Cartlann Nuachta: 6 Iúil 2022

6 Iúil 2022


Ruaille Buaille!

Ruaille Buaille BUS

Na gasúir as Cois Fharraige atá páirteach sa gcampa drámaíochta, Ruaille Buaile, i Seanscoil Sailearna an tseachtain seo, eagraithe ag Fóram Chois Fharraige um Pleanáila Teanga.

Ar chúl, ó chlé: Séan Mac Donnacha, Isabelle Ní Dhroighnéain, Éabhínn Ní Fhátharta, Aisling Ní Dhroighneáin, Leah Ní Dhúill.

Chun tosaigh, ó chlé: Cúilfhionn Cahoon, Maia Ní Thuairisg, Stefania Ní Dhroighnéain, Ruadhán Ó Flátharta, Séagh Ó Tuairisg, Doireann Ní Éilí, Anu Fennell, James Ó Lorcáin, Donncha Ó Flátharta, Séamús Ó Lorcáin, Eimear Ní Lóidéain, Katie Ní Chéidigh, Éanna Ó Conláin, Cerys Brennan, Liam Ó Lorcáin, Ella Nic Ghabhann.

Ar an Luan seo caite thosaigh an campa samhraidh drámaíochta, Ruaille Buaille, i Scoil Sailearna. Tá os cionn scór gasúr bunscoile páirteach sa gcampa, atá eagraithe ag Fóram Chois Fharraige um Pleanála Teanga, le tacaíocht ó Mhuintearas.

An tseachtain seo chugainn beidh an campa ag aistriú go Amharclann Chois Fharraige (Seanscoil Sailearna) ar feadh na seachtaine agus beidh toradh na hoibre le feiceáil ar an Aoine, 8 Iúil, nuair a chuirfear dráma ar an stáitse in Amharclann Chois Fharraige.


Yoga i gColáiste Lurgan

Coláiste Lurgan ag na Tepees 2022

Scoláirí Gaeilge ag cleachtadh Yoga taobh amuigh de na pubaill atá á n-úsáid ag Coláiste Lurgan i mbliana le haghaidh imeachtaí ar na cúrsaí Gaeilge.


Ionad Leighis Nua Ceadaithe

Tá cead pleanála faighte ag an gcomhlacht Baile Éamonn Teoranta ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe le gur féidir Ionad Príomhúil Leighis a thógáil sa Spidéal. Bheadh an Ionad Leighis le tógáil ar Bhóithrín Baile Éamonn ar chúl an óstáin nua agus tithe atá ceadaithe le tógáil trasna ón trá.

Dhá stór a bheas sa bhfoirgneamh atá beartaithe a thógáil agus é i gceist réimse leathan seibhísí leighis a chur ar fáil, X-ghathú san áireamh.

Ach is faoin HSE a bheadh sé an Ionad Leighis a airgeadú agus an fhoireann a fhostú, dá dtógfaí é. Tá sé tugtha le fios ag Rónán Barrett, ón gcomhlacht Baile Éamonn Teoranta, go bhfuil tús curtha le cainteanna leis an HSE faoi seirbhísí leighis a chur ar fáil san Ionad Nua, nuair a thógfar é.


Na Breathnaigh Buailte

Cumann Mícheál BreathnachAr an Satharn seo caite, bhí críoch drámatúil leis an gcluiche ceannais de Sraith Peile (Roinn III) idir Cumann Micheál Breathnaigh agus Monivea-Abbey, a imríodh in Anach Cuain. Bhí Na Breathnaigh trí chúilín chun deireadh nuair a bronnadh cic éirice ar fhoireann Chois Fharraige ach cuireadh an deis amú an cluiche a chothromú, le go mbeadh am breise ann.

Sa gcéad leath chuir an dá fhoireann go leor seansanna amú. Ag leath am bhí Monivea-Abbey dhá chúilín chun tosaigh. Ag tús an dara leath bhí an mí-adh ar na Breathnaigh nuair a bhuail an liathróid an maide trasna.

Seo an dara bhliain as a chéile a shrois Na Breathnaigh an cluiche ceannais i Sraith 3.

Beidh Na Breathnaigh ag réiteach anois don Craobh Idirmheánach, a bheas ag tosnú ag deireadh na míosa seo. Tá Na Breathnaigh sa ghrúpa céanna le St. Brendan’s, Oranmore-Maree agus Caltra.

Sa Chraobhchomórtas Sinsir tá An Spidéal sa ngrúpa céanna le Corofin, Uachtar Ard, Maigh Chuilinn, Naomh Anna agus Tuam Stars.


Campaí Spóirt

CamánTá campa iománaíochta faoi lán tseol an tseachtain seo, eagraithe ag Cumann Micheál Breathnach, ar Pháirc an Chnoic.

Seachtain ón Luan seo chugainn beidh deis ag na cailíní feabhas a chur ar a gcuid scileanna leis an gcamán nuair a bheas campa seachtaine á eagrú ag Cumann Camógaíochta Chois Fharraige ar Pháirc an Chnoic, idir Luan 18 agus Aoine 22 Iúil. Chomh maith leis an gcamógaíocht, beidh ceol, ceardaíocht agus caieacadóireacht ar bun chomh maith ag na cailíní a bheas páirteach sa gcampa.

Tá an campa oscailte do chailíní ó aois sé bliana suas. Is féidir breis eolais a fháil ach glaoch ar Mháirtín Ó Duibhghaill ag 0864084033, nó ar Mhartina Ní Ghabháin ar 097 6372941.


Baint an Aeir sa gCeathrú Rua

Ríonach Ní Néill

Ríonach Ní Néill – Stiúrthóir

An Satharn seo chugainn, 9 Iúil, tugtar cuireadh don phobal teacht ar thuras ealaíne agus aeráide ar chósta thiar na Ceathrún Rua um thráthnóna, áit a mbeifear ag seoladh saothair nua ealaíne le Seán Ó Flaithearta, Marcus Mac Conghail agus Paddy Bloomer, agus ag dul ar shiúlóid filíochta, foinn agus fírící aeráide leis na heolaithe Mícheál Ó Cinnéide agus Liz Coleman.

Ag tosú ag Caladh Thadhg, cuirfear an Dealbh Cumhachta Gealaigh le Paddy Bloomer chun farraige ag 6.00pm. Seo catamaran ar thóg sé as sean-lannaí tuirbíní gaoithe, agus a ghineann fuinneamh ó na sruthanna taoille, chun mótar leictreach agus dealbh cinéiteach a thiomáint.

Ina dhiaidh beidh siúlóid le cósta ó dheas go Céibh an Dóilín in éineacht leis an eolaí mara agus iar-stiúrthóir an Ghníomhaireacht um Caomhnú Comhshaoil, an Dr Mícheál Ó Cinnéide, ar a dhéanfar plé ar thionchar an athrú aeráide ar thimpeallacht agus ar thírdhreach na Ceathrún Rua.

Ag Céibh an Dóilín tiocfar ar ‘An Scailp’ le Seán Ó Flaithearta agus Marcus Mac Conghail, suiteán idirghníomhach ealaíne, fuaime agus aeráide, atá mar mhacalla den phráinn a bhí le linn an Drochshaoil foscadh a fháil roimh thitim na hoíche.

Faoi threoir ón bhfisiceoir atmaisféireach Dr. Liz Coleman leanfar leis an tsiúlóid chuig Trá an Dóilín, ina mbeifear ag déanamh plé ar an gceangal idir an t-aer a n-análann muid, an t-asmaféar agus an t-athrú aeráide.

Críochnaíonn an turas le picnic ag Trá an Dóilín, áit ina mbeidh radharc amach ar an Dealbh Cumhachta Gealaigh ar Chuan an Fhir Mhóir agus ceol nuachumtha le Caitríona Ní Chonaola agus Máirtin Breathnach. Beidh an chumhacht don phicnic á sholáthar ag gineadóir gréine soghluaiste de chuid Solar Structures. Pléifear na féidireachtaí a bhaineann le cumhacht díláraithe agus faoin bhfoscadh ginte fuinnimh atá á dhearadh ag Ríonach Ní Néill agus Aoife Casby don Pháirc Astro le nach mbeadh lucht leanta spóirt fuar ná fliuch a thuilleadh.

Faoi stiúir Ríonach Ní Néill, is clár ealaíne agus athrú aeráide é Baint an Aeir, arna mhaoiniú ag an Chiste Gníomh Cruthaíoch don Aeráid, atá á riar ag Éire Ildánach i gcomhpháirt le an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, agus arna thacú ag Údarás na Gaeltachta, Comharchumann Mhic Dara agus Pobal Rua.

Is ócáid saor in aisce í seo agus is féidir ticéad a chur in áirithe ar Eventbrite ach dul ag an nasc seo a leanas: https://www.eventbrite.com/e/baint-an-aeir-turas-ealaine-aeraide-tickets-373896132397


Dealbh Uí Chadhain

O Cadhain An Dealbh

Is ag 3.00pm ar an Satharn, 23 Iúil,a dhéanfar Dealbh Uí Chadhain a nochtadh ar an Airdín Buí, beagán taobh thiar de Shráidbhaile an Spidéil. Tá an dealbh déanta at Alan Ryan Hall, le tacaíocht agus le síntiúis ó eagraíochtaí Gaeltachta agus acadúla, ó ghaolta leis an gCadhnach, agus ó dhaoine aonair a tiomsaíodh an t-airgead don dealbh.

Is ag Cumann Forbartha Chois Fharraige a bhí an smaoineamh an dealbh a dhéanamh agus a lonnú sa Spidéal agus bhronn an Cumann Forbartha €5,000 ar Iontaobhas Uí Chadhain le tús a chur leis an bhfeachtas bailiú airgid.

Sé Dónall Ó Braonáin ó Acadamh na hOllscoilíochta Gaeilge a dhéanfaidh an dealbh a nochtadh.


Liathróid Láimhe

Bhí an bua an deireadh seachtaine seo caite ag Oisín Ó Neachtain sa gcomórtas náisiúnta aon bhalla faoi 13 i Ros Comáin.

Bhuail sé buachaill as Longfort le dúbailt scóranna.


An Cinema Gaelach

Tuismitheoirí na GaeltachtaTá Cinema Gaelach curtha ar bun ag Tuisimitheoirí na Gaeltachta. Comhthogra atá ann idir Tuismitheoirí na Gaeltachta agus TG4, le freastal ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge, tré scannáin i nGaeilge, a thaispeáint in ionaid ar fud na Gaeltachta. Leagan Gaeilge de scannán a bheadh feiliúnach don teaghlach ar fad, a bheas i gceist.

Roimhe seo bhíodh Tuismitheoirí na Gaeltachta ag taispeáint scannán i nGaeilge, ag usáid Club Scannán Sailearna chun cead a fháil na scannáin a thaispeáint go poiblí. Anois tá aitheantas ag AN CINEMA GAELACH mar chlub scannán.

Ghlac Tuismitheoirí na Gaeltachta buíochas le Club Scannán Sailearna faoin tacaíocht a thug an c


Réalta Teilifís Nua ó FÍBÍN

Tá Meangadh FÍBÍN, atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, sa tóir ar dhaoine óga, cainteoirí breátha, don chlár ‘IS MISE’ a bheas á thaifeadadh go luath.

Daoine óga idir 6 – 10 mbliana d’aois atá ag teastáil.

Le suim a léiriú, ní mhór físeán gearr (1 – 2 noiméad) a thaifeadadh ag tabhairt cur síos ort féin agus ar an gcaitheamh aimsire is fearr leat.

Is féidir an físeán a sheoladh chuig eolas@nullfibinmedia.ie ó gar WhatsApp ar 085 1389582.


Oíche Mhór Cheoil

Colm Óg Ó Chualáin – Fear an Tí

Ar an Aoine seo caite tugadh aitheantas don obair mhór a rinne an choiste eagraithe ar an bhféile ceoil Traidphicnic le deich mbliain anuas i dTigh Chualáin ar an gCoill Rua, ar an Aoine, 1 Iúil, nuair a reachtáladh seisiún mór ceoil is amhránaíochta.

Ceoltóirí Óga Chos Fharraige a chuir an seisiún ceoil ar fáil inar ghlac na scórtha ceoltóirí páirt.

Traolach Ó Conghaile a bhí na fhear a’ tí ar an ócáid. Ag deireadh na hoíche bhronn Ódí Ní Chéilleachair, ar son Ceoltóirí Óga Chois Fharraige, bláthanna ar bheirt ó choiste Traidphicnic a bhí i láthair, Bridge Barker agus Sara Howlin.

Is le tacaíocht ó Chumann Forbartha Chois Fharraige agus ón bhFóram Pleanála Teanga a eagraíodh an oíche ceiliúrtha.


Briseadh do Nótaí Chois Fharraige

Tá briseadh á thógáil don samhradh ag Nótaí Chois Fharraige a chur sa gCuradh Connachta gach seachtain. Beidh an colún le nuacht agus eolas ó Chois Fharraige ar ais aríst tús Meán Fómhair. Idir an dá linn is féidir i gcónaí míreanna nuachta, pictiúirí nó eolas faoi imeachtaí, a sheoladh i bhfoirm leictreonach chuig notaicoisfharraige@nullgmail.com le cur ar an suíomh seo www.coisfharraige.ie, áit a mbeidh míreanna nua á n-uaslódáil go rialta.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Peil (Roinn III): Micheál Breathnach 0 – 08, Micheál Breathnach 0 – 08.

Peil (Sóisear A): Micheál Breathnach 3 – 14, Salthill Knocknacarra 4 – 08.

Peil (Sóisear B): An Spidéal 6 – 16, An Cheathrú Rua 1 – 02.

Peil (faoi 13): Micheál Breathnach 2 – 12, Corofin 2 – 07.

Sacar (Cailíní faoi 14): Bearna/Na Forbacha 1, Salthill Devon 1.


6 Iúil 2022