Cartlann Nuachta: 9 Eanáir 2019

Cóisir Bhliantúil CLG an Spidéil

Foireann an Spidéil: Curaidh Chonnacht 2018 sa pheil idirmheánach le réalt BÁC Ciarán Kilkenny ar chlé chun tosaigh

Imreoirí peile An Spidéil ag Cóisir Bhliantúil an Chumainn, leis an dá chorn a chrochadar leo i 2018, Corn Idirmheánach an Chontae agus Corn Idirmheánach Chonnacht. Beidh An Spidéal ag imirt in aghaidh buaiteoirí Uladh i gCluiche Leathcheannais na gClubanna Idirmheánacha san Uaimh, Co na Mí, seachtain ón Domhnach seo chugainn, 20 Eanáir.

[Pic: Seán Ó Mainnín]

Boinn chraobh chontae agus chúige á bhronnadh ag Ciarán Kilkenny ar chaptaen fhoireann An Spidéal Ciarán Ó Laoi

An Dá Chiarán: Ciarán Kilkenny, ar dheis, ó fhoireann peile Bhleá Cliath ag bronnadh bonn ar Chiarán Ó Laoi, captaen fhoireann peile An Spidéil, ag an gcóisir bhliantúil a bhí ag CLG An Spidéil le gairid, le ceiliúradh a dhéanamh ar an mbliain iontach a bhí ag an gCumann sa gComórtas Peile Idirmheánach.

Ba é Ciarán Kilkenny a bhí ina aoi speisialta ag an gcóisir.

[Pic: Seán Ó Mainnín]


Oíche Ghairme Choláiste Cholmcille

colaiste-cholmcille

Beidh Oíche Ghairme ag Coláiste Cholmcille ar an Déardaoin seo, 10 Eanáir 2019, dírithe ar Bhliain 4, 5 & 6. Is i Seanscoil Sailearna a bheas an Oíche Ghairme ar bun, idir 4.30 i.n. agus 7.30 i.n. I measc na seastán a bheas ar fáil ar an oíche, beidh Ollscoileanna, Institiúid Teicneolaíochta, Institiúid Iar-Ardteistiméireachta, UCAS, Údarás na Gaeltachta, SOLAS agus fostóirí áitiúla.

Beidh sraith cainteanna ar an gcorás CAO, HEAR/DARE, faoi na cursaí Iar-Ardteistméireachta atá ar fáil, chomh maith le Printíseachtaí. Fáilte roimh chách ag an Oíche Ghairme.


Comórtas Idir Bailte

Comórtas Idir Bailte 2015

Spóirt agus Spraoi ag an gComórtas Idir Bailte sa mbliain 2015

Tá sé i gceist ag Cumann Forbartha Chois Fharraige tabhairt faoi Chomórtas Idir Bailte a eagrú i gceantar Chois Fharraige. Bhí a leithéid de chomórtas ann trí bliana ó shin agus d’éirigh thar cionn leis. Ghlac ceithre ghrúpa páirt sa gcomórtas an uair sin agus bhí ardchaighdeán ag baint le gach iarracht. Ach thar aon cheo eile, thug an comórtas daoine ó gach aoisghrúpa le chéile sna bailte éagsúla.

Séard atá i gceist leis an gComórtas Idir Bailte ná seo: go gcuirfeadh grúpa ó bhaile (nó dhá nó trí cinn de bhailte ag tíocht le chéile) seó thart ar 20 nó 25 noiméad ar stáitse ina mbeadh meascán de cheol, amhránaíocht, damhsa, scéalaíocht, greann, drámaíocht etc faoi théama éicint.

Trí bliana ó shin bhí an comórtas teoranta do bhailte i bParóiste an Chnoic amháin, ach an babhta seo tá an Cumann Forbartha ag oscailt an chomórtais do bhaile ar bith i gCois Fharraige. Tá neart talainn i ngach ceantar ach é a thabhairt le chéile.

Ar an Máirt seo chugainn, 15 Eanáir, beidh cruinniú eolais faoin gComórtas Idir Bailte ar bun sa seomra ar chúl Shéipéal an Chnoic, do dhaoine a mbeadh spéis acu cúnamh a thabhairt sna bailte éagsúla leis an gcomórtas a eagrú. Tosóidh an cruinniú ag 8.00pm.


Club Scannán

Seachtain ón Déardaoin seo chugainn, 24 Eanáir, cuirfear tús le séasúr nua scannán i Seanscoil Sailearna, eagraithe ag Club Scannán Sailearna. Idir sin agus an Cháisc taispeánfar 11 scannán den scoth ó thíortha éagsúla ar fud an domhain.

Tosóidh an séasúr nua le ‘C’est La Vie’, scannán greannmhar ón bhFrainc, ar an Déardaoin, 24 Eanáir, ag 8.15pm.

Bíonn ballraíocht don séasúr le fáil ar €35 do dhuine aonair nó €60 do bheirt pháirtnéirí, as a mbíonn cead isteach ag na scannáin go léir. Do dhaoine nach mbíonn ballraíocht acu, bíonn €8 le íoc ar scannán amháin.

Tá liosta iomlán na scannán le fáil ar an suíomh idirlín WWW.CLUBSCANNAN.IE, mar aon le eolas fúthu.


Léacht faoi Mhicheál Ó Droighneáin

Donncha Ó hÉallaitheAr an Déardaoin seo chugainn, 17 Eanáir, beidh léacht á tabhairt ag Donncha Ó hÉallaithe i gColáiste Chonnacht, An Spidéal, faoin óglach Micheál Ó Droighneáin agus an bhaint a bhí aige le Gluaiseacht na Saoirse.

B’as an Tuar Beag an Droighneánach agus é múineadh scoile sna Forbacha. Bhí sé i gceannas ar an mbriogáid de Óglaigh na hÉireann in Oirthear Chonamara le linn Chogadh na Saoirse. Chomh maith leis sin, bhí baint mhór aige le Cumann Lúthchleas Gael agus le Conradh na Gaeilge.

Ag 8.00pm ar an Déardaoin seo chugainn a thosóidh an léacht, atá eagraithe ag Cumann Seanchas is Staire Chois Fharraige.


Tuismitheoirí na Gaeltachta

Tá na ranganna do ghasúir a bhíonn á gcur ar fáil ag Tuismitheoirí na Gaeltachta tosaithe ar ais agus spásanna ar fáil i roinnt de na ranganna. Cuireadh tús an tseachtain seo le téarma a 2 sa drámaíocht. Is sa gCeathrú Rua is mó a bhíonn na ranganna ar bun, ach tá ranganna drámaíochta ar fáil chuile Mháirt do ghasúir as ceantar Chois Fharraige i Seanscoil Sailearna, Indreabhán. Ag deireadh na bliana beidh dráma nua, scríofa go speisialta ag Darach Mac Con Iomaire, á léiriú ag na gasúir atá ag freastal ar na ranganna drámaíochta.

Tá ranganna ar fáil san amhránaíocht agus sa damhsa ar an sean-nós freisin ar an gCeathrú Rua agus cé go bhfuil formhór na ranganna seo lán tá spás nó dhó fós ar fáil.

Le tuilleadh eolais a fháil faoi na ranganna seol ríomhphost ag eolas@nulltuismitheoiri.ie, nó cuir glaoch ar an uimhir 091 869571.


Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige

Club na bhFoghlaimeoirí (Uaighneas na Nollag)

Tá Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige tosithe ar ais tar éis saoire na Nollag. Cuireann an Club imeachtaí ar fail trí mheán na Gaeilge do dhaoine as ceantar Chois Fharraige atá ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge agus an teanga a thabhairt leo go nádúrtha.

Bíonn imeachtaí an Chlub ar siúl sa gClubtheach i mBaile an tSagairt, An Spidéal. Seo iad na himeachtaí atá beartaithe ag Club na bhFoghlaimeoirí don Earrach:

Dé Luain 7.30 – 9.30 pm. Rang TEG (Teastas Europac na Gaeilge), Leibheal A2.

Dé Máirt 11.00 am – 1.00 pm. Rang méanleibhéal le meascán de chomhrá, gramadach, foghraíocht Chois Fharraige, filíocht agus béaloideas.

Dé Ceadaoin 7.00 pm – 8.15 pm. Tá an compantás drámaíochta ag tosaí ar chleachtaithe do dhráma nua.

Dé Ceadaaoin 8.30 pm – 10.00 pm. An Club Leabhair ag a léitear ós ard sliochtanna as leabhair Ghaeilge atá scríofa go speisialta do fhoghlaimeoirí fásta.

Bíonn atmaisféar neamhfhoirmeálta agus fáiltiúil sna ranganna agus ag na himeachtaí éagsúla agus bíonn béim ar chomhrá, béaloideas, filíocht agus drámaíocht. Cuirtear fíorchaoin fáilte roimh bhaill nua i gcónaí.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ag www.gaeilge.club nó sheol r-phost chuig spiddalgaeilge@nullgmail.com.


An Dreoilín i gCois Fharraige

Dreoilín in Áras Mhic Dara 2009

Máirtín Ó Dubhghaill agus a ghrúpa, ar an Dreoilín in Áras Mhic Dara, An Cheathrú Rua roinnt blianta ó shin. Beidh Máirtín agus a ghrúpa ag dul amach arís i mbliana ag casadh sna tithe altranais agus ag bailiú airgid sna tithe tábhairne don charthannacht To Children with Love.

Bhí Máirtín Ó Dubhghaill agus a chairde amuigh ar an dreoilín Lá ‘le Stiofáin, Dé Céadaoin, 26 Nollaig. Thosaigh an grúpa ag ceol in Áras Chois Fharraige agus chuadar siar ag casadh do na haosaigh in Áras Mhic Dara ar an gCeathrú Rua. Bhuail siad isteach sna tithe tábhairne ar an mbealach aniar ag cur ceoil ar fáil. Bailíodh os cionn €800 ar an lá don charthannacht ‘To Children with Love’, carthannacht a bhfuil baint ag Máirtín Ó Dubhghaill leis le fada an lá, a chuireann tacaíocht agus cúnamh ar fáil do ghasúir bochta sa Rúis.


Torthaí Spóirt

Sacar (Corn Joe Ryan): Cois Fharraige 3, Cinn Mhara 1.


9 Eanáir 2019