Cartlann Nuachta: 7 Meán Fómhair 2022

Taispeántas Chois Fharraige

Taispeántas an Spidéil 2022_3

D’éirigh thar barr le Taispeántas Chois Fharraige a reáchtáladh i gColáiste Chonnacht sa Spidéal ar an Domhnach seo caite. Chuir sé leis an ócáid go raibh an lá go breá. Mar gheall ar Covid níor eagraíodh Taispeántas Chois Fharraige ó 2019.

Taispeántas an Spidéil 2022_4

Chabhraigh sé chomh maith nach raibh an Taispeántas ar bun an lá céanna le Craobh na hÉireann san Iomáint. Taobh istigh bhí na glasraí is na torthaí; subh de gach cineál agus bácáil; ealaín agus grianghrafadóireacht. Taobh amuigh bhí na caiple, na caoirigh is na madraí á dtaispeáint.

Taispeántas an Spidéil 2022_5

Sé Taispeántas Chois Fharraige sa Spidéal ceann de phríomhimeachtaí an cheantair, a thugann an pobal le chéile ó Chois Fharraige, ó Mhaigh Chuilinn agus ó áiteacha níos faide ón baile. I mbliana ba é Stiofán Ó Conchubhair a bhí ina Chathaoirleach ar an gcoiste eagraithe, Aodán Mac Donncha a bhí ina Chisteoir agus Breda Ní Chonghaile ina Rúnaí. Sí Sarah Ann Nic Dhonnacha a bhí ina Rúnaí Iontrála.

Taispeántas an Spidéil 2022_1


Cluiche Cinniúnach do na Breathnaigh

Cumann Mícheál BreathnachBeidh cluiche cinniúnach ag foireann idirmheánach Chumann Micheál Breathnach ar an Domhnach seo chugainn i bPáirc Mhic Chionnaigh, Bleá a’ Rí, nuair a chasfaidh peileadóirí Chois Fharraige le Caltra sa gcluiche a shocróidh cé acu a bheas ag dul chomh fada leis na cluichí ceathrú ceannais den Chraobhchomórtas Idirmheánach. Tá a áit cinntithe ag St Brendans cheana féin, le dhá bhua faighte acu. Tá Na Breathnaigh agus Caltra ar dhá phointe, ach buntáiste ag an bhfoireann Gaeltachta le difríocht scóranna níos fearr, rud a chiallaíonn gur leor comhscór do Na Breathnaigh ar an Domhnach le áit a chinntiú sna babhtaí ceathrú ceannais, a bheas ar siúl i gceann coicíse.

Beidh An Spidéal ag imirt in aghaidh Chora Finne ar an Satharn i Staid an Phiarsaigh ag 6.15pm. Faoi láthair níl aon phointe bailithe fós ag An Spidéal agus iad ina luí ag bun an tábla. Níl aon phointe ag Uachtar Ard ach an oiread agus tá an dá fhoireann sin le castáil ar a chéile i gcluiche deireanach an ghrúpa.


Scéal Eile’ Oscailte

Ar an Déardaoin seo caite osclaíodh siopa athláimhe ar an gCnoc, trasna ón séipéal, san áit a mbíodh siopa blianta ó shin ag muintir Sheachnasaigh. Tá an siopa athláimhe oscailte ag Comharchumann Shailearna Teo., agus beidh sé ar oscailt don phobal trí lá sa tseachtain, Déardaoin, Aoine agus Satharn ó 10.00 ar maidin go 6.00 tráthnóna.

Ghlac Bainisteoir Chomharchumann Sailearna, Peigí Uí Chéidigh, buíochas le Údarás na Gaeltachta agus le Comhar Creidmheasa Cholmcille as an gcúnamh a thug an dá eagraíocht don chomharchumann leis an siopa a réiteach agus an oscailt oifigiúil a eagrú. Dúirt sé gur tionscadal pobail a bhí sa siopa, le deis a thabhairt do dhaoine fáil réidh le nithe nach raibh in úsáid acu a thuilleadh, le gur féidir iad a chur ar fáil do dhaoine eile ar phraghas réasúnach.

Sé an tAthair Clement a rinne an siopa a oscailt is a bheannú.


Lúibíní agus Agallamh Beirte

Traolach Ó Conghaile i mBun oibre le Seán Ó Gráinne ag Oireachtas 2019

Tá ceardlanna do dhaoine fásta le tosaí go gairid le Traolach Ó Conghaile. Cuirfear comhairle agus cúnamh ar fáil do dhaoine le tabhairt faoi Lúibín nó Agallamh Beirte a chur le chéile. Tá seantaithí ag Traolach ag scríobh lúibíní is agallaimh beirte don Oireachtas. Is cinnte go mbeidh an-spraoi a bheith ag baint leis na ceardlanna, atá eagraithe ag Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga.

Beidh na ceardlanna ag tosaí ar an gCéadaoin, 14 Meán Fómhair, thuas staighre in Inis Fáil, sa Spidéal (HP1 X63V), an teach ina bhfuil an Oifig Pleanála Teanga lonnaithe. Leanfaidh an cúrsa ar feadh sé seachtaine. Mar go bhfuil spásanna teoranta, moltar do dhaoine clárú roimh ré tré ríomhphost a chur chuig optchoisfharraige@nullgmail.com.


Ranganna Gaeilge do Thosaitheoirí

Tá tús le cur go gairid le ranganna Gaeilge sa Spidéal do dhaoine fásta, á reáchtáil ag Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga.

Thuas staighre in Inis Fáil, sa Spidéal (H91 X63V), an teach ina bhfuil an Oifig Pleanála Teanga lonnaithe, a bheas na ranganna ar bun, ag tosaí ar an Máirt, 13 Meán Fómhair ag 7.00pm. Beidh na ranganna feiliúnach do thosaitheoirí agus leanfaidh an cúrsa ar feadh sé seachtaine. Iarrtar ar dhaoine clárú do na ranganna roimh ré tré glaoch ar an uimhir 083 0106294 nó ríomhphost a chur chuig optchoisfharraige@nullgmail.com.

Chomh maith leis na ranganna Gaeilge foirmeáilte, tá Ciorcal Comhrá Chois Fharraige á reáchtáil ag Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige gach Céadaoin ag 7.00pm in Inis Fáil chomh maith. Fáilte roimh chách le haghaidh comhrá, comhluadar agus cupán tae/caifé. Tá an seisiún seo feiliúnach do dhaoine atá ag iarraidh a gcuid Gaeilge a chleachtadh, bíodh siad ina bhfoghlaimeoirí nó ina gcainteoirí meirgeacha.


Club Scannán Sailearna

An Cailín Ciúin

Tar éis briseadh don samhradh beidh na scannáin ag filleadh ar Sheanscoil Sailearna ar an Déardaoin seo, 29 Meán Fómhair. Idir sin agus an Nollaig, taispeánfar deich scannán ó thíortha éagsúla sa tSeanscoil, dhá scannán Gaeilge ina measc.

Ar an liosta scannán don séasúr tá An Cailín Ciúin, an scannán Gaeilge atá ag piocadh suas duaiseanna ar fud an domhain agus molta go hard ag na léirmheastóirí. Taispeánfar An Cailín Ciúin ar an Déardaoin, 6 Deireadh Fómhair, le linn FÉILE CHOIS FHARRAIGE.

Tá liosta iomlán na scannán a bheas á dtaispeáint idir seo agus an Nollaig le fáil ar an suíomh WWW.CLUBSCANNAN.IE, áit a bhfuil eolas faoi mbealach le ballraíocht a chlárú ar líne, nó ticéad a cheannach do scannán.


Ranganna Ceoil, Amhránaíochta agus Damhsa

Tuismitheoirí na GaeltachtaTosóidh téarma nua de ranganna ceoil, amhránaíochta agus damhsa, eagraithe ag Tuismitheoirí na Gaeltachta, ar an Luan, 19 Meán Fómhair.

Bíonn an-éileamh ar na ranganna seo de ghnáth agus d’fhéadfadh go mbeadh liosta feithimh i gceist.

Cuirtear ranganna ar fáil i réimse leathan uirlisí, idir traidisiúnta agus nua-aimseartha. Beidh líon teoranta uirlisí ar fáil ar cíos ó bhainc uirlisí Thuismitheoirí na Gaeltachta.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil agus clárú tré ríomhphost a chur chuig eolas@nulltuismitheoiri.ie.


Oireachtas na Samhna

Is i gCill Áirne a bheas Oireachtas na Samhna ar bun i mbliana. De bharr Covid níor reáchtáladh Oireachtas na Gaeilge ó 2019. Tá daoine ag tnúth go mór leis an bhféile mhór ghaelach. De ghnáth bíonn go leor daoine ó Chois Fharraige ó chuile aoisghrúpa páirteach sna comórtais éagsúla. Tá an dáta iontrála le cur isteach ar na comórtais ag teannadh linn. An Déardaoin, 15 Meán Fómhair, an dáta deireanach a nglacfar le iontrálaithe do na comórtais ardáin. Tá deich gcinn de chomórtais éagsúla ar an gclár do dhaoine óga faoi 18 bliain d’aois: trí chinn nua ina measc don veidhlín, don fheadóg stáin agus do cheol beirte.

Is féidir na foirmeacha iontrála a fháil ar líne ach dul ag an suíomh www.antoireachtas.ie.


Ranganna Jiveála

Tá Ranganna Jiveála do Dhéagóirí Meánscoile le tosú ar an Luan seo chugainn, 12 Meán Fómhair, i Halla Pobail Ros a’ Mhíl. Tá na ranganna á reáchtáil ag Fóram Chois Fharraige i gcomhpháirt le Tuismitheoirí na Gaeltachta. Cúrsa ceithre seachtaine a bheas ann gach Luan ag 7.30pm.

Táille de €20 in aghaidh an duine atá ar an gcúrsa. Moltar clárú roimh ré, go luath, de bharr go bhfuil spásanna teoranta. Is féidir teagmháil a dhéanamh le meadhbh@nulltuismitheoiri.ie nó glaoch ar 091 869 571 le áit a chinntiú nó le tuilleadh eolais a fháil.


7 Meán Fómhair 2022