Cartlann Nuachta: 8 Aibreán 2015

8 Aibreán 2015


Waxathon Tigh Chualáin!!!

Ruaidhrí Ó Béarra - Waxathon

Ruaidhrí Ó Béarra ag fulaingt ar son na cúise ag an Waxathon a eagraíodh i dTigh Chualáin, Domhnach Cásca, ar mhaithe le airgead a dhéanamh do lucht iomána, Cumann Micheál Breathnach.


Rith Spraoi Luan Cásca

Rith Spraoi 2015 Cailíní Meánscoile

Cailiní Meánscoile ó chlé: Liadh Robertson (4ú áit), Máire Ní Fhrighil (1ú áit), Ellen Carey (3ú áit), Sarah Carey (2ú áit).

Rith Spraoi 2015 Buachaillí Bunscoile   Rith Spraoi 2015 Buachaillí Meánscoile

Buachaillí Bunscoile ó chlé: James Mc Loughlin (3ú áit), Raef Ford (4ú áit), Eoin Jennings (2ú áit), Andy Ó Féinne (1ú áit). Buachaillí Meánscoile: Conall Ó Caoimh (1ú áit) agus Dónal Ó Sé (3ú áit).


Peileadóirí Óga ó Chumann Mícheál Breathnach

Foireann Micheál Breathnach le Fiontán

Peileadóirí Óga ó Chumann Micheál Breathnach in éindí leis an imreoir chontae, Fiontán Ó Curraoin, ag ocáid le gairid i bPáirc an Chrócaigh, a eagraíodh mar chuid de Sheachtain Náisiúnta Go Games.


Cruinniú Cinn Bhliana an Chumann Forbartha

Ar an Luan seo chugainn, 13 Aibreán, reáchtálfar Cruinniú Cinn Bhliana Chumann Forbartha Chois Fharraige, sa gCrann Taca ag tosaí ag 8.00 i.n.

Ag an gCruinniú Cinn Bhliana an t-am seo anuraidh cuireadh structúr nua i bhfeidhm agus toghadh coiste stiúrtha nua.  Seo a leanas na daoine a toghadh:

Cathaoirleach: Donncha Ó hÉallaithe

Rúnaí: Máire Áine Mhic Dhonnacha

Cisteoir: Marian Uí Choisdealbha

Coiste: Máire Ní Fhlaitheartaigh

Gearóid Ó Fátharta

Máirín Mhic Lochlainn

Morgan Ó Conchubhair

Jimí Jo Shéamuis Ó Fátharta, a comhthoghadh.

Tá go leor oibre déanta ag an gCoiste Stiúrtha le bliain anuas, go háirithe Oireachtas Chois Fharraige 1974 – 2014 a eagrú mar Chomóradh an Dá Scór ar an gcéad uair a reachtáladh Oireachtas na Gaeilge sa nGaeltacht riamh.

Bhí conspóid ag baint le moladh a rinne Coiste an Chumann Forbartha go mba cheart aitheantas a thabhairt don cheantar thart ar an gCnoc mar ‘Shráidbhaile Eile,’ mar atá ag an Spidéal agus ag an Cheathrú Rua, ach de bharr cur in aghaidh an mholadh socraíodh é a tharraingt siar.  Tá an stádas ‘Sráidbhaile Eile’ ag ceantar na Tulaí ach níl sé ag ceantar An Chnoic.

Ag an gcruinniú ar an Luan beidh tuairisc á tabhairt ar obair na bliana, beidh daoine nua le toghadh ar an gCoiste Stiúrtha don bhliain atá amach romhainn agus beidh plé ar na nithe is mó ar mhaith le daoine a bheith ar bun ag an gCumann Forbartha sa mbliain seo romhainn.


Traidphicnic

TraidphicnicAr an Satharn seo chugainn beidh dioscó ar bun thuas staighre Tigh Ghiblin sa Spidéal ar mhaithe le airgead a bhailiú don Traidphicnic, féile cheoil a bheas ar bun sa Spidéal an chéad deireadh seachtaine i mí Iúil.  Ceol ó na 70idí agus na 80idí a bheas á chasadh sa dioscó agus moltar do dhaoine gléasadh in éadaí na tréimhse sin.


Pioc Suas É

Tar éis an gheimridh tá go leor brúscair tagaithe isteach ar an gcladach i gCois Fharraige agus caite ar thaobh boithríní.  Tá sé socraithe ag Cumann Forbartha Chois Fharraige glanadh suas a eagrú ar an Satharn, 18 Aibreán, sa gceantar idir Abhainn an Chnoic agus Abhainn Cruimlinne.  Beidh fáilte roimh dhuine ar bith ar mhaith leo cúnamh a thabhairt leis an nglanadh suas, ach iad a bheith i láthair ag Seanscoil Sailearna maidin Sathairn, 18 Aibreán.  Beidh láimhíní agus málaí brúscair curtha ar fáil do na daoine a bheas páirteach sa nglanadh suas.


Glór na nGael

Glor_na_nGael_Logo_FB_460_256Fuair Paróiste an Chnoic 317 marc as 400 sa moltóireacht a tugadh i gComórtas Ghlór na nGael 2014.  Cuireadh an mholtóireacht ar fáil le gairid do Chumann Forbartha Chois Fharraige.  Seo iad na marcanna a tugadh: Plean (60 as 70); Oideachas (48 as 60); Óige taobh amuigh den Scoil (52 as 60); Deiseanna (55 as 60); Poiblíocht (19 as 30); Seirbhísí Gnó/Stáit (30 as 40); Seirbhísí Eaglasta (18 as 20); Aistriú Teanga ó Ghlúin go Glúin (35 as 60).

Dúirt Donncha Ó hÉallaithe go raibh said thar a bheith sásta leis an gcuid is mó de na marcanna ach nár thuig an coiste cén chaoi ar tugadh marc chomh híseal do Phoiblíocht (19 as 30) agus do Aistriú Teanga ó Ghlúin go Glúin (35 as 60).  Tá litir curtha ag an gCumann Forbartha chuig na moltóirí ag iarraidh a fháil amach céard iad na moltaí a bheadh acu le go bhféadfaí cur chuige an choiste a fheabhsú sa dá réimse sin.


Tionchar na gColáistí Gaeilge ar an teanga agus ar Phobal na Gaeltachta

Stiofán Ó Morán agus Áine Uí Chonaola, Coláiste Chamuis.

Áine Uí Chonaola agus Stiofán Ó Móráin, Coláiste Chamuis, ag seoladh an taighde ‘Tionchar na gColáistí Gaeilge ar an teanga agus ar Phobal na Gaeltachta’ i dTeach an Ardmhéara, Baile Átha Cliath, Máirt na seachtaine seo caite. [Pic: Seán Ó Mainnín.]


Torthaí Iománaíochta na mBreathnaigh

Cumann Mícheál BreathnachTá an chuma ar an scéal go bhfuil áit bainte amach ag foireann sóisear iomána Mícheál Breathnach i mbabhta leathcheannais Chonnacht.  Ar an Satharn seo caite d’éirigh leo an ceann is fearr a fháil ar Bhéal Átha na Slua ar Pháirc an Chnoic leis an scór 2 – 9 i gcoinne 0 – 8.  Roimhe seo bhuail siad foirne as Longphort, as Maigh Eo agus as Liatrom, rud a fhágann ar bharr an tábla le iomlán pointí ó 4 chluiche, sa gcomórtas Táin (Roinn II), a reachtálann Comhairle Chonnacht den C.L.G.

Bhí cóir láidir gaoithe ar an Satharn ag Béal Átha na Slua sa gcéad leath, ag séideadh isteach ó Chuan na Gaillimhe, agus ag leath ama bhí na foirne ar chomhscór, 1 – 3 ag na Breathnaigh agus 0 – 6 ag Béal Átha na Slua.  Ach le cabhair na gaoithe sa darna leath ní raibh báireoirí Chois Fharraige i bhfad ag dul chun tosaigh agus chríochnaigh an cluiche leis an scór 2 – 9 i gcoinne 0 – 8 do na Breathnaigh.

Foireann Mícheál Breathnach: Diarmaid Ó Ceallaigh, Macdara Ó Béarra, Éinde Ó Conghaile, Séamus Ó Fátharta, Antoine Ó Finneadha, Seán Ó Finneadha, Ruadhán Ó Béarra, Adrian Ó Tuathail, Cian Ó Griallais, Breandán Ó Conghaile, Darach Mac Con Iomaire, Oisín Ó Ceallaigh, Fiach Ó Béarra, Maidhc Ó Conghaile, Colm Ó Cuiv.

Fir Aonaid a usáideadh: Éanna Ó Conghaile, Ruaidhrí Óg Ó Béarra, Fiontán Ó Tuathail, Máirtín Ó Neachtain.

Maidin Domhnaigh seo chugainn, Domhnach Cásca, beidh buachaillí Chois Fharraige ag imirt in aghaidh An Creagán-Maigh Locha sa gcéad bhabhta den Chomórtas Sóisear 1 ar Pháirc an Chnoic, ag tosaí ag 11.00.


Cór Chois Fharraige

Cór Chois FharraigeAr an Satharn seo, 11 Aibreán, beidh Cór Chois Fharraige ag taisteal go Doire Cholmcille le páirt a thógáil sa bhFéile Pan Cheilteach.  Tá thart ar dhá scór, idir fir is mná, páirteach i gCór Chois Fharraige, atá faoi stiúr ag Aisling Ní Neachtain.


Pléaráca

PléarácaBuile mór don bhforbairt pobail i nGaeltacht Chonamara agus do chúrsaí cultúrtha i gcoitinne is ea an cinneadh deireadh a bheith ag tíocht le Pléaráca, eagraíocht a bhfuil an-mhaitheas déanta aige ó bunaíodh é i 1992.  D’eascair an eagraíocht Pléaráca as an bhféile Pléaráca Chonamara, a eagraíodh den chéad uair i 1991.

Ó shin i leith tá go leor déanta ag Pléaráca le scéimeanna éagsúla a eagrú i measc an phobail.


Plean Forbartha Cúig Bliana an Chomharchumainn

Tá Comharchumann Sailearna ag lorg tuairimí agus moltaí ón bpobal faoin Dréachtphlean Cúig Bliana a d’ullmhaigh Peadar Mac an Iomaire.  Bunaíodh Comharchumann Sailearna i 1984 agus é mar aidhm aige freastal ar an gceantar ó Ros a’ Mhíl go dtí an Spidéal.   Bhíodh an Comharchumann ag bainistiú na scéimeanna uisce sa gceantar go dtí gur tugadh ar láimh iad don Chomhairle Chontae.  Cuireann an Comharchumann plotanna móna ar fáil do dhaoine gach bliain agus is mór an tóir a bhíonn orthu.

Ba é an Comharchumann a rinne Seanscoil Sailearna a athógáil mar áis don phobal.  Is ann atá Amharclann chompórdach a usáidtear le go leor imeachtaí cultúrtha agus eile a reáchtáil.

Sa Dréachtphlean a cuireadh os comhair Cruinniú Cinn Bhliana an Chomharchumann anuraidh tá cur síos déanta ar a bhfuil ar bun ag an gComharchumann agus tá fis ann do na blianta amach romhainn.  Is féidir an an Dréacht Phlean a íoslódáil ón nasc seo: CST Plean Cúig Bliana.

Is féidir tuairimí agus moltaí faoin bPlean Cúig Bliana a sheoladh ar ríomhphost ag cst@nulleircom.net nó cóip a leagan isteach ag Oifig  an Chomharchumainn sa tSeanscoil.  Ba mhaith leis an gComharchumann na haighneachtaí a fháil roimh dheireadh Bealtaine.


Dianchoimhlint ar Pháirc an Chrócaigh

Peileadóirí Óga na mBreathnach

Dianchoimhlint ar Pháirc an Chrócaigh le gairid idir peileadóirí óga ó Chumann Míchéal Breathnach agus peileadóirí Mhaigh Chuilinn, le linn ócáid i gceannáras an Chumann Lúthchleas Gael le gairid, mar chuid de Sheachtain Náisiúnta Go Games, inar ghlac 600 gasúir ó phobail Ghaeltachta agus Gaelscoileanna páirt. [Pic: Seán Ó Mainnín]