Cartlann Nuachta: 8 Meán Fómhair 2021

Rang na Naíonán Beaga

Rang Naíonáin Bheaga Ros a Mhíl 2021

Rang na Naíonán Beaga i Scoil Cholmcille, Ros a’ Mhíl, a thosaigh ar scoil an tseachtain seo caite.

Ó chlé: Páidí de Bhailís, Emma Ní Mhocháin, Lia Ní Chonghaile, Alannah Ní Choisdealbha, Mia Breathnach, Ruby Nic Dhonnacha, Siobhán Lally Ní Lórcáin, Cooper Ó Flatharta, Cian Ó Piotáin, Daragh Ó Céide, Aidan Homer.


Suirbhé Fuinnimh i gCois Fharraige

CST-Peigi-Jimi-Tracey

Peigí Uí Chéidigh (Bainisteoir CST), Séamus E. Ó Fátharta (Bord Stiurtha CST) agus Tracy Turner (ORS) ag seoladh an suirbhé fuinnimh atá ar bun faoi láthair ag an gcomharchumann i gcomhar le ORS i gCois Fharraige.

Tá Plean Fuinneamh á ullmhú ag Comharchumann Sailearna don chuid de cheantar Chois Fharraige atá i gceantar feidhme an chomharchumainn. Chuige sin tá suirbhé ar bun faoi láthair le fáil amach ón bpobal cén cineál córas fuinnimh atá in úsáid acu.

Tá an togra fuinnimh á airgeadú ag an SEAI. Le páirt a thógáil sa suirbhé is féidir foirm a fháil ón gComharchumann. Tá an fhoirm ar fáil ar líne ag an nasc Comharchumann Shailearna Teo Pobal Fuinneamh Inmharthana 2021: Suirbhé Fhuinneamh Baile.

Mar chuid den tsuirbhé beidh deis ag úinéaraí tí agus foirgintí sa bpobal ainm a chur i gcrannchur, le seans a bheith acu iniúchadh fuinnimh a bhuachan, ar fiú €550 é.

Tá nuachtlitir ar líne á chur amach ag an bhFóram Pleanála Teanga ar a dtugtar Scéilíní, a fhoilsítear chuile sheachtain. Sa nuachtlitir tugtar eolas faoi scéimeanna agus imeachtaí atá á n-eagrú sa gceantar. Leis an Nuachtlitir a fháil chuile sheachtain, nó le mír a chur sa nuachtlitir faoi imeachtaí sa gceantar, níl le déanamh ach glaoch ar Katie ar 083 010 6294, nó ríomhphost a sheoladh chuig optchoisfharraige@nullgmail.com.


‘Cogadh na Saoirse’

Radharc as ‘Cogadh na Saoirse’, an seó íontach a chuir Fíbín ar fáil don phobal thar dhá dheireadh seachtaine, ar 14 ardán thart ar Tigh Johnny Sheáin ar an Tulach.

D’éirigh thar barr leis an seó ‘Cogadh na Saoirse’, a léirigh an comhlacht drámaíochta Fíbín thar dhá dheireadh seachtaine. Is faoin aer a cuireadh an seó spleodrach ar bun, ag úsáid 14 ardán faoi leith a bhí scaipthe thart ar Tigh Johnny Sheáin ar an Tulach, an teach tábhairne a cheannaigh Fíbín roinnt blianta ó shin. Seó uaillmhianach a bhí ann ó thús go deireadh a léirigh an choimhlint pholaitiúil agus an cogadh fíochmhar idir an IRA agus na Black and Tans, sular fógraíodh an Sos Cogaidh.

Chomh maith le haisteoirí, ceoltóirí agus damhsóirí proifisiúnta bhí cuid mhaith daoine áitiúla páirteach sa seó chomh maith.


An Club Leabhar ar Ais

Club Leabhar 2019 Lucht Éisteachta

Tiocfaidh Club Leabhar Chois Fharraige le chéile arís tar éis briseadh an tsamhraidh ar an Déardaoin seo chugainn, 9 Meán Fómhair, ag 8.00pm. ‘Ag Caint le Synge’ – cnuasach filíochta le Dara Ó Conaola ó Inis Oírr – a bheas á phlé ar an oíche.

Le freastal ar an seisiún ní mhór teagmháil a dhéanamh le clubleabharcf@nullgmail.com.


BISEACH 2021

Biseach 2020Tá cuid mhaith ábhair bailithe cheana féin ag Coiste Eagarthóireachta an iris BISEACH 2021, a fhoilsíonn Cumann Forbartha Chois Fharraige gach bliain. Ceaptar go mbeidh an iris le fáil sna siopaí i gCois Fharraige i lár na míosa seo chugainn.

Foilsíodh BISEACH don chéad uair i 1967 agus tá sé tagtha amach mórán chuile bhliain ó shin. Bhí an-éileamh ar an iris anuraidh agus bhí ar an gCoiste Eagarthóireachta breis cóipeanna a phriontáil le freastal ar an éileamh. Roghnaíodh BISEACH anuraidh le haghaidh Gradam Pobail an Chathaoirligh, gradam a eagraíonn Comhairle Chontae na Gaillimhe gach bliain.

Anuraidh chuir Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge roinnt mhaith de na heagráin den iris a foilsíodh thar na blianta ar fáil ar líne, ach ceaptar go bhfuil corr-eagrán nach bhfuil ar líne fós, mar nach raibh aon chóip ar fáil a d’fhéadfaí a dhigitiú. Seo liosta na mblianta atá le fáil ar an suíomh WWW.CARTLANN.IE. Is áis iontach an suíomh do scoláirí nó do dhaoine a bheadh i mbun taighde ar stair an cheantair nó ag cuartú eolais faoin gceantar.


Daoine le Gaeilge á Lorg ag an CSO

Is gearr go mbeidh daoine á n-earcú ag an CSO le dul i mbun oibre ar Dhaonáireamh 2022. Bhí an daonáireamh ceaptha a bheith ann mí Aibreán na bliana seo, ach de bharr Covid cuireadh siar é go Aibreán 2022.

Le freastal ar na ceantair Ghaeltachta tá an CSO ag lorg daoine le Gaeilge le 43 post a líonadh mar mhaoirseoirí. Is faoi na maoirseoirí a bhíonn na háiritheoirí ag obair, sin iad na daoine a théann thart ó theach go teach leis na foirmeacha. Tosófar ag earcú na n-áiritheoirí ar an 25 Samhain. Is féidir breis eolais a fháil ach dul go dtí an suíomh CENSUSRECRUITMENT.CSO.IE


Sonny Cholm Learaí

Sonny Cholm Learaí Ó Conghaile ar Charraig Iolair an deireadh seachtaine seo caite le linn ócáid a d’eagraigh Ionad Oidhreachta Leitir Mealláin.

[Pictiúr: Johanna Ní Mháille]


Ranganna Gaeilge do Thuismitheoirí

Cuirfear tús le ranganna Gaeilge do thuismitheoirí ar an Luan seo chugainn, 13 Meán Fómhair. Ranganna sa tráthnóna atá iontu, á reáchtáil ag an bhFóram Pleanála Teanga i gCois Fharraige. Beidh na ranganna ar an gcóras zúm don téarma seo, gach Luan ag 7.00pm. Is féidir clárú leis na ranganna ach teagmháil a dhéanamh le Katie ag optchoisfharraige@nullgmail.com.


Féile Chois Fharraige Curtha Siar

Tá sé socraithe Féile Ealaíona Chois Fharraige a chur siar go dtí go mbeidh na srianta Covid ardaithe le haghaidh imeachtaí taobh istigh. Bhí an fhéile le tosú ar an Aoine, 1 Deireadh Fómhair agus leanacht ar aghaidh ar feadh deich lá. Bhí clár leathan imeachtaí curtha le chéile ag Coiste Eagraithe na Féile, idir drámaíocht, ceolchoirmeacha, siúlóidí, scannáin, taispeántais agus seiminéar. Ar choiste na féile tá ionadaithe ó Chumann Forbartha Chois Fharraige agus ón bhFóram Pleanáil Teanga.

Ar ndóigh ní bheidh Oireachtas 2021 ag dul ar aghaidh ach an oiread, cé go bhfuil roinnt imeachtaí ar líne beartaithe. Beidh níos mó eolais faoina bhfuil beartaithe don chlár le linn Féile Chois Fharraige ar fáil sa gcolún seo an tseachtain seo chugainn.


Tús Maith le Fóirne Chois Fharraige

Cumann Mícheál BreathnachCuireadh tús le Craobhchomórtais Peile na Gaillimhe an deireadh seachtaine seo caite agus d’éirigh go maith le fóirne Chois Fharraige. Fuair An Spidéal an ceann is fearr ar Milltown le cúilín amháin, a scóráil Finian Ó Laoi, i gcluiche drámatúil a imríodh i Staid an Phiarsaigh ar an Domhnach seo caite.

An lá roimhe ar an Satharn d’imir Cumann Micheál Breathnach in aghaidh bhuachaillí Áth Chinn i gcluiche a bhí sách drámatúil chomh maith, de bharr líon na gcártaí a taispeánadh do imreoirí i gcaitheamh an 60 nóiméad, idir dearg, buí agus dubh. Chríochnaigh an dá fhoireann le 13 an taobh. Ba é seo an chéad chluiche do Chumann Micheál Breathnach sa nGrád Idirmheánach, ó chaill siad an cluiche dícháilithe.

Rinne buachaillí faoi 12 ó Chumann Micheál Breathnach éacht nuair a bhuaileadar buachaillí ó Bhaile Chláir i gcluiche ceannais an grúpa leis an scór 5 – 05 in aghaidh 0 – 05.


Séasúr Nua Sacair

Cumann Sacair Chois Fharraige

Cuireadh tús an deireadh seachtaine seo caite leis an gcéad bhabhta den gcomórtas sacair i nGaillimh. Chaill an dá fhoireann Gaeltachta. Buaileadh Macdara, foireann na Ceathrú Rua, ag imirt in aghaidh Renmore agus buaileadh Cois Fharraige ag imirt in aghaidh Cholga. Beidh an dá fhoireann Gaeltachta ag iarraidh a áit i Roinn I a choinneáil, mar a rinne siad anuraidh.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Peil (Sinsear): An Spidéal 0 14, Milltown 0 13.

Peil (Idirmheánach): Micheál Breathnach 2 13, Headford 2 10.

Peil (Sóisear A): Micheál Breathnach 2 13, Ceathrú Rua 1 14.

Peil (faoi 12, cluiche ceannais): Ml Breathnach 5 05, Baile Chláir 0 05.

Peil (faoi 12): An Spidéal 2 03, Uachtar Ard 0 13.

Iomáint (Sóisear C): An Spidéal 4 11, Maigh Chuilinn 3 14.

Iomáint (faoi 12): Micheál Breathnach 5 09, Ath Eascrach/Fothaine 0 02.

Iomáint (faoi 14C ): Micheál Breathnach 7 09, Tuam 0 01.

Iomáint (faoi 14B ): Cois Fharraige 2 05, Maigh Chuilinn 2 11.

Iomáint (faoi 16C ): Micheál Breathnach 1 08, Annaghdown 2 16.

Sacar (Roinn I): Cois Fharraige 3, Colga 6.

Sacar (Roinn I): Macdara 0, Renmore 3.


Nótaí Chois Fharraige

Cumann Forbartha Chois Fharraige a cuireann Nótaí Chois Fharraige le chéile chuile sheachtain don Churadh Chonnachta, a thagann amach gach Déardaoin. Fáilteofar roimh mhíreanna nuachta, pictiúirí nó eolas faoi imeachtaí, le foilsiú sa gcolún ach iad a sheoladh i bhfoirm leictreonach chuig notaicoisfharraige@nullgmail.com ar an Luan roimhré faoi 2.30pm. Is féidir an colún a léamh chomh maith ar an suíomh seo le ábhar breise.


8 Meán Fómhair 2021