Cartlann Nuachta: 8 Meitheamh 2022

Mná Cois Fharraige Abú

Foireann Chumann Micheál Breathnach ar éirigh leo comórtas sóisear Peil na mBan a bhuachan ag Comórtas Peile na Gaeltachta, an deireadh seachtaine seo caite, nuair a bhuail siad An Cheathrú Rua sa gcluiche ceannais.

Ar chúl, ó chlé: Kevin Mac Donncha (Bainisteoir), Tara Mc Gurrin, Ailbhe Ní Ghionnáin, Nikita Dillion, Clíona Ní Chonghaile, Clodagh Ní Dhireáin, Deirbhle Ní Mhárta, Adhna Nic Dhonncha, Sinéad Ní Mhaoláin, Afric Ní Ghibne, Róisín Ní Ghionnáin, Meadhbh Ní Dhireáin, Saoirse Howlin, Majella Nic Dhonnacha, Rosie Ní Dhubhghaill, Ríona Howlin.

Chun tosaigh, ó chlé: Cliodhna Ní Chonghaile, Cliodhna Ní Neachtain, Caoimhe Ní Choistealbha, Ailbhe Ní Neachtain, Amy Ní Thuathail, Síofra Ní Mhárta, Éabha Nic Dhonncha, Aobh Ní Dhubhghaill (Capt), Fodhla Ní Bhraonáin, Síofa Ní Scanláin, Sadhbh Howlin, Becky Ní Éallaithe.

[Pic: Seán Ó Mainnín]

Tráthnóna Domhnaigh seo caite cuireadh fáilte mhór abhaile do na peileadóirí ban ó Chumann Micheál Breathnach nuair a d’fhill siad ar Chois Fharraige ó Chomórtas Peile na Gaeltachta, théis dóibh An Cheathrú Bua a chloí sa gcluiche ceannais sóisear. Bhí tinte cnámha lasta ar thaobh an bhóthair agus daoine bailithe le bualadh bos a thabhairt don fhoireann.

Éabha Nic Dhonncha ó Ros a’ Mhíl, a roghnaíodh mar Laoch na hImeartha tar éis do fhoireann ban Chumann Micheál Breathnach an bua a fháil ar an gCeathrú Rua, sa gCluiche Ceannais i bPeil na mBan (Sóisear) ag Comórtas Peile na Gaeltachta ar an Máimín, Dé Domhnaigh seo caite.

[Pic: Máirín Uí Chonghaile]

D’éirigh leis an bhfoireann ban ó Chois Fharraige an bua a fháil ar An gCeathrú Rua sa gCluiche Ceannais (Sóisear), a imríodh i Leitir Móir, leis an scór 2 – 14 in aghaidh 2 – 04. An lá roimhe sin bhuail siad An Clochán Liath (Dún na nGall) le cúig chúilín.

An Cheathrú Rua a d’aimsigh an chéad scór sa gcluiche, saorchic a scóráil Éabha Ní Choistealbha. Ríona Howlin a chuir Na Breathnaigh chun cinn don chéad uair sa gcluiche le cúilín gleoite théis ocht nóiméad déag. Cúl a fuair Éabha Nic Dhonncha, a d’fhág foireann Cois Fharraige chun cinn go maith ag leath ama leis an scór 1 – 04 in aghaidh 0 – 02.

Tús an dara leath fuair Éabha Nic Dhonncha cúl eile théis tríocha soicind ar an gclog. D’éirigh le cailíní Chois Fharraige ceithre chúilín eile a scóráil sular chríochnaigh saorchic a thóg Caoimhe Ní Chonchubhair san eangach don Cheathrú Rua. Go gairid ina dhiaidh sin fuair Clíodhna Ní Loideáin cúl eile don Cheathrú Rua, rud a chuir an chuma ar an scéal go raibh aiséirí in ann dóibh. Ach ba iad Cumann Micheál Breathnach a chríochnaigh go láidir le ceithre chúilín i ndiaidh a chéile.

An corn á bhronnadh ar Aobh Ní Dhubhghaill, an captaen ar fhoireann Chumann Micheál Breathnach, ag Róisín Nic Leoid, an Cathaoirleach ar Chumann Peile Naomh Anna, Leitir Móir, tar éis do Na Breathnaigh an Cluiche Ceannais Sóisear a bhuachan ag Comórtas Peile na Gaeltachta an deireadh seachtaine seo caite.

[Pic: Máirín Uí Chonghaile]

Sár-thaispeántas foirne a thug Michéal Breathnach agus bhí neart de na himreoirí san iomaíocht don ghradam Laoch na hImeartha: an captaen Aobh Nic Dhubhghaill, Síofra Ní Mhárta, Ríona Howlin, Amy Ní Thuathail agus an cúl báire Clíona Ní Chonghaile, chomh maith leis an imreoir a roghnaíodh, Éabha Nic Dhonnacha ó Ros a’ Mhíl, a scóráil 2 – 02 ón imirt. Scóráil Amy Ní Thuathail deich gcúilín ar fad, sé cinn ó shaorchiceanna ina measc. Níor chuir sí oiread is saorchic amháin amú.

D’imir Éibhlín Nic Dhonnacha agus Caoimhe Ní Chonchubhair an-mhaith don Cheathrú Rua, foireann a raibh dhá chluiche imeartha acu an lá roimhe, gan ach ceann imeartha ag Na Breathnaigh.

Tá creidiúint mhór ag dul don bhainisteoir Kevin Mac Donncha agus do na roghnóirí a bhí aige – Peadar Jude Ó Conghaile, Máirtín Ó Gionnáin agus Catherine Uí Scanláin – as chomh maith is a bhí foireann Chois Fharraige réitithe don chomórtas.


Lá an Phatrúin

An Déardaoin seo, 9 Meitheamh, tá Naomh Colmcille á cheiliúradh i gCois Fharraige. Ba lá mór sa gceantar é, Lá an Phatrúin, mar a tugadh air. Tá sé i gceist i mbliana go mbeidh Aifreann á cheiliúradh ar an gcladach sa mBánrach, in aice na reilige ag 7.00pm. Má tá drochaimsir ann beidh an Aifreann á rá i Séipéal na Tulaí. Beidh Ardeaspag Thuama i láthair ag an Aifreann.

In alt léi i mBISEACH 2021, thug Máirín Mhic Lochlainn cur síos ar Lá an Phatrúin, mar ba chuimhneach leí é. “Sé mo ghéarchuimhne dul chuig na toibreacha le Mamó, agus gan mé ach ceathair nó cúig de bhlianta. Thugadh muid turas ar an Tobar Beag i dtosach, atá thuas ar bharr an chladaigh, ag rá seacht Ár nAthair, seacht Sé Ado Beatha agus Seacht nGlóir; as sin síos linn go dtí An Tobar Mór, ag ochtar an chladaigh, go ndéanadh muid an cleas céanna aríst. As sin thugadh muid ár n-aghaidh ar an reilig, agus ar an sheanleac ag ceann thoir thuaidh na reilige, go ndeireadh muid an méid céanna páidreacha ag dul timpeall air, agus ag críochnú leis an nGlóir.

Mar chuid den cheiliúradh ar Naomh Colmcille eagraíodh Oíche Áirneáin ar an gCéadaoin, 8 Meitheamh, sa bPota Café i mBaile na hAbhann leis na cainteoirí Máirín Mhic Lochlainn, an Dr Pádraig Ó hÉalaí, an Dr Máirín Ní Dhonnchadha agus an tOllamh Lillis Ó Laoire ag roinnt a gcuid eolais faoi shaol agus faoi sheanchas Cholmcille.

Is mar chuid den chlár ‘Colmcille 1500’, faoi stiúir Fhoras na Gaeilge le hoidhreacht Cholmcille a chomóradh, a bhí an Oíche Áirneáin á reachtáil sa bPota Caifé.


Téarmaíocht an tSamhraidh

Beidh Ceardlanna teanga bunaithe ar fhoclóir agus téarmaíocht an tSamhraidh agus na laethanta saoire ar bun gach Luan le linn Meitheamh, idir 6 agus 7pm, ag tosú ar an Luan seo chugainn, 13 Meitheamh. Beidh na ceardlanna ar bun thuas staighre in Inis Fáil sa Spidéal, trasna ón Clochar. Is féidir clárú roimhré agus tuilleadh eolais a fháil ón Oifig Pleanála Teanga, ach glaoch a chur ar 083 0106294 nó ríomhphost a sheoladh chuig optchoisfharraige@nullgmail.com.


Fighting Words’

Beidh Ceardlann ‘Fighting Words’, bunaithe ar scríbhneoireacht chruthaitheach ar siúl an Déardaoin seo, 9 Meitheamh, dírithe ar fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge, san Oifig Pleanála Teanga i sráidbhaile An Spidéil. Oibríonn ‘Fighting Words’ le grúpaí éagsúla i measc an phobail le scéalta a chumadh agus a scriobh i mbealach cruthaitheach agus taithneamhach.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ón Oifigeach Pleanála Teanga do cheantar Chois Fharraige, Katie Ní Loingsigh, ach glaoch a chur ar 083 0106294 nó ríomhphost a sheoladh chuig optchoisfharraige@nullgmail.com.


BISEACH 2022

Lochlainn

Lochlainn Ó Tuairisg, a bheas ina Eagarthóir ar an Iris

Tá sé i gceist ag Cumann Forbartha Chois Fharraige an iris BISEACH a thabhairt amach mí Dheire Fómhair, mar is gnáth. Sé Lochlainn Ó Tuairisg a bheas ag déanamh eagarthóireacht ar an iris arís i mbliana. Ba bhreá leis an gCoiste Eagarthóireachta cloisteáil ó dhaoine ar mhaith leo ábhar a chur ar fáil le foilsiú san iris. Fáilteofar go speisialta roimh pictiúir, seanphictiúir go speisialta, nár foilsíodh cheana san iris.

Is iris don phobal é BISEACH atá á fhoilsiú le os cionn 50 bliain ag an gCumann Forbartha. Le roinnt blianta anuas bíonn éileamh an mhór ar an iris. Is féidir níos mó eolais a fháil faoin iris ach ríomhphost a sheoladh ag cumannforbartha@nullgmail.com.


Féile Bád An Spidéil

feile bád an spideal - postaer

An Domhnach seo chugainn, 12 Meitheamh, beidh na báid mhóra faoi lán seol le feiceáil amach ón Spidéal, nuair a bheas Féile an Spidéil á reáchtáil don chéad uair le 3 bhliain anuas. I mbliana beidh rásaí ann do na Báid Mhóra agus do na Leath Bháid. Tá sé i gceist ag an gcoiste go mbeidh rásaí currachaí ann an chéad bhliain eile.

Seo é an chéad gheall den tséasúr nua, á eagrú faoi scáth Chumann Húicéirí na Gaillimhe. Táthar ag súil le roinnt mhaith bád aniar ó Chonamara agus chomh maith le sin roinnt báid de chuid Bádóirí an Chladaigh, ina measc an Meaircín Joe, atá déanta suas as an nua agus réitithe amach le haghaidh na geallta.

Tosóidh an na rásaí ag 2.00pm ach beidh na báid faoi sheol le feiceáil roimhe sin ag déanamh ar an gCéibh Nua, comhartha go bhfuil an samhradh tagtha.


Yoga do Ghasúir

Tuismitheoirí na GaeltachtaTá seisiún YOGA do theaghlaigh á reáchtáil ag Tuismitheoirí na Gaeltachta sa Spidéal ar an Satharn seo chugainn, 11 Meitheamh ag tosú ag 11am Is i gcomhar le Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga atá an seisiún á reáchtáil agus beidh sé feiliúnach do ghasúir idir 6 agus 11 bhliain d’aois.

Beidh an seisiún Yoga ar bun san ionad atá ag Comhlacht Forbartha an Spidéil taobh ó thuaidh den Cheardlann sa Spidéal.

Teaghlaigh a bhfuil spéis acu sa seisiún yoga dá gcuid gasúir, iarrtar orthu clárú roimhré tré ríomhphost a sheoladh chuig meadhbh@nulltuismitheoiri.ie nó glaoch ar Mhéadhbh ag an uimhir 091 869571.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

• Peil na mBan (Sóisear): Ml. Breathnach 2 – 14, An Cheathrú Rua 2 – 04.

Peil (Roinn II): An Spidéal 0 – 20, St James 0 – 06.

Peil (Roinn III): Micheál Breathnach 1 – 11, Cortoon Shamrocks 0 – 12.

Peil (faoi 14): Micheál Breathnach 4 – 13, St. James 3 – 03.

Peil (faoi 14): Micheál Breathnach 5 – 15, Clifden 2 – 04

Peil (Sóisear B): An Spidéal 1 – 18, Killannin 0 – 07.

Iomáint (faoi 15B1): Cois Fharraige 2 – 09, Tynagh Abbey Duniry 1 – 15.

Iomáint (faoi 15C): Ml. Breathnach 1 – 09, Ath Eascrach/Fothaine 2 – 12.

Iomáint (faoi 13B): Ml. Breathnach 2 – 04, Tommy Larkins 1 – 04.

Iomáint (faoi 12): Cois Fharraige 0 – 00, Killimordaly 4 – 10.

Sacar ( Cailíní faoi 17): Bearna/Na Forbacha 0, East Galway Utd. 1.

Sacar ( Cailíní faoi 14): Bearna/Na Forbacha 3, Mervue Utd. 0.

Sacar ( faoi 14): Bearna/Na Forbacha 4, Kiltullagh 1.

Sacar ( faoi 13): Bearna/Na Forbacha 2, Athenry 3.


8 Meitheamh 2022