Cartlann Nuachta: 7 Meitheamh 2023

Bus Chois Fharraige

Bóthar Chois Fharraige R336

Bóthar Chois Fharraige

Tá aighneacht chuimsitheach curtha ag Cumann Forbartha Chois Fharraige chuig an NTA maidir le bealaí chun feabhas a chur ar an seirbhís bus i gceantar Chois Fharraige. Moltar san aighneacht go ndéanfaí athbhreithniú ar amchlár an 424, le go mbeadh sé níos feiliúnaí do mhic léinn ó Chois Fharraige a bhíonn ag freastal ar na coláistí tríú leibhéal sa gcathair, le go mbeadh daoine óga ó Chois Fharraige in ann an bus a úsáid le dul isteach ar maidin agus tíocht abhaile tráthnóna.

Is i gcomhthéacs an athbhreithniú atá á dhéanamh ag an NTA ar bhusanna a fhreastalaíonn ar Chathair na Gaillimhe a rinne an Cumann Forbartha an aighneacht a chur le chéile.

Moltar chomh maith go mbeadh cuid de na busanna a fhreastalaíonn ar Chois Fharraige dul isteach go lár na cathrach ar an mbealach ó thuaidh, le go mbeifí in ann na lánaí bus a úsáid nuair a bhíonn tranglam tráchta ar Bhóthar na Trá, ach go mbeadh na busanna i lár an lae agus aríst tar éis a seacht tráthnóna ag úsáid Bhóthar na Trá, mar a bhíonn faoi láthair.


Campaí Samhraidh

Tá an samhradh buailte linn agus is gearr eile go mbeidh laethanta saoire ag páistí scoile. Tá sé fógraithe ag Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga go mbeidh an trí champa seo thíos á eagrú i mbliana ag an bhFóram do pháistí bunscoile:

Campa Drámaíochta Ruaille Buaille I: 26 Meitheamh go 7 Iúil, do pháistí 8 – 12 bl. i Scoil Sailearna;

Campa Drámaíochta Ruaille Buaille II: 10 go 14 Iúil, do pháistí 5 – 7 bl. i Scoil na bhForbacha;

Campa Spraoi Chois Fharraige: 31 Iúil go 4 Lúnasa, do pháistí 7 – 10 bl. in Inis Fáil, An Spidéal.

Ar ndóigh, is trí Ghaeilge a bheas na campaí seo ar fad.

Tá líon ná spásanna ar na campaí teoranta. Tabharfar na spásanna do na chéad daoine a bheas an fhoirm chlárúcháin líonta amach acu. Is féidir foirm chlárúcháin a fháil ach ríomhphost a chur chuig ocptchoisfharraige@nullgmail.com.


Cúrsa sa bhFáilteachas

Tá GRD agus GRETB ag tairiscint cúrsa saor in aisce sa bhfáilteachas ag tosú ar an Déardaoin, 22 Meitheamh.

Tá breis eolais le fáil ach glaoch ar an uimhir 087 9695937 nó ríomhphost a sheoladh chuig dnicdhonncha@nullgrd.ie.


Comórtas Peile na Gaeltachta

Foireann Peile na mBan CMB Comortas Peile 2023

Foireann Peil na mBan (Sóisir), Cumann Micheál Breathnach, ar éirigh leo dul chomh fada leis an gCluiche Ceannais i gComórtas Náisiúnta Peile na Gaeltachta i nDún na nGall, and deireadh seachtaine seo caite.

Ina seasamh, ar chúl: Deirbhle Ní Mhárta, Ciana Ní Churraoin, Fódhla Ní Bhraonáin, Róisín Ní Ghionnáin, Méadhbh Ní Dhireáin, Clíodhna Ní Chonghaile , Aifric Ní Ghibne, Clíodhna Ní Mhárta, Ailbhe Ní Ghionnáin, Orlaith Ní Dhireáin, Nikita Dillon, Becky Ní Éallaithe.

Chun tosaigh, ó chlé: Aoife Nic Donncha, Sadhbh Howlin, Saoirse Howlin, Shíofra Ní Scanláin, Caoimhe Ní Choisdealbha, Adhna Nic Dhonncha, Clíodhna Ní Neachtain, Síofra Ní Mhárta, Amy Ní Thuathail.

[Pictiúr: Máirín Uí Chonghaile]

Cé nár éirigh leis Na Breathnaigh sa gcluiche ceannais i bPeil Sóisear na mBan in aghaidh An Clochán Liath an deireadh seachtaine seo i gComórtas Peile na Gaeltacht, dúirt Cathaoirleach Chumann Micheál Breathnach go raibh an cumann an-bhródúil as an bhfoireann dul chomh fada leis an gcluiche ceannais.

Ghlac sé buíochas leis na daoine go léir a chabhraigh leis an gcumann an fhoireann a réiteach is a chur go Dún na nGall. Dúirt sé go seasfadh an deireadh seachtaine dóibh ag iad ag réiteach don chraobhchomórtas a bheas ag tosú go gairid.

Ag an gComórtas Náisiúnta Peile bhí an bua ag foireann ban Chumann Micheál Breathnach sa gcluiche réamhbhabhta sa gcomórtas sóisear in aghaidh Wolf Tones ó Ghaeltacht na Mí. Ar an Domhnach bhí cluiche fiorchrua acu a chríochnaigh ar chomhscór in aghaidh Cill tSéadna ó Iarthuaisceart Mhaigheo, ach san am breise d’éirigh le foireann Chois Fharraige áit a fháil sa gcluiche ceannais in aghaidh an fhoireann ó Dhún na nGall, An Clochán Liath.

Thóg sé píosa ar imreoirí na mBreathnaigh socrú isteach sa gcluiche. Scóráil An Clochán Liath dhá chúl i ndiaidh a chéile ag tús an chluiche. Ba léir go raibh cailíní Chois Fharraige traochta théis an chluiche leathcheannais crua a d’imir siad an lá roimhe sa teas in aghaidh Cill tSéadna, cluiche a mhair 80 nóiméad, mar go raibh an dá fhoireann ar chomhscór théis an 60 nóiméad.

Ba é foireann ban na mBreathnaigh an t-aon fhoireann ó Chois Fharraige a cháiligh le imirt ag an gComórtas Náisiúnta Peile. Beidh siad ag díriú anois ar na gcluichí sraithe atá fágtha, ag réiteach don chraobhchomórtas agus ag súil le seans a fháil an chéad bhliain eile i gCill na Martra, i nGaeltacht Chorcaí.


An ITT: Scéim Nua

Tá scéim nua á chur ar bun ag an Ionad Tacaíochta Teaghlaigh (ITT) in Indreabhán faoina chuirfear sparántacht ar fáil chun an cháilíocht a bhaint amach a theastaíonn le dul ag obair in ionaid chúram leanaí. Faoin scéim cuirfear taithí oibre ar fáil san ITT mar chuid den oiliúint. Tar éis an cháilíocht a bhaint amach is cuid den scéim é, go mbeidh post le fáil san ITT.

Tá eolas breise faoin Scéim ar fáil ach glaoch ar an uimhir 091-593132, nó ríomhphost a sheoladh ag eolas@nullittancranntaca.ie.

Tá go dtí Aoine na seachtaine seo, 8 Meitheamh, le iarratas a sheoladh.


Toghchaí an Spidéil: Cruinniú Eolais

Paráid Lá ‘le Pádraig ar an Spidéal 2017

Tar éis os cionn bliain a chaitheamh ag athstruchtúrú Comhlacht Forbartha An Spidéil (CFS) tá an-áthas ar stiúrthóirí an comhlachta a fhógairt go bhfuil an phróseas athstruchtúrú ag teacht chun críocha le cruinniú poiblí i Halla Scoil Éinne ag 7.30 i.n. ar an 13ú lá de Mhí Meitheamh.

Beidh deis ag an bpobal ar an oíche bualadh le Bainisteoir Ginearálta nua cheapadh an Comhlachta, Pádraic Mac Diarmada comh maith le cathaoirligh na bhfochoistí oibre atá bunaithe ag an gcomhlacht mar chuid den athstruchtúrú.

Tá fochoiste oibre ann ag plé leis an bPáirc Spraoi, Bailte Slachtmhara, Turasóireacht, Margaíocht, An Cultúr & Na hEalaíona agus Fiontraíocht, Bonneagar agus Infrastruchtúr. Beidh fáilte roimh dhuine ar bith ó cheantar an Spidéil a bhfuil scileanna acu in aon ceann de na réimse seo agus a bhfuil suim acu i todhchaí an Spidéil a dul ar aon ceann de na fochoistí oibre seo agus beidh siad in ann é sin a dhéanamh ag an gcruinniú poiblí.

Chun treoir agus cruth a chur ar obair an Chomhlachta sna blianta atá romhainn, tá an Comhlacht ag ullmhú plean gnímh chúig bhliana agus beidh deis ag an bpobal ionchur a bheith acu sa bphlean seo ar an oíche freisin.

Beidh fáilte roimh cách ag an gcruinniú agus ní gá clárú roimhré.

Má tá breis eolais uait faoin bpreasráiteas seo nó faoi CFS, seol ríomhphost chuig anspideal2022@nullgmail.com nó cuir glaoch ar an gcathaoirleach Stiophán Mac Suibhne (086 2400006).


Lá Glantacháin ar na Cladaí

Brúscar ar an gCladach

Cuid den bhrúscar a bailíodh ón gcladach i gCois Fharraige le linn Lá Glantúcháin mí Aibreáin seo caite.

Beidh Lá Glantúcháin eile ann ar an Satharn seo, 10 Meitheamh. Tíocht le chéile: Seanscoil Sailearna ag 9.00am.

Beidh ‘Glanadh Suas’ á eagrú ar na cladaí i gCois Fharraige ag Fochoiste Timpeallachta an Chumann Forbartha ar an Satharn seo chugainn, 10 Meitheamh. Cheana féin tá daoine tar éis a chur in iúl go mbeidh siad freagrach as stráicí áirithe den chladach a choinneál glan ach tá roinnt bearnaí fós ann. Ar an Satharn beidh málaí agus miotógaí ar fáil ón bhfochoiste ag Seanscoil Sailearna idir 9.00 agus 9.30am. Déanfar an brúscar a bhaileofar a chur i scip atá eagraithe i gcomhar le Comhairle Chontae na Gaillimhe.


Aisteoirí Óga ag Teastáil

Tá Fíbín Media sa tóir ar ghlórtha aisteoirí óga le haghaidh sraith dhrámaíochta raidió.

Tá an tsraith bunaithe ar ghrúpa cairde a théann sa tóir ar fhreagraí i ndiaidh eispéireas ait agus iad ag campáil.

Má tá tú idir 12 agus 14 agus suim agat san aisteoireacht ghutha, is féidir físeán a sheoladh ar WhatsApp ag an uimhir 085 138 9582, nó is féidir ríomhphost a sheoladh chuig eolas@nullfibinmedia.ie.

Glacfar le hiarratais suas go dtí an Aoine seo, 9 Meitheamh.


Turas Cultúir agus Oidhreachta

Tá Turas Cultúir agus Oidhreachta á eagrú arís i mbliana ag an bhFóram Pleanála Teanga do Chois Fharraige. Is ar an gCéadaoin, 21 Meitheamh, a bheas an turas ann i mbliana agus beidh an mionbhus ag fágáil Casla ag 9.00am. Tabharfaidh an turas cuairt ar Theach Scríbe chomh maith le Tobar Naomh Anna agus An Garraí Glas in Indreabhán. Beidh lón ar an mbealach chomh maith. Ní chosnaíonn an turas ach €10, lón san áireamh. Le áit a chur in áirithe níl le déanamh ach ríomhphost a chur chuig optchoisfharraige@nullgmail.com nó glaoch ar 083 0106294.


Lotó na mBreathnaigh

I Lotó Chumann Micheál Breathnach na seachtaine seo bhí €5,900 sa bPota Óir, ach ní raibh aon bhuaiteoir ann. Na huimhreacha a tarraingíodh: 2, 21, 29, 32.

Tarraingíodh ceithre ainm as an hata, le €25 ag dul do chaon duine acu:

  • Joe Mhary Ned, Trá Bhán, Leitir Móir;
  • Nóirín Ní Chonghaile, Baile na mBroghach;
  • Ciana Ní Churraoin, Coill Rua;
  • Seán Bán Breathnach, Coill Rua.

Uilic Ó Cualáin, An Teach Mór, a fuair duais an díoltóra.

€6,000 atá sa bPota Óir do tharraingt na seachtaine seo chugainn.


Torthaí Spóirt na Seachtaine

• Iomáint (faoi 15B): Cois Fharraige 1 – 06, Sylane 4 – 15.

• Iomáint (faoi 15B): Ml. Breathnach 1 – 06, Killimordaly 2 – 08.

• Camógaí (faoi 15): Cois Fharraige 6 – 12, Craughwell 2 – 00.

• Peil na mBan (Sóisear): Ml. Breathnach 2 – 19, Wolfe Tones 1 – 05.

• Peil na mBan (Sóisear): Ml. Breathnach 4 – 17, Cill tSéadna 5 – 05.

• Peil na mBan (Sóisear): Ml. Breathnach 1 – 09, An Clochán Liath 4 – 20.

• Peil (Roinn II): An Spidéal 1 – 10, Monivea-Abbey 1 – 09.

• Peil (Roinn II): Ml. Breathnach 1 – 10, Cortoon Shamrocks 0 – 12.

• Peil (Sóisear A): Ml. Breathnach 3 – 14, Salthill/Knocknacarra 0 – 09.

• Peil (Sóisear A): An Spidéal 1 – 14, An Cheathrú Rua 1 – 15.

• Peil (Sóisear D): An Spidéal 0 – 09, An Fháirche 0 – 21.

• Sacar (faoi 14): Mac Dara 2, St Patricks 3.

• Sacar (faoi 14): Bearna/Na Forbacha 0, Moyne Villa 2.

• Sacar (faoi 13): Mac Dara 3, Gort Utd. 0.


7 Meitheamh 2023