Maher, Mississippi, Brigid Cruser, New York, agus Molly Bernstein, Pennsylvania.


Club Foghlaimeoirí an Spidéil

Ciorcal Chomhrá i mbun oibre sa Spidéal (2)

Tá an ciorcal comhrá a thagann le chéile gach maidin Máirt ag 11 sa gCrúiscín Lán ag dul ó neart go neart. Club Foghlaimeoirí an Spidéil a chuir tús leis an gciorcal comhrá le freastal ar an éileamh ó dhaoine a bhfuil cónaí orthu sa gceantar cur lena gcuid Ghaeilge. An rud is fearr faoi Chlub na bhFoghlaimeoirí ná gurb iad na foghlaimeoirí iad féin atá á eagrú.

Tá cúnamh airgid curtha ar fáil ag Cumann Forbartha Chois Fharraige don chlub ach d’fháilteoidís roimh breis airgid le gur féidir leo an obair a choinneáil ar bun. Tá feachtas bailiú airgid ar bun faoi láthair trén láithreán Fundit. Más mian leat cúpla euro a chur ina threo níl le déanamh ach dul go http://fundit.ie/project/club-foghlaimeoiri-gaeilge-an-spideal.


Briseadh do Nótaí Chois Fharraige

Tá briseadh á thógáil ag an ngrúpa a chuireann Nótaí Chois Fharraige ar fáil don Churadh Chonnachta gach Déardaoin.  Beidh an colún le nuacht agus eolas ó Chois Fharraire ar ais aríst ar an Déardaoin, 1 Meán Fómhair.  Idir an dá linn is féidir i gcónaí míreanna nuachta, pictiúirí nó eolas faoi imeachtaí, a sheoladh i bhfoirm leictreonach chuig notaicoisfharraige@nullgmail.com le cur ar an suíomh idirlíon www.coisfharraige.ie/cumann-forbartha, áit a mbheidh míreanna nua á uaslódáil gach seachtain.


Nótaí Chois Fharraige

Cumann Forbartha Chois Fharraige a chuireann Nótaí Chois Fharraige ar fáil don Churadh Chonnachta gach Déardaoin. Fáiltítear roimh ábhar i nGaeilge don cholún, ar nós míreanna nuachta, torthaí cluichí, pictiúirí nó eolas faoi imeachtaí, ach é a bheith seolta i bhfoirm leictreonach chuig notaicoisfharraige@nullgmail.com faoi 2.30 i.n. ar an Luan roimhré. Bíonn an colún agus roinnt ábhar breise le léamh chomh maith ar an suíomh seo.